Fakulta

Interdisciplinárne dialógy: prof. PhDr. Emil Višňovský, PhD.

Kategória:
Verejné
Dátum:
2016-04-28 14:45
Miesto konania:
Akropola FF, Hodžova 1

Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre Vás pozýva na cyklus vedeckých prednášok Interdisciplinárne dialógy, organizovaný pod záštitou dekana Filozofickej fakulty UKF. Vo štvrtok, 28. 4. 2016 sa Vám v priestoroch Akropoly FF (Hodžova 1) predstaví Prof. PhDr. Emil Višňovský, PhD. z Katedry filozofie a dejín filozofie (Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave) a Ústavu výskumu sociálnej komunikácie (SAV v Bratislave) so svojou prednáškou s názvom "Filozofia ako kultúrna politika". Srdečne Vás pozývame.

Anotácia:

„Filozofia má úžasnú minulosť a neistú budúcnosť“ (R. Rorty). Dnes profesori filozofie nie sú platení za to, aby podnecovali nejaký pokrok, ale aby boli zodpovednými profesionálmi, akademikmi a expertmi; originalita a odvaha v myslení sú zriedkavé. Profesionalizácia filozofie priniesla jej marginalizáciu v spoločnosti a nástup vedeckej kultúry znamenal ústup filozofie z jej humanizačných pozícií a funkcií. Zmenili sa aj otázky, ktoré si ľudia kladú a ktoré ich zaujímajú, čo nemôže nemať dôsledky aj pre filozofiu. Alternatíva môže prísť, iba ak budú filozofi schopní svojou imagináciou ponúknuť nové myšlienky, napríklad o morálnom pokroku, ktorý nemá spočívať v nasledovaní nejakého absolútneho a vopred daného ideálu, ale v otváraní možností pre iný, nový a lepší život, pre pluralitu foriem života. Práve rortyovské rozvíjanie filozofie ako kultúrnej politiky (ktoré je predmetom prednášky) môže prispieť k takejto alternatíve.

 

 
 

Všetky termíny:

  • 2016-04-28 14:45
 

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook