Fostering Students’ Interdisciplinary Competence through the Action-Oriented Approach and Collaborative Online International Learning

Úplný názov projektu:
Fostering Students’ Interdisciplinary Competence through the Action-Oriented Approach and Collaborative Online International Learning
Grantová schéma:
Erasmus+ Programe
Koordinátor projektu za FF:
doc. PhDr. Mária Hricková, PhD., Katedra anglistiky a amerikanistiky
Doba realizácie:
december 2022 – november 2025
Ciele projektu:
Projekt sa zameriava na interdisciplinárne vzdelávanie v oblasti umenia a kultúry, histórie, literatúry a občianskej výchovy. Jeho cieľom je príprava kvalitných edukačných materiálov, ktoré nájdu praktické využitie na slovenských bilingválnych gymnáziách, ale i v širšom medzinárodnom kontexte. Dôraz v projekte je kladený aj na spoločné vzdelávanie študentov (COIL), ktoré bude prebiehať online a ktoré bude spájať študentov gymnázií so študentmi z univerzít na Slovensku i v zahraničí.
 
Partneri projektu:
Slovensko
  • sk, s.r.o. Nitra
  • Evanjelická spojená škola, Liptovský Mikuláš
  • Gymnázium Andreja Kmeťa, Banská Štiavnica
  • Gymnázium Myjava
  • Gymnázium Golianova, Nitra
Česká republika
  • Západočeská univerzita, Plzeň
Maďarsko
  • Eszterhazy Karoly Katolikus Egyetem, Eger,
Poľsko
·         Uniwersytet technologiczno-humanistyczny im. Kazimierza Pulaskieho, Radom
Rumusko
·         Universitatea Crestina Partium, Rumunsko
Alžirsko
  • University of Badji Mokhtar Annaba, Alžírsko

EU

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo