Intervention in the development of FL reading comprehension skill

Úplný názov projektu:
Intervention in the development of FL reading comprehension skill
Grantová schéma:
Erasmus+ Programe
Koordinátor projektu za FF:
prof. PaedDr. Eva Stranovská, PhD., Katedra translatológie
Doba realizácie:
september 2022 – jún 2025
Ciele projektu:
Projekt sa zameriava predovšetkým na riešenie potrieb spojených s rozvíjaním čitateľskej gramotnosti žiakov Slovenskej, Českej republiky a Poľska, pretože zlepšenie čitateľskej gramotnosti bude mať nepriamo pozitívny dopad na študijné zručnosti a pracovný život jej nositeľov; bude mať význam pre kvalitnú postgraduálnu prípravu odborníkov pre potreby trhu práce v oblasti školského i mimoškolského vzdelávania, ktorí budú následne odovzdávať poznatky a zručnosti ďalším generáciám. Hlavné aktivity projektu budú navrhnutie modulov intervenčného programu čítania s porozumením pre anglický a nemecký jazyk (IP), následné testovanie učiteľmi na žiakoch základných a stredných škôl. Na základe testovania, monitorovania, feedbacku a rozhovorov s učiteľmi a žiakmi bude vytvorený IP a následne overovaný v dvoch etapách na školách vo všetkých partnerských krajinách projektu. Ďalšie aktivity budú spojené s publikovaním praktickej aplikácie IP a teoretických východísk intervencie. Výsledkom projektu bude overený intervenčný program čítania s porozumením pre anglický a nemecký jazyk, učebnice s jeho praktickou aplikáciou, monografia s teoretickým objasnením podstaty a procesov intervencie ako aj prediktorov čítania s porozumením. Ďalším výsledkom budú diseminačné workshopy pre viacerých učiteľov základných a stredných škôl v partnerských krajinách projektu, v rámci ktorých bude prezentovaný IP pre anglický a nemecký jazyk.

EU

 

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo