Mental HEALTH 4 ALL

Úplný názov projektu:
Mental HEALTH 4 ALL: Development and implementation of a digital platform for the promotion of access to mental healthcare for low language proficient third-country nationals in Europe/MHEALTH4ALL
Grantová schéma:
Asylum, Migration and Integration Fund
Koordinátor projektu za FF:
doc. Mgr. Soňa Hodáková, PhD., Katedra translatológie
Doba realizácie:
január 2022 – december 2024
Ciele projektu:
Cieľom projektu je mapovanie potrieb a bariér v komunikácii obyvateľov tretích krajín s verejnými inštitúciami a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a následný vývoj a implementácia digitálnej platformy na zlepšenie prístupu obyvateľov tretích krajín k mentálnemu zdraviu v krajinách Európy. Spoluriešitelia mimo UKF: University of Amsterdam, University of Alcalá, Vrije Universiteit Brussels, University of Surrey, Vilnius University, Stichting Gezondheid Allochtonen Nederland, University Madical Center Hamburg-Eppendorf, University of Warsaw, University of Genoa, European Network for Public Service Interpreting and Translation, Society on Aid of Supporting Child and Adolescent Psychiatry Vis-a-Vis.
 
 
Partneri projektu:
Španielsko
  • Universidad de Alcalá
Belgicko
  • Vrije Universiteit Brussel
Veľká Británia
  • University Of Surrey
Litva
  • Vilniaus Universitetas
Holandsko
  • Stichting Gezondheid Allochtonen Nederland
  • Associatie Marokkaanse Artsen Nederland
Nemecko
  • Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf
Poľsko
  • Uniwersytet Warszawski
  • Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Psychiatrii Dzieci I Mlodziezy Vis-a-Vis
Švajčiarsko
  • Università degli studi di Genova
European Network For Public Service Interpreting And Translation

amif2

 

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo