Predkladanie žiadostí na mobility Národného štipendijného programu na LS 2018/19 - termín do 31.10.2018. Ďalšie info www.stipendia.sk

 

Snáď v celom meste nikto nezachvel sa...

 

doc. Mgr. Jaroslav Šrank, PhD.

 

25.10.2018, Akropola FF