Магістерські програми

 • Освітні програми магістратури – очна форма навчання

 • Освітні програми магістратури, що реалізуються в очній формі
  Тривалість навчання: 2 роки
  Освітній ступінь: Магістр
  Англійська мова у діловій комунікації - 20
  Прикладна етика – етична експертиза та етичний консалтинг - 15
  Археологія –10
  Редакторсько-видавнича практика *** – 15
  Естетика – 10
  Етнологія – 10
  Філософія – 10
  Історія ◘ – 20
  Культурологія – 10
  Маркетингові комунікації та реклама - 40
  Музеєзнавство – 10
  Політологія – 10
  Управління в галузі культури та туризму* – 30
  Російська мова у міжкультурній та діловій комунікації - 10
  Журналістика *** – 15
  Перекладознавство - 40

 • Вивчення письмового та усного перекладу реалізується за допомогою комбінації двох з наступних мов**:

 • Англійська мова та культура (АМ)
  Німецька мова та культура (НМ)
  Російська мова та культура (РМ)
  Словацька мова та культура (СМ)
  Іспанська мова та культура (ІМ)

 • Викладання навчальних дисциплін ***- 80

 • Абітурієнт вибирає комбінацію двох із наведених нижче предметів:
  Англійська мова та література
  Естетична освіта
  Етична освіта
  Історія
  Духовна освіта
  Німецька мова та література
  Романські мови та література****
  Російська мова та література
  Словацька мова та література
  Громадянська освіта

   

  Примітки та пояснення

 • Числове значення виражає очікувану кількість студентів, які будуть прийняті на цю програму навчання.
  Стандартна тривалість навчання складає два роки, після чого випускники одержують звання «Магістр»
  * У програмі навчання «Управління в галузі культури та туризму» ви можете вибрати англійську або німецьку мову, очікуваний рівень знання іноземної мови – B1. Вибрана іноземна мова має бути вказана у заявці на вступ. Очікувана кількість прийнятих студентів включає обидві іноземні мови.
  ** Після успішного здобуття ступеня бакалавра у програмі навчання «Перекладознавство» всі абітурієнти будуть допущені до очної програми магістратури в кількості, яка визначається квотами для даної навчальної програми: Перекладознавство (у комбінації мов: англійська, німецька, російська, іспанська та словацька). Очікуваний мовний рівень іноземної мови – C1. Оскільки словацька мова є цільовою для всіх мовних комбінацій при практиці письмового та усного перекладу, знання словацької мови на рівні C1 передбачається для всіх мовних комбінацій.
  *** Необхідний рівень словацької мови для викладання навчальних дисциплін та редакційно-видавничої практики – В2, для журналістики – С1.
  **** У рамках вивчення романських мов та літератури абітурієнт обирає спеціалізацію з однією або кількома з наступних іноземних мов: французька, іспанська, італійська. Рекомендований мінімальний мовний рівень вибраної мови – B2. Вибрана іноземна мова має бути вказана у заявці на вступ - графа №. 8: Я складатиму мовний вступний іспит (вступний іспит не проводиться, ця інформація носить інформативний характер).
  ◘ Вивчення історії можна також закінчити в Університеті Градець-Кралове за програмою подвійного диплому. Для цього необхідно пройти вступну співбесіду. Максимально допустима кількість абітурієнтів – 10.
  Студенти, які навчаються на останньому курсі бакалаврату, при вступі на програми магістратури повинні додати до заявки оригінал виписки, підтвердженої навчальною частиною відповідного факультету, про пройдені предмети за 1-5 семестр навчання з оцінками окремих предметів.
  Студент який вже отримав ступінь бакалавра та вступає на магістратуру, повинен додати до заявки завірені копії диплома та додатка до диплома про закінчення освітньої програми бакалавріату, підписане резюме та підтвердження оплати платежу.
  Студенти які завершили навчання та отримали ступінь бакалавра в UKF, у рік подання заявки навчання на магістратуру в UKF, не надають засвідчені ксерокопії диплома та додатка до диплома.
  Для освітніх програм, на яких не проводиться вступний іспит, список прийнятих абітурієнтів складатиметься на підставі документально підтверджених результатів навчання на 1-му ступені навчання в університеті. Також враховуватиметься актуальність програми навчання.
  Ухвалені абітурієнти будуть зараховані на програми магістратури після надання нотаріально завіреної копії диплома бакалавра. Єдиним винятком є випускники, які отримали ступінь бакалавра в UKF у рік подання заявки на навчання на магістратурі UKF.

Контактна інформація

Філософський факультет
Університет імені Костянтина Філософа в Нітрі
вул. Штефанікова 67,
949 74 Нітра

тел.: +421 37 6408 444
факс: +421 37 6408 500