Докторські програми

Навчальні програми аспірантури денної та заочної форм навчання

 • Англістика
 • Археологія
 • Естетика
 • Етика
 • Етнологія
 • Історія Словаччини
 • Історія філософії
 • Культурологія
 • Лінгводидактика
 • Маркетингова комунікація і реклама
 • Національні літератури як частина міжлітературних співтовариств
 • Перекладознавство
 • Славістика: слов’янські мови
 • Словацька мова і література
 • Теорія літератури та історія конкретних національних літератур
 • Політологія
 • Музеєзнавство і культурна спадщина


Це важливо!

Условием приема на все учебные программы аспирантуры является сдача вступительных экзаменов, которые пройдут в месяце июне 2020 г.
Навчальний процес за програмами аспірантури (при заочному навчанні) здійснюється шляхом консультацій, тобто короткочасних приїздів до Словаччини, як правило, один раз на семестр зі складанням обов’язкових іспитів та захистом проекту дисертації. У разі потреби аспірант отримує додаткові консультації наукового керівника. Навчання завершується захистом дисертації.
Навчальний процес за домовленістю може здійснюватися словацькою чи однією з таких мов, як: російська, англійська, німецька.
Випускники здобувають учений ступінь «Рhilosophiae doctor» (PhD.), аналогічний докторові філософських наук.
Стандартна тривалість навчання в заочній аспірантурі становить 5 років.
Заявку на навчання в аспірантурі можуть подавати особи з повною вищою освітою за відповідною чи близькою спеціальністю.
Інша інформація доступна на сайті.

Контактна інформація

Філософський факультет
Університет імені Костянтина Філософа в Нітрі
вул. Штефанікова 67,
949 74 Нітра

тел.: +421 37 6408 444
факс: +421 37 6408 500