Бакалаврські програми

Програми бакалаврату – очна форма навчання.


Освітні програми бакалаврату, що реалізуються в очній формі.
Освітній ступінь – бакалавр
Англістика × – 30
Прикладна етика – етика управління людьми і роботою - 15
Археологія – 10
Редакторсько-видавнича практика ××× – 30
Естетика – 10
Етнологія – 10
Філософія – 10
Історія – 15
Культурологія – 10
Маркетингові комунікації та реклама – 50 ▲
Догляд за пам'ятниками та культурною спадщиною - 10
Політологія – 10
Управління в галузі культури та туризму **** – 40
Російська мова у міжкультурній та діловій комунікації - 15
Журналістика – 30

Міждисциплінарні навчальні програми

Історія – філософія – 10
Політологія – філософія – 10
Журналістика - історія - 10
Перекладознавство – 60

Вивчення письмового та усного перекладу реалізується за допомогою комбінації двох з наступних мов***

Англійська мова та культура (АМ) **
Німецька мова та культура (НМ) **
Російська мова та культура (РМ)**
Словацька мова та культура (СМ)**
Іспанська мова та культура (ІМ) **

Викладання навчальних дисциплін ××× – 80

Абітурієнт вибирає комбінацію двох із нижче наведених предметів:
Англійська мова та література * ×
Естетична освіта
Етична освіта
Історія
Духовна освіта
Німецька мова та література *
Романські мови та література *****
Російська мова та література *
Словацька мова та література
Громадянська освіта
Комбінації з предметами інших факультетів можна знайти на сайті www.ukf.sk/ŠTUDIUM/Prijímacie konanie/Možnosti vysokoškolského studia

Примітки та пояснення

Числове значення виражає очікувану кількість студентів, які будуть прийняті на цю програму навчання.
Стандартна тривалість навчання складає три роки, після чого випускники одержують звання «бакалавр»
× При вступі на навчання за програмами «Англістика» та «Викладання навчальних дисциплін» розглядатимуться результати профільного предмета (Англійська мова)
×× У програмі навчання «Журналістика» враховуватимуться результати з словацької мови та літератури, історії та громадянознавства. Для вивчення журналістики потрібне знання словацької мови на рівні B2.
××× При вступі на навчання за програмами «Редакторсько-видавнича практика» та «Викладання навчальних дисциплін» потрібне знання словацької мови на рівні B2.
* Для вивчення даної іноземної мови передбачається її знання на рівні В1.
** Для вивчення даної іноземної мови передбачається її знання на рівні В2.
*** У програмі навчання перекладачів враховуватимуться результати профільних предметів. У дужках вказані профільні предмети окремих мовних комбінацій (літера Т на початку позначає абревіатуру освітньої програми «Транслатологія», решта букв позначають абревіатуру мови): TАН (AМ, НМ); TAР (AМ, РМ); TАС (AМ, СМ); TAІ (AМ, ІМ); TНР (НМ, РМ); TНС (НМ, СМ); TНІ (НМ, ІМ); TРС (РМ, СМ); ТРІ (РМ, ІМ). Оскільки словацька мова є цільовою для всіх мовних комбінацій при практиці письмового та усного перекладу, знання словацької мови на рівні B2 передбачається для всіх мовних комбінацій.
**** У програмі навчання «Управління в галузі культури та туризму» ви можете зосередитись на англійській або німецькій мові. Вибрана іноземна мова має бути вказана у заявці на вступ - графа №. 8: Здаватиму мовний вступний іспит (вступний іспит не проводиться, інформація носить інформаційний характер). Передбачуване знання іноземної мови – B1. Очікувана кількість прийнятих студентів включає обидві іноземні мови.
Для освітніх програм, за якими не проводиться вступний іспит, список прийнятих абітурієнтів складатиметься на підставі результатів навчання у середній школі та діяльності під час всього навчання у середній школі.
***** У рамках романських мов та літератури абітурієнт обирає спеціалізацію з однією або кількома наступними іноземними мовами: французька, іспанська, італійська. Рекомендований мінімальний мовний рівень вибраної мови – A0 – A1. Вибрана іноземна мова має бути вказана у заявці на вступ - графа №. 8: Я складатиму мовний вступний іспит (вступний іспит не проводиться, ця інформація носить інформативний характер).
У разі навчальних програм, зазначених символом ▲, умовою прийому є складання вступного іспиту. Порядок абітурієнтів проводитиметься на підставі результатів вступного іспиту та результатів навчання у середній школі та діяльності під час всього навчання у середній школі.
При підрахунку балів також враховується знання словацької мови – рекомендований рівень B1. Якщо кількість абітурієнтів не перевищує 15% від передбачуваної кількості, декан може скасувати вступний іспит.
Умовою зарахування на 1 курс є надання нотаріально завіреної копії атестата про закінчення середньої школи.

 

Контактна інформація

Філософський факультет
Університет імені Костянтина Філософа в Нітрі
вул. Штефанікова 67,
949 74 Нітра

тел.: +421 37 6408 444
факс: +421 37 6408 500