Študijné oddelenie

Študijné oddelenie FF - interné

037/6408 457

Jozefína Cintulová -

  • bakalárske učiteľské študijné programy: (UAP - všetky kombinácie).
  • bakalárske jednoodborové študijné programy: kulturológia, riadenie kultúry a turizmu, editorstvo a vydavateľská prax.
  • magisterské jednoodborové študijné programy: kulturológia, riadenie kultúry a turizmu, editorstvo a vydavateľská prax.

Helena Pagáčová -

  • bakalárske študijné programy: prekladateľstvo a tlmočníctvo (všetky kombinácie).
  • bakalárske jednoodborové študijné programy:  anglistika, aplikovaná etika - etika riadenia ľudí, etika,  estetika, taliansky jazyk a kultúra, nemčina v hospodárskej praxi, ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikácii, žurnalistika.
  • medziodborové bakalárske študijné programy: ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikácii - euroázijské štúdiá, žurnalistika - nemčina v hospodárskej praxi.
  • magisterské jednoodborové študijné programy:  anglický jazyk v odbornej komunikácii, aplikovaná etika - etická expertíza a etické poradenstvo, talianský jazyk a kultúra, ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikácii, estetika, žurnalistika.
  • magisterské študijné programy: prekladateľstvo a tlmočníctvo (všetky kombinácie).

037/6408 458

Zuzana Spišáková -

  • bakalárske jednoodborové študijné programy: archeológia, euroázijské štúdiá, etnológia, história, marketingová komunikácia a reklama, masmediálne štúdiá s integrovaným vyučovaním FJ, muzeológia, politológia, filozofia, sociológia.
  • medziodborové bakalárske študijné programy: história - archeoógia, politológia - filozofia, sociológia - anglistika.
  • magisterské učiteľské študijné programy: (UAP - všetky kombinácie).
  • magisterské jednoodborové študijné programy: archeológia, etnológia, história, digitálna marketingová komunikácia, marketingová komunikácia a reklama, muzeológia, politológia, ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikácii, slovenský jazyk a literatúra, sociológia, taliansky jazyk a kultúra,  žurnalistika.

Úradné hodiny:

pondelok  –  štvrtok:  9.00 –12.00

 

Študijné oddelenie FF – externé

Ing. Monika Václavová – 037/6408 468, e-mail:

Poplatky a školné pre FF

Ing. Monika Václavová – 037/6408 468, e-mail:

Administrátor AIS pre doktorandov FF

Ing. Monika Václavová – 037/6408 468, e-mail:

Administrátor AIS pre denné a externé štúdium

Ing. Ladislav Bartosiewicz – 037/6408 468, e-mail:

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook