Študijné oddelenie

Študijné oddelenie FF - interné

037/6408 457

Jozefína Cintulová -

  • bakalárske učiteľské študijné programy: (UAP - všetky kombinácie).
  • bakalárske jednoodborové študijné programy: kulturológia, kulturológia - riadenie kultúry a turizmu,editorstvo a vydavateľská prax.
  • magisterské jednoodborové študijné programy: kulturológia, kulturológia - riadenie kultúry a turizmu,editorstvo a vydavateľská prax.

Helena Pagáčová -

  • bakalárske študijné programy: prekladateľstvo a tlmočníctvo (všetky kombinácie).
  • bakalárske jednoodborové študijné programy:  anglistika, aplikovaná etika - etika riadenia ľudí, etika,  estetika, taliansky jazyk a kultúra, nemčina v hospodárskej praxi, ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikácii, žurnalistika.
  • medziodborové bakalárske študijné programy: ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikácii - euroázijské štúdiá, žurnalistika - nemčina v hospodárskej praxi.
  • magisterské jednoodborové študijné programy:  anglický jazyk v odbornej komunikácii, aplikovaná etika - etická expertíza a etické poradenstvo, talianský jazyk a kultúra ,ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikácii,  estetika, žurnalistika.
  • magisterské študijné programy: prekladateľstvo a tlmočníctvo (všetky kombinácie).

037/6408 458

Zuzana Spišáková -

  • bakalárske jednoodborové študijné programy: archeológia, euroázijské štúdiá, etnológia, história, marketingová komunikácia a reklama, masmediálne štúdiá s integrovaným vyučovaním FJ, muzeológia, politológia,filozofia, sociológia.
  • medziodborové bakalárske študijné programy: história - archeoógia, politológia - filozofia, sociológia - anglistika.
  • magisterské učiteľské študijné programy: (UAP - všetky kombinácie).
  • magisterské jednoodborové študijné programy: archeológia, etnológia, história, digitálna marketingová komunikácia, marketingová komunikácia a reklama, muzeológia, politológia, ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikácii, slovenský jazyk a literatúra, sociológia, taliansky jazyk a kultúra,  žurnalistika.

Študijné oddelenie FF - externé

037/6408 504

Ing. Angela Zverková -
Ľudmila Kováčová -

Poplatky a školné pre FF

Ing. Monika Václavová - 037/6408 468, e-mail:

Administrátor AIS pre externé štúdium a pre doktorandov FF

Ing. Monika Václavová - 037/6408 468, e-mail:

Administrátor AIS pre denné štúdium

Ing. Tomáš Páleník - 037/6408 468, e-mail:

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook