Študijné oddelenie

Študijné oddelenie FF - interné

037/6408 457

Jozefína Cintulová -

  • bakalárske jednoodborové študijné programy: archeológia, etnológia, európske štúdiá, kulturológia, kulturológia - blízkovýchodné štúdiá, kulturológia - riadenie kultúry a turizmu, marketingová komunikácia a reklama, masmediálne štúdiá s integrovaným vyučovaním FJ, muzeológia, politológia, sociológia

Helena Pagáčová -

  • bakalárske jednoodborové študijné programy:  anglistika, aplikovaná etika - etika profesijných činností, etika, editorstvo a vydavateľská prax, estetika, filozofia, história, misijná práca, nemčina v hospodárskej praxi, ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikácii, slovenský jazyk a literatúra, taliansky jazyk a kultúra, východoslovanské jazyky a kultúry, žurnalistika
  • bakalárske študijné programy - prekladateľstvo a tlmočníctvo (všetky kombinácie)

037/6408 458

Zuzana Spišáková -

  • magisterské jednoodborové študijné programy:  anglický jazyk v odbornej komunikácii, aplikovaná etika - etická expertíza a etické poradenstvo, archeológia, editorstvo a vydavateľská prax, estetika, etnológia, filozofia, história, kulturológia, kulturológia - riadenie kultúry a turizmu, marketingová komunikácia a reklama, muzeológia, politológia, ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikácii, slovenský jazyk a literatúra, sociológia, taliansky jazyk a kultúra,  žurnalistika

Bc. Marta Kubaľáková -

  • bakalárske a magisterské učiteľské študijné programy  (UAP - všetky kombinácie) 
  • magisterské študijné programy - prekladateľstvo a tlmočníctvo (všetky kombinácie)

Študijné oddelenie FF - externé

037/6408 504

Ing. Angela Zverková -
Ľudmila Kováčová -

Poplatky a školné pre FF

Bc. Marta Kubaľáková - 037/ 6408 458, e-mail:

Administrátor AIS pre denné štúdium

Ing. Tomáš Páleník - 037/6408 468, e-mail:

Administrátor AIS pre externé štúdium a pre doktorandov FF

Ing. Monika Václavová - 037/6408 468, e-mail:

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook