Študijné oddelenie

Študijné oddelenie FF – interné formy štúdia

Úradné hodiny:

pondelok  –  štvrtok:  9.00 –12.00

Helena Pagáčová
tel.: 037/6408 457
e-mail:

  • bakalárske jednoodborové študijné programy: anglistika, aplikovaná etika – etika riadenia ľudí a práce, riadenie kultúry a turizmu, ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikácii, žurnalistika
  • medziodborové bakalárske študijné programy: žurnalistika – história
  • magisterské jednoodborové študijné programy: anglický jazyk v odbornej komunikácii, aplikovaná etika – etická expertíza a etické poradenstvo, riadenie kultúry a turizmu, ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikácii, žurnalistika

Zuzana Spišáková
tel.: 037/6408 458
e-mail:

  • bakalárske jednoodborové študijné programy: archeológia, editorstvo a vydavateľská prax, estetika, etnológia, filozofia, história, kulturológia, marketingová komunikácia a reklama, pamiatková starostlivosť a kultúrne dedičstvo, politológia
  • medziodborové bakalárske študijné programy: história – filozofia, politológia – filozofia
  • magisterské jednoodborové študijné programy: archeológia, editorstvo a vydavateľská prax, estetika, etnológia, história, kulturológia, marketingová komunikácia a reklama, politológia

Monika Szabóová
tel.: 037/6408 458
e-mail:

  • bakalárske učiteľské študijné programy: učiteľstvo predmetov (všetky kombinácie)
  • bakalárske študijné programy: prekladateľstvo a tlmočníctvo (všetky kombinácie)
  • magisterské študijné programy: prekladateľstvo a tlmočníctvo (všetky kombinácie)
  • magisterské učiteľské študijné programy: učiteľstvo predmetov (všetky kombinácie)

 

Konzultácie pre zahraničných študentov:

utorok: 9.00 – 12.00 hod.

Kostiantyn Karenin
e-mail:  (možnosť komunikovať po anglicky, ukrajinsky alebo rusky)

 

Študijné oddelenie FF – externé formy štúdia:

Ing. Monika Václavová
tel.: 037/6408 468
e-mail:

Poplatky a školné:

Ing. Monika Václavová
tel.: 037/6408 468
e-mail:

Administrátor AIS pre doktorandov:

Ing. Monika Václavová
tel.: 037/6408 468
e-mail:

Administrátor AIS pre interné a externé formy štúdia:

Ing. Ladislav Bartosiewicz
tel.: 037/6408 468
e-mail:

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo