Príď k nám študovať
Podávanie prihlášok do 31. marca 2023

Sleduj nás na sociálnych sieťach Facebook a Instagram 

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo