Predlžujeme termín na podávanie prihlášok na vybrané študijné programy externého bakalárskeho štúdia do 31.5.2018

 

Viac info

Uzávieka prihlášok je 30.4.2018

 

Viac informácií