Vedenie fakulty

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 444

Úradné hodiny:
utorok 10:00 - 12:00 hod.
streda 10:00 - 12:00 hod.


dff vedenie jurova

doc. PhDr. Jarmila Maximová, PhD.
Dekanka Filozofickej fakulty

tel: +421 37 6408 451
e-mail:


dff vedenie malickova

doc. PhDr. Michaela Malíčková, PhD.
Prodekanka pre vzdelávanie

tel: +421 37 6408 453
e-mail:


dff vedenie hetenyi

doc. PhDr. Martin Hetényi, PhD.
Prodekan pre vedu, výskum a postgraduálne formy štúdia

tel: +421 37 6408 453
e-mail:


dff vedenie garaj

prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc.
Prodekan pre medzinárodné vzťahy a rozvoj

tel: +421 37 6408 453
e-mail:


dff vedenie soukupova

Ing. Andrea Soukupová
Tajomníčka fakulty

tel: +421 37 6408 452
e-mail:

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook