Vedecká rada

Interní členovia:

 • prof. PhDr. Martin Hetényi, PhD.
  doc. PhDr. Jarmila Maximová, PhD.
  prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc.
  prof. PhDr. Ľubomír Plesník, DrSc.
  prof. PhDr. Dagmar Marková, PhD.
  prof. PhDr. Egon Wiedermann, CSc.
  prof. PaedDr. Ľubomír Kralčák, PhD.
  prof. PhDr. Daniela Müglová, CSc.
  prof. ThDr. Ján Zozuľak, PhD.
  prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc.
  prof. PhDr. Jana Sokolová, CSc.
  prof. Mgr. Katarína Fichnová, PhD.
  prof. PhDr. Gabriela Miššíková, CSc.
  prof. PhDr. Július Fuják, PhD.
  prof. PaedDr. Zuzana Kováčová, PhD.
  prof. PhDr. Svetozár Krno, CSc.
  prof. Mgr. Štefan Beňuš, PhD.

Externí členovia:

 • prof. PhDr. Miloš Zelenka, DrSc., Jihočeská univerzita, České Budějovice, ČR
  prof. Ing. Jaroslav Světlík, Ph.D, Vysoká škola podnikání a práva, Praha, ČR
  prof. PhDr. Jana Rakšányiová, CSc., emeritná profesorka, Univerzita Komenského, Bratislava
  prof. PaedDr. René Bílik, CSc., Trnavská univerzita, Trnava
  prof. ThDr. Viliam Judák, PhD., Biskupstvo Nitra
  prof. PhDr. Jozef Lysý, CSc., Univerzita Komenského, Bratislava
  doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc., Archeologický ústav SAV, Nitra
  doc. PhDr. Vladimír Manda, CSc., emeritný docent

Sekretariát vedeckej rady:

 • PhDr. Katarína Sedlárová

 

Rokovací poriadok Vedeckej rady FF UKF

Materiály pre členov Vedeckej rady FF UKF (22.11-6.12.2022)
Materiály pre členov Vedeckej rady FF UKF (4.5.2023)

 

Archív

baner ponuka studia1
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka magisterske

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo