Vedecká rada

Interní členovia:

 • doc. PhDr. Jarmila Maximová, PhD.
  doc. PhDr. Martin Hetényi, PhD.
  prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc.
  prof. PhDr. Ľubomír Plesník, DrSc.
  prof. PhDr. Dagmar Marková, PhD.
  prof. PhDr. Egon Wiedermann, CSc.
  prof. PaedDr. Ľubomír Kralčák, PhD.
  prof. PhDr. Daniela Müglová, CSc.
  prof. ThDr. Ján Zozuľak, PhD.
  prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc.
  prof. PhDr. Jana Sokolová, CSc.
  prof. Mgr. Katarína Fichnová, PhD.
  prof. PhDr. Gabriela Miššíková, CSc.
  prof. PhDr. Július Fuják, PhD.
  prof. PaedDr. Zuzana Kováčová, PhD.
  prof. PhDr. Svetozár Krno, CSc.
  prof. Mgr. Štefan Beňuš, PhD.

Externí členovia:

 • prof. PhDr. Miloš Zelenka, DrSc.
  prof. Ing. Jaroslav Světlík, Ph.D
  prof. PhDr. Jana Rakšányiová, CSc.
  prof. PaedDr. René Bílik, CSc.
  prof. ThDr. Viliam Judák, PhD.
  prof. PhDr. Jozef Lysý, CSc.
  doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc.
  doc. PhDr. Vladimír Manda, CSc.

Sekretariát vedeckej rady:

 • PhDr. Katarína Sedlárová

 

Rokovací poriadok Vedeckej rady FF UKF

Materiály pre členov Vedeckej rady FF UKF (16.12.2021)
Materiály pre členov Vedeckej rady FF UKF (18.11.2021)
Materiály pre členov Vedeckej rady FF UKF (14.10.2021)
Materiály pre členov Vedeckej rady FF UKF (20.5.2021)
Materiály pre členov Vedeckej rady FF UKF (20-30.4.2021)
Materiály pre členov Vedeckej rady FF UKF (10.12.2020)
Materiály pre členov Vedeckej rady FF UKF (24.9.2020)
Materiály pre členov Vedeckej rady FF UKF (21.5.2020)
Materiály pre členov Vedeckej rady FF UKF (5.3.2020)
Materiály pre členov Vedeckej rady FF UKF (5.12.2019)
Materiály pre členov Vedeckej rady FF UKF (24.10.2019)
Materiály pre členov Vedeckej rady FF UKF (23.5.2019)
Materiály pre členov Vedeckej rady FF UKF (7.3.2019)
Materiály pre členov Vedeckej rady FF UKF (6.12.2018)
Materiály pre členov Vedeckej rady FF UKF (25.10.2018)

 

Archív

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook