Pracoviská

Dekanát:

   • Sekretariát dekanátu:
    037/6408 450
    RNDr. Zuzana Eckhardt - 

   • Študijné oddelenie FF - externé:
    037/6408 504
    Ing. Angela Zverková -

   • Študijné oddelenie FF - interné:
    037/6408 457
    Jozefína Cintulová -
    Helena Pagáčová -

    037/6408 458
    Zuzana Spišáková -

   • Poplatky a školné pre FF:
    037/6408 468
    Ing. Monika Václavová - 

   • Ekonomické oddelenie:
    037/6408 502
    Bc. Marcela Benčíková -
    Ing. Monika Šutková -
    Bc. Marta Kubaľáková - 

   • Projektové oddelenie:
    037/6408 499
    Ing. Henrieta Cherid -
    PhDr. Ľuboš Török, PhD. -

   • Oddelenie pre vedu a výskum:
    037/6408 373
    PhDr. Katarína Sedlárová -
    Monika Szabóová -

   • Administrátor AIS pre interné štúdium:
    037/6408 468
    Ing. Ladislav Bartosiewicz -

   • Administrátor AIS pre externé štúdium a pre doktorandov:
    037/6408 468
    Ing. Monika Václavová -

   • Technické oddelenie FF:
    037/6408 466
    Mgr. Jalal Al-Ali, PhD. -
    Mgr. Peter Hanák -

    037/6408 429
    Ing. Branislav Černák -

    037/6408 509
    Ing. Marián Mancír -

    037/6408 501
    PaedDr. Peter Horváth -

 

Katedry, centrá, ústavy

    • Dekanát Filozofickej fakulty
     Štefánikova 67, 949 74 Nitra
     tel: +421 37 6408 450
     fax: +421 37 6408 500
     e-mail:
    • Centrum digitálnych humanitných vied
     Mgr. Marek Debnár, PhD.
     riaditeľ
     Hodžova 1, 949 74 Nitra
     www.cdhv.ff.ukf.sk
    • Jazykové centrum
     Mgr. Oľga Csalová, PhD.
     riaditeľka
     Hodžova 1, 949 74 Nitra
     www.jc.ff.ukf.sk
    • Katedra anglistiky a amerikanistiky
     doc. Mgr. Simona Klimková, PhD.
     vedúca katedry
     Štefánikova 67, 949 74 Nitra
     www.kaa.ff.ukf.sk
    • Katedra archeológie
     prof. PhDr. Noémi Beljak Pažinová, PhD.
     vedúca katedry
     Hodžova 1, 949 74 Nitra
     www.karch.ff.ukf.sk
    • Katedra etnológie a folkloristiky
     Mgr. Jana Ambrózová, PhD.
     vedúca katedry
     Hodžova 1, 949 74 Nitra
     www.ketnoffukf.sk
    • Katedra filozofie
     doc. Mgr. Andrea Javorská, PhD.
     vedúci katedry
     Hodžova 1, 949 74 Nitra
     www.kfi.ff.ukf.sk
    • Katedra germanistiky
     PaedDr. Oľga Wrede, PhD.
     vedúca katedry
     Štefánikova 67, 949 74 Nitra
     www.kger.ff.ukf.sk
    • Katedra histórie
     Mgr. Miroslav Palárik, PhD. 
     vedúci katedry
     Hodžova 1, 949 74 Nitra
     www.khis.ff.ukf.sk
    • Katedra kulturológie
     Mgr. Jozef Palitefka, PhD.
     vedúci katedry
     Hodžova 1, 949 74 Nitra
     www.kkult.ff.ukf.sk
    • Katedra manažmentu kultúry a turizmu
     doc. PhDr. Boris Michalík, PhD.
     vedúci katedry
     Hodžova 1, 949 74 Nitra
     www.kmkt.ff.ukf.sk
    • Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy
     Mgr. Györgyi Janková, PhD.
     vedúci katedry
     Dražovská 4, 949 74 Nitra
     www.kmkr.ff.ukf.sk
    • Katedra muzeológie
     doc. PhDr. Stanislava Gogová, PhD.
     vedúca katedry
     Hodžova 1, 949 74 Nitra
     www.kmuz.ff.ukf.sk
    • Katedra náboženských štúdií
     doc. Mgr. Andrea Blaščíková, PhD.
     vedúca katedry
     Hodžova 1, 949 74 Nitra
     www.knabs.ff.ukf.sk
    • Katedra politológie a euroázijských štúdií
     prof. PhDr. Svetozár Krno, CSc.
     vedúci katedry
     B. Slančíkovej 1, 949 74 Nitra
     www.kpes.ff.ukf.sk
    • Katedra romanistiky
     doc. PaedDr. Mária Horníčková, PhD.
     vedúca katedry
     Hodžova 1, 949 74 Nitra
     www.krom.ff.ukf.sk
    • Katedra rusistiky
     Mgr. Vlastimil Pulčár, PhD.
     vedúci katedry
     Štefánikova 67, 949 74 Nitra
     www.krus.ff.ukf.sk
    • Katedra slovenského jazyka a literatúry
     doc. Mgr. Martin Diweg-Pukanec, PhD.
     vedúci katedry
     Štefánikova 67, 949 74 Nitra
     www.ksjl.ff.ukf.sk
    • Katedra sociológie
     doc. PhDr. Ondrej Štefaňak, PhD.
     vedúci katedry
     B. Slančíkovej 1, 949 74 Nitra
     www.ksoc.ff.ukf.sk
    • Katedra translatológie
     Mgr. Emília Perez, PhD.
     vedúca katedry
     Štefánikova 67, 949 74 Nitra
    • Katedra všeobecnej a aplikovanej etiky
     prof. PhDr. Dagmar Marková, PhD.
     vedúca katedry
     Hodžova 1, 949 74 Nitra
     www.kvae.ff.ukf.sk
    • Katedra žurnalistiky
     Mgr. Andrea Chlebcová Hečková, PhD.
     vedúca katedry
     B. Slančíkovej 1, 949 74 Nitra
     www.kzur.ff.ukf.sk
    • Mediálne centrum
     Mgr. Martin Kabíček
     riaditeľ
     B. Slančíkovej 1, 949 74 Nitra
     www.mc.ff.ukf.sk
    • Tlmočnícky ústav
     prof. PhDr. Gabriela Miššíková, CSc.
     riaditeľka ústavu
     Štefánikova 67, 949 74 Nitra
     www.tu.ff.ukf.sk
    • Ústav literárnej a umeleckej komunikácie
     (estetika, estetická výchova)

     Mgr. Martin Boszorád, PhD.
     riaditeľ ústavu
     Štefánikova 67, 949 74 Nitra
     www.uluk.ff.ukf.sk
    • Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda
     prof. PhDr. Peter Ivanič, PhD.
     riaditeľ ústavu
     Štefánikova 67, 949 74 Nitra
     www.ukm.ff.ukf.sk

 

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook