Sociológia

Magisterský študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 2 roky
Garant prof. PhDr. Zuzana Beňušková, CSc.
Získaný titul magister (Mgr.)
Pracovisko Katedra sociológie

Charakteristika študijného programu

Magisterské štúdium odboru sociológia poskytuje študentom vedecké poznatky zo sociológie a ďalších súvisiacich a podporných disciplín, ako aj základné pracovné schopnosti, ktoré sú nevyhnutné pre kvalifikovaný výkon profesie sociológa. Absolvent magisterského štúdia disponuje v plnom rozsahu poznatkami zo sociologických teórií a metód sociologického výskumu, doplnenými nielen o poznatky zo špeciálnych sociologických disciplín, ako sú napr. sociológia rodiny, sociológia kultúry, sociológia organizácie, sociológia politiky a pod., ale aj o poznatky z príbuzných vedných odborov.

Uplatnenie absolventov

Absolvent magisterského štúdia odboru sociológia je schopný pracovať vo sfére vedy a základného výskumu v odbore sociológia alebo aj v oblastiach aplikovaného a rezortného výskumu (sociálna politika, sociálna práca, rozvoj ľudských zdrojov a pod.), v orgánoch štátnej a verejnej správy, v podnikateľskom sektore, v mimovládnom sektore, v marketingu, v masmédiách.
baner ponuka studia1
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka magisterske

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook