Komisie fakulty

Edičná komisia:

Predseda:

 • doc. Mgr. Dominik Repka, PhD.

Členovia:

 • prof. ThDr. Ján Zozuľak, PhD.
 • doc. Ing. PhDr. Miroslav Glejtek, PhD.
 • doc. Emília Perez, PhD.
 • doc. Györgyi Janková, PhD.
 • doc. PaedDr. Eva Stranovská, PhD.
 • doc. Martin Boszorád, PhD.
 • doc. Mgr. Martin Diweg-Pukanec, PhD.
 • doc. Mgr. Mária Hajnalová, PhD.
 • prof. PhDr. Peter Ivanič, PhD.
 • doc. Mgr. Elena Ciprianová, PhD.
 • doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD.
 • doc. PhDr. Marián Žabenský, PhD.
 • doc. PhDr. Ivana Kontriková Šusteková, PhD.
 • Mgr. Veronika Cillingová, PhD.
 • PhDr. Mária Kočnerová, PhD.
 • Ing. Ingrid Ráczová
 • RNDr. Zuzana Eckhardt (zapisovateľka)
 • PaedDr. Peter Horváth (hosť)


Interné pokyny Edičnej rady FF UKF

Prehľad publikácií vydaných FF UKF


Disciplinárna komisia:

Predseda:

 • Mgr. Patrik Petráš, PhD. – prodekan pre vzdelávanie

Členovia:

 • doc. PhDr. Michaela Malíčková, PhD.
 • Mgr. Jozef Palitefka, PhD.
 • Mgr. Patrik Lekeš
 • Mgr. Kristián Vrábel
 • Etela Sedláková

Disciplinárny poriadok

baner ponuka studia1
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka magisterske

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo