Komisie fakulty

Edičná komisia:

Predseda:

 • prof. PhDr. Martin Hetényi, PhD.

Členovia:

 • prof. PaedDr. Ľubomír Kralčák, PhD.
 • prof. ThDr. Ján Zozuľak, PhD.
 • doc. Ing. PhDr. Miroslav Glejtek, PhD.
 • doc. Emília Perez, PhD.
 • doc. Györgyi Janková, PhD.
 • doc. PaedDr. Eva Stranovská, PhD.
 • doc. Martin Boszorád, PhD.
 • Ing. Andrea Soukupová
 • RNDr. Zuzana Eckhardt (zapisovateľka)
 • PaedDr. Peter Horváth (hosť)


Interné pokyny Edičnej rady FF UKF

Prehľad publikácií vydaných FF UKF


Disciplinárna komisia:

Predseda:

 • doc. PhDr. Michaela Malíčková, PhD. – prodekanka pre vzdelávanie

Členovia:

 • doc. Mgr. Emília Perez, PhD.
 • Mgr. Jozef Palitefka, PhD.
 • Mgr. Dominik Vančo
 • Mgr. Patrik Lekeš
 • Bc. Zuzana Onduličová

Disciplinárny poriadok

baner ponuka studia1
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka magisterske

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook