Komisie fakulty

Edičná komisia:

Predseda:

 • doc. Mgr. Dominik Repka, PhD.

Členovia:

 • prof. ThDr. Ján Zozuľak, PhD.
 • doc. Ing. PhDr. Miroslav Glejtek, PhD.
 • doc. Emília Perez, PhD.
 • doc. Györgyi Janková, PhD.
 • doc. PaedDr. Eva Stranovská, PhD.
 • doc. Martin Boszorád, PhD.
 • doc. Mgr. Martin Diweg-Pukanec, PhD.
 • doc. Mgr. Mária Hajnalová, PhD.
 • prof. PhDr. Peter Ivanič, PhD.
 • doc. Mgr. Elena Ciprianová, PhD.
 • doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD.
 • doc. PhDr. Marián Žabenský, PhD.
 • doc. PhDr. Ivana Kontriková Šusteková, PhD.
 • Mgr. Veronika Cillingová, PhD.
 • PhDr. Mária Kočnerová, PhD.
 • Ing. Ingrid Ráczová
 • RNDr. Zuzana Eckhardt (zapisovateľka)
 • PaedDr. Peter Horváth (hosť)


Interné pokyny Edičnej rady FF UKF

Prehľad publikácií vydaných FF UKF


Disciplinárna komisia:

Predseda:

 • Mgr. Patrik Petráš, PhD. – prodekan pre vzdelávanie

Členovia:

 • doc. PhDr. Michaela Malíčková, PhD.
 • Mgr. Jozef Palitefka, PhD.
 • Mgr. Patrik Lekeš
 • Mgr. Kristián Vrábel
 • Etela Sedláková

Disciplinárny poriadok

Rada pre vnútorné overovanie kvality vysokoškolského vzdelávania

Predseda:

 • prof. PhDr. Martin Hetényi, PhD.

Interní členovia:

 • doc. Mgr. Dominik Repka, PhD.
  doc. PhDr. Jarmila Maximová, PhD.
  doc. PhDr. Michaela Malíčková, PhD.
  doc. PaedDr. Mária Horníčková, PhD.
  doc. Mgr. Andrea Blaščíková, PhD.
  doc. Ing. Milan Džupina, PhD.
  PhDr. Mária Kočnerová, PhD.
  Mgr. Jozef Palitefka, PhD.
  Lucia Trégerová

Externí členovia:

 • Mgr. Barbora Tricoire
  PhDr. Štefan Bugár, PhD. MBA
  PhDr. Peter Keresteš, PhD.
  Ing. Ľubomír Farkaš
  PhDr. Martin Chudík

Vedenie fakulty

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 444

 

Martin Hetényiprof. PhDr. Martin Hetényi, PhD.
dekan Filozofickej fakulty

Konzultačné hodiny:
pondelok: 10.00 – 12.00 hod.
utorok: 10.00 – 12.00 hod.

tel: +421 37 6408 451
e-mail:

 

 

 

Daša NováčikováPhDr. Daša Nováčiková, PhD.
prodekanka pre medzinárodné vzťahy a rozvoj

Konzultačné hodiny:
pondelok: 10.00 – 12.00 hod.
streda: 10.00 – 12.00 hod.

tel: +421 37 6408 453
e-mail:

 

 

 

Patrik PetrášMgr. Patrik Petráš, PhD.
prodekan pre vzdelávanie

Konzultačné hodiny:
pondelok: 10.00 – 12.00 hod.
utorok: 10.00 – 12.00 hod.

tel: +421 37 6408 453
e-mail:

 

 

 

Dominik Repkadoc. Mgr. Dominik Repka, PhD.
prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium

Konzultačné hodiny:
pondelok: 8.30 – 10.30 hod.
streda: 10.00 – 12.00 hod.

tel: +421 37 6408 453
e-mail: 

 

 

 

Ingrid RáczováIng. Ingrid Ráczová
tajomníčka fakulty

tel: +421 37 6408 452
e-mail:

 

 

 

 

 

baner ponuka studia1
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka magisterske

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo