Kolégium dekana

Kolégium:

 • doc. PhDr. Jarmila Maximová, PhD.
 • doc. PhDr. Martin Hetényi, PhD.
 • doc. PhDr. Michaela Malíčková, PhD.
 • prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc.
 • Ing. Andrea Soukupová
 • prof. PaedDr. Ľubomír Kralčák, CSc.
 • prof. PhDr. Peter Ivanič, PhD.
 • Mgr. Martin Boszorád, PhD.
 • doc. PhDr. Marcela Antošová, PhD.
 • PaedDr. Oľga Wrede, PhD.
 • prof. PhDr. Gabriela Miššíková, CSc.
 • prof. Natália Muránska, PhD.
 • Mgr. Oľga Csalová, PhD.
 • doc. PhDr. Boris Michalík, PhD.
 • PaedDr. Mária Lalinská, PhD.
 • doc. Mgr. Andrea Javorská, PhD.
 • doc. PhDr. Noémi Beljak Pažinová, PhD.
 • doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD.
 • doc. PhDr. Stanislava Gogová, PhD.
 • prof. PhDr. Svetozár Krno, CSc.
 • prof. PhDr. Dagmar Marková, PhD.
 • Mgr. Miroslav Palárik, PhD.
 • Mgr. Jana Ambrózová, PhD.
 • Mgr. Emília Perez, PhD.
 • PhDr. Tomáš Koprda, PhD.
 • doc. Mgr. Andrea Blaščíková, PhD.
 • PhDr. Monika Štrbová, PhD.
 • PhDr. Marcel Olšiak, PhD. - predseda AS FF UKF
 • Mgr. Tomáš Královič - zástupca študentskej časti AS FF UKF

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook