Kolégium dekana

Kolégium:

 • prof. PhDr. Martin Hetényi, PhD.
 • Mgr. Patrik Petráš, PhD.
 • doc. Mgr. Dominik Repka, PhD.
 • PhDr. Daša Nováčiková, PhD.
 • Ing. Ingrid Ráczová
 • doc. Mgr. Martin Diweg-Pukanec, PhD.
 • prof. PhDr. Peter Ivanič, PhD.
 • doc. Martin Boszorád, PhD.
 • Mgr. Andrea Chlebcová Hečková, PhD.
 • prof. PaedDr. Eva Stranovská, PhD.
 • prof. Mgr. Štefan Beňuš, PhD.
 • doc. PhDr. Boris Michalík, PhD.
 • doc. Mgr. Andrea Javorská, PhD.
 • doc. Mgr. Zuzana Borzová, PhD.
 • doc. Mgr. Miroslav Palárik, PhD.
 • doc. Mgr. Emília Perez, PhD.
 • doc. Györgyi Janková, PhD.
 • Mgr. Ervín Weiss, PhD. - predseda AS FF UKF
 • Bc. Marián Maršálek - zástupca študentskej časti AS FF UKF

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook