Akademický senát

Predsedníctvo:

 • Mgr. Ervín Weiss, PhD., predseda
 • doc. PaedDr. Igor Lomnický, PhD., podpredseda
 • Bc. Lucia Trégerová (členka / študentka)


Zamestnanecká časť:

 • Mgr. Jalal Al-Ali, PhD.
 • prof. PaedDr. Zdenka Gadušová, CSc.
 • prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc.
 • prof. PhDr. Peter Ivanič, PhD.
 • PhDr. Tomáš Koprda, PhD.
 • doc. PaedDr. Igor Lomnický, PhD.
 • doc. Mgr. Miroslav Palárik, PhD.
 • doc. Mgr. Emília Perez, PhD.
 • PhDr. Katarína Sedlárová
 • Mgr. Ervín Weiss, PhD.


Študentská časť:

 • Adam Kazár
 • Mgr. Patrik Lekeš
 • Samuel Olach
 • Bc. Lucia Trégerová
 • Eva Tršková


Legislatívna komisia:

 • prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc., predseda
 • Mgr. Jalal Al-Ali, PhD., člen/zamestnanec
 • Samuel Olach, člen/študent


Volebná komisia:

 • PhDr. Katarína Sedlárová, predsedníčka
 • doc. Mgr. Miroslav Palárik, PhD., člen/zamestnanec
 • Eva Tršková, člen/študent

Študijná komisia:

 • doc. Mgr. Emília Perez, PhD., predseda
 • prof. PaedDr. Zdenka Gadušová, CSc., členka/zamestnanec
 • Mgr. Patrik Lekeš, člen/študent


Ekonomická komisia:

 • prof. PhDr. Peter Ivanič, PhD., predseda
 • PhDr. Tomáš Koprda, PhD., člen/zamestnanec
 • Adam Kazár, člen/študent

 


Akademickú obec FF UKF v Nitre v Rade vysokých škôl SR zastupuje doc. Mgr. Dominik Repka, PhD.

Zápisnice zo zasadnutí AS FF UKF:

 

 

Archív AS FF UKF

baner ponuka studia1
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka magisterske

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo