Témy rigoróznych prác

 • Témy rigoróznych prác na akademický rok 2021/2022
 • Termín prijímania prihlášok na rigorózne konanie v ak. r. 2021/22
  do 15. mája 2022
 • Súčasťou žiadosti o vykonanie rigoróznej skúšky je:
  a) overená kópia vysokoškolského diplomu
  b) ak uchádzač absolvoval zahraničnú vysokú školu, overená kópia rozhodnutia o rovnocennosti dokladu o vzdelaní, prípadne nostrifikačná doložka
  c) životopis prihlášky zasielajte na adresu:
  Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
  Filozofická fakulta
  Študijné oddelenie - externé
  Štefánikova 67
  949 01 Nitra
baner ponuka studia1
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka magisterske

Kalendár udalostí

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook