Študijné odbory pre vykonanie rigoróznych skúšok

Rigorózne konanie na FF sa vykonáva v zmysle ustanovení zákona č. 131/2002 o vysokých školách.
Filozofická fakulta uskutočňuje rigorózne konanie a udeľuje akademický titul „doktor filozofie“ (v skratke „PhDr.“) v študijných odboroch:

Filológia
Katedra anglistiky a amerikanistiky:
• anglicky jazyk v odbornej komunikácii
Katedra translatológie:
• anglický jazyk a kultúra
• francuzsky jazyk a kultúra
• nemecký jazyk a kultúra
• ruský jazyk a kultúra
• slovenský jazyk a kultúra
• španielsky jazyk a kultúra
Katedra rusistiky:
• ruský jazyk v interkulturálnej a obchodnej komunikácii
Katedra slovenskeho jazyka a literatúry:
• slovensky jazyk a literatúra
• editorstvo a vydavateľská prax
Katedra romanistiky:
• taliansky jazyk a kultúra
  
Filozofia
Katedra všeobecnej a aplikovanej etiky:
• etika
Ústav literárnej a umeleckej komunikácie:
• estetika
 
 
Historické vedy
Katedra archeológie:
• archeológia
Katedra etnológie a folkloristiky:
• etnológia
Katedra histórie:
• história
Katedra muzeológie:
• muzeológia
 
Politické vedy
Katedra politológie a euroázijských štúdií:
• politológia
 
Vedy o umení a kultúre
Katedra kulturológie:
• kulturológia
Katedra manažmentu kultúry a turizmu:
• riadenie kultúry a turizmu
 
 
Mediálne a komunikačné štúdiá
Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy:
• marketingová komunikácia a reklama
Katedra žurnalistiky:
• žurnalistika
 
 
 
V študijnom odbore Učiteľstvo a pedagogické vedy fakulta uskutočňuje rigorózne konanie a udeľuje akademický titul „Doktor pedagogiky“ (v skratke „PaedDr.“) v študijných programoch:
 
Katedra anglistiky a amerikanistiky:
• anglický jazyk a literatúra
Katedra romanistiky:
• francúzsky jazyk a literatúra
• španielsky jazyk a literatúra
• taliansky jazyk a literatúra
Katedra germanistiky:
• nemecký jazyk a literatúra
Katedra rusistiky:
• ruský jazyk a literatúra
Katedra slovenského jazyka a literatúry:
• slovenský jazyk a literatúra
Katedra filozofie:
• výchova k občianstvu
Katedra histórie:
• história
Katedra náboženských štúdií:
• náboženská výchova
Katedra všeobecnej a aplikovanej etiky:
• etická výchova
Ústav literárnej a umeleckej komunikácie:
• estetická výchova
 
baner ponuka studia1
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka magisterske

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook