Kontakt

  • Ing. Angela Zverková , e-mail: , tel.: +421-(0)37-6408 504

Adresa:
Univerzita Konštantína Filozofa
Filozofická fakulta
Študijné oddelenie
Štefánikova 67, 949 01  Nitra

 

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook