Rigorózne konanie

Filozofická fakulta UKF má podľa § 83 ods. 1 a v súlade s §53 ods. 8 zákona  č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách akreditované právo na vykonávanie rigoróznych skúšok.

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo