Ponuka našich publikácií

Na tejto stránke ponúkame prehľad vydaných publikácií pracovníkov Filozofickej fakulty UKF v Nitre. Knihy si môžete objednať v Univerzitnej knižnici UKF v Nitre (http://www.uk.ukf.sk/predaj-publikacii).

 

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

 

 2022

o jagerova kalendar Etika v príprave ekogramotných manažérov pre ekonomiku
Mgr. Eva Pechočiaková Svitačová, PhD.
ISBN 978-80-558-1856-6
Habilitačná prednáška
o jagerova kalendar Precedentné texty , mená, výpovede a situácie vo výskume recepčných a transferových osobitostí na príklade románovej tvorby Michala Hvoreckého
PhDr. Andrej Zahorák, PhD.
ISBN 978-80-558-1860-3
Habilitačná prednáška
o jagerova kalendar Ekologické občianstvo a budovanie osobnej odpovednosti
Mgr. Viera Zozuľová, PhD.
ISBN 978-80-558-1859-7
Habilitačná prednáška
o jagerova kalendar Úvod do teórií spoločenskej zmluvy
Mgr. Ciprian Turčan, PhD.
ISBN 978-80-558-1854-2
Učebný text sa zameriava na stručné objasnenie najdôležitejších vybraných teórií spoločenskej zmluvy. Výklad je primárne zameraný na ucelenú a konzistentnú reprodukciu podstatej argumentácie jednotlivých teórií, sledujúc pritom spoločný model spoločenskej zmluvy.
o jagerova kalendar Politické implementácie ideálu morálnej autonómie
Mgr. Ciprian Turčan, PhD.
ISBN 978-80-558-1866-5
Habilitačná prednáška
o jagerova kalendar Zrodenie popkultúry z ducha fanúšikovstva
Doc. Mgr. Juraj Malíček, PhD.
ISBN 978-80-558-1858-0
Inauguračná prednáška
o jagerova kalendar Mystifikácia ako (pseudo) hypertextový konštrukt
Mgr. Martin Boszorád, PhD.
ISBN 978-80-558-1871-9
Habilitačná prednáška
o jagerova kalendar Autor a čitateľ v digitálnej dobe
Mgr. Marek Debnár, PhD.
ISBN 978-80-558-1871-9
Habilitačná prednáška
o jagerova kalendar Pojem prekladu v tradícii semiotických štúdií kultúry
Doc. Dr. Mirko Lampis, PhD.
ISBN 978-80-558-1864-1
Inauguračná prednáška
o jagerova kalendar Súčasné výskumné perspektívy v oblasti zážitkovej marketingovej komunikácie
Mgr. Edita Štrbová, PhD.
ISBN 978-80-558-1883-2
Habilitačná prednáška
o jagerova kalendar Marketingová komunikácia z aspektu spotrebiteľskej gramotnosti detského konzumenta
Mgr. Györgyi Janková, PhD.
ISBN 978-80-558-1882-5
Habilitačná prednáška
o jagerova kalendar Homo consumericus v disneyizovanej spoločnosti zážitkov
Mgr. Erika Moravčíková, PhD.
ISBN 978-80-558-1873-3
Habilitačná prednáška
o jagerova kalendar Dôsledky politickej heterogenity Rómov v kontexte súčasnej legislatívy
PhDr. Monika Štrbová, PhD.
ISBN 978-80-558-1877-1
Habilitačná prednáška
o jagerova kalendar Nitrianske κοινή ako prestížny jazyk Moráv a Slovenského vojvodstva
Doc. Mgr. Martin Diweg-Pukanec, PhD.
ISBN 978-80-558-1857-3
Inauguračná prednáška
o jagerova kalendar Mentálna hygiena budúcich prekladateľov a tlmočníkov (nielen) v kontexte dištančnej výučby
Mgr. Soňa Hodáková, PhD.
ISBN 978-80-558-1884-9
Habilitačná prednáška
o jagerova kalendar Špecifiká a vybrané stratégie osvojovania si cudzieho jazyka so špeciálnymi potrebami
Mgr. Silvia Hvozdíková, PhD.
ISBN 978-80-558-1878-8
Habilitačná prednáška
o jagerova kalendar Vývoj rómskych hudieb na Slovensku: Kultúrno-spoločenské faktory ich žánrovej a hudobno-nástrojovej diverzifikácie
Mgr. Jana Ambrózová, PhD.
ISBN 978-80-558-1887-0
Habilitačná prednáška
o jagerova kalendar Skúmanie pojmov Ostkunst a West kunst v zrkadle kulturologických koncepcií
Dr. Phil. Andrea Euringer Bátorová
ISBN 978-80-558-1867-2
Habilitačná prednáška
o jagerova kalendar Vidiek tradičný, moderný a inšpiratívny
Jana Ambrózová, Miriam Bošelová, Margita Jágerová
ISBN 978-80-558-1777-4
Publikácia je zameraná na výskum a interpretáciu socio-kultúrneho potenciálu a kapitálu úspešných obcí Slovenska, ktoré môžu byť inšpiráciou pre ďalšie obce pre zlepšenie kvality života vo vidieckom prostredí.
o jagerova kalendar Tri tváre škodcu v klasickej rozprávke
Mgr. Bernadette Pažitná
ISBN 978-80-558-1888-7
Monografia sa zacieľuje na tematicko-komparatívnu analýzu postavy s funkciou škodcu v slovenskej rozprávke Lomidrevo alebo Valibuk zo zbierky Pavla Dobšinského.
o jagerova kalendar Konštantínove listy 1/2022
Peter Ivanič
ISSN 1337-8740
časopis
o jagerova kalendar Etika v príprave ekogramotných manažérov pre ekonomiku
Mgr. Eva Pechočiaková Svitačová, PhD.
ISBN 978-80-558-1856-6
Habilitačná prednáška
o jagerova kalendar Precedentné texty , mená, výpovede a situácie vo výskume recepčných a transferových osobitostí na príklade románovej tvorby Michala Hvoreckého
PhDr. Andrej Zahorák, PhD.
ISBN 978-80-558-1860-3
Habilitačná prednáška
o jagerova kalendar Ekologické občianstvo a budovanie osobnej odpovednosti
Mgr. Viera Zozuľová, PhD.
ISBN 978-80-558-1859-7
Habilitačná prednáška
o jagerova kalendar Úvod do teórií spoločenskej zmluvy
Mgr. Ciprian Turčan, PhD.
ISBN 978-80-558-1854-2
Učebný text sa zameriava na stručné objasnenie najdôležitejších vybraných teórií spoločenskej zmluvy. Výklad je primárne zameraný na ucelenú a konzistentnú reprodukciu podstatej argumentácie jednotlivých teórií, sledujúc pritom spoločný model spoločenskej zmluvy.
o jagerova kalendar Politické implementácie ideálu morálnej autonómie
Mgr. Ciprian Turčan, PhD.
ISBN 978-80-558-1866-5
Habilitačná prednáška
o jagerova kalendar Zrodenie popkultúry z ducha fanúšikovstva
Doc. Mgr. Juraj Malíček, PhD.
ISBN 978-80-558-1858-0
Inauguračná prednáška
o jagerova kalendar Mystifikácia ako (pseudo) hypertextový konštrukt
Mgr. Martin Boszorád, PhD.
ISBN 978-80-558-1871-9
Habilitačná prednáška
o jagerova kalendar Autor a čitateľ v digitálnej dobe
Mgr. Marek Debnár, PhD.
ISBN 978-80-558-1871-9
Habilitačná prednáška
o jagerova kalendar Pojem prekladu v tradícii semiotických štúdií kultúry
Doc. Dr. Mirko Lampis, PhD.
ISBN 978-80-558-1864-1
Inauguračná prednáška
o jagerova kalendar Súčasné výskumné perspektívy v oblasti zážitkovej marketingovej komunikácie
Mgr. Edita Štrbová, PhD.
ISBN 978-80-558-1883-2
Habilitačná prednáška
o jagerova kalendar Marketingová komunikácia z aspektu spotrebiteľskej gramotnosti detského konzumenta
Mgr. Györgyi Janková, PhD.
ISBN 978-80-558-1882-5
Habilitačná prednáška
o jagerova kalendar Homo consumericus v disneyizovanej spoločnosti zážitkov
Mgr. Erika Moravčíková, PhD.
ISBN 978-80-558-1873-3
Habilitačná prednáška
o jagerova kalendar Dôsledky politickej heterogenity Rómov v kontexte súčasnej legislatívy
PhDr. Monika Štrbová, PhD.
ISBN 978-80-558-1877-1
Habilitačná prednáška
o jagerova kalendar Nitrianske κοινή ako prestížny jazyk Moráv a Slovenského vojvodstva
Doc. Mgr. Martin Diweg-Pukanec, PhD.
ISBN 978-80-558-1857-3
Inauguračná prednáška
o jagerova kalendar Mentálna hygiena budúcich prekladateľov a tlmočníkov (nielen) v kontexte dištančnej výučby
Mgr. Soňa Hodáková, PhD.
ISBN 978-80-558-1884-9
Habilitačná prednáška
o jagerova kalendar Špecifiká a vybrané stratégie osvojovania si cudzieho jazyka so špeciálnymi potrebami
Mgr. Silvia Hvozdíková, PhD.
ISBN 978-80-558-1878-8
Habilitačná prednáška
o jagerova kalendar Vývoj rómskych hudieb na Slovensku: Kultúrno-spoločenské faktory ich žánrovej a hudobno-nástrojovej diverzifikácie
Mgr. Jana Ambrózová, PhD.
ISBN 978-80-558-1887-0
Habilitačná prednáška
o jagerova kalendar Skúmanie pojmov Ostkunst a West kunst v zrkadle kulturologických koncepcií
Dr. Phil. Andrea Euringer Bátorová
ISBN 978-80-558-1867-2
Habilitačná prednáška
o jagerova kalendar Vidiek tradičný, moderný a inšpiratívny
Jana Ambrózová, Miriam Bošelová, Margita Jágerová
ISBN 978-80-558-1777-4
Publikácia je zameraná na výskum a interpretáciu socio-kultúrneho potenciálu a kapitálu úspešných obcí Slovenska, ktoré môžu byť inšpiráciou pre ďalšie obce pre zlepšenie kvality života vo vidieckom prostredí.
o jagerova kalendar Tri tváre škodcu v klasickej rozprávke
Mgr. Bernadette Pažitná
ISBN 978-80-558-1888-7
Monografia sa zacieľuje na tematicko-komparatívnu analýzu postavy s funkciou škodcu v slovenskej rozprávke Lomidrevo alebo Valibuk zo zbierky Pavla Dobšinského.
o jagerova kalendar Konštantínove listy 1/2022
Peter Ivanič
ISSN 1337-8740
časopis

 2021

o jagerova kalendar Výročná správa Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre za rok 2020
dekanát FF
ISBN 978-80-558-1741-5
účelová publikácia
o jagerova kalendar Pragmatika (literárnej) mystifikácie
Mgr. Martin Boszorád, PhD.
ISBN 978-80-558-1731-6
Predmetom záujmu vedeckej monografie je mystifikácia v spojitosti s pragmatikou. Jadrom reflexie v tomto zmysle teda nie je všeobecno-teoretické, od literatúry odtrhnuté uvažovanie o mystifikácii, ale práve v recepcii prameniaci prieskum jej „praktického“ (pragmatického?) bytia v literatúre. Aj preto ťažisko monografie-založenej na skutočných recepčných a estetických udalostiach-tvoria tri dubletovo koncipované interpretačné kapitoly, v ktorých sa autor koncentruje na mystifikáciu dejín a biograficko-bibliografických reálií (texty Milorada Pavica, Igora Otčenáša a Viliama Klimáčka), mystifikáciu ako „zdrojový kód“ poetiky textu (prózy Antoina Bella a Ota Čenka) a napokon mystifikáciu ako (pseudo)hypertextový konštrukt (romány Marishe Pesslovej a Jozefa Kariku)
o jagerova kalendar Slavica Nitriensia 1/2021
prof. PhDr. Jana Sokolová, CSc.
ISSN 1338-7464
časopis
o jagerova kalendar Slovenský dabing a titulkovanie v premenách času
Emíla Perez-Miroslava Brezovská-Zuzana Jánošíková
ISBN 978-80-558-1715-6
Ústredným motívom monografie je dostupnosť audiovizuálneho obsahu a mediálnych služieb v slovenskom kultúrnom priestore. Autorky ju skúmajú z diachrónneho i synchrónnehohľadiska, pričom k nej pristupujú optikou jazykového a kultúrneho transferu, ako aj prostredníctvom výskumu modalít pre zrakovo a sluchovo znevýhodnené publikum.
o jagerova kalendar Studia Historica Nitriensia 1/2021
Miroslav Palárik-Zuzana Hasárová
ISSN-1338-7219
časopis
o jagerova kalendar Výskum v okolí Nitrianskeho Pravna
doc. PhDr. Marán Žabenský, PhD.
ISBN 978-80-558-1715-6
Monografia sa zaoberá problematikou výskumu stredovekého baníctva v Nitrianskom Pravne, Chvojnici, Tužine a Malinovej. Použitá metodika sa prezentuje na základe troch príkladov z troch rôznych preskúmaných lokalít. Súčasťou sú aj príklady na jednotlivé triedy kultúrnych javov zistených počas výskumu.
o jagerova kalendar Philosophica critica 1/2021
Klement Mitterpach
ISSN 1339-8970
časopis
o jagerova kalendar Základy tlmočenia v jazykovom páre ruština - slovenčina
Andrej Zahorák-Soňa Hodáková
ISBN 978-80-558-1716-3
Učebné texty primárne určené pre študijný odbor filológia zameraný na prípravu prekladateľov a tlmočníkov (ruský jazyk a kultúra), študijný program ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikácii ako aj príbuzné jazykovedné odbory poskytujú komplexný súbor cvičení a textov využiteľných pri výučbe základov tlmočenia z ruského jazyka.
o jagerova kalendar Konštantínove listy 1/2021
Peter Ivanič
ISSN 1337-8740
časopis
o jagerova kalendar Estetika naratívnych textov
PhDr. Peter Žiak, PhD.
ISBN 978-80-558-1714-9
Monografia skúma fikčné naratívne texty, ktoré analyzuje z hľadiska teórie fikčných svetov, naratológie a estetickej, resp. recepčnej teórie. Okrem textuálnej roviny skúmame proces recepcie – nielen ako semiózu textových významov, ale aj ako zážitkové prežívanie čítania samotného.
o jagerova kalendar Intertextualita ako metóda porozumenia popkultúrneho textu
doc. PhDr. Michaela Malíčková, PhD.
ISBN 978-80-558-1688-3
Publikácia zameraná na metodologické východiská intertextuálneho premýšľania o populárnej kultúre. Identifikuje štyri osnové jednotky, ktoré fungujú ako nutné podmienky porozumenia takémuto prístupu: text-žáner-dialóg-pamäť a postupne ich predstavuje v navzájom sa rozvíjajúcich štyroch kapitolách.
o jagerova kalendar Kultúrna pamäť v súčasnom divadle
doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD.
ISBN 978-80-558-1698-2
Vysokoškolská učebnica predkladá sondáž moderných vývinových trendov zväčša autorskej (experimentálnej) povahy. Cieľom je predstaviť predovšetkým postupy výskumného divadla, ale sčasti aj dokumentárne divadelné postupy, princípy imerzného divadla a i.
o jagerova kalendar Premeny súčasnej spoločnosti
Mgr. Viera Zozuľáková, PhD.
ISBN 978-80-558-1739-2
Monografia sa zaoberá stavom spoločnosti zameranej na ustavičný rast. Cieľom je priblížiť koncepciu tzv. tranzitnej spoločnosti, poukázať na zmeny hodnôt, na odcudzenie sa človeka a na alternatívne možnosti sociálneho a ekonomického vývoja.
o jagerova kalendar Vybrané kapitoly z regionálnej kultúry
Kristína Jakubovská
ISBN 978-80-558-1685-2
Cieľom vysokoškolskej učebnice je priblížiť študentom vybrané problémy regionálnej kultúry. Má slúžiť ako pomocný text k predmetu Regionálna kultúra a kultúrne dedičstvo. Obsahuje autorské texty rozvíjajúce témy z oblasti tradičnej kultúry a tradícii, regionálneho rozvoja, kultúrneho manažmentu a marketingu, kontextov kultúry a turizmu a kreatívneho turizmu.
o jagerova kalendar Akcenty literatúry pre deti a mládež
Mariana Hrašková-Petra Kaizerová
ISBN 978-80-558-1699-9
Publikáciaje zborníkovým materiálom z medzinárodnej vedeckej konferencie. Ponúka didaktický a literárnovedný súbor štúdií a textov zameraný na podporu vedeckého diskurzu o textových komunikátoch pre deti a mládež
o jagerova kalendar Gastronómia v kontexte vývoja, vplyvov a trendov
PhDr. Katarína Kompasová, PhD.
ISBN 978-80-558-1695-1
Učebnica sumarizuje vybrané témy, resp. rôzne pohľady na proglematiku gastronómie.
o jagerova kalendar Základy editorstva I.
Mgr. Veronika Rácová, PhD.
ISBN 978-80-558-1689-0
Vysokoškolské učebné texty sú určené ako prehľadn materiál, ktorý prevedie adeptov odboru nevyhnutnými informáciami o procesoch a princípoch vzniku a výroby knižných publikácií.
o jagerova kalendar Curso universitario de fonologia y lexicologia
Mirko Lampis-Radana Štrbáková
ISBN 978-80-558-1701-9
Skriptum je určené študentom fonológií a lexikológií španielskeho jazyka.
o jagerova kalendar Úvod do sociológie náboženstva
doc. PhDr. Ondrej Štefaňak, PhD.
ISBN 978-80-558-1694-4
Vysokoškolská učebnica predstavuje sociológiu náboženstva ako subdisciplínusociológie, rôzne definície náboženstva, základné rozmery religiozity, metódy sociologických výskumov a pod. Čerpá najmä z cudzojazyčnej literatúry najmä anglickej a poľskej.
o jagerova kalendar Curso universitario de semiotica del texto
doc. Dr. Mirko Lampis, PhD.
ISBN 978-80-558-1678-4
Skriptum je určené študentom semiotiky textu. Predstavuje jednoducho, no komplexne, zásadné informácie o semiotickej teórii a praxi pri práci s textami.
o jagerova kalendar Curso universitario de estilistica de la lengua
doc. Dr. Mirko Lampis, PhD.
ISBN 978-80-558-1679-1
Skriptum je určené študentom štylistiky španielskeho jazyka. Predstavuje zásadné informácie o štylistickej a rétorickej teórii a praxi.
o jagerova kalendar Mýtus o (ne)spútanom Prometeovi
Mgr. Katarína Gabašová, PhD.
ISBN 978-80-558-1697-5
Habilitačná prednáška
o jagerova kalendar Kontúry filmového prekladu a tlmočenia: základné teoretické koncepty a východiská
Emília Perez- Soňa Hodáková
ISBN 978-80-558-1703-3
Učebný text ponúka sondu do sveta filmového prekladu a tlmočenia a transferu pre potreby TV vysielania pre študentov prekladateľstva a tlmočníctva, konkrétne poslucháčov predmetov preklad a audiovizuálnych textov a preklad mediálnych textov, ale aj účastníkov výberových tlmočníckych seminárov.
o jagerova kalendar Teaching foreign languages and special needs learners
Silvia Hvozdíková
Verbum: Praha
Publikácia s zaoberá významom techník tvorivej dramatiky v procese nadobúdania vyššej jazykovej produkcie u žiakov so špeciálnymi potrebami. Konkrétne žiakov s poruchou ADHD.
o jagerova kalendar Archívy v školskej praxi. Možnosti využitia písomných prameňov vo výučbe histórie na základných a stredných školách.
doc. PhDr. Tomáš Tandlich, PhD.
ISBN 978-80-558-1673-9
Publikácia vysvetľuje systém archívov na Slovensku a v Európe, dejiny archivníctva na Slovensku, vzorovú hodinu dejepisu a možnosti využitia archívov a dokumentov v nich uložených v školskej praxi.
o jagerova kalendar Filozofická fakulta v ruskom jazyku
dekanát FF
ISBN 978-80-558-1669-2
účelová publikácia
o jagerova kalendar Filozofická fakulta v anglickom jazyku
dekanát FF
ISBN 978-80-558-1668-5
účelová publikácia
o jagerova kalendar Impulsy výmen mestských politických elít v Nitre
doc. PhDr. Martin Hetényi, PhD.
ISBN 978-80-558-1690-6
Inauguračná prednáška
o jagerova kalendar Právny predpoklad a jeho translačné metódy- teória a prax
PaedDr. Oľga Wrede, PhD.
ISBN 978-80-558-1691-3
Habilitačná prednáška
o jagerova kalendar Nezávislé kultúrne centrá na Slovensku
Mgr. Art. Michal Kočiš a kol.
ISBN 978-80-558-1674-6
Zborník je zameraný na genézu a vývoj nezávislých kultúrnych centier na Slovensku od prelomu 20. a 21. storočia do súčasnosti
o jagerova kalendar Archívny výskum textov v interdisciplinárnych súvislostiach
prof. PhDr. Edita Gromová, CSc.
ISBN 978-80-558-1677-7
Zborník príspevkov z interdisciplinárneho seminára venovaného problematike využívania archívov vo výskume kultúrnych a literárnych dejín v zornom uhle rôznych disciplín humanitných vied.
o jagerova kalendar Dalle origini a Petrarca. Commento e traducione dei testi scelti
Mgr. Monika Pamulová Šavelová, PhD.
ISBN 978-80-558-1657-9
Publikácia predstavuje filologickú a hermeneutickú interpretáciu diel staršej talianskej literatúry od jej počiatkov až po diela vrcholných autorov ako Dante, Boccaccio a Petrarca.
o jagerova kalendar Nyitra 1939-1945. (Nyitra története az iskolai oktatáshoz.)
Palárik- Mikulášová - Hetényi
ISBN 978-80-558-1667-8
Učebnica zameraná na priblíženie udalostí v Nitre a v okolí počas obdobia existencie autonómneho Slovenska a slovenského štátu.
o jagerova kalendar Iniciačné kapitoly z populárnej kultúry
doc. PhDr. Michaela Malíčková, PhD.
ISBN 978-80-558-1674-6
Vysokoškolská učebnica je súborom štyroch statí: interpretačnej prípadovej štúdie o televíznom seriáli Sons of Anarchy Martina Boszoráda Popkultúrne umelecké dielo ako existenciálna výpoveď, textu Juraja Malíčka Popkultúra ako generačná pamäť o význame popkultúrnej pamäti a existenciálnej zmysluplnosti rozpomínania, štúdie Petra Brezňana Populárna kultúra ako pole formovania (možných) sociálnych identít venovaných protagonistom akčných filmov a textu Michaely Malíčkovej Videoklip ako skratka k popkultúrnej skúsenosti.
o jagerova kalendar Religiózny cestovný ruch v Nitrianskej diecéze
Alfred Krogmann- Hilda Kramáreková – Lucia Petrikovičová
ISBN 978-80-558-1652-4
Religiózny cestovný ruch je z pohľadu svojej existencie špecifickým fenoménom cestovného ruchu. Patrí jednoznačne k najstarším formám turizmu, je starý ako ľudstvo a relígie. Monografia predstavuje jednotlivé pútnické miesta Nitrianskej diecézy.
o jagerova kalendar Rozkoš zdania a poznania (Popkultúra ako skúsenosť)
doc .Mgr. Juraj Malíček, PhD.
ISBN 978-80-558-1659-3
Publikácia predstavuje pôvodný pragmatický model komplexnej interpretácie sveta, ktorý vychádza z ústredného predpokladu , že popkultúra je aj jedným z prejavov onoho vonkajšieho sveta a je aj svojho druhu špecifickou skúsenosťou s ním.
o jagerova kalendar Sondáž nezávislej hudobnej kultúry na Slovensku
prof. PhDr. Július Fuják, PhD.
ISBN 978-80-558-1658-6
Publikácia sa zaoberá výskum vybratých oblastí našej „inej“, progresívnej hudby v rozmanitých kontextoch a súvislostiach prevažne od prelomu 20. a 21. storočia.
o jagerova kalendar Výskum kultúrno-historického vývoja baníctva na Hornej Nitre prostredníctvom multitemporálnej analýzy transektov kultúrno-krajinných vrstiev
PhDr. Marán Žabenský, PhD.
ISBN 978-80-558-1542-8
Habilitačná prednáška

 2020

o jagerova kalendar Herausforderungen der Globalisierung. Translationswesen in der Slowakei vor dem Hintergrund internacionaler Kulturprozesse
Müglová-Gromová-Wrede
Verlag dr. Kovač
Publikácia reflektuje problematiku translatologického výskumu a translácie na Slovensku z pohľadu kultúrnych a civilizačných procesov. Monografia sa nezaoberá iba teoretickými problémami translácie ako kultúrneho transferu, ale v širšom kontexte manifestuje interdisciplinárnyprístup k problematike.
o jagerova kalendar Intervenčný program čítania s porozumením pre materinský jazyk v nižšom sekundárnom vzdelávaní
Zuzana Kováčová-Eva Stranovská
Verbum: Praha
Publikácia sa zaoberá psycholingvistickou podstatou porozumenia textu ako východiska pre didaktickú reflexiu kompetencie čítanie s porozumením, poznatkami neurovedy a kognitívnych vied ako obligatórnych zákonitostí reflektovaných v jazyku a v recepcii textu, metódami a stratégiami práce s textom.
o jagerova kalendar Intervencia a prediktory čítania s porozumením
Eva Stranovská-Anikó Ficzere
Verbum: Praha
Monografia sa zaoberá podstatou a významom intervencie pri práci s textom a zároveň rozvíjaním porozumenia prostredníctvomstimulovania prediktorov ako nezávislých premenných, ktoré podporujú porozumenie čítaného textu.
o jagerova kalendar Picture books in English language teaching
Mária Hricková-Ivana Horváthová
Verbum: Praha
Vysokoškolská učebnica je komplexným praktickým sprievodcom súčasnými obrázkovými knihami v anglickom jazyku. Poskytuje konkrétne ukážky práce s týmto druhom literatúry na hodinách anglického jazyka a je primárne určená pre študentov učiteľstva
o jagerova kalendar Intervenčný program čítania s porozumením pre nemecký jazyk, úroveň A2
Beáta Hockicková-Eva Stranovská-Anikó Ficzere-Svetlana Stančeková-Ervín Weiss
Verbum: Praha
Publikácia sa zaoberá metodikou čítania v cudzom jazyku, metódami a stratégiami práce s textom, ontogenetickými špecifikami adolescentov, štandardami rozvíjania čítania s porozumením pre nemecký jazyk na úrovni A2.
o jagerova kalendar Intervenčný program čítania s porozumením pre francúzsky jazyk, úroveň A2
Mária Lalinská-Eva Stranovská-Stephan Tardy, Peter Žiak
Verbum: Praha
Publikácia sa zaoberá metodikou čítania v cudzom jazyku, metódami a stratégiami práce s textom, ontogenetickými špecifikami adolescentov, štandardami rozvíjania čítania s porozumením pre francúzsky jazyk na úrovni A2.
o jagerova kalendar Intervenčný program čítania s porozumením pre materinský jazyk v primárnom vzdelávaní
Zuzana Kováčová-Eva Stranovská
Verbum: Praha
Publikácia sa zaoberá psycholingvistickou podstatou porozumenia textu ako východiska pre didaktickú reflexiu kompetencie čítanie s porozumením, poznatkami neurovedy a kognitívnych vied ako obligatórnych zákonitostí reflektovaných v jazyku a v recepcii textu, metódami a stratégiami práce s textom.
o jagerova kalendar Intervenčný program čítania s porozumením pre anglický jazyk, úroveň B1
Zdenka Gadušová a kol.
Verbum: Praha
Publikácia sa zaoberá metodikou čítania v cudzom jazyku, metódami a stratégiami práce s textom, ontogenetickými špecifikami adolescentov, štandardami rozvíjania čítania s porozumením pre anglický jazyk na úrovni B1.
o jagerova kalendar Chudoba a nízka mzda
Marcela Šarvajcová
Studio NOA
Skriptá sa zameriavajú na vybrané a súčasné poznanie z oblasti sociológie chudoby a sociológie práce, prepájajú tieto dve oblasti a majú za cieľ poukázať na úzku hranicu medzi chudobou a platenou prácou
o jagerova kalendar Intervenčný program čítania s porozumením pre anglický jazyk, úroveň A2
Zdenka Gadušová a kol.
Verbum: Praha
"> Publikácia sa zaoberá metodikou čítania v cudzom jazyku, metódami a stratégiami práce s textom, ontogenetickými špecifikami adolescentov, štandardami rozvíjania čítania s porozumením pre anglický jazyk na úrovni A2.
o jagerova kalendar Studia Historica Nitriensia 2/2020
Miroslav Palárik-Zuzana Hasárová
ISSN 1338-7219
časopis
o jagerova kalendar Československo- národný štát Čechoslovákov? Úloha slovenskej otázky v československej medzivojnovej politike
PhDr. Róbert Arpáš, PhD.
ISBN 978-80-558-1537-4
Habilitačná prednáška
o jagerova kalendar Reflexie cudzincov, migrantov a utečencov v slovenskej spoločnosti
Mgr. Silvia Letavajová, PhD.
ISBN 978-80-558-1536-7
Habilitačná prednáška
o jagerova kalendar Axiologické modifikácie arcitextuálnych negatív postáv na kultúrno-areálovej osi Východ-Západ
Mgr. Mariana Čechová, PhD.
ISBN 978-80-558-1535-0
Habilitačná prednáška
o jagerova kalendar Konštantínove listy 1/2020
prof. PhDr. Peter Ivanič, PhD.
ISSN 1337-8740
časopis
o jagerova kalendar Archeomuzeológia na prahu nového milénia
Stanislava Gogová-Daniel Bešina-Egon Wiedermann
ISBN 978-80-558-1532-9
Vysokoškolská učebnica je základným exkurzom do oblasti starostlivosti o archeologické pramene od ich nálezu cez odbornú starostlivosť a uloženie v múzeu až po možnosti archeomuzeologickej prezentácie verejnosti.
o jagerova kalendar Hermovo ucho&PostmutArt (1999-2019). 2 dekády „oného“ umenia v Nitre
Július Fuják-Ľubomír Pavelka
ISBN 978-80-558-1523-7
Monografická publikácia Hermovo ucho & PostmutArt – 2 dve dekády oného umenia v Nitre si kladie za cieľ mapovať retrospektív¬ne, a to chronologickým spôsobom celé dve desaťročia existencie medzinárodných cyklov, resp. festivalov HERMOVO UCHO V NITRE a POSTMUTART zamerané od konca 20. storočia až po súčasnosť práve na tieto umelecké iniciatívy, pohybujúce sa neraz v taxono¬micky nedefinovateľnom medzipriestore – na pomedzí intermedi-álnych presahov a inovačných fúzií novej hudby, výtvarného ume¬nia, video artu, performancie, sound artu, happeningu –, testujúc ich limity a prekračujúc hranice diskurzívneho a nediskurzívneho symbolizmu v období neskorej postmoderny.
o jagerova kalendar Sondáž nezávislej výtvarnej kultúry na Slovensku
Mgr. Miroslav Haľák, PhD.
ISBN 978-80-558-1530-5
Cieľom práce venovanej rôznym polohám výtvarného umenia na Slovensku je upozorniť na dopady často prehliadaného javu v kultúre, akým je formovanie a forsírovanie manier a módností.
o jagerova kalendar Jazyk ako nástroj odporu: lingvistické stratégie v postkoloniálnej literatúre
Mgr. Simona Klimková, PhD.
ISBN 978-80-558-1529-9
Habilitačná prednáška
o jagerova kalendar Vplyv osobnostných premenných na osvojenie si cudzieho jazyka
doc. PaedDr. Eva Stranovská, PhD.
ISBN 978-80-558-1528-2
Inauguračná prednáška
o jagerova kalendar Sondáž nezávislej divadelnej kultúry na Slovensku
doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD.
ISBN 978-80-558-1524-4
Monografiu tvorí sumár doterajších úsilí autora o kontinuálne mapovanie výrazovosti slovenskej nezávislej divadelnej scény. Prierezovo tak poskytuje obraz o originálnych, osobitých inscenáciách tvorcov z monitorovaného obdobia rokov 2013-2019, často s kontrastnou poetikou.
o jagerova kalendar Kapitoly z dejín Slovenska v stredoveku
Peter Ivanič-Beáta Pintérová
ISBN 978-80-558-1531-2
Vysokoškolská učebnica podáva nielen všeobecný pohľad na historický vývoj územia dnešného Slovenska v stredoveku pre študentov histórie a archeológie bakalárskeho, ale aj magisterského stupňa vysokoškolského štúdia na slovenských univerzitách. Študent sa pomocou nej oboznámi so súčasným stavom poznatkov z viacerých pohľadov. Publikácia poskytuje údaje okrem všeobecných dejín aj o osídlení, type sídiel, pohrebnom ríte i hospodárstve v jednotlivých obdobiach stredoveku.
o jagerova kalendar Meranie čítania s porozumením v druhom cudzom jazyku
PaedDr. Mária Lalinská, PhD.
Verbum: Praha
Cieľom publikácie je postupne odhaliť najdôležitejšie princípy rozvíjania čítania s porozumením v cudzojazyčnej edukácii, konkrétne v druhom cudzom jazyku, v slovenskom školskom kontexte. Tie predstavujú východiskový bod pre empirický výskum spojený s meraním tejto receptívnej jazykovej činnosti v druhom jazyku (francúzskom a nemeckom), ktorý bol zrealizovaný v roku 2019.
o jagerova kalendar Strojový preklad a translatológia
doc. RNDr. Daša Munková, PhD.
ISBN 978-80-558-1510-7
Inauguračná prednáška
o jagerova kalendar ŠVOČ
doc. PhDr. Martin Hetényi
ISBN 978-80-558-1506-0
účelová publikácia
o jagerova kalendar Kontexty kultúry a turizmu 1/2020
prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc.
ISSN 1337-776
časopis
o jagerova kalendar Kontexty kultúry a turizmu 2/2020
prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc.
ISSN 1337-776
časopis
o jagerova kalendar Textologické štúdie
Mgr. Veronika Rácová, PhD.
ISBN 978-80-558-1648-7
Prostredníctvom výskumu textových variantov sa autorky snažia poukázať na to, že textové pohyby či premenymajú vplyv na identitu literárnych textov a že komparácia textových variantovposkytuje dôležitý interpretačný impulz.
o jagerova kalendar Sociológia a spoločnosť 2/2020
Mgr. Viera Zozuľáková, PhD.
ISSN 2453-8086
časopis
o jagerova kalendar Nitra a okolie v rokoch 1939-1945. Dejiny Nitry a okolia v školskej praxi (pracovný zošit)
Palárik – Mikulášová - Hetényi
ISBN 978-80-558-1635-7
Učebné texty
o jagerova kalendar Studi Italo-slovacchi 2/2020
prof. PhDr. Pavol Koprda, DrSc.
ISSN 1338-6778
časopis
o jagerova kalendar Philosophica Critica 2/2020
Klement Mitterpach
ISSN 1339-8970
časopis
o jagerova kalendar Konštantínove listy 2/2020
prof. PhDr. Peter Ivanič, PhD.
ISSN 1337-8740
časopis
o jagerova kalendar Formovanie zahraničnej služby SR od roku 1994
Mgr. Monika Himpánová, PhD.
ISBN 978-80-558-1589-3
Vedecká monografia sa zameriava na formovanie a vznik zahraničnej služby Slovenskej republiky.
o jagerova kalendar Literárne praktikum I.
Hrašková – Lauková- Kaizerová – Gallik - Zeleňáková
ISBN 978-80-558-1616-6
Publikácia ponúka učiteľom na primárnom vzdelávaní praktický materiál na prácu s literárnym textom, poskytuje inšpirácie na zlepšenie interpretačnej praxe a zlepšuje tak výhliadkyna to, že sa čítanie stane prirodzenou súčasťoukultúrneho života mladých ľudí.
o jagerova kalendar Delovaja korrespondencija i dokumentacija.
Ján Gallo-Denis Iľjin
ISBN 978-80-558-1613-5
Učebné texty zamerané na problematiku úradnej a obchodnej korešpondencie a dokumentácie v ruštine
o jagerova kalendar Mediálna kultúra
Erika Moravčíková
ISBN 978-80-558-1617 -3
Predkladané učebné texty sa zaoberajú kľúčovými okolnosťami vzniku, vývoja a fungovania propagandy, jej druhmi a najmä konkrétnymi podobami v médiách masovej komunikácie
o jagerova kalendar Laténska keramika ako predmet štúdia
Mgr. Dominik Repka, PhD.
ISBN 978-80-558-1604-3
Vysokoškolská učebnica predstavuje zhrnutie poznatkov o laténskej keramike nie len na území Slovenska, ale aj v rámci širšieho stredoeurópskeho priestoru. Jej primárne využitie súvisí s výučbou predmetov zameraných na obdobie doby laténskej v rámci študijného odboru archeológia. Publikácia nemusí spĺňať len funkciu vysokoškolskej učebnice, ale môže slúžiť aj ako príručka vyštudovaným archeológom pri štúdiu a spracovaní nálezov laténskej keramiky.
o jagerova kalendar Nitra a okolie 1939-1945. Dejiny Nitry a okolia v školskej praxi
Miroslav Palárik-Alena Mikulášová-Martin Hetényi
ISBN 978-80-558-1614-2
Učebné texty sú zamerané na priblíženie zlomových okamihov meste Nitra a jej okolí počas druhej svetovej vojny.
o jagerova kalendar Novodobé migrácie
doc. Mgr. Silvia Letavayová, PhD.
ISBN 978-80-558-1631-9
Publikácia sa venuje spôsobom, akými je novodobá migrácia komunikovaná vo verejnom diskurze, aká dôležitosť je jej pripisovaná. Monografia predkladá reflexiu témy migrácií v radoch verejnosti, mediálnej praxi a politickej diskusii.
o jagerova kalendar Estilística. Historias, conceptos, prácticas
Mirko Lampis
Editorial Comares
Monografia sa venuje dejinám jazykovednej štylistiky, predstavuje jej základné teórie a ponúka návrh analytickej metódy, dejinám literárnej štylistiky a historickými a teoretickými vzťahmi medzi štylistikou a rétorikou
o jagerova kalendar Sociológia a spoločnosť 1/2020
Mgr. Viera Zozuľáková, PhD.
ISSN 2453-8086
časopis
o jagerova kalendar Philosophica Critica 1/2020
Mgr. Klement Mitterpach, PhD.
ISSN 1339-8970
časopis
o jagerova kalendar Kiev Leaflets as Folia Glagolitica Zempliniensia
Martin Diweg-Pukanec
Cambridge Scholars
Monografia vyšla v zahraničnom vydavateľstve
o jagerova kalendar Sprievodca štúdiom 2020/2021
dekanát FF UKF
ISBN 978-80-558-1562-6
účelová publikácia
o jagerova kalendar Súčasný koncept celebrity v mediálnej a marketingovej komunikácii
Doc. Mgr. Peter Mikuláš, PhD.
ISBN 978-80-558-1620-3
Inauguračná prednáška
o jagerova kalendar Studi Italo-slovacchi 1/2020
prof. PhDr. Pavol Koprda, DrSc.
ISSN 1338-6778
časopis
o jagerova kalendar Európa v stredoveku
Peter Ivanič – Martin Hetényi – Daniela Hrnčiarová – Martin Hurbanič – Martin Husár – Emanuel Jirkal – Adriana Kičková – Pavel Otmar Krafl – Martina Lukáčová – Mária Molnárová – Miroslav Palárik – Beáta Pintérová – Lukáš Rybár – Ján Zozuľak – Dušan Zupka
ISBN 978-80-558-1629-6
Vysokoškolské skriptá vydané s podporou MŠVVaŠ SR sú veľmi rozsiahle a ponúkajú prehľadné spracovanie celkov o neskorej antike, juhovýchodnej Európe, Byzancii, strednej Európe, západnej Európe, východnej Európe, Škandinávii, pápežskom štáte a križiackych výpravách.
o jagerova kalendar Reflexion of cultural and social phenomen: Identity
Popovicsová-Jánošíková-Repková-Valková-Kurpašová
PETER LANG
Predkladaná monografia obsahuje vybrané štúdie, ktoré odzneli na vedeckej konferencii s názvom Reflexia súčasných kultúrno-spoločenských javov: Identita. Autorky ich prepracovali a predkladajú ich v rozsiehlejšej podobe v spoločnej rovnomennej monografii. Zjednocujúcou témou je identita ako mimoriadne aktuálny problém v súčasnej spoločnosti, kultúre a umení.
o jagerova kalendar Intervenčný program na rozvíjanie čítania s porozumením-maďarský jazyk
Ildikó Vančo-Eva Stranovská
vydavateľstvo VERBUM
Publikácia sa zaoberá podstatou porozumenia textu ako východiska pre didaktickú reflexiu kompetencie čítanie s porozumením, metódami a stratégiami práce s textom.
o jagerova kalendar Slavica Nitriensia 2/2020
Prof. PhDr. Jana Sokolová, CSc.
ISSN 1338-7464
časopis
o jagerova kalendar Введение в деловое общение
Ján Gallo-Olga Makarowska-Inna Kalita
ISBN 978-80-558-1612-8
Učebné texty sú zamerané na rozvíjanie rečovej a komunikačnej kompetencie v rámci problematiky obchodnej komunikácie. Súčasťou je aj CD, ktoré obsahuje audionahrávky cvičení určených na rozvíjanie počúvania s porozumením.
o jagerova kalendar Dante, Boccaccio, Petrarca
Mgr. Monika Pamulová Šavelová, PhD.
ISBN 978-80-558-1598-5
Vysokoškolská učebnica v talianskom jazyku systematicky a výkladovo predstavuje troch kľúčových autorovstaršej talianskej literatúry, pričom ich diela predstavuje cez optiku tradičných výkladov aj najnovších hermeneutických výskumov.
o jagerova kalendar Hudba hudbe. Podoby polyštýlovosti v hudobnej tvorbe slovenských skladateľov 2. polovice 20. storočia
Mgr. Ondrej Veselý, PhD.
ISBN 978-80-558-1670-8
Publikácia obsahuje esteticko-interpretačné a muzikologicko-teoretické anallytické vhľady do špecifickosti rôznych podôb polyštýlovej hudby slovenských skladateľov v časovom rozpätí od polovice 20. storočia až po súčasnosť.
o jagerova kalendar Enviromentálna zodpovednosť a klimatické zmeny
doc. PhDr. Dušan Špirko, PhD.
ISBN 978-80-558-1671-5
Monografia sa zaoberá problematikou zodpovednosti človeka za súčasné globálne environmentálne problémy, kde akcentuje najmä prínos H. Jonasa a H. Skolimowskeho a prináša alternatívny pohľad na klimatické zmeny a podiel človeka na nich.
o jagerova kalendar Metamorfný motív v arcinratívoch (mystérium premeny)
Mgr. Nikola Danišová, PhD.
ISBN 978-80-558-1597-8
Monografia sa zameriava na hľadanie fundamentálnych tematických vzorcov motívu premeny ľudskej podstaty v kultúrnotvorných prapríbehoch (čarovné rozprávky, mýty, eposy, religiózne spisy a iné.) z rôznych kontinentov a kultúr.
o jagerova kalendar Sacri canones editndi. Studies on Medieval Canon Law in Memory of Jiří Kejř
prof. PhDr. Pavel Otmar Krafl, Dr.
ISBN 978-80-558-1630-2
Ide o druhé rozšírené vydanie pôvodnej publikácie, ktorá vyšla pod rovnakým názvom v Brne v roku 2017.
o jagerova kalendar Výučba základov tlmočenia
Mgr. Soňa Hodáková, PhD.
ISBN 978-80-558-1633-3
Publikácia je koncipovaná ako vzdelávací materiálna výučbu základov tlmočenia v rámci seminárov, kde skupina nie je homogénna vzhľadom na pracovné jazyky účastníkov, no môže slúžiť i ako doplnkový materiál v skupinách, v ktorých sa vyučuje tlmočenie pre konkrétnu jazykovú kombináciu.
o jagerova kalendar Odborný cudzí jazyk: teória a prax
prof. PaedDr. Elena Zelenická, PhD.
ISBN 978-80-558-1608-1
Zbornik „Odborny cudzi jazyk: teoria a prax“ je vystupom z dištančnej konferencie pod nazvom „Odborny cudzi jazyk vo firemnej, inštitucionalnej a akademickej praxi“, ktorú organizovalo Jazykove centrum Filozofickej fakulty Univerzity Konštantina Filozofa v Nitre v rámci riešenia projektu KEGA
o jagerova kalendar Archetypálna estetika obydlí
Petra Baďová
ISBN 978-80-558-1594-7
Monografia sa zameriava na sémantický výklad mimoumeleckých fenoménov, predstavuje koncept archetypálnej estetiky obydlí. Nadväzuje na predchádzajúci výskum autorky zameraný na existenciálnu estetiku vecí.
o jagerova kalendar VARIA XXVIII
Jana Nemčeková-Patrik Petráš
ISBN 978-80-558-1632-6
Zborník príspevkov z kolokvia mladých jazykovedcov
o jagerova kalendar LITIKON 1/2020
PhDr. Dušan Teplan, PhD.
ISSN 2453-8507
časopis
o jagerova kalendar LITIKON 2/2020
PhDr. Dušan Teplan, PhD.
ISSN 2453-8507
časopis
o jagerova kalendar Religiozita, spiritualita a alternatívne náboženstvá
Peter Kondrla
ISBN 978-80-558-1595-4
Recenzovaný zborník príspevkov z vedeckej konferencie, ktorej hlavným cieľom bolo spojiť akademickú a vedeckú obec, ako i skúsených odborníkov a vytvoriť priestor pre odbornú diskusiu orientovanú na aktuálne trendy a tendenciev súčasnej religiozitea spiritualite a prístupe k ich skúmaniu.
o jagerova kalendar Súčasné kulturologické koncepcie I.
Mgr. Katarína Gabašová, PhD.
ISBN 978-80-558-1525-1
Učebné texty pojednávajúce o vybraných kulturologických koncepciách 19. a 20. storočia, pričom ide o kultúrnohistorickú líniu myslenia, ktorá anticipovala aktuálne trendy v kulturologickom diskurze koncom dvadsiateho a začiatkom dvadsiateho prvého storočia.
o jagerova kalendar Studia Historica Nitriensia 1/2020
Miroslav Palárik-Zuzana Husárová
ISSN 1338-7219
časopis
o jagerova kalendar Ausgewählte aspekte zur phonetik im fach deutsch als fremdsprache
Viera Chebenová-Andrea Molnárová
ISBN 978-80-558-1539-8
Zrozumiteľne a názorne zostavené relevantné aspekty nemeckej fonetiky a fonológie vo vzťahu s ortografiou. Publikácia sa venuje konfrontačnému a komparatívnemu pohľadu v rámci jazykového páru nemčina – slovenčina, na základe ktorého možno predvídať a identifikovať ťažkosti a potencionálne, systémovo podmienené a nie náhodné chyby slovenských učiacich sa.
o jagerova kalendar Űbungsbuch zur Wortbildung des seutschen Adjektivs
doc. PhDr. Ružena Žilová, PhD.
ISBN 978-80-558-1538-1
Vzsokoškolské skriptum je určené pre disciplínu Lexikológia a Dynamika rozvoja slovnej zásoby nemeckého jazyka. Je určená pre študentov germanistiky, tlmočníctva a prekladateľstva ako aj nemčiny v hospodárskej praxi.
o jagerova kalendar Manželstvo a rodina v ponímaní mládeže
doc. PhDr. Ondrej Štefaňak, PhD.
ISBN 978-80-558-1522-0
Monografia analyzuje hodnoty manželského a rodinného života v ponímaní slovenskej mládeže (rodina v celkovom hodnotovom systéme mládeže, vnútrorodinné vzťahy mládeže, postoje k vybraným normám manželsko-rodinnej morálky a sexuálna morálka mládeže z pohľadu učiteľov).
o jagerova kalendar Daniel Lichard- muž medzi štúrovcami a Kollárom
Mgr. Jana Nemčeková
ISBN 978-80-558-1615-9
Prehľad života a diela prvého slovenského novinára
o jagerova kalendar Estudios culturales sobre el arte y la cultura independiente
Július Fuják-Roman Králik-Zoltán Rédey-Martin Boszorád-Jana Ambrózová-Michal Reiser
ediciones Alfar
Práca je zameraná na výskum podmienok a premien pôsobenia tzv. nezávislých umeleckých skupín, komunít a centier vytvárajúcich alternatívne platformy a modusy kultúrno-umeleckého života v transformujúcej sa spoločnosti na prelome 20. a 21. storočia.
o jagerova kalendar Celebrity v mediálnej a marketingovej komunikácii
doc. Mgr. Peter Mikuláš, PhD.
ISBN 978-80-558-1573-2
Monografia sa zaoberá problematikou celebrít, na ktorú nahliada z pohľadu mediálnej, ale predovšetkým marketingovej komunikácie.
o jagerova kalendar Slavica Nitriensia 1/2020
prof. PhDr. Jana Sokolová, CSc.
ISSN 1338-7464
časopis
o jagerova kalendar Vzdelávanie novinárov: otázky, problémy a výzvy
Veronika Cillingová – Zora Hudíková
ISBN 978-80-558-1571-8
Predkladaný zborník je výstupom z odborného seminára. Obsahuje vybrané príspevky venované téme súčasných otázok, problémov výziev súvisiacich s výučbou žurnalistiky, ako aj spomienkové príhovory, zamerané na vznik a vývoj nitrianskej katedry žurnalistiky.
o jagerova kalendar Učiteľ a žiak v školskom systéme cez prizmu čitateľskej gramotnosti
Marcela Šarvajcová-Monika Štrbová-Denisa Selická
Verbum Praha
Publikácia sa zaoberá školským systémom na Slovensku v porovnaní s inými krajinami, gramotnosťou detí a učiteľov a ich úspešnosťou v medzinárodných meraniach a v neposlednom rade vybranými socializačnými činiteľmi vplývajúcimi na gramotnosť detí.
o jagerova kalendar Intervenčný program ako prostriedok rozvíjania jazykovej, sociolingvistickej a interkultúrnej kompetencie vo francúzskom jazyku
PaedDr. Mária Lalinská, PhD.
ISBN 978-80-558-1591-6
Habilitačná prednáška
o jagerova kalendar Komunikačný potenciál knihy ako masového média v dobe nových komunikačných technológií
PhDr. Jitka Rožňová, PhD.
ISBN 978-80-558-1590-9
Habilitačná prednáška
o jagerova kalendar “Akoby sa niečo stalo....“ Autonómna zmena ako estetický fenomén
PhDr. Klement Mitterpach, PhD.
ISBN 978-80-558-1572-5
Habilitačná prednáška
o jagerova kalendar Charakter a vývoj nezávislej kultúry a umenia na Slovensku po roku 1989
Prof. PhDr. Július Fuják, PhD.
ISBN 978-80-558-1565-7
Súbor textov sústredených v tomto zborníku sprístupňuje verejnosti príspevky prednesené na vedeckej konferencii s názvom Charakter a vývoj nezávislej kultúry a umenia na Slovensku po roku 1989, ktorá sa uskutočnila 9. a 10. októbra 2019 v organizačnej gescii Katedry kulturológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre, a to v rámci riešenia rovnomenného vedeckého projektu VEGA
o jagerova kalendar Výročná správa Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre za rok 2019
dekanát FF UKF
ISBN 978-80-558-1569-5
účelová publikácia
o jagerova kalendar Teoretisch-pragmatische Reflexionen zur interlingualen Übersetzung ausgewählter Textsorten des Strafprozessrechts
PaedDr. Oľga Wrede, PhD.
Verlag Dr. Kovac
Monografia reflektuje problematiku prekladu vybraných textových žánrov trestného právaproceného v jazykovom páre nemčina - slovenčina

 2019

o jagerova kalendar Kontexty kultúry a turizmu 1/2019
prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc.
ISSN 1337-776
časopis
o jagerova kalendar Kontexty kultúry a turizmu 2/2019
prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc.
ISSN 1337-776
časopis
o jagerova kalendar Marketingovo-komunikačná stratégia brandingu lokálneho turizmu
Ing. Janka Beresecká, PhD.
ISBN 978-80-558-1400-1
Habilitačná prednáška
o jagerova kalendar La morphologie française II – Le verbe
Doc. PhDr. Eva Švarbová, PhD.
ISBN 978-80-558-1513-8
Účelom publikácie je poskytnúť študentom francúzskeho jazyka komplexný študijný materiál z morfológie jazyka. Sloveso je považované za najproblematickejší slovný druh a ako také, predstavuje pre štúdium francúzskej morfológie náročné učivo. Publikácia nadväzuje na Morphologie française I., ktorá pojednáva o slovných druhoch.
o jagerova kalendar Studia Historica Nitriensia 2/2019
Miroslav Palárik – Zuzana Husárová
ISSN 1338-7219
časopis
o jagerova kalendar Pragmatické a syntaktické aspekty porozumenia textov ranej novej hornej nemčiny zo Slovenska
Ervín Weiss – Ľudmila Kretterová – Erzsébet Szabó
Verbum Praha
Publikácia sa zaoberá analýzou a charakteristikou syntaktických špecifík obdobia ranej novej hornej nemčiny, pričom tradičný prístup syntaktického skúmania vhodne alternuje moderným pragmatickým prístupom zameraným na posúdenie kauzality a kondicionality ranovohornonemeckých spojok
o jagerova kalendar Sociológia a spoločnosť 2/2019
Mgr. Viera Zozuľáková, PhD.
ISSN 2453-8086
časopis
o jagerova kalendar Studi Italo-slovacchi 2/2019
Mgr. Monika Pamulová Šavelová, PhD.
ISSN 1338-6778
časopis
o jagerova kalendar Rozvoj gramotnosti na základnej škole ISCED 1
PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.
ISBN 978-80-558-1493-3
vysokoškolská učebnica
o jagerova kalendar Morálne a občianske cnosti v modernom štáte
doc. Mgr. Andrea Blaščíková, PhD.
ISBN 978-80-558-1466-7
Monografia skúma, či a za akých okolností môže byť teória etickej neutrality štátu prijateľná pre filozofické koncepcie, ktoré o podobe výkonu štátnej moci uvažujú v nadväznosti na koncept ľudskej prirodzenosti a víziu jej dokonalosti, spočívajúcej v cnosti
o jagerova kalendar Konštantínove listy 2/2019
Peter Ivanič
ISSN 1337-8740
časopis
o jagerova kalendar Dieťa ako gramotný spotrebiteľ
Mgr. György Janková
ISBN 978-80-558-1389-9
Habilitačná prednáška
o jagerova kalendar Sprievodca štúdiom 2019/2020
dekanát FF
ISBN 978-80-558-1434-6
účelová publikácia
o jagerova kalendar 1st Nitra Postgradue Conference in English Studies: Trends and perspectives. Book of Abstracts
Judita Ondrušeková
ISBN 978-80-558-1465-0
Zbierka abstraktov k doktorandskej konferencii organizovanej Katedrou anglistiky a amerikanistiky FF UKF
o jagerova kalendar Philosophica Critica 1/2019
Klement Mitterpach
ISSN 1339-8970
časopis
o jagerova kalendar Religiozita mládeže v procese premien
doc. PhDr. Ondrej štefaňak, PhD.
ISBN 978-80-558-1417-9
Monografia analyzuje premeny religiozity mládeže ( globálny vzťah k viere, realizácia náboženských úkonov, akceptácia náboženskej doktríny, náboženské vedomosti a skúsenosti, komunitný rozmer religiozity a akceptácia náboženskej morálky)
o jagerova kalendar Aktuálny trendy v religiozite Slovenska
Peter Kondrla-Eva Ďurková
ISBN 978-80-558-1426-1
Autori sa vo svojich textoch orientujú na špecifické zmeny, ktoré sa dotýkajú mladej generácie z pohľadu sociologického, religionistického, pedagogického či teologického.
o jagerova kalendar Studia Historika Nitriensia - Supplementum 2
Noémi Beljak Pažinová – Dominik Repka
ISSN 1338-7219
Ide o druhé supplementum k časopisu Studia Historica Nitriensia, ktoré je tentokrát venované prof. Jozefovi Bujnovi k jeho jubileu. Supplementum obsahuje 35 príspevkov zameraných na obdobie protohistórie, ktorému sa celý život prof. Bujna
o jagerova kalendar Litikon 1/2019
PhDr. Dušan Teplan, PhD.
ISSN 2453-8507
časopis
o jagerova kalendar Sociológia a spoločnosť 1/2019
Mgr. Viera Zozuľáková, PhD.
ISSN 2453-8086
časopis
o jagerova kalendar Slavica Nitriensia 1/2019
prof. PhDr. Jana Sokolová, CSc.
ISSN 1338-7464
časopis
o jagerova kalendar Studi Italo-slovacchi 1/2019
Fabiano Gritti
ISSN
časopis
o jagerova kalendar Výročná správa Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre za rok 2018
doc. PhDr. Jarmila Jurová, PhD.
ISBN 978-80-558-1447-6
účelová publikácia
o jagerova kalendar Studia Historica Nitriensia 1/2019
Mgr. Miroslav Palárik, PhD.
ISSN 1338-7219
časopis
o jagerova kalendar Philosophica Critica 1/2019
Mgr. Klement Mitterpach, PhD.
ISSN 1339-8970
časopis
o jagerova kalendar Bojiská 2. svetovej vojny na juhozápadnom Slovensku ako archeologické lokality
PhDr. Pavol Šteiner, PhD.
ISBN 978-80-558-1439-1
Habilitačná prednáška
o jagerova kalendar Auteurs maghrébins francophones éclairés par des mythes
Jacques Lefébvre, Mária lalinská, Eva Švarbová, Stéphane Tardy
Maison de La Francité
Monografia vychádza ako učebnica resp. antológia diel najvýznamnejších predstaviteľov literatúry Maghrebu (Maroka, Alžírska a Tuniska). Vychádza z optiky maghrebských autorov a ich kultúry, pre ktorú je dôležitá orálna história a mýty. Sleduje ich pôsobenie v tvorbe vybraných autorov, pričom pri ich výbere a usporiadaní nerozlišuje špecifiká jednotlivých krajín.
o jagerova kalendar Las Fronteras de la Traducción
Mirko Lampis
ediciones Alfar
V monografii autor analyzuje proces prekladu, ktorého teoretické implikácie ďaleko presahujú „jednoduchú“ úlohu „pre-tvoriť“ text s cieľom „pre-niesť“ ho z jednej jazykovej domény do inej
o jagerova kalendar Digitálne trendy v súčasných humanitných vedách
Marek Debnár – Andrej Gogora
ISBN 978-80-558-1498-8
Monografia sa zameriava na oblasť Digital Humanities v slovenčine prekladanú ako oblasť „digitálnych humanitných vied“. Pozostáva z dvoch hlavných kapitol, venovaných vývoju DH v posledných desaťročiach a vývoju kvantitatívnych analýz textov v širšom kontexte „dištančného čítania“ (termín F. Morettiho)
o jagerova kalendar Kontextuálna analýza princípu náboženskej a etickej neutrality štátu
Peter Korený
ISBN 978-80-558-1495-7
Zborník sa zameriava na kontextuálnu analýzu sporov o etickú neutralitu štátu a o toleranciu vo vzťahu ku konkrétnym nábožensky, svetonázorovo a morálne kontroverzným témam, ktoré sa stali aj na Slovensku predmetom verejných eticko-politických a odborných diskusií (manželstvo, spolunažívanie párov rovnakého pohlavia, školstvo, a.i)
o jagerova kalendar Tradícia a inováci v translatologickom výskume VII: Inovácia tradície, tradícia inovácie?
Zuzana Jánošíková – Mária Koscelníková _ Jana Ukušová
ISBN 978-80-558-1459-9
Zborník je súhrnom príspevkov doktorandov a madých vedeckých pracovníkov z medzinárodnej vedeckej konferencie
o jagerova kalendar Ruská poviedkárka Viktória Tokarevova v slovenskej kultúre
Natália Muránska – Vlastimil Pulčár
ISBN 978-80-558-1446-9
Publikácia je výstupom z odborného seminára, pričom nastoľuje a rieši nielen problémy teórie prekladu umeleckého textu, ale pertraktuje aj biografické, umelecké i literárnovedné otázka kontextu života a diela V. Tokarevovej
o jagerova kalendar Litikon 2/2019
PhDr. Dušan Teplan, PhD.
ISSN 2453-8507
časopis
o jagerova kalendar Jazyk ako text
Renáta Hlavatá
ISBN 978-80-558-1494-0
Vysokoškolská učebnica
o jagerova kalendar Art comminication&Popculture 1-2/2019
Juraj Malíček
ISSN 1339-9284
časopis
o jagerova kalendar English for Slovak Tradicional Culture
PaedDr. Lucia Záhumenská, PhD.
ISBN 978-80-558-1485-8
Učebnica predstavuje vybrané témy slovenskej tradičnej kultúry v anglickom jazyku. Bola vypracovaná s cieľom prehĺbiť znalosti o slovenskej tradičnej kultúre a sprostredkovať študentom terminológiu zo zvolených oblastí v anglickom jazyku
o jagerova kalendar Zborník z prvého ročníka celoslovenskej študentskej vedeckoodbornej konferencie: Etika (všeobecná etika, aplikovaná etika a etická výchova)
Dagmar Marková – Lívia Šebíková
ISBN 978-80-558-1501-5
Zborník je výstupom súťažných prác
o jagerova kalendar Analýza a výskum v marketingovej komunikácii roč. 7 1/2019
Mgr. György Janková, PhD.
ISSN 1339-3715
časopis

o jagerova kalendarAnalýza a výskum v marketingovej komunikácii roč. 7 2/2019
Mgr. György Janková, PhD.
ISSN 1339-3715časopis

o jagerova kalendar Slavica Nitriensia 2/2019
Prof. PhDr. Jana Sokolová, CSc.
ISSN 1338-7464
časopis
o jagerova kalendar Chotín VII
Peter Romsauer-Janka Hečková-Dominik Repka
ISBN 978-80-558-1403-2
Práca je zameraná na spracovanie polykultúrneho archeologického náleziska v Chotíne. Záchranný archeologický výskum sa tu uskutočnil v rokoch 1978 až 1980.
o jagerova kalendar The Iconization of Suffering in Literature and Interdisciplinary Persspectives
Mária Hrickova – Simona Klimková
ISBN 978-80-558-1467-4
Zborník príspevkov prednesených v rámci medzinárodného sympózia
o jagerova kalendar Trois espaces do littérature en francais: Québec, Maghreb, Belgique
Stéphan Tardy
ISBN 978-80-558-1469-8
Vysokoškolská učebnica predstavuje komplementárn a doplňujúci materiál k monografii Auteurs maghredins francophones éclairés par des mythes.
o jagerova kalendar Spory o náboženskú a etickú neutralitu štátu
doc. PhDr. Peter Korený, PhD.
ISBN 978-80-558-1458-2
Moderné demokratické a právne štáty sú konfrontované s narastajúcou pluralizáciou v oblasti náboženských, svetonázorových a morálnych presvedčení, ako aj v oblasti etických predstáv o tom, čo robí ľudský život hodný žitia
o jagerova kalendar Letteratura Italiana delle Origini
Monika Pamulová Šavelová
ISBN 978-80-558-1470-4
Učebnica v talianskom jazyku systematicky a výkladovo predstavuje staršiu taliansku literatúru z obdobia jej vzniku po stilnovizmus, pričom na písomné pamiatky pozerá cez optiku najnovších hermeneutických výskumov
o jagerova kalendar Film a škola v českom a slovenskom prostredí v rokoch 1918-1950
Adriana Kičková
ISBN 978-80-558-1496-4
Text sa zameriava na načrtnutie aplikácie filmu do vyučovania v rokoch 1919-1950 s dôrazom na Ústav pre školský a osvetový film
o jagerova kalendar Tradicional Music and Dance in Contemporary Culture(s)
Jana Ambrózová – Bernard Garaj
ISBN 978-80-558-1477-3
Publikácia je výsledkom medzinárodnej vedeckej konferencie a obsahuje vedecké príspevky etnomuzikológov, etnochoreológov a etnológov zo Slovenska a zo zahraničia
o jagerova kalendar Etnológia v regiónoch
Krausová – Jágerová - Voľanská
ISBN 978-80-558-1468-1
Dejiny slovenskej etnológie na základe výskumu vybraných osobností z regionálnych inštitúcií a reprezentantov etnických menšín. Publikácia je zároveň sprivodcom po multimediálnom projekte Osobnosti slovenskej etnológie.
o jagerova kalendar Prolegomena k pramotívu premeny
Mgr. Mariana Čechová, PhD.
Verbum Praha
Tematologicky zameraná monografia sa odborovo profiluje v novo ustanovenej literárnovednej oblasti arcitextualna tematologia, ktorá sa rozvíja v Oddelení semiotických štúdií Ústavu literárnej a umeleckej komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (M. Čechová, Ľ. Plesník). Predmetovým zacielením (nie však koncepčne a metodologicky) sa okrem samej literárnej vedy a estetiky prekrýva s viacerými vedeckými disciplínami – folkloristikou, kultúrnou antropológiou, hlbinnou psychológiou a existenciálnou semiotikou. V takto vymedzenom zameraní v nej ide predovšetkým o typologické postihnutie osnovných tematických segmentov (algoritmov, motívov, postáv atď.) v kultúrotvorných prapríbehoch (arcinaratívoch), ako sú mýty, čarovné rozprávky, eposy, báje či legendy. Tie sa chápu ako výraz archetypickej skúsenostnej múdrosti, a to s osobitným prihliadnutím na ich existenciálny impakt. Tematologicky zameraná monografia, ktorú predkladáme, sa odborovo profiluje v novo ustanovenej literárnovednej oblasti arcitextualna tematologia, ktorá sa rozvíja v Oddelení semiotických štúdií Ústavu literárnej a umeleckej komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (M. Čechová, Ľ. Plesník). Predmetovým zacielením (nie však koncepčne a metodologicky) sa okrem samej literárnej vedy a estetiky prekrýva s viacerými vedeckými disciplínami – folkloristikou, kultúrnou antropológiou, hlbinnou psychológiou a existenciálnou semiotikou. V takto vymedzenom zameraní v nej ide predovšetkým o typologické postihnutie osnovných tematických segmentov (algoritmov, motívov, postáv atď.) v kultúrotvorných prapríbehoch (arcinaratívoch), ako sú mýty, čarovné rozprávky, eposy, báje či legendy. Tie sa chápu ako výraz archetypickej skúsenostnej múdrosti, a to s osobitným prihliadnutím na ich existenciálny impakt.
o jagerova kalendar Andersencia
Mgr. Mariana Čechová, PhD.
Verbum Praha
Výklad obrazu ľudského sveta obsiahnutý v tragicky ladených rozprávkach H. CH. Andersena, rozpracovaný na základe rozvinutia modelu témy z ikonického bloku výrazovej sústavy od F. Mika a ďalších literárnovedných konceptov, predovšetkým však prostredníctvom aktualizujúcej reinterpretácie filozofického diela M.Heideggera.
o jagerova kalendar Marketingovo-komunikačná stratégia brandingu lokálneho turizmu
Ing. Janka Beresecká, PhD.
ISBN 978-80-558-1400-1
Habilitačná prednáška
o jagerova kalendar Kyberzombie. Metamorfózy digitálnych domorodcov
Michal Reiser
ISBN 978-80-558-1371-4
Publikácia sa zameriava na pomenovanie a vecnú analýzu podstatných transformácií v myslení a správaní súčasného človeka v kontexte digitálnych technológií.
o jagerova kalendar Rečové prispôsobovanie sa medziľudskej komunikácii
Štefan Beňuš
ISBN 978-80-558-1382-0
Inauguračná prednáška
o jagerova kalendar Od povrchového zberu k poznaniu každodenného života na stredovekom hrade
Doc. PhDr. Noémi Beljak Pažinová, PhD.
ISBN 978-80-558-1381-3
Inauguračná prednáška
o jagerova kalendar Svätoplukovo kráľovstvo ožíva
Martin Bodis-Patrik Petráš
ISBN 978-80-558-1409-4
Publikácia je vydaná z víťazných prác celoslovenskej literárnej, výtvarnej a elektronickej súťaže, ktorá je registrovaná MŠVVaŠ SR a vyhlasovateľom je FF UKF v Nitre
o jagerova kalendar Intercultural Aspect in Translation and Reception of Precedent Phenomena
Mgr. Andrej zahorák, PhD.
PETER LANG
Monografia sa zaoberá špecifikami translácie a recepcie precedentných fenoménov (precedentných mien, textov, výpovedí a situácií) v troch jazykových a kultúrnych priestoroch (ruský, slovenský a nemecký), pričom materiálovou bázou výskumu je beletristický text-poéma V. Jerofejeva-Moskva- Petuški (ruský originál, slovenský a nemecký preklad)
o jagerova kalendar Konštantínove listy 1/2019
Doc. PhDr. Peter Ivanič, PhD.
ISSN 1337-8740
Vedecký časopis
o jagerova kalendar Konzekutívne tlmočenie
Lucia Vieriková-Vlastimil Pulčár
ISBN 978-80-558-1410-0
Vysokoškolské skriptá sú určené študentom 1. ročníka magisterského štúdia v študijných programoch Ruský jazyk v obchodnej a interkultúrnej komunikácii a Prekladateľstvo a tlmočníctvo: Ruský jazyk a kultúra.
o jagerova kalendar Osobnosti diplomacie Slovenskej republiky
Mária Kočnerová-Monika Himpánová-Radoslava Brhlíková
ISBN 978-80-558-1394-3
Cieľom monografie je prostredníctvom kompará¬cie a osobných svedectiev, načrtnúť, akým spôsobom vnímajú diploma¬ciu samotní jej aktéri - na jednej strane kariérni diplomati a na strane druhej ľudia, ktorí pred kariérou diplomata pracovali v inom odbore a budovali si odlišnú kariéru. Zámerom je vyzdvihnúť ich rozdielny po¬hľad na budovanie slovenskej diplomacie, ale aj poukázať na ich zhod¬né vnímanie tohto hektického a vzrušujúceho obdobia. Cieľom je tiež poukázať na to, čo v skutočnosti v sebe práca diplomata skrýva, ako aj pripomenúť doterajšie úspechy slovenskej diplomacie.
o jagerova kalendar Committed literature: the novels of Ngũgĩ wa Thiong´o
Simona Klimková
VERBUM
Monografia predkladá hĺbkovú analýzu románového diela významného kenského spisovateľa a kľúčového predstaviteľa postkoloniálnej literatúry a teórie Ngũgĩ wa Thiong´a, ktoré skúma z pohľadu jeho ideologického a politického ukotvenia. Kniha analyzuje ideologické východiská autorovej tvorby a skúma ich pretavenie do umeleckej podoby vyjadrenej v jeho románoch.
o jagerova kalendar Sprievodca štúdiom dejepisu/histórie na FF UKF v Nitre
Mgr. Miroslav Palárik, PhD.
katedrová publikácia
Publikácia je vydaná pre potreby študentov Katedry histórie
o jagerova kalendar VARIA XXVIII. Zborník abstraktov z XXVIII. kolokvia mladých jazykovedcov (Nitra 20.11.-22.11.2019)
Jana Nemčeková – Patrik Petráš
ISBN 978-80-558-1475-9
Zborník abstraktov príspevkov, ktoré odzneli na XXVIII. kolokviu mladých jazykovedcov v dňoch 20.11.-22.11.2019 v Nitre

 

2018

o jagerova kalendar Kalendárna obyčajová kultúra vo vidieckom prostredí na začiatku 21. storočia. (Vybrané problémy)
Margita Jágerová a kol.
ISBN 978-80-558-1268-7
Publikácia prezentuje výsledky výskumnej činnosti štyroch autoriek zacielené na prezentáciu aktuálneho stavu kalendárovej obyčajovej kultúry vo vybraných okresoch lokalitách Slovenska. Cez prizmu etnologickej interpretácie podávajú nielen súčasný stav vybraných tém, ale sledujú aj širšie socio-kultúrne kontexty existencie vybraných javov, primárne zacielené na tradičné kalendárne obyčaje vo vidieckom prostredí. Ide o detailné sondy do vybraných tém, ktoré v súčasnej etnologickej spisbe už dlhšie obdobie absentujú.

 

o chebenova ubung Übungsbuch zur deutschen Äussprache
Viera Chebenová - Andrea Molnárová
ISBN 978-80-558-1271-7
Publikáciu možno chápať ako zbierku študijných, ale predovšetkým cvičebných materiálov z oblasti nemeckej výslovnosti pre študentov germanistiky, nemčiny v hospodárskej praxi, tlmočníctva a prekladateľstva, ale aj pre všetkých ostatných študentov, ktorí sa venujú nemeckému jazyku a chcú si osvojiť správnu nemeckú výslovnosť.

 

 

o kolektiv ausgewahlte Ausgewählte Kapitel der deutschen Grammatik II
Kolektív
ISBN 978-80-558-1275-5
Publikácia obsahovo a didakticky nadväzuje na vysokoškolskú učebnicu Ausgewählte Kapitel der deutschen Grammatik z r. 2012 (V. Chebenová a kol.). Publikácia je určená študentom bakalárskeho a magisterského štúdia študijného programu prekladateľstvo a tlmočníctvo, avšak vzhľadom na tematické zamerané a štruktúru ju možno efektívne využiť aj v iných germanisticky orientovaných študijných programoch.
Jednotlivé kapitoly ponúkajú v kompaktnej a prehľadnej forme ďalšie relevantné lingvistické poznatky z fonetiky a fonológie, morfológie, syntaxe, lexikológie a štylistiky nemeckého jazyka. V závere každého tematického celku sa nachádza súbor interaktívnych cvičení a úloh, ktoré sú určené na osvojenie získaných teoretických, ale predovšetkým praktických vedomostí a zručností. Učebnica poskytuje taktiež množstvo odkazov na doplňujúcu odbornú literatúru a relevantné internetové zdroje.

 

o ziliva ubungen Übungen zur Wortbildung des deutschen Substantivs
Ružena Žilová
ISBN 978-80-558-1276-2
Vysokoškolské skriptum je určené pre výučbu disciplín lexikológia a dynamika rozvoja slovnej zásoby nemeckého jazyka. Je vhodná pre študentov germanistiky, tlmočníctva a prekladateľstva ako aj nemčiny v hospodárskej praxi. Široká škála cvičení prispieva k obohateniu všeobecnej a odbornej slovnej zásoby, ktorá je nevyhnutná pre písomnú ale aj ústnu komunikáciu.

 

hetenyi svouc2017 Slovník slepčianskeho nárečia
Pavol Koprda
ISBN 978-80-558-1279-3
Ide o doplnené vydanie, ktorý obsahuje 3260 hesiel a približne 500 významov. Väčšina významov je doložená príkladmi vo forme viet. Súčasťou slovníka je charakteristika gramatických vlastností slepčianskeho nárečia a zoznam skratiek.

 

o fujak emanacie Emanácie hudobnej semiosféry
Július Fujak
ISBN 978-80-558-1281-6
Monografia sa zameriava na existenciálno-semiotickú a kulturologicko-estetickú reflexiu hudobného umenia. Hudobno-semiotické texty sú zamerané s ohľadom na špecifický charakter hudobnej semiosféry na kreovanie alternatívnych modelov hudobného znaku a semiózy hudby, na vybrané motívy teoretického myslenia interdisciplinárneho muzikológa Petra Faltina a na vybraté aspekty existenciálnej semiotiky Eera Tarastiho.
Ďalší blok tvoria štúdie o modalitách transgresie smrti v rozmanitých dielach súčasnej hudby, o poetike tvorby Milana Adamčiaka a Mariána Vargu dvoch veľkých osobností slovenskej hudobnej kultúry, resp. intermediálneho umenia. Posledné texty sú venované interpretačnej sondáži konkrétnej takosti rozličných hudobných diel a koncertných udalostí.

 

o kolektiv vox Vox discipuli historiae VI.
Zborník prác študentov Katedry histórie FF UKF v Nitre
Kolektív
ISBN 978-80-558-1284-7
V zborníku sú publikované príspevky, ktoré vznikli z činnosti študentov Katedry histórie FF UKF v Nitre v priebehu posledných niekoľko rokov.
Články sú z rôznych dejinných období, počnúc starovekými dejinami, cez stredovek, novovek až k najnovším dejinám.

 

o roznova vybrane kapitolya Vybrané kapitoly z public relations.
Vysokoškolské učebné texty pre študentov nemarketingových odborovKolektív
Jitka Rožňová
ISBN 978-80-558-1289-2
Jednotlivé kapitoly vysokoškolskej učebnice ponúkajú študentom elementárne informácie o problematike budovania vzťahov s verejnosťou (PR) objasňujú východiskové pojmy, funkcie a kľúčové stratégie PR realizované v rámci internej a externej komunikácie, ako aj na úrovni mediálnej spolupráce, krízovej komunikácie či etiky v PR.

 

o krauze DAAD Synergien - 25 Jahre Germanistik und DAAD an der Philosoph Konstantin - Universität Nitra
Daniel Krause - Oľga Wrede
ISBN 978-80-558-1305-9
Zborník je výstupom medzinárodnej konferencie Synergie - 25 rokov germanistiky a DAAD na UKF v Nitre, ktorá sa konala dňa 27. - 28. apríla 2017.

 

o pukanec folia Folia glagolitica Zempliniensia. Kyjevské listy a nárečie na užsko-zemplínskom pomedzí
Martin Pukanec-Schurman-Divéky
ISBN 978-80-558-1308-0
Monografia Folia glagolitica Zempliniensia s podtitulom Kyjevské listy a nárečie na užsko-zemplínskom pomedzí je hľadaním pôvodu tzv. Kyjevských listov. Keďže táto najstaršia hlaholská písomnosť neprešla na rozdiel od väčšiny iných staroslovienskych pamiatok bulharsko-macedónskym jazykovým prostredím, nemusí byť nejakou redakciou klasickej staroslovienčiny, lež priamo praslovanským nárečím. Ako naznačuje názov knihy, podľa jej autora vznikla na Zemplíne, čomu nasvedčujú akcentologické, hláskoslovné i tvaroslovné črty písomnosti. V období vzniku pamiatky dominoval v severnom Potisí, na Bodrogu, kde boli usadení Východní Obodriti, veľkomoravský hrad Zemplín, v ktorom sídlilo pôvodom česko-moravské knieža z rodu Bogat-Radvan. Na základe historických a najmä jazykovedných faktov možno teda podľa tejto rozsiahlej filologickej analýzy považovať tzv. Kyjevské listy za Zemplínske hlaholské listy – Folia glagolitica Zempliniensia.

 

o gallo bernadev Berďajev - Frank - Iľjin. Traja myslitelia ruskej personalistickej filozofie
Tomáš Pružinec - Ján Gallo
ISBN 978-80-558-1283-0
Monografia sa zameriava na troch mysliteľov ruskej personalistickej filozofie: Berďajeva, Franka a Iľjina. Má interdisciplinárny presah a spája filozofický a lingvistický prístup. Ponúka životopisnú črtu uvedených mysliteľov a reflektuje ich filozofický prínos. Hľadá odpoveď na otázku ich zaradenia či nezaradenia do personalistickej filozofie, resp. ich poziciovanie k tejto filozofii. Obsahuje preklady z pôvodných zdrojov a taktiež ponúka kľúčové slová a slovné spojenia vo vybraných predkladaných textoch.

 

o zahorak tradicia Tradícia a inovácia v translatologickom výskume VI
Szaboles Mészáros - Jan Ukušová - Andrej Zahorák
ISBN 978-80-558-1290-8
Zborník predstavuje sumár príspevkov doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Tradícia a inovácia v translatologickom výskume VI, ktorá sa konala vo februári 2018 na pôde FF UKF v Nitre. Príspevky reflektujú problematiku umeleckého, odborného, audiovizuálneho prekladu, dejín prekladu a metodiky tlmočenia.

 

o hetenyi city The City and Region Against the Backdrop of Totalitarianims
Miroslav Palárik - Alena Mikulášová – Martin Hetényi – Róbert Arpáš
ISBN 978-3-631-74581-6
Peter Lang Berlin
Monografia upriamuje pozornosť na konkrétne prejavy totalitného režimu, ktorý na Slovensku fungoval v období druhej svetovej vojny a to na úrovni Nitrianskeho regiónu. Doterajší výskum dejín Slovenskej republiky 1939-1945 sa sústredil na skúmanie celoštátnych pomerov, v zmysle analyzovania jednotlivých krokov nového štátneho aparátu v rôznych oblastiach politického, hospodárskeho, kultúrneho a spoločenského života.

 

o stefanak globalny Globalny stosunek do wiary mlodziezy slowackiej w procesie przemian
Ondrej Štefaňak
ISBN 978-83-60071-95-3
Studio NOA Katowice (PL)
Monografia analyzuje premeny tzv. všeobecnej religiozity slovenskej mládeže (deklarovaný vzťah k viere, pramene viery resp. nevery, všeobecný vzťah k náboženskej praxi, hodnotenie zmien vlastnej religiozity, porovnanie vlastnej religiozity s rodičmi).

 

o gabasova cluturies Culture in Transition Countries
Kolektív
ISBN 978-608-4744-10-8
University of St. Method in Skopje (Macedónsko)
Vedecká monografia zahrnuje kulturologickú sondáž do aktuálne prebiehajúcich civilizačno-kultúrnych zmien v súčasnej európskej spoločnosti na podklade intenzifikovaných štúdií k vybraným tematikám z oblasti viacdimenzionálnych transferov. Autori podrobne skúmajú parciálne aspekty jednotlivých kultúrnych zmien najmä v umeleckej kultúre, mediálnom prostredí ako aj v regionálnom teritóriu či rozmanitých oblastiach filozofie kultúry i rozsiahlych globalizačných tendenciách, dosahoch evidovaných v súčasnej realite. Svojím zameraním ide o relevantnú zahraničnú vedeckú monografiu slovenských i macedónskych odborníkov z oblasti kulturológie.

 

o sarvajcova the different The different lifestyles of roma families
Marcela Šarvajcová
ISBN 978-83-60071-98-4
Studio NOA Katowice (PL)
Monografia sa venuje životu Rómov v rómskych osadách a poukazuje na ich odlišný spôsob života v porovnaní s majoritnou populáciou. Rieši veľmi dôležitú, v laickej ako aj odbornej verejnosti diskutovanú a aktuálnu tému vzdelávania Rómov, na to nadväzujúcu nezamestnanosť Rómov a úlohy sociálnej politiky.
Monografia odráža aj aspekty trávenia voľného času ako aj vzťah k životnému prostrediu. Prezentuje výsledky kvalitatívneho výskumu výskumníčok katedry sociológie realizovaného v nitrianskom kraji v osade Orechov dvor.

 

o strbova roma ethnicity Roma etnicity and culture
Monika Štrbová
ISBN 978-83-60071-92-2
Studio NOA Katowice (PL)
Táto kniha sa zaoberá Rómami, rómskou komunitou a rómskou rodinou. Autorka sa zameriava na túto etnickú skupinu z rôznych perspektív. Názory na Rómov väčšinovej spoločnosti sú často stereotypné. Stereotypy sú založené na dvoch odlišných pohľadoch. Na jednej strane sa na Rómov pozerá negatívne; sú spojení s lenivosťou, nespoľahlivosťou, nebezpečenstvom a nečistotou. Druhý pohľad je viac lichotivý. Hovorí o Rómoch ako o dobrých hudobníkov a talentovaných tanečníkoch. Tieto kapitoly sú založené na výskume, ktoré autorka tejto knihy vypracovala v rómskej osade Orechov dvor v Nitre na Slovensku. Metódy výskumu sú podrobne popísané v prvej časti knihy. Prvá kapitola poskytuje kľúčovú definíciu etnickej príslušnosti, pretože Rómovia dlho neboli uznaní za národnostnú menšinu (identifikovali sa len ako etnická skupina). Táto kapitola obsahuje podrobnú definíciu Rómov a ich identity, ako aj ich antropologické, demografické a etnické charakteristiky. Autorka knihy tiež komentuje demografickú situáciu Rómov v Európe so špecifickým zameraním na Slovensko a Poľsko. Zložité porovnanie na medzinárodnej úrovni ukazuje, že podiel rómskej populácie žijúcej na Slovensku je jedným z najvyšších v krajinách dnešnej Európy.
V porovnaní s inými menšinovými skupinami predstavujú Rómovia významnú časť slovenskej populácie nielen z dôvodu ich počtu, ale aj z dôvodu ich špecifickej rozmanitosti a jedinečnosti, spôsobu života a ich hierarchickej pozície v spoločnosti. Zaujímavé je, že Rómovia si zachovali svoje etnokultúrne atribúty napriek storočiam sociálneho vylúčenia a marginalizácie. Rómovia si stále uchovávajú tradície, ktoré prechádzajú z generácie na generáciu. Samozrejme, tradície sa môžu v rôznych komunitách a čase líšiť. Bohatstvo duchovnej kultúry sa odráža okrem iného aj v spôsobe, akým jednotlivci a komunita prežívajú osobitné udalosti, ako napríklad narodenie nového člena rodiny, manželstvo alebo pohreb blízkeho príbuzného.
S cieľom poskytnúť podrobnú charakteristiku rómskej etnickej skupiny autorka diskutuje aj o príčinách deviantného správania Rómov zo sociálne znevýhodneného prostredia a o faktoroch, ktoré toto deviantné správanie spôsobujú. Orechov dvor v Nitre je totiž segregovaným sídlom Rómov, v meste Nitra, kde boli Rómovia presídlení kvôli svojmu neadaptívnemu správaniu.

 

o selicka intergenerational Intergenerational relationships in Roma families
Denisa Selická
ISBN 978-83-60071-99-1
Studio NOA Katowice (PL)
Monografia sa venuje rodine pohľadom viacerých odborníkov. Poukazuje na vzťah rodiny s inými vednými odbormi. Prezentuje funkcie rodiny a typológiu rodín. Pozornosť venuje i rómskej rodine. Rómska rodina reprezentuje tradičný typ viacgeneračnej rodiny, čo zároveň, predstavuje aj najväčší rozdiel medzi rómskou rodinou a rodinou majoritnej časti spoločnosti.

 

o stranovska vyskum Výskum hodnotenia kompetencií učiteľov
Eva Stranovská a kolektív
ISBN 978-80-87800-43-0
Verbum Praha
Vedecká monografia poskytuje komplexný a širokospektrálny obraz o metodológii overovania nástrojov na hodnotenie profesijných kompetencii učiteľa. Kolektív autorov sa snažil analyzovať výsledky výskumnej pilotáže vytvorených nástrojov na hodnotenie kompetencii učiteľov, ktoré vytvoril počas riešenia výskumného projektu.

 

2017

hetenyi svouc2017 Slovník slepčianskeho nárečia
Pavol Koprda
ISBN 978-80-558-1216-8
Slovník predstavuje na začiatku niektoré gramatické zákonitosti nárečia. Slovníková časť obsahuje v abecednom poradí a vo foneti ckom prepise 3 100 heslových slov a odhadom 4 000 významov. Každý význam je osvetlený vetným príkladom zapísaným v nárečí a foneti cky. V závere je umiestená pod názvom O treťom vierozvestcovi Slovenov štúdia, ktorá rozpráva s využití m Gorazdovho pôsobenia príbeh intelektuálneho života a jazykového sebaprejavu Veľkej Moravy a Nitrianska, vrátane stredného Požitavia. Slovník ilustrovala maliarka PhDr. Anna Jarmila Koprdová, CSc.

 

hetenyi svouc2017 Študentská vedecká, odborná a umelecká činnosť 2017
Editor: Martin Hetényi
ISBN 978-80-558-1188-8
Prezentovaný súbor najlepších príspevkov v rámci súťažnej konferencie ŠVOUČ je výsledkom tvorivej činnosti študentov bakalárskych a magisterských študijných programov na Filozofi ckej fakulte UKF v Nitre v akademickom roku 2016 / 2017. Víťazné práce dvadsiatky sekcií predstavujú formu originálnych autorských vyjadrení našich talentov, ktoré dokazujú vážnosť humanitných a spoločenských vied pre komplexné fungovanie zdravej spoločnosti. Zároveň naznačujú tvorivý potenciál nastupujúcej generácie vysokoškolsky vzdelaných a erudovaných ľudí. Jedným z motí vov vydania zborníka je povzbudiť autorov štúdií k ďalšej tvorivej práci a inšpirovať nových záujemcov z radov študentov k zapojeniu sa do takéhoto druhu zápolenia v ďalších ročníkoch. O víťazných prácach, ktoré posudzovali vedecko-pedagogickí pracovníci fakulty, rozhodli odborné komisie na základe aktuálnosti problemati ky, teoretického i praktického prínosu, ako aj samotnej prezentácie prác. Táto skutočnosť nasvedčuje tomu, že zborník ponúka i širšej odbornej a laickej verejnosti dostatok nových a zaujímavých poznatkov v jazykovedných, literárnovedných, historických, kulturologických, etnologických, spoločenskovedných a ďalších humanitne a pedagogicky orientovaných odboroch.

 

hajnalova pazinova simunkova clovek a krajina Kniha abstraktov 13. konferencie environmentálnej archeológie: „Človek a krajina ...“, 6.-7. 2. 2017, Nitra, Slovenská republika.
Editori: Mária Hajnalová – Noémi Beljak Pažinová – Katarína Šimunková
ISBN 978-80-558-1140-6
Publikácia obsahuje program, 48 abstraktov príspevkov a posterov, vrátane zoznamu účastníkov 13. konferencie environmentálnej archeológie konanej na Univerzite Konštantí na Filozofa v Nitre, 6. a 7. februára 2017. Témou konferencie je „Človek a krajina ...“. Cieľom je vyvolať diskusiu o integrácii paleoenvironmentálneho a archeologického záznamu, adaptácii človeka na zmeny krajiny a odolnosť krajiny na ľudský impakt.

 

bekmatov o a. matuskovi Osobne a neosobne o Alexandrovi Matuškovi
Autor: Artur Bekmatov
ISBN 978-80-558-1143-7
Alexander Matuška (1910-1974) bol vo svojej dobe jednou z vedúcich osobností slovenskej kultúry, ku ktorej vždy pristupoval s nekompromisnou, no oprávnenou kriti kou. Nielen dielo, ale aj život tohto publicistu približuje prostredníctvom série rozhovorov publikácia Osobne a neosobne o Alexandrovi Matuškovi. Široký výber respondentov (osobnosti kultúry, literárni vedci, priatelia, rodinní príslušníci) zabezpečuje rôznorodosť pohľadov na osobu tohto publicistu, ktorého tvorba je po roku 1989 pomaly znovunachádzaná.

 

gallosokolova lexikarj6 Lexika súčasného ruského jazyka 6: obchod – financie – medzinárodné vzťahy.
Autor: Ján Gallo – Jana Sokolová
ISBN 978-80-558-1144-4
 Vysokoškolské učebné texty Lexika súčasného ruského jazyka 6: obchod – financie – medzinárodné vzťahy sú adresované študentom bakalárskeho a magisterského štúdia rusistiky. Publikácia predstavuje pokračovanie série tematických oblastí, ktoré zodpovedajú profilu študentov v rámci jednotlivých študijných programov. Cieľom učebných textov je napomôcť študentom rusistiky pri rozvíjaní rečových, komunikačných, prekladateľských a tlmočníckych kompetencií s akcentom na aktívnu znalosť a používanie príslušnej lexiky danej tematickej oblasti. Tematicky v abecednom poradí usporiadaná lexika obsahuje výrazy súčasného slovenského jazyka s ich ruskými ekvivalentmi. Ťažisko tvorí všeobecná, všeobecnovedná, odborná lexika a sčasti aj terminologická lexika, pričom prevládajú štylisticky neutrálne slová a slovné spojenia, ktoré sa v komunikačných situáciách vyskytujú najčastejšie. Heslovú časť v niektorých prípadoch dopĺňajú slovenské názvy vybraných slovenských a medzinárodných organizácií a inštitúcií s ich ruskými podobami.

 

kovacova kulturny text ako diskurz Kultúrny text ako diskurz. K otázke ontológie percepcie textu pre deti
Autor: Zuzana Kováčová
ISBN 978-80-558-1146-8
Monografi a Kultúrny text ako diskurz s podnadpisom K otázke ontológie percepcie textu pre deti do epicentra pozornosti stavia otázku, v akých kvalitatí vnych dimenziách a približne v ktorých časových intervaloch ako vývinových fázach sa formuje schopnosť dieťaťa porozumieť textom, ktoré vznikajú intenčne a sú štandardne vnímané ako tvorba pre deti. Diskurzívne chápanie textov intencionálnej literatúry dáva priestor pre posti hnuti e komplexnosti a komplementárnosti recepcie vekovo štandardne defi novaných žánrov pre deti . Recepcia textu dieťaťom je chápaná ako komunikačný akt, v priestore ktorého sa refl ektuje jednota kognití vnych dispozícií detského čitateľa s jeho emocionálnym prežívaním.

 

kolektiv metody a techniky vyskumu v kult a cest ruchu Metódy a techniky výskumu v kultúre a cestovnom ruchu
Autor: Kolektív
ISBN 978-80-558-1151-2
Učebné texty za zameriavajú na metódy výskumu v kultúre a cestovnom ruchu. Primárne sú určené študentom riadenia kultúry a turizmu, ktorí v nich nájdu komplexne popísané výskumné metódy v oblasti svojho štúdia. Zároveň sú návodom na spracovanie formálnej stránky rôznych záverečných prác, zohľadňujúcim aktuálne platné technické normy a univerzitné predpisy.

 

palkovic benignus smrtnik Benignus Smrtník a jeho Kunšt dobre umrití ako eschatologický a etický kódex
Autor: Vladimír Palkovič
ISBN 978-80-558-1153-6
Profi l slovenskej barokovej prózy výrazne určovala franti škánska tvorba, z nej v neposlednej miere práve dielo Benigna Smrtníka: Kunšt dobre umríti (1697). Smrtník vykladal a robil esteti cky príťažlivými základné princípy barokovej mentality, ako je ars vivendi (umenie žiť), ars moriendi (umenie umierať), memento mori (pamätaj, že zomrieš), vanitas vanitatum, omnia vanitas (márnosť nad márnosť, všetko je márnosť) a dies irae (deň hnevu). Ich prostredníctvom recipienta vzdelával, vysvetľoval mu, vystríhal ho i povzbudzoval. Pri tom sa pridržiaval hlavných ideovo-umeleckých a kompozičných kázňových pilierov, ako sú autority, príklady a dôvody. Predkladaná monografi a z dôvodu doterajšieho nevýrazného umiestnenia daného diela do literárneho procesu napomáha úsiliu zaradiť spis do kultúrneho a literárneho kontextu slovenského baroka, kde Smrtníkov fi guroval ako výrazná eschatologická a etická norma.

 

brunclik introvertnostou ku katarzii Introvertnosť ku katarzii. Lyrický svet v tvorbe Jána Motulka
Autor: Jozef Brunclík
ISBN 978-80-558-1154-3
Uvedená monografi cká práca má ambíciu byť prinajmenšom podkladom k ďalšiemu uvažovaniu o význame Motulkovej poézie v slovenskej literatúre druhej polovice dvadsiateho storočia. Odvoláva sa na nemalé množstvo autenti ckých pramenných i archívnych materiálov, mnohé svoje zistenia dokazuje interpretačne (analýzou i komparáciou), literárnohistoricky sa s nimi vyrovnáva, vyvracia doposiaľ funkčné mýty, odkrýva tenzívne oblúky zámerne prehliadaných i bagatelizovaných skutočností i korelácií. Literárne dielo Jána Motulka, napriek tomu, že sa v konkrétnosti básnického textu vyznačuje skôr jadrnosťou a cizelovanou skratkou, je bohaté kvanti tou i významom, moti vickou viacdimenzionálnosťou, koncepčným konštruktom, plauzibilitou i reliabilitou výrazu, ale i bezprostredným, autenti ckým charakterom svedectva. Jeho texty by sa mohli stať – obrazne vyjadrené – svedomím národa, hlasom volajúcim po slobode, práve a spravodlivosti . Motulkove verše však napriek dvom obdobiam dvadsaťročného publikačného absentovania i nepropagovania nezostali nepovšimnuté, no minulým režimom modifi kovaný invariant narúšajú ťažko i v dnešnej dobe.

 

kolektiv zbornik premeny stredodunajskeho priestoru “Changes of the northern part of the Middle Danube region and its vicinity at the turn of Anti quity and the Middle Ages, April 25 – 26, 2017”/„Premeny severnej časti stredodunajského priestoru a jeho okolia na prelome anti ky a stredoveku, 25. – 26. apríl 2017“ Collecti on of the conference abstracts / Zborník abstraktov z konferencie
Autor: Kolektív
ISBN 978-80-558-1162-8
Zborník je vytvorený z abstraktov príspevkov medzinárodnej vedeckej konferencie „Premeny severnej časti stredodunajského priestoru a jeho okolia na prelome anti ky a stredoveku, 25. – 26. apríl 2017“, ktorá sa uskutočnila na pôde Univerzity Konštantí na Filozofa v Nitre. V predkladanom zborníku sú abstrakty príspevkov zoradené do štyroch temati ckých sekcií. Prvými z nich sú príspevky historické a archeologické a prostredníctvom ostatných neostala nakoniec opomenutá ani oblasť teologicko-fi lozofi cká a slavisti cká. Celkovo sa na tvorbe zborníka podieľalo 26 bádateľov, ktorí do zborníka odovzdali 22 abstraktov. Abstrakty sú bilingválne – v anglickom jazyku i rodných jazykoch ich autorov, ktorými sú slovenčina, chorvátčina, bulharčina, rušti na a rumunčina. Okrem abstraktov boli zaradené do zborníka aj základné informácie o konferencii, jej program, úvod k zborníku a zoznam účastníkov.

 

ballay jakubovska katedra kulturologie Katedra kulturológie FF UKF v Nitre
Autor: Miroslav Ballay – Kristína Jakubovská
ISBN 978-80-558-1166-6
Brožúra Katedry kulturológie FF UKF v Nitre je inšpiratí vnym sprievodcom rozmanitými akti vitami vedeckého, kultúrneho a študentského života. Približuje dynamickú pestrosť rôznych foriem atraktí vneho vzdelávania. Umožňuje čitateľovi oboznámiť sa s príťažlivým vedeckým a pedagogickým životom na katedre s bohatstvom realizovaných kultúrnych a spoločenských podujatí počas celého akademického roka v spolupráci najmä so študentskou komunitou. Je určená pre všetkých potenciálnych záujemcov o štúdium tohto odboru s možnosťou prehľadného zorientovania sa s abecedou života na katedre, ktorej dominantným poslaním je kreovať „laboratórium umenia a kultúry“.

 

mikulas formy digit a mobil marketingu Formy digitálneho a mobilného marketingu
Autor: Peter Mikuláš
ISBN 978-80-558-1175-8
Publikácia sa zaoberá aktuálnou problemati kou v oblasti marketi ngovej komunikácie, ktorú možno rámcovo označiť ako prienik a aplikácia nových digitálnych technológií. Autor charakterizuje hlavné formy digitálnych propagačných foriem, ktoré vsádza do širšieho kontextu súčasných vývojových trendov.

 

lomnicky teoret vychodiska a suvislosti hodnotenia kompet ucitela Teoretické východiská a súvislosti hodnotenia kompetencií učiteľa
Autor: Igor Lomnický a kol.
ISBN 978-80-87800-10-9
Problemati ka hodnotenia kompetencií učiteľa je integrálnou súčasťou edukačného procesu. Monografi a poskytuje komplexný a konzistentný obraz o teoretických súvislostiach skúmanej problematiky. V publikácii sú spracované aktuálne poznatky o kompetenciách učiteľa vo vzájomných súvislosti ach. Získavanie a rozvíjanie jednotlivých kompetencií by pre učiteľa malo predstavovať základnú výzvu, ktorú im hodnotenie pomáha napĺňať tým, že vytvára transparentný a objektí vny rámec tvorený jednotlivými aspektmi práce učiteľa. Pochopenie významu hodnotenia umožňuje učiteľom zmysluplne a hodnotne rozvíjať svoje schopnosti, čím sa zvýši kvalita samotného edukačného procesu a zároveň sa zmení aj vzťah k samotnému hodnoteniu.

 

hodinkova chalanyova vitekova nove vyzvy masm a market komunikacie 6 Nové výzvy masmediálnej a marketi ngovej komunikácie VI
Editori: Dana Hodinková – Oľga Chalányová – Ivana Víteková
ISBN  978-80-558-1181-9
Ústrednou témou zborníka Nové výzvy masmediálnej a marketi ngovej komunikácie VI. je poukázať na aktuálne problémy, ktoré nachádzajú svoj obraz v médiách a v marketi ngu ako prístup k formovaniu a ovplyvňovaniu recipienta. Predložený zborník je výstupom z vedecko-odborného seminára určeného pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov, ktorý už piaty rok organizuje Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy FF UKF v Nitre.

 

2016

ivanic vybraneaspektyrozvojakozaroviec20062014 Vybrané aspekty rozvoja Kozároviec v rokoch
2006 – 2014
Autor: Peter Ivanič
ISBN 978-80-558-0968-7
Vývin života v jednotlivých regiónoch a obciach tvorí integrálnu súčasť dejín Slovenska. Monografia čitateľa oboznamuje s vývojom obce Kozárovce v rokoch 2006 – 2014. Zároveň zachytáva udalosti, ktoré výraznou mierou zasiahli do života obce a obsahuje aj dôležité štatistické údaje.

 

gallopulcarvierikova lexikarj5 Lexika súčasného ruského jazyka 5: kultúra – šport – vzdelávanie
Autori: Ján Gallo - Vlastimil Pulčár – Lucia Vieriková
ISBN 978-80-0970-0
Vysokoškolské učebné texty Lexika súčasného ruského jazyka 5: kultúra – šport – vzdelávanie sú adresované študentom bakalárskeho a magisterského štúdia rusistiky. Publikácia predstavuje pokračovanie série tematických oblastí, ktoré zodpovedajú profilu študentov v rámci jednotlivých študijných programov. Cieľom učebných textov je napomôcť študentom rusistiky pri rozvíjaní rečových, komunikačných, prekladateľských a tlmočníckych kompetencií s akcentom na aktívnu znalosť a používanie príslušnej lexiky danej tematickej oblasti. Tematicky v abecednom poradí usporiadaná lexika obsahuje výrazy súčasného slovenského jazyka s ich ruskými ekvivalentmi. Ťažisko tvorí všeobecná, všeobecnovedná a odborná lexika, pričom prevláda štylisticky neutrálna lexika a slovné spojenia, ktoré sa v komunikačných situáciách vyskytujú najčastejšie. Heslovú časť v niektorých prípadoch dopĺňajú slovenské názvy kultúrnych objektov, inštitúcií, organizácií, hudobných telies, športových podujatí, ocenení a ich ruské podoby.

 

cechovaplesnik tematickealgoritmy Tematické algoritmy a existenciálne stratégie v Oceáne príbehov
Autori:Mariana Čechová - Ľubomír Plesník
ISBN 978-80-558-0983-0
Vedecká monografia sa zameriava na výklad staroindickej zbierky Kathásaritságara s osobitným zreteľom na jej oddiel Vétálapaňčavimšati. Autori ju interpretujú z literárnoteoretického hľadiska, a to na koncepčno-metodologickej platforme existenciálnej semiotiky, recepčnej poetiky a pragmatickej estetiky.

 

dubskazahumenskazima pricinyarieseniecestovnehoruchu Príčiny a riešenia cestovného [ne]ruchu. Zborník z medzinárodnej konferencie študentov, doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov
Editori: Michala Dubská – Lucia Záhumenská – Roman Zima
ISBN 978-80-558-0984-7
Príspevky v zborníku vytvárajú zaujímavú mozaiku súčasného stavu cestovného ruchu na Slovensku a v zahraničí. Poukazujú na konkrétne problémy a aspekty rozvoja, naznačujú vývojové tendencie a upriamujú pozornosť na potrebnú intenzívnejšiu akceleráciu odvetvia v slovenských destináciách, v kontexte trvalo udržateľného rozvoja. Zborník je nielen záverečným výstupom konferencie, predstavuje aj akúsi pomyselnú bodku, ktorá uzatvára 10. ročník Svetového dňa cestovného ruchu. Súčasne je aj veľmi cenným študijným materiálom a inšpiratívnym zdrojom informácií využiteľných v ďalšom výskume a rozvoj i cestovného ruchu.

 

novevyzvymamk5 Nové výzvy masmediálnej komunikácie a marketingovej komunikácie V.
Autori: Kolektív
ISBN 978-80-558-0985-4
Ústrednou témou zborníka je poukázať na aktuálne problémy, ktoré nachádzajú svoj obraz v médiách a v marketingu ako prístup k formovaniu a ovplyvňovaniu recipienta.

 

ruman vznikbudovanieacharaktercervenejarmady Vznik, budovanie a charakter Červenej armády v rokoch 1917 -1945
Autor: Ladislav Ruman
ISBN 978-80-558-0986-1
Monografia sa zaoberá analýzou vzniku, výstavbou, činnosťou, ako i charakterom Červenej armády v rokoch 1917 -1945. Jej nezastupiteľného postavenia a vplyvu v procesoch etablovania nového štátu Sovietskeho zväzu vo svetovom politickom systéme v medzivojnovom systéme a v druhej svetovej vojne.

 

dzupinahodinkovakikova spolocenskyzodpovednepodnikanie Spoločensky zodpovedné podnikanie ako zdroj hodnoty značky
Autori: Milan Džupina – Dana Hodinková – Hana Kiková
ISBN 978-80-558-0991-5
Monografia sa orientuje na špecifické oblasti riadenia značiek, ktoré vychádzajú z výskumov realizovaných na katedre masmediálnej komunikácie a reklamy. Značky sú fenoménom súčasnosti.

 

reiser moznostismrti Možnosti smrti. Nik nie je odsúdený na život.
Autor:Michal Reiser
ISBN 978-80-558-0992-2
Predmetom záujmu vedeckej monografie je výskum samovraždy. Cieľom nie je komplexne zmapovať všetky obdobia, úvahy a názory na túto problematiku. Rozhodli sme sa pre výber konkrétnych príkladov, na ktorých môžeme demonštrovať rôznorodosť vnímania samovraždy v rozličných historických epochách a myšlienkových prúdoch. Našim zámerom je vymedzenie hraníc slobody na základe výskumu samovraždy. Vymedzením hraníc slobody pri samovražde ako jednej z najradikálnejších podôb slobodnej vôle môžeme ďalej aplikovať tieto výsledky na slobodu v spoločnosti vo všeobecnom meradle.

 

mikulasbakosalitveda Mikuláš Bakoš a moderná literárna veda
Editor: Dušan Teplan
ISBN 978-80-558-0993-9
Publikácia približuje život a dielo slovenského literárneho vedca Mikuláša Bakoša (1914-1972). Prvá z troch častí knihy obsahuje vedecké štúdie, ktoré odhaľujú Bakošov prínos v oblasti verzológie, literárnovednej metodológie či literárnej histórie. Druhú časť tvorí bibliografický súpis Bakošových prác, ako aj prác venovaných jeho životu a dielu. Posledná časť je zložená z rôznych dokumentárnych materiálov (výber z korešpondencie, fotografie atď.).

 

strbova kriminalitaaromovia Kriminalita a Rómovia
Autor: Monika Štrbová
ISBN 978-80-558-0994-6
V tejto monografii autorka sa snaží identifikovať hlavné príčiny kriminality Rómov, prezentuje výsledky z kvantitatívneho prieskumu, ktoré uskutočnila medzi odsúdenými Rómkami a Rómami z Ústavu na výkon trestu a odňatia slobody v Leopoldove a z Ústavu na výkon trestu a odňatia slobody v Nitre Chrenová. Okrem kvantitatívneho výskumu v monografii prezentuje aj kvalitatívny prieskum. Ide o kvalitatívnu analýzu názorov expertov na problematiku kriminality Rómov.

 

adamka jazykmedii Jazyk médií (krátky rusko-slovenský slovník)
Autor: Pavol Adamka
ISBN 978-80-558-0997-7
Publikácia mapuje aktuálnu lexiku ruského a slovenského mediálneho diskurzu. V slovníkovej fo1me zachytáva dve základné skupiny lexém: 1. špeciálnu lexiku, spojenú so žurnalistickou profesiou, t.j. žurnalistickú terminológiu; 2. pojmové slová a ustálené frázy z oblasti spoločenskopolitického života, ktoré vzhľadom na zvýšený záujem médií o danú oblasť majú príznakovú frekvenciu (označované aj ako publicizmy). Slovník obsahuje slovnú zásobu v rozsahu takmer 2000 najfrekventovanejších lexikálnych jednotiek (slov a slovných spojení) z oblasti žurnalistiky, ako i spoločensko-politického života (vnútorná politika, medzinárodné vzťahy, konflikty, ekonomika a spoločnosť).
Publikácia vychádza v rámci riešenia projektu KEGA č. 013UKF-4/20 14: Tvorba a implementácia inovačných modulov výučby anglického a ruského jazyka pre žurnalistov.

 

bookofabstracts Book of Abstracts. Audiovisual Translation: Dubbing and Subtitling in the Central European Context
Editori:Igor Tyšš – Andrej Zahorák - Martin Kažimír
ISBN 978-80-558-0983
Kniha abstraktov Book of abstracts vyšla pri príležitosti konferencie Audiovizuálny preklad: dabing a titulkovanie v stredoeurópskom kontexte, ktorú organizuje Katedra translatológie FF UKF. Obsahuje príspevky zahraničných i domácich teoretikov i praktikov audiovizuálneho prekladu, ktorí prezentujú svoje aktuálne náhľady na danú problematiku a zameriavajú sa na špecifiká teórie, kritiky, didaktiky a praxe audiovizuálneho prekladu v užšie vymedzenom kultúrnom a geografickom priestore - s ohľadom na prekladovú tradíciu, jazykový a kultúrny kontext či osobitosti prekladateľského trhu.

 

prelovska fenomenbudovaniamuzejnejsiete Fenomén budovania múzejnej siete na Slovensku v období socializmu
Autor: Daniela Prelovská
ISBN 978-80-558-1012-6
Učebné texty sú určené študentom muzeológie. Sú zamerané na vývoj múzejnej siete na Slovensku v období socializmu. Riešia budovanie múzejnej siete vo vzťahu k Zväzu slovenských múzeí a k štátnym riadiacim orgánom pre oblasť múzejníctva.

 

magova poetickavychovamilanarufusa (Po)etická výchova Milana Rúfusa
Autor: Lenka Magová
ISBN 978-80-558-1013-3
Monografia sa zameriava na interpretáciu diela Milana Rúfusa z hľadiska jeho etického a výchovného potenciálu. V úvode sa venuje základnému náčrtu historických a spoločenských súvislostí obdobia, keď vznikli a boli vydané jednotlivé básnické zbierky Milana Rúfusa, ale aj reflexii kultúrneho, literárneho, náboženského a v neposlednom rade fi1ozofického a etického kontext u jeho tvorby. Následne sa zameriava na teoretické východiská etiky a literatúry vo výchove a na stručné priblíženie života a diela Milana Rúfusa. V nosnej časti sa publikácia venuje axiologickým konštantám jeho tvorby, konkrétne bližšie analyzuje domov, rodinu, matku, zem, detstvo a poéziu.

 

pcola zahranicamifikcnehorozpravania Za hranicami fikčného rozprávania: interpretačné prístupy k umeleckým a mimoumeleckým typom narácie
Autor: Marián Pčola
ISBN 978-80-558-1015-7

 

Monografia skúma rôznorodé podoby súčasného umeleckého rozprávania a jeho vzťah k iným typom narácie. V prvej časti sa vytyčujú základné problémové okruhy a metódy výskumu. Druhá časť sleduje problematiku časopriestoru fikčného rozprávania: v kapitole 2.1 analyzujem románový čas a priestor prevažne z kompozičného hľadiska, zatiaľ čo v nasledujúcej kapitole safikčnosť a temporalita chápu širšie než len ako naratívne kategórie. Tretia časť je literárnovednou sondou do individuálnej sféry „praktického života“. Posledná časť sa sústreďuje na osobitosti jazykového prejavu v modernom fikčnom naratíve, predovšetkým na jazyk ako prostriedok navodenia ilúzie hovorovej reči a jazyk ako umelý autorský konštrukt.

 

pappovaazcona elambitodelaslenguasromances El ámbito de !as lenguas romances y su identidad en el contexto de su lingtiística, la historia común, el arte
y la literatura
Autori: Kolektív
ISBN 978-80-558-1030-0

Monografia má interdisciplinárny charakter, je rozdelená do troch tematických celkov a jedenástich kapitol. Autori jednotlivých kapitol približujú najnovšie výsledky svojich výskumov z oblasti histórie, literatúry, lingvistiky a didaktiky španielskeho a talianskeho jazyka. Monografia je výsledkom spolupráce Katedry romanistiky FF UKF a Katedry cudzích jazykov na Univerzite Rey Juan Carlos v Madride.

 

lomnickykuzmova tvoriveaplikacieetickejvychovy Tvorivé aplikácie etickej výchovy v mimoškolskej činnosti
Autori:Igor Lomnický – Štefánia Kuzmová
ISBN 978-80-558-1031-7
Zmyslom odbornej publikácie je tvorivá aplikácia prosociálneho modelu etickej výchovy v mimoškolskej činnosti. Pilierom tohto modelu je tvorivá osobnosť pedagóga, ktorý disponuje morálnou integritou, myšlienkovou variabilitou v podobe prepojenia filozofie, etiky, jazykovedy, kultúry, literatúry a umenia. Ambíciou autorov publikácie je humanizovať človeka prostredníctvom tvorivých eticko-výchovných a literárnych inšpirácii.
Publikácia je súborom teoretických myšlienok v interdisciplinárnom vednom prieniku a ich aplikácia do mimoškolskej pedagogickej praxe v kontexte rozvíjania etických hodnôt cez literatúru prostredníctvom tvorivosti.

 

rezna prektickaestetika3 Praktická estetika 3
Autori: Miroslava Režná a kolektív
ISBN 978-80-558-1032-4
Vysokoškolská učebnica Praktická estetika 3 je tretím zväzkom edície Praktická estetika. Zhrnuje teoretické poznatky tejto špecifickej nitrianskej metodiky vyučovania predmetu umenie a kultúra na strednej škole a ponúka konkrétne metodické realizácie vybraných tém.
Vychádza v druhom doplnenom vydaní.

 

bojnice Bojnice: človek - krajina - kultúra
Autor: Marián Žabenský
ISBN 978-80-558-1034-8
Monografia s názvom Bojnice: človek - krajina - kultúra je rozdelená dva základné tematické okruhy. V prvá časť publikácie sa zaoberá problematikou fyzicko-geografickej charakteristiky skúmaného územia s akcentom na hornú Nitru. Druhá časť vychádza z niekoľkoročného výskum u kultúrnej krajiny a z problematiky multitemporálnej analýzy transektov kultúrno-krajinných vrstiev, na základe ktorej sú spracované kapitoly, reprezentujúce jednotlivé prehistorické a historické obdobia.

 

butorova rodovastereotypizavia Rodová stereotypizácia v reklame
Autor: Eva Bútorová
ISBN 978-80-558-1035-5
Monografia detekuje prítomnosť rodových stereotypov v reklamných komunikátoch reprezentujúcich mediálnurealitu a podrobuje ich analýze. Jej cieľom je zistiť, či sú reklamným priemyslom prezentované interpretácie mužskosti a ženskosti aktuálne, a či identifikované rodové stereotypy korešpondujú so sociálnou realitou, zohľadňujúc metamorfózy, ktorými spoločnosť ako dynamický systém prechádza, alebo sú regresívnymi „prežitkami“, ktoré posilňujú rodovú nerovnosť.

 

franek interdisciplinarnostvsymbiozelitvedyaumenia

Interdisciplinárnosť v symbióze literárnej vedy a umenia II.
Autor: Ladislav Franek

ISBN 978-80-558-1036-2

Monografia Interdisciplinárnosť v symbióze literárnej vedy a umenia II nadväzuje na výskumné a pedagogické aktivity Ladislava Franeka, obsiahnuté už v publikácii, ktorá s názvom Interdisciplinárnosť v symbióze literárnej vedy a umenia vyšla v roku 2012 vo vydavateľstve Veda. Jej predkladaná podoba odzrkadľuje rovnocenný záujem a hodnotné výsledky slovenského historického, teoretického, kritického a komparatívneho dedičstva. Spoločným menovateľom je viacrozmerný prístup k literatúre, obohatený o citlivo premyslenú konfrontáciu s dielom významných predstaviteľov inonárodného umenovedného bádania. Nemalá pozornosť sa v tomto rámci venuje symbolicko-duchovne orientovanej tvorbe.

 

jakubej kapitolyz eurholokaustu Skriptá z európskeho holokaustu - skriptá k Všeobecným dejinám III.
Autor: Ján Jakubej
ISBN 978-80-558-1038-6
Skriptum poskytuje prehľad o vývoji antisemitizmupredovšetkým v Európe, objasňuje oddelenie sa kresťanstva od judaizmu po páde jeruzalemského chrámu roku 70. Všíma si kontakty oboch komunít v pozitívnom i negatívnom zmysle ako napr. prenasledovanie, nedorozumenia, ale aj vzájomné filozofické obohacovanie či kultúrne kontakty. Vykresľuje genocídu a holokaust aj ako metodologický problém, všíma si samotnú šou ako výsledok celoeurópsky zameranej nacistickej politiky a napokon popisuje vyrovnávanie sa s jej následkami na židovskej a kresťanskej strane, čím mieni prispieť k prehĺbeniu vzájomného porozumenia a dialógu.

 

stefancova kamodchadzadivak Kam odchádza divák
Autor: Viera Štefancová
ISBN 978-80-558-1042-3
Monografia skúma premeny spoločenskej komunikácie prostredníctvom televízie v dôsledku spoločenského a v tom aj technologického vývoja. Zameriava sa na zmeny spoločenských vzorov ako dôsledok pôsobenie médií, hlavne televízie a všíma si zmeny, ku ktorým v dôsledku toho dochádza v správaní sa publika v kontexte širšej spoločenskej aktivity a vo vzťahu ku zmene spoločenských hodnôt.

 

tokarevova obsadzovaciton Viktória Tokarevová: Obsadzovací tón
Editor: Eva Dekanová
ISBN 978-80-558-1043-0
Zbierka poviedok Obsadzovací tón (2012) je prvým prekladom Tokarevovej diela publikovaným v slovenčine. Jej diela boli dosiaľ preložené do viacerých jazykov, napríklad do angličtiny, taliančiny , francúzštiny, nemčiny, čínštiny, poľštiny, španielčiny, švédčiny, češtiny a mnohých iných.
Prvé vydanie zbierky na Slovensku je iba začiatkom sprostredkovania tejto nevšednej autorky a jej diela slovenskému čitateľovi.

 

glejteklabanc cviceniazhistorickejchronologie Cvičenia z historickej chronológie. Spôsoby datovania v stredovekom Uhorsku
Autori: Miroslav Glejtek – Peter Labanc
ISBN 978-80-558-1045-4
Učebný text slúži ako pomôcka na výučbu stredovekej chronológie. Popri úvodných kapitolách predstavujú podstatnú časť publikácie praktické príklady a pomôcky slúžiace pri výučbe predmetov vyučovaných na Katedre histórie FF U KF v Nitre (Pomocné vedy historické, Úvod do štúdia, Semináre k dejinám stredoveku), ako i samostatnom štúdiu.

 

jakubovska kompetencieucitelov

Kompetencie učiteľov a ich overovanie
(so zameraním na učiteľov občianskej náuky)
Editor:Viera Jakubovská
ISBN 978-80-558-1047-8

Publikácia je súborom prác zaoberajúcich sa poľnohospodárstvom včasného stredoveku z oblasti archeobotaniky, etnobotaniky, geomorfológie, histórie, antropológie, archeológie a etnografie. Ide o inovatívny prístup k riešeniu jednej z kľúčových tém včasného stredoveku – interdisciplinárnou spoluprácou.

 

fyzikaaetika10 Fyzika a etika X.
Perspektívy dialógu medzi fyzikou a etikou
Editor: Ciprian Turčan
ISBN 978-80-558-1056-0
Predkladaný zborník štúdií je výsledkom jubilejného desiateho ročníka vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou Fyzika a etika X., ktorá sa konala na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre dňa 29. júna 2015. V zborníku sú obsiahnuté príspevky vedeckých a pedagogických pracovníkov zo Slovenska, Českej republiky a Poľska. Ich spoločným leitmotívom je inšpiratívne poukazovanie na permanentnú potrebu aktívneho dialógu medzi prírodnými, sociálnymi a technickými vedami, čo kladie veľké nároky na vedecký výskum a vzdelávanie.

 

gagliardikoprdapodkladykhermeneutike Podklady k hermeneutike stredovekej talianskej literatúry
Autori: Antonio Gagliardi – Pavol Koprda
ISBN 978-80-558-1057-7
Monografia skúma v celom rozsahu literatúry trinásteho a štrnásteho storočia prepojenie poézie a prózy na dobovú averroesovskú filozofiu. V rámci predprípravy predstavuje pojmoslovie averroizmu, jeho vývin a vzťahy s kresťanskou filozofiou. Metóda diela je založená na predpoklade, že pojmoslovie filozofie sa nachádza v skrytých, ale verných formách v dielach literatúry a tvorí jediný oprávnený základ ich interpretácie.

 

chebenova linguistischeskompendum2 Linguistisches Kompendium II
Autor: Viera Chebenová a kolektív
ISBN 978-80-558-1064-5
Publikáciu „Linguistisches Kompendium II“ (druhá časť lingvistického kompendia „Linguistisches Kompendium„) možno chápať ako pokračovanie zbierky študijných materiálov z oblasti germanistickej jazykovedy pre študentov bakalárskeho a magisterského štúdia študijného programu Prekladateľstvo a tlmočníctvo. Publikáciu budú môcť využiť aj študenti dennej ako aj diaľkovej formy bakalárskeho a magisterského štúdia v študijnom programe Učiteľstvo akademických predmetov v kombinácii s nemeckým jazykom, prekladatelia z praxe a študenti iných fakúlt. Jednotlivé kapitoly ponúkajú čitateľovi v stručnej, ale prehľadnej forme ďalšie relevantné lingvistické poznatky z fonetiky a fonológie, morfológie, syntaxe, lexikológie a štylistiky nemeckého jazyka. V závere každého tematického okruhu sa nachádza súbor interaktívnych cvičení, ktoré preverujú osvojenie si teoretických, ale predovšetkým praktických vedomostí a zručností.

 

csalova englishgrammarforjournalists English Grammar for Journalists
Autor: Oľga Csalová
ISBN 978-80-558-1066-9
Učebné texty predstavujú univerzálny anglický študijný materiál, ktorý poskytuje ucelený prehľad základných gramatických javov potrebných pre dosiahnutie resp. udržanie jazykovej spôsobilosti na úrovni B2 (podľa CEFR). Primárne sú určené pre študentov žurnalistického odboru, ktorí ovládajú anglický jazyk na bežnej komunikatívnej úrovni, no v rámci komplexnej prípravy na budúci výkon povolania novinára si potrebujú prehĺbiť a rozšíriť svoje znalosti a zručnosti najmä v oblasti gramatiky, a tak dosiahnuť takú jazykovú úroveň, aby mohli plynule čítať náročnejšie texty zo svojho odboru, komunikovať v rámci svojej odbornej tematiky a predovšetkým tvoriť hodnotný gramaticky správny text.
Publikácia vyšla v rámci riešenia projektu KEGA č. 013UKF-4/2014: Tvorba a implementácia inovačných modulov výučby anglického a ruského jazyka pre žurnalistov, ako doplnkový učebný materiál.

 

michelcikova ukhistoryandpoliticalsystem United Kingdom: History and Political Sysem
Autor: Lenka Michelčíková
ISBN 978-80-558-1067-6
Publikácia je primárne určená študentom žurnalistiky, ako i ďalším príbuzným humanitným odborom a je zameraná na rozšírenie znalostí z britských historických a politologických reálií. Štruktúrne sa delí na 11 kapitol pokrývajúcich obdobie od prehistórie po posledné udalosti (brexit). Výkladový text je doplnený o aktuálne autentické texty z mediálnej sféry, ktoré rozširujú sprostredkúvaný odborný výklad.
Publikácia vychádza v rámci riešenia projektu KEGA č. 0l3UKF-4/2014: Tvorba a implementácia inovačných modulov výučby anglického a ruského jazyka pre žurnalistov, ako doplnkový učebný materiál.

 

waldnerova englishforjournalists English for Journalists
Autor: Jana Waldnerová
ISBN 978-80-558-1068-3
Vysokoškolské skriptá English far Journalists predstavujú jeden z výstupov projektu KEGA č. 013UKF-4/2014 Tvorba a implementácia inovačných modulov výučby anglického a ruského jazyka pre žurnalistov. Primárnym cieľom tejto učebnice Je predstaviť študentom žurnalistiky odborný cudzí jazyk cieľovej profesie a otvoriť pre nich nové pole informácií, aby si mohli ďalej rozvíjať vedomosti, a to nielen na úrovni cudzieho jazyka, ale aj z hľadiska budúceho povolania. Učebnica, zameraná predovšetkým na novinársku žurnalistiku, ktorá predstavuje jadro profesie, je rozdelená do desiatych kapitol: tieto sú usporiadané postupne od všeobecnej charakteristiky médií a novín ku konkrétnej tvorbe jednotlivých druhov novinových článkov, venované novinárskej etike, Public Relations a občianskej, nezávislej žurnalistike. Do jednotlivých kapitol zaradené aj články venované dôležitým momentom histórie anglofónnej žurnalistiky.

 

szaboova usahistoryandpoliticalsystem The United States of America: History and Political System
Autor: Martina Szabóová
ISBN 978-80-558-1069-0
Vysokoškolské učebné texty sú určené študentom žurnalistiky, prípadne všetkým, ktorí majú záujem dozvedieť sa viac o histórii a politickom systéme USA. Kapitoly chronologicky sledujú historické obdobia od osídľovania amerického kontinentu až po novodobé dejiny. Posledná kapitola je venovaná politickému systému USA. Všetky kapitoly pozostávajú z výkladového textu doplneného cvičeniami a z rôznorodých autentických textov: novinových správa, ústavných dodatkov, tlačových správ, tlačových konferencií, senátnych uznesení, recenzií a pod. s cieľom doplniť a obohatiť informácie o konkrétnom historickom období alebo udalosti.
Publikácia vychádza v rámci riešenia projektu KEGA č. 013UKF-4/2014: Tvorba a implementácia inovačných modulov výučby anglického a ruského jazyka pre žurnalistov.

 

pisomnictvoavzdelanostvstredeurope Písomníctvo a vzdelanosť v strednej Európe v stredoveku a ranom novoveku
Editori: Miroslav Glejtek – Martina Škutová
ISBN 978-80-558-1070-6
Zborník abstraktov z medzinárodnej vedeckej konferencie „Písomníctvo a vzdelanosť v strednej  Európe v stredoveku a ranom novoveku“.

 

michelcikova selectionetanalyse Sélection et analyse de phraséologismes français
Autor: Lenka Michelčíková
Vysokoškolské učebné texty sú určené pre študentov, ktorí si chcú prehĺbiť svoje vedomosti z francúzskej frazeológie. Pozostávajú z dvoch hlavných častí. V prvej časti, ktorá je tematicky rozdelená do l0 kapitol, ponúkame súbor cvičení ku každej téme. Cvičenia sú rôznorodého charakteru, od viacnásobného výberu, cez interpretáciu až po dopĺňanie vlastných myšlienok. Druhú časť tvorí abecedný zoznam vybraných frazeologizmov, ich definície, poprípade etymológia a slovenský ekvivalent.

 

oravcova boccacciovfilocolo Boccacciov Filocolo: kritický výklad diela
Autor: Miriam Oravcová
ISBN 978-80-558-1074-4
Oboznámenie s dielom obdobia stredoveku či renesancie úzko súvisí s porozumením a interpretovaním obsahovej zložky, ktorá v jednotlivých rečových a lokálnych variantoch Filcola bola skutočne bohatá a na pochopenie neraz náročná. V istom zmysle publikácia patrí k pokusom o parciálnu interpretáciu románu, na druhej strane tvorí neodmysliteľný základ pre ďalšiu prácu s Boccacciovým dielom. Monografia je materiálovo, heuristicky i literárnohistoricky prínosná v oblasti výskumu literárnych textov a ich odbornej identifikácie.

 

lyko kultamoralka Kult a morálka
Autor: Miroslav Lyko
ISBN 978-80-558-1078-2
Prepojenosť kultu a morálky je v kresťanskom náboženstve podstatné. Okrem iného aj preto, lebo jedna skutočnosť bez druhej je neúplná. Kult totiž, aby bol pravdivý, potrebuje skutky. Morálne skutky človeka, aby boli autentické , zasa potrebujú Boha, pôvodcu dobra. Monografia má ambíciu sa na túto problematiku pozrieť podrobnejšie s cieľom poukázať na prínos kresťanskej morálky – prepojenej s pravým kultom – pre ľudskú spoločnosť i pre jednotlivca, pre jeho pozemské i nadprirodzené určenie.

 

jazukkuturaspolocnost3 Jazyk – kultúra – spoločnosť 3
Editor: Pavol Adamka
ISBN 978-80-558-1079-9
Vedecký zborník sa zameriava na najrozmanitejšie stránky výskumu a interpretácie vzájomných vzťahov na osi jazyk - kultúra - spoločnosť v komplexných súvislostiach lingvistického, literárnovedného, kulturologického, pedagogického výskumu. Nosnou témou tretieho zborníka sú predovšetkým nové filologické a kultúrno-komparatívne hľadania v oblasti výskum u médií: analýza ich úlohy v spoločenských procesoch, ich vplyvu na jazyk a kultúru.
Zborník vznikol v rámci riešenia projektu KEGA č. 013UKF-4/2014: Tvorba a implementácia inovačných modulov výučby anglického a ruského jazyka pre žurnalistov.

 

badova existencialnaestetikaveci Existenciálna estetika vecí
Autor: Petra Baďová
ISBN 978-80-558-1082-9
Vedecká monografia sa zameriava na sémantický výklad mimoumeleckých artefaktov (amatérskych fotografických snímok, častí odevov, obydlí). Autorkine interpretácie mimoumeleckých fenoménov stoja na koncepčno-metodologickej platforme existenciálnej semiotiky, recepčnej poetiky a pragmatickej estetiky.

 

zelenicka sondydoruskychkultrealii Sondy do ruských kultúrnych reálií
Autor: Elena Zelenická
ISBN 978-80-558-1085-0
Vysokoškolské učebné texty sú dvojjazyčnou učebnou pomôckou na rozšírenie poznatkov o vybraných artefaktoch ruskej kultúry. Sú zamerané na vybrané kulturologické informácie o divadle, balete, hudbe, výtvarnom a dekoratívnom umení. Pozostávajú zo slovenského a ruského textu a sú určené pre študentov žurnalistiky, euroázijských štúdií, kulturológie a etnológie.
Publikácia vychádza v rámci riešenia projektu KEGA č. 013UKF- 4/2014: Tvorba a implementácia inovačných modulov výučby anglického a ruského jazyka pre žurnalistov, ako doplnkový učebný materiál.

 

ciprianovamissikovaruda translatingsklitintoeng Translating Slovak literature into English: Approaches and implications
Autor: Elena Ciprianová – Gabriela Miššíková – Olga Ruda
ISBN 978-80-558-1086-7
Monografia Translating Slovak literature into English: Approaches and implications sa zaoberá prekladom modernej slovenskej literatúry do anglického jazyka z pohľadu kognitívnych a pragmaticko-štylistických prístupov. Zároveň prináša chronologický prehľad najnovších prekladateľov diel slovenských autorov (2000-2016) v závislosti od žánru a geografickej lokácie.

 

audiovisualtranslation Audiovisual Translation: Dubbing and Subtitling in the Central European Context
Editori: Emília Perez – Martin Kažimír
ISBN 978-80-558-1088-1
Publikácia sa zameriava na audiovizuálny preklad v európskom kontexte. Autori jednotlivých príspevkov sa vyjadrujú k špecifikám audiovizuálneho prekladu v jeho rôznych iteráciách. Intenciou týchto textov je upozorniť na osobitosti danej komunikačnej situácie, aby sa zabezpečila adekvátna prekladová komunikácia.

 

gagliardikoprda petrarkovspevnik Petrarkov Spevník medzi láskou a odriekaním
Autor: Antonio Gagliardi - Pavol Koprda
ISBN 978-80-558-1091-1
Kniha Petrarkov Spevník medzi láskou a odriekaním nadväzuje na publikáciu Gagliardi, A. – Koprda, P.: Podklady k hermeneutike stredovekej talianskej literatúry. Má rovnaký cieľ a používa rovnakú metódu. Predmetom je averroesovská filozofická kultúra 13. a 14. storočia ako spoločný kult stredovekej talianskej 1iteratúry.

 

adamka rushistoriaapolitsystem Rusko: história a politický systém
Autor: Pavol Adamka
ISBN 978-80-558-1095-9
Vysokoškolské učebné texty mapujú niektoré kľúčové momenty ruskej histórie. Výkladové texty o jednotlivých obdobiach v slovenskom jazyku sú doplnené ruskojazyčnými textami - dobovým i prameňmi, ako i publicistickými reflexiami historických udalostí. Nakoľko sú primárne určené študentom žurnalistiky, úlohy a zadania na konci každej z kapitol sú formulované tak, aby poskytovali možnosť rozvíjať kreatívne tvorivé i analytické kompetencie budúceho novinára, spravodajcu, reportéra a pod. Učebné texty nepokrývajú celé dejiny Ruska v ich komplexnosti: zamerali sme sa len na niektoré aspekty, ktoré sme považovali za nosné, pričom viaceré oblasti histórie renechávame na samostatnú prácu s odporúčanou literatúrou.
Publikácia vychádza v rámci riešenia projektu KEGA č. 013UKF-4/2014: Tvorba a implementácia inovačných modulov výučby anglického a ruského jazyka pre žurnalistov, ako doplnkový učebný materiál.

 

ruman obrazyzosovietskehoruska Obrazy zo Sovietskeho Ruska a Sovietskeho zväzu (1917-1945)
Autor: Ladislav Ruman
ISBN 978-80-558-1096-6
Na základe komentovaných dokumentov a profilov protagonistov boľševického režimu je priblížená sovietska spoločnosť a realita doby, ktorá prinášala obrovské zmeny v porovnaní s predošlým politickým systémom nielen cárskym, ale aj krátkym obdobím, kedy sa časť politických síl pokúšala nastoliť demokratický režim. Predložená práca dopĺňa a rozširuje viaceré poznatky z predošlých prác Desivé dejiny a Vznik, budovanie a charakter Červenej armády.

 

gabasovakol detabuizaciasmrti (De)tabuizácia smrti vo filozoficko-antropologickom diskurze
Autor: Kolektív
ISBN 978-80-558-1097-3
Monografia Detabuizácia smrti vo filozoficko-antropologickom diskurze tematizuje problematiku smrti z rôznych uhlov pohľadu. Vo vybranej časti sa autori venujú filozofickému diskurzu o smrti, umieraní, vyrovnávaní sa so stratou a o viere v nesmrteľnosť. Cieľom je kriticky reflektovať fenomén tabuizácie ale zároveň detabuizácie smrti v kontexte filozofie smrti optikou vybraných autorov, pre ktorých boli existenciálne otázky dominujúcim predmetom záujmu. Zámerom je na základe týchto inšpirácií vo filozofii Arthura Schopenhauera, Sorena Kierkegaarda a Martina Heideggera poukázať na východiská odzrkadľujúce postoj človeka k smrti a tým i k životu. Napriek tomu, že smrť je nevysvetliteľná a podľa mnohých názorov je zbytočné o nej uvažovať, jednako je považovaná za mysterium tremendum et fascinans a práve fascinácia a zvedavosť sú akýmsi modus vivendi pre markantné tendencie detabuizácie.

 

ballaykol detabuizaciasmrtivsucasumeni (De)tabuizácia smrti v diskurzoch súčasného umenia
Autor: Kolektív
ISBN 978-80-558-1098-0
Vedecká monografia (De)tabuizácia smrti v diskurzoch súčasného umenia je jedným z hlavných výstupov grantovej úlohy VEGA 110410/14 (De)tabuizácia smrti v súčasnej kultúre realizovanej Katedrou kulturológie FF UKF v Nitre. Autorský tím sa podujal na extenzívny prienik do skúmanej problematiky tabuizácie a detabuizácie smrti v diskurzoch súčasného umenia z rozmanitých aspektov. Ústrednú líniu spoločného nasmerovania monografie koncepčne vymedzil estetik a hudobný semiotik Július Fujak. Vytýčil hlavné motivické línie monografie v súvislosti s jej náročnou i zložitou tematikou, o ktorej sa neľahko vyjadruje hoci sa týka nás všetkých.
Kolektív autorov sa konštantne venoval viacerým súvisiacim, podružným fenoménom dominantne rozvíjajúcich generálnu tému smrti, ktorými sú okrem iného: transgresia, rituál, mimezis, katarzis, postmortalita a s ňou spojená inakosť života po živote, príp. rozmanito evidované prejavy napríklad postmortálneho humoru, osobitých, hraničných stavov vedomia a rozličných foriem jeho umeleckého zobrazovania etc.

 

savelova odhalovaniedanteho Odhaľovanie Danteho intelektuálnej biografie
Autor: Monika Šavelová
ISBN 978-80-558-1110-0
Monografia spracúva epizódy z Pekla a Očistca, ktoré patria k tým najdosvedčujúcejším, cez ktoré sa javí Dante ako osobnosť tvoriaca intelektuálne dejiny.

 

kucerkovarezna poetikanevyjadritelneho Poetika nevyjadriteľného. K literárnemu výrazu diel Terézie od Ježiša a iných kresťanských mystikov
Autori: Magda Kučerková – Miroslava Režná
ISBN 978-80-558-1109-3
Monografia približuje na základe literárnosémantickej charakteristiky vnútorných obrazov - mystickú poeti ku v širších súvislostiach, ako aj v celkom konkrétnej interpretácii hradu vnútra v diele Terézie od Ježiša. Jej cieľom je vniesť do tereziánskych štúdií slovenský literárnovedný pohľad.

 

savelova radost Radosť ako súčasť duchovnej cesty vo vybranej stredovekej literatúre
Autor: Monika Šavelová
ISBN 978-80-558-10
Cieľom monografie je pozorovať a opísať zmeny vo vnímaní radosti ako súčasti duchovnej cesty človeka prostredníctvom obsahovej analýzy, umeleckých textov, textovej interpretácie a usúvzťažnenia obsahu s dobovým  kontextom.

 

spirko filozofiakulturaenvironment Filozofia, kultúra, environment 2016
Editor: Dušan Špirko
ISBN 978-80-558-1111-6
Zborník príspevkov z vedeckého kolokvia „Filozofia, kultúra, environment 2016“ konaného dňa 13. 9. 2016 na FF UKF v Nitre.

 

wredestefcikdrlik uvoddoterminologieaterminolprace Úvod do terminológie a terminologickej práce.
Metodické pokyny na vypracovanie terminologických
záverečných prác.
Autor: Oľga Wrede – Jozef Štefčík – Martin Drlík
ISBN 978-80-558-1112-3
Skriptum ponúka v prehľadnej a kompaktnej forme základné teoretické poznatky z oblasti terminológie a terminologickej práce, ktoré sú nevyhnutné pre tvorbu a manažment terminologických databáz a glosárov. Skriptum slúži ako metodický návod na vypracovanie záverečných terminologických prác.

 

gromovkol audiovizualnyprekladanepocujucidivak Audiovizuálny preklad a nepočujúci divák. Problematika
titulkovania pre nepočujúcich
Autori: Edita Gromová – Soňa Hodárková – Emília Perez –
Andrej Zahorák
ISBN 978-80-558-1119-2
Monografia sa sústreďuje na problematiku sprostredkovania audiovizuálnych diel nepočujúcim a sluchovo postihnutým recipientom. Zameriavame sa na konkrétne definície a prístupy k cieľovému publiku, ktoré by mali byť základným východiskom pre tvorbu titulkov pre nepočujúcich. Zároveň predstavuje postupy a stratégie uplatňované v titulkovaní pre takéto publikum. Čitateľa tiež oboznámi so základným legislatívnym rámcom v oblasti bezbariérového prístupu k médiám v Európskej únii a vo vybraných členských štátoch.

 

labancova imperfektivnostaperfektivnostvofj Imperfektívnosť a perfektívnosť vo francúzskom jazyku
Autor: Veronika Labancová
ISBN 978-80-558-1114-7

 

Publikácia je určená pre vysokoškolských študentov francúzskeho jazyka v odbore učiteľstvo, a má za cieľ porovnať systém časov a vidov v jazykových systémoch a sústredí sa predovšetkým na dva typy vidov – dokonavý (perfektívny) a nedokonavý (imperfektívny) a s tým súvisiace minulé časy. Rozdiel vo vidoch sa najmarkantnejšie prejavuje v minulých časoch. Spracováva použitie piatich gramatických časov - passé composé, passé simple, imparfait, plus-que – parfait apassé antérieur s prihliadnutím na slovenského recipienta.

 

cechovakol osnovnetematalgoritmy Osnovné tematické algoritmy v slovesnom umení
(s intersemiotickými a interdisciplinárnymi presahmi)
Autor: Mariana Čechová a kolektív
ISBN 978-80-558-1115-4
Monografia je dopĺňajúcim i rozširujúcim príspevkom k jestvujúcim tematologickým poznatkom o osnovných algoritmoch, ktoré sa uplatňujú vo fikčnom svete, zobrazenom v slovesných, umeleckých či popkultúmych výtvoroch.

 

komedia2016 (KO)MEDIÁ. Vedecké a odborné štúdie zamerané na digitálnu komunikáciu.
Editor: Peter Szabo
ISBN 978-80-558-1121-5
Zborník sa zaoberá aktuálnou problematikou digitálnej komunikácie z viacerých uhlov pohľadu: na význam informačných a komunikačných technológií pre vyhľadávanie informácií a medziľudskú komunikáciu, na online nákupné správanie generácie Y, na mediálnu gramotnosť a jej rozvoj v používaní digitálnych technológií, na propagáciu korporátnych sociálne zodpovedných aktivít v digitálnom prostredí, na možnosti a význam digitalizácie‚ v oblasti knižnej kultúry, na integrovaný marketingový manažment a selekciu nástrojov digitálneho budovania značky.

 

cakanek goethehofaust Goetheho Faust ako výraz Schopenhauerovej filozofie. Interpretačný náčrt v ôsmich štúdiách.
Autor: Ján Čakanek
ISBN 978-80-558-1126-0
 V monografii autor interpretuje Goetheho Fausta I a II cez prizmu Schopenhauerovej filozofie.

 

litkomparatistika Literárna komparatistika v súvislostiach
Editor: Dušan Teplan
ISBN 978-80-558-1130-7
Zborník obsahuje príspevky z medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá bola venovaná problematike medziliterárnych vzťahov.

 

michalec sucastrendyaperspektivyhudobedukacie Súčasné trendy a perspektívy hudobnej edukácie
Editor: Milan Michalec
ISBN 978-80-558-1132-1
Zborník vedeckých štúdií s názvom Súčasné trendy a perspektívy hudobnej edukácie prináša témy týkajúce sa súčasných aktuálnych problémov hudobnej edukácie.
Predkladaný zborník predostiera prehľad inovácií metodiky rôznych súčasných metodických prístupov v hudobnej edukácii základných umeleckých škôl a stáva sa tak hodnotným súborom poznatkov.

 

jankovakol socialnazodpovednostpritvorbeadverfaktov Sociálna zodpovednosť pri tvorbe adverfaktov
Autor: Kolektív autorov
ISBN 978-80-558-1135-2
Publikácia je výstupom projektu KEGA č. 035UKF-4/2015: Socializačné a edukačné funkcie marketingového komunikátu ako odrazu mediálnej kultúry. Zameriava sa na základný edukačný a socializačný rámec problematiky, spája a hľadá súvislosti z pedagogického, psychologického, marketingového a komunikačného aspektu.

 

jankovakol analyzaedukasocializacnychprvkovvmarketkomunikacii Analýza edukatívnych socializačných prvkov v marketingovej komunikácii – prípadové štúdie
Editor: Györgyi Janková
ISBN 978-80-558-1136-9
Publikácia je zborníkom príspevkov prezentovaných na odbornom seminári Edukačný a socializačný aspekt marketingovej komunikácie, ktorý sa konal dňa 10.11.2016. Je súborov správ výskumov, ktoré plánovali, realizovali a prezentoval študenti v rámci výučby predmetu Marketingový výskum.
Publikácia je výstupom projektu KEGA č. 035UKF-4/2015: Socializačné a edukačné funkcie marketingového komunikátu ako odrazu mediálnej kultúry.

 

2015

zenuch k dejinam cyrilskej pisomnej kultury

K dejinám cyrilskej písomnej kultúry na Slovensku

Autor:
Peter Žeňuch

ISBN 978-80-558-0740-9

Výskum slovenského jazyka a kultúry vo vzťahoch k iným slovanským i neslovanským jazykom a kultúram tvorí neoddeliteľnú súčasť komplexného interdisciplinárneho výskumu. V monografii autor predstavuje kultúrne diskurzy byzantsko-slovanského a latinského konfesionálneho prostredia, ktoré ovplyvňovali cyrilskú písomnú tradíciu na Slovensku. Zameriava sa predovšetkým na jazykovo-historickú a kulturologickú interpretáciu prameňov, ktoré sú späté s tradíciou cirkvi byzantskoslovanského obradu na Slovensku i v širšom karpatskom priestore. Ponúka systematizujúci obraz vzťahov religióznej kultúry v stredoeurópskom priestore, na priesečníku konfesionálnych vplyvov medzi slovanským Východom a slovanským Západom v centrálnej časti Európy. Jednotlivé výklady sumarizujú dlhoročnú vedeckovýskumnu prácu autora zameranú na poznávanie a uplatňovanie cyrilských písomností na Slovensku v kontexte úvah o kontinuite a diskontinuite cyrilo-metodského dedičstva.

 

plesnik semiotika presahov

Semiotika presahov

Autor:
Ľubomír Plesník a kol.

ISBN 978-80-558-0746-1

Monografia pozostáva z fundovaného, mimoriadne zaujímavého a originálneho základného výskumu, hlavnou charakteristikou ktorého je presahovať, a to v zmysle:
1. materiálnom (presah klasického euroamerického a akademického zacielenia – budhistickej jidamy, tarot);
2. metodologickom (metahabilita ako presah scientistického výkladového štandardu, ktorý umožňuje postihnúť postpozitivisticky prehliadané aspekty interpretovaných artefaktov – Cortazárovej poviedky Zväčšenina a jej filmovej adaptácie).

 

bugarova lexikologia sj

Lexikológia slovenského jazyka

Autor:
Marta Bugárová

ISBN 978-80-558-0752-2

Učebnica sa venuje lexikálnej rovine slovenského jazyka, pričom sa sústreďuje pozornosť na lexiku patriacu do základného slovného fondu; štylisticky príznakovú lexiku; ustálené slovné spojenia, frazeologizmy a odbornú terminológiu. Zároveň sa venuje pozornosť aj lexikografii.

 

alabanova recepcia a interpretacia lit textu citanie s porozumenim 1

Recepcia a interpretácia literárneho textu. Čítanie s porozumením I.

Autor:
Mária Alabánová

ISBN 978-80-558-0753-9

Učebnica rešpektuje komunikatívnu metódu vyučovania slovenského jazyka, obsahuje širokú a pestrú škálu umeleckých, umelecko-náučných, náučných prozaických a lyrických textov od slovenských autorov, ale aj z ľudovej tvorby, a to spravidla v pôvodnom znení a rozsahu. Uprednostňuje prácu s originálnym literárnym textom v pôvodnom znení a rozsahu.

 

alabanova recepcia a interpretacia lit textu citanie s porozumenim 2

Recepcia a interpretácia literárneho textu. Čítanie s porozumením II.

Autor:
Mária Alabánová

ISBN 978-80-558-0754-6

Učebnica rešpektuje komunikatívnu metódu vyučovania slovenského jazyka, obsahuje širokú a pestrú škálu umeleckých, umelecko-náučných, náučných prozaických a lyrických textov od slovenských autorov, ale aj z ľudovej tvorby, a to spravidla v pôvodnom znení a rozsahu. Uprednostňuje prácu s originálnym literárnym textov v pôvodnom znení a rozsahu.

 

banik zaklady slovenskeho pravopisu

Základy slovenského pravopisu

Autor:
Tomáš Bánik

ISBN 978-80-558-0755-3

Publikácia je konkrétnym a praktickým príspevkom, ktorý pomôže skvalitniť zručnosti používaní spisovného jazyka a jazykovú kultúru písomných prejavov študentov. Súčasťou knihy sú cvičenia, textové ukážky na pozorovanie pravopisných javov, kontextové ,bezkontextové a monotematické diktáty.

 

nove vyzvy masmed a marketing komunikacie 4

Nové výzvy masmediálnej a marketingovej
komunikácie IV.

Autor:
Mago Zdenko a kolektív

ISBN 978-80-558-0756-0

Zborník je tradičným zavŕšením vedeckoodborného seminára, ktorý organizuje Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy FF UKF v Nitre, kde sú prezentované výsledky študentov doktorandského štúdia pod vedením ich školiteľov a mladých vedeckých pracovníkov. Témy príspevkov sú orientované na oblasti marketingovej a masmediálnej komunikácie.

 

michelcikova jazyk legis textov institucii eu

Jazyk legislatívnych textov inštitúcií EÚ

Autor:
Lenka Michelčíková

ISBN 978-80-558-0757-7

Vedecká monografia sa primárne zameriava na analýzu charakteru legislatívnych textov inštitúcií Európskej únie, ktoré podrobne rozoberá z hľadiska medzijazykového prenosu. Monografia systematicky mapuje dištinktívne znaky administratívnych, politicko-právnych textov EÚ a ich celkový vplyv na formovanie administratívneho štýlu. Osobitná pozornosť je venovaná terminológii a viacerým aspektom jej prekladu. Jedným z cieľov je rovnako zámer predstaviť jazykovú politiku únie, zmapovať postavenie jednotlivých úradných jazykov a prekladu s jeho osobitosťami.

 

gallo sokolova lexika rj 4

Lexika súčasného ruského jazyka 4. Cestovný ruch – Stravovanie – Príroda

Autor:
Ján Gallo
Jana Sokolová

ISBN 978-80-558-0760-7

Vysokoškolské učebné texty predstavujú pokračovanie série tematických oblastí, ktoré zodpovedajú profilu študentov v rámci jednotlivých študijných programov. Cieľom predkladaných učebných textov je napomôcť študentom rusistiky pri rozvíjaní rečových, komunikačných, prekladateľských a tlmočníckych kompetencií s akcentom na aktívnu znalosť a používanie príslušnej lexiky danej tematickej oblasti. Tematicky v abecednom poradí usporiadaní lexika obsahuje výrazy súčasného slovenského jazyka s ich ruskými ekvivalentmi. Ťažisko tvorí všeobecná štylisticky neutrálna lexika a slovné spojenia, ktoré sa v komunikačných situáciách vyskytujú najčastejšie.

 

vanco kozmacs language learn and teach for minorities

Language learning and teaching: State language teaching for minorities

Autor:
Ildiko Vančo
Istvan Kozmacs

ISBN 978-80-558-0761-4

Zborník príspevkov medzinárodného vstupného workshopu projektu Nitriansky model skvalitnenia vyučovania slovenského jazyka a literatúry na školách s vyučovacím jazykom národnostných menšín metódou vyučovania cudzích jazykov zo dňa 28. – 30. apríla 2014 v maďarskom jazyku.

 

vanco kozmacs nyelvtanulas

Nyelvtanulas – Nyelvtanitas Fokuszban az allamnyelv oktatasa kisebbsegek szamara

Autor:
Ildiko Vančo
Istvan Kozmacs

ISBN 978-80-558-0762-1

Zborník príspevkov medzinárodného vstupného workshopu projektu Nitriansky model skvalitnenia vyučovania slovenského jazyka a literatúry na školách s vyučovacím jazykom národnostných menšín metódou vyučovania cudzích jazykov zo dňa 238. – 30. apríla 2014 v anglickom jazyku.

 

missikova panisova slovenska lit v preklade

Slovenská literatúra v preklade. Zborník z medzinárodnej odbornej konferencie

Autor:
Gabriela Miššíková
Ľudmila Pánisová

ISBN 978-80-558-0774-4

Preložený súbor prác pod názvom Slovenská literatúra v preklade je snahou upriamiť pozornosť odbornej verejnosti na transfer slovenských literárnych diel do cudzieho jazyka a kultúry, ktorej sa zo strany odborníkov venuje nepomerne menší priestor než prekladu z cudzích kultúr do slovenského jazyka. Zborník je jedným z výstupov projektu VEGA č. 1/0589/14 Slovenská literatúra v preklade a autori jednotlivých príspevkov ponúkajú viacaspektový pohľad na recepciu slovenských literárnych diel v cudzích kultúrach. Cieľové jazyk, na ktoré sa autori jednotlivých štúdií zameriavajú, zahŕňajú anglický, nemecký, francúzsky, rumunský, ukrajinský a ruský jazyk.

 

dudova prehlad slovenskej morfosyntaxe

Cvičenia zo slovenskej gramatiky /morfosyntaxe

Autor:
Katarína Dudová

ISBN 978-80-558-0775-1

Cieľom predkladaných vysokoškolských učebných materiálov je prispieť ku skvalitneniu výchovnovzdelávacieho procesu a k prehĺbeniu jazykových kompetencií študentov učiteľstva 1. stupňa s vyučovacím jazykom maďarským, pričom dôraz sme kládli na tú oblasť jazykového systému slovenčiny, ktorá zahŕňa predovšetkým kategórie spoločné pre morfológiu a syntax.

 

alabanova olsiak teplan recepcia a interpretacia lit textu citanie s porozumenim 3

Recepcia a interpretácia literárneho textu. Čítanie s porozumením III.

Autor:
Mária Alabánová
Marcel Olšiak
Dušan Teplan

ISBN 978-80-558-0776-8

Učebnica rešpektuje komunikatívnu metódu vyučovania slovenského jazyka, obsahuje širokú a pestrú škálu umeleckých, umeleckonáučných, náučných prozaických a lyrických textov od slovenských autorov, ale aj z ľudovej tvorby, a to spravidla v pôvodnom znení a rozsahu. Uprednostňuje prácu s originálnym literárnym textom v pôvodnom znení a rozsahu.

 

glovna frazeologia

Frazeológia

Autor:
Juraj Glovňa

 

Príručka Frazeológie je určená študentom slovenského jazyka a literatúry na fakultách Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, kde sa slovenčina vyučuje, avšak je najmä určená študentom, ktorí budú vyučovať slovenský jazyk ako štátny jazyk na školách s vyučovacím jazykom maďarským. Tomu je podriadená koncepcia tejto učebnice: na teoretické postuláty sa tu uvádza oveľa viac ilustratívnych príkladov, ako je to v bežné v príručkách tohto typu, a každá frazéma (parémia) má svoju archisému – základný opis obrazného významu. Veríme, že tento spôsob prezentácie príkladov poslúži ako dôležitá didaktická pomôcka.
Pomôže najmä študentom s iným ako slovenským materinským jazykom spoznať frazému či lepšie pochopiť jej význam. Zároveň si ju môžu aktívne osvojiť.

 

teplan literarny zivot v minulosti a dnes

Literárny život v minulosti a dnes

Editor:
Dušan Teplan

ISBN 978-80-558-778-2

Obsah zborníka tvoria štúdie, ktoré odzneli na druhom ročníku medzinárodnej vedeckej konferencie Literárne akcenty. Hlavnou témou publikácie je problematika literárneho života v teoretických a historických súvislostiach.

 

kormanakova duchovna cesta a jej podoby

Duchovná cesta a jej podoby v literatúre/Spiritual way and its forms in literature/Vía espirial y sus manifestaciones en la literatura

Editor:
Zuzana Kormaňáková

ISBN 978‑80‑558‑0780‑5

Zborník abstraktov Duchovná cesta a jej podoby v literatúre/Spiritual way and its forms in literature/Vía espirial y sus manifestaciones en la literatura je súbor tematicky príbozných abstraktov príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Duchovná cesta a jej podoby v literatúre, ktorá sa uskutočnila 13. –15. 5. 2015 na pôde FF UKF v Nitre ako výstup z grantu VEGA č. 1/0756/14 Premeny stvárňovania duchovnej cesty v západných literatúrach (od stredoveku do súčasnosti). Zjednocujúcim prvkom abstraktov je práve chápanie duchovnej cesty, ako ho predstavila stredoveká kresťanská filozofia, interpretujúca duchovný život ako cestu čo prechádza rozličnými fázami (iniciácia, zrelosť, mystické zjednotenie).

 

tosic taneski zajickova mac svk literarn kulturne a jazykove vztahy

Macedonsko-slovenske literarne, kulturne a jazykove vzťahy
Македонско-словачки книжевни, културни и јазични врски
Macedonian-Slovak Literary, Cultural and Linguistic Relations´

Editori:
Maja Jakimovska-Tošić
Zvonko Taneski
Martina Zajičkova

ISBN 978-80-558-0783-6

Predkladaný zborník z historicky prvej slovenskomacedónskej vedeckej konferencie, ktorá sa konala na konala na Filozofickej Fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v dňoch 28. – 30. novembra 2013, prináša viaceré príspevky z rôznych odborov: literárna veda, jazykoveda, história, archeológia, kulturológia a translatológia. Podľa slov recenzentov, tento zborník predstavuje jedinečný a výnimočný zjav v prezentácii macedónskoslovenských vzťahov súčasnému čitateľovi a záujemcovi nielen na Slovensku a v Macedónsku, ale aj v širšom európskom kontexte.

 

kudlacakova kapitoly z kult diplomacie

Vybrané kapitoly z kultúrnej diplomacie

Autor:
Veronika Kudlačáková

ISBN 978-80-558-0785-0

Monografia zachytáva aktuálny stav problematiky kultúrnej diplomacie predovšetkým cez prizmu interkultúrnej komunikácie v najvšeobecnejšom zmysle. Osobitne venuje pozornosť tematike jednotlivých interkultúrnych kompetencií, ktoré nadobúdajú v súčasnom globalizovanom svete významnejšie postavenie.

 

alabsi alabsiova k dejinam kult blizkeho vychodu

K dejinám kultúry Blízkeho východu

Autor:
Marwan Al-Absi
Eva Al-Absiová

ISBN 978-80-558-0419-4

Učebné texty sú určené pre poslucháčov vysokoškolských odborov, ktorí sa venujú štúdiu arabského jazyka a kultúry. Sú napísané v arabskom jazyku, čím vytvárajú priestor pre upevnenie a rozšírenie si vedomostí z oblasti Blízkeho východu a zároveň pre rozvíjanie slovnej zásoby študentov ovládajúcich modernú spisovnú arabčinu na mierne pokročilej úrovni.

 

turcan fyzika a etika 9

Fyzika a Etika IX. Etika a výskum vesmíru

Editor:
Ciprian Turčan

ISBN 978-80-558-0794-2

Zborník monografických štúdií je už v poradí deviatou publikáciou z každoročného cyklu medzinárodných k konferencií Fyzika a Etika. Odborným zameraním deviatej konferencie sa stala ambiciózna prierezová téma – etika a výskum vesmíru. Autori jednotlivých štúdií uchopili širokú problematiku z rôznych pozícií a výsledkom je tematicky bohatá štruktúra publikácie. Čitateľ tu nájde články s fyzikálnou a kozmologickou témou, metavedecké (interdisciplinárne) a metafyzické témy, historicko-etické, filozoficko-etické a psychologické témy.

 

lenovsky lukacova slovacchia

Slovacchia – Contesti del patrimonio culturale e del turismo

Autor:
Ladislav Lenovský
Martina Lukáčová
e altri

ISBN 978-80-558-0803-01

Učebné texty mapujú v deviatich kapitolách rozsiahlu oblasť problematiky, potrebnú pre štúdium odborného talianskeho jazyka v danom študijnom odbore. Jednotlivé kapitoly vytvárajú komplex faktografie interdisciplinárneho charakteru: geografické, historického, etnografického, kulturologického.

 

repka obraz hist udalosti starsej doby latenskej

Odraz historických udalostí staršej doby laténskej v hrobovej výbave na keltských pohrebiskách v Karpatskej kotline

Autor:
Dominik Repka

ISBN 978-80-558-0804-8

Monografia je zameraná na doklady odrazu historických udalostí staršej doby laténskej v hmotných archeologických prameňoch na základe skúmania ich pôvodom priestorového rozšírenia, datovania a nálezových okolností. Hlavným zdrojom pramennej bázy tvoria na jednej strane písomné pramene, hlavne antického pôvodu, pojednávajúce o udalostiach týkajúcich sa priamo alebo nepriamo keltského osídlenia na území Karpatskej kotliny. Druhú časť pramennej bázy predstavujú archeologické pramene, predovšetkým predmety hrobovej výbavy z keltských pohrebísk na území Karpatskej kotliny, ktoré sú doplnené o početné analógie z územia západnej, strednej a východnej Európy. Prínosom monografie je prepojenie historických udalostí s interpretáciou archeologických prameňov, čo prispeje k hlbšiemu poznaniu života Keltov na území Karpatskej kotliny.

 

lenovsky kontexty kult dedicstva a turizmu na sk

Kontexty kultúrneho dedičstva a turizmu na Slovensku

Autor:
Ladislav Lenovský a kolektív

ISBN 978-80-558-0809-3

Publikácia sa zameriava na kultúrne dedičstvo Slovenska z interdisciplinárneho pohľadu. Zaoberá sa problematikou geografických a historických súvislosti jeho vývoja, legislatívneho, marketingového, inštitucionálneho rámca jeho existencie a využitia prostredníctvom turizmu.
Učebné texty sú určené predovšetkým študentom študijných programov zameraných na kultúru, manažment, históriu, marketing a turizmus. Okrem toho sú vhodným popularizačným a reprezentačným materiálom o kultúrnych hodnotách Slovenska

 

lomnicky podstatne suvislosti etickej vychovy

Podstatné súvislosti etickej výchovy

Autor:
Igor Lomnický

ISBN 978-80-558-0810-9

Vedecká monografia integruje poznatky o odborných prístupoch smerujúcich k osobnostnej kultivácii človeka. Pri formovaní osobností si musíme uvedomiť, že osobnosť sa rodí vo vnútornom sebauvedomení človeka, že je v niečom podstatnom iný, ako tí druhí. Z hľadiska autentických osobnostných vzťahov má rozhodujúcu úlohu schopnosť prijať a pochopiť druhého, Z toho vyplýva, že vychová k mravnosti má zmysel len ako osobné a osobnostné formovanie človeka, K tomu je potrebné ponúknuť optimálny model edukatívneho kurikulu etickej výchovy. Dobre zvládnutá teoretická báza je predpokladom úspešného výchovného programu, ktorý je projekciou výchovy k prosociálnosti.

 

borzova interdiscip o polnohosp vcasneho stredoveku

Interdisciplinárne o poľnohospodárstve včasného stredoveku

Editor:
Zuzana Borzová

ISBN 978-80-558-0811-6

Publikácia je súborom prác zaoberajúcich sa poľnohospodárstvom včasného stredoveku z oblasti archeobotaniky, etnobotaniky, geomorfológie, histórie, antropológie, archeológie a etnografie. Ide o inovatívny prístup k riešeniu jednej z kľúčových tém včasného stredoveku – interdisciplinárnou spoluprácou.

 

vanco kozmacs studium a vyucba jazykov stav jazyk vzdel mensin

Štúdium a výučba jazykov. Pohľad na stav jazykového vzdelávania menšín

Editor:
Ildikó Vančo
István Kozmács

ISBN 978-80-558-0814-7

Zborník príspevkov medzinárodného vstupného workshopu projektu Nitriansky model skvalitnenia vyučovania slovenského jazyka a literatúry na školách s vyučovacím jazykom národnostných menšín metódou vyučovania cudzích jazykov zo dňa 28. -30. apríla 2014 v maďarskom jazyku

 

bugarova lexikologia sj

Lexikológia slovenského jazyka

Autor:
Marta Bugárová

ISBN 978-80-558-0752-2

Učebnica sa venuje lexikálnej rovine slovenského jazyka, pričom sa sústreďuje pozornosť na lexiku patriacu do základného slovného fondu; štylisticky príznakovú lexiku; ustálené slovné spojenia, frazeologizmy a odbornú terminológiu. Zároveň sa venuje pozornosť aj lexikografii.

 

hraskova praca s textom v lit komunikacii

Práca s textom v literárnej komunikácii

Autor:
Mariana Hrašková

ISBN 978-80-558-0817-8

Vysokoškolská učebnica Práca s textom v literárnej komunikácii je študijným materiálom pre študentov – budúcich učiteľov, ale aj pedagogických pracovníkov a širokú akademickú obec, všetkých, ktorí majú snahu rozšíriť svoje profesijné kompetencie v oblasti práce s literárnymi textami, zvlášť zameranými na rozvoj čitateľskej gramotnosti a podporu osobnostného rozvoja žiaka v oblasti slovenský jazyk a literatúra.

 

pinterova z dejin badania o prichode madarov do karpat kotliny

Z dejín bádania o príchode Maďarov do Karpatskej kotliny

Autor:
Beáta Pinterová

ISBN 978-80-558-0819-2

Cieľom monografie je zmapovať postoje vybraných slovenských a maďarských bádateľov 19. a 20. storočia k istým problémom obdobia od tzv. zaujatia vlasti až po nástup Gejzu na kniežací stolec.

 

selicka sarvajcova strbova sociologia volneho casu

Sociológia voľného času

Autor:
Denisa Selická
Monika Štrbová
Marcela Šarvajcová

ISBN 978-80-558-0830-7

Učebné texty analyzujú problematiku sociológie voľného času. Voľný čas je dôležitou súčasťou života človeka v každom veku ako čas oddychu, regenerácie, zábavy, spoločenských kontaktov, sebarealizácie.

 

molnarova chebenova multiaspektova analyza dlzky nemeckych slov

Multiaspektová analýza dĺžky nemeckých samohlások a ich didaktická reflexia

Autor:
Andrea Molnárová
Viera Chebenová

ISBN 978-80-558-0831-4

Monografii sa zaoberá analýzou segmentálnych javov fonetickej roviny jazyka u učiacich sa nemecký jazyk na úrovni zodpovedajúcej stupňu B1 a B2 spoločného európskeho referenčného rámca. Konkrétne sa orientuje na skúmanie javov vzájomného prepojenia ortografickej a fonetickej roviny jazyka. Nedodržanie dĺžky nemeckých vokálov je príčinou artikulačných chýb, ktoré následne vplývajú na priebeh komunikácie v cudzom jazyku.

 

muranska vladar almanach nitra 2014 15

Almanach Nitra 2014

Editor:
Natália Muránska
Jozef Vladár

ISBN 978-80-558-0839-0

Almanach Nitra od roku 2000 vydávajú Filozofická fakulta UKF v Nitre, mesto Nitra a Nitrianska odbočka Spolku slovenských spisovateľov.
Almanach Nitra 2014 reflektuje mozaiku duchovných, umeleckých, vedeckých i populárnych pohľadov na kultúru, umenie, dejiny i spoločnosť, zachováva si svoje pravidelné rubriky (Poézia, Próza, Naše kontakty, Kulturológia, Rozhľady, Recenzie a ďalšie), pričom tento pätnásty ročník akcentuje dve jubileá – 15 rokov Almanachu Nitra iniciovaného prof. PhDr. Andrejom Červeňákom, DrSc. a 170 rokov od prvého vydania Almanachu Nitra J. M. Hurbanom na Slovensku.

 

kralcak stur jazykovedne dielo

Ľudovít Šúr. Jazykovedné dielo

Autor:
Ľubomír Kralčák a kolektív

ISBN 978-80-558-0842-0

Monografia vznikla pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra. Je zameraná na prehľad a analýzu komplexného jazykovedného diela pričom v predkladanej zostave, usporiadaní a rozsahu nebolo Štúrovo lingvistické dielo, zatiaľ vydané.
Publikácia je druhým, rozšíreným vydaním uvedenej rovnomernej monografie, ktorá vyšla v roku 2014.

 

kozacikova englidh syntax exercises

English Syntax Exercises

Autor:
Zuzana Kozáčiková

ISBN 978-80-558-0844-4

Učebný text English Syntax Exercises je určený pre študentov anglistiky v bakalárskom stupni štúdia a pokrýva základné témy anglickej syntaxe ako napríklad veta jednoduchá, vetné členy, súvetia, zhoda, slovosled. Publikácia pozostáva zo štrnástich kapitol, ktoré obsahujú praktické cvičenia zamerané na lepšie osvojenie gramatickej kompetencie študentov.

 

malickova prakticka estetika 8

Praktická estetika 8. O interpretácii popkultúrneho diela

Autor:
Michaela Malíčková a kolektív

ISBN 978-80-558-0

Vysokoškolská učebnica z edície Praktická estetika sa sústreďuje na interpretáciu populárnej kultúry. Spoločným leitmotívom textov je hrdinstvo v rôznych svojich podobách. V prvej kapitole ho autori preverujú ako heroický zápas o identitu s možným presahom k nadosobnému programu života registrovateľný vo výrazných estetických subkultúrnych prejavoch. V druhej kapitole ich zaujímajú tie popkultúrne projekty, ktoré hrdinstvo zobrazujú ako existenciálnu voľbu, ako profesiu alebo superhrdinskú manifestáciu. Interpretačne koncipované texty sú sprevádzané čiastkovými námetmi na konkrétnu aplikáciu témy v rámci vyučovacej hodiny, pričom každý z oboch rámcových tematických okruhov má vytvorenú aj komplexnejšiu vzorovú prípravu.

 

oravcova kritic.analayza textov boccacciovych menej znamych diel

Kritická analýza textov Boccacciových menej známych diel.
Komparatívna štúdia komentárov vybraných prekladateľov Života Danteho, Veršov a Žiaľu pani Plamienky

Autor:
Miriam Oravcová

ISBN 978-80-558-0848-2

Vedecká monografia Kritická analýza textov Boccacciových menej známych diel je určená vedeckej a odbornej verejnosti, ktorej tvorba Giovanniho Boccaccia je predmetom výskumu, analýz alebo záujmu. Autorka sa snažila podať ucelený v ýklad textov Boccacciových menej známych diel komentovaním konkrétnych úryvkov zo Života Danteho, Veršov a Žiaľu pani Plamienky.

 

ballay kudlacakova moravcikova kumst k smrti

Kumšt (k) smrti z kulturologických priezorov

Editor:
Miroslav Ballay – Veronika Kudlačáková – Erika Moravčíková

ISBN 978-80-558-0849-9

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Kumšt (k) smrti, konanej dňa 6. novembra 2014 je čiastkovým výstupom riešeného projektu VEGA č. 1/040/14 (De) tabulizácia smrti v súčasnej kultúre. Prináša sumárne pohľady na smrť z prevažne troch globálnych pozícii: od filozoficko-náboženských, antropologicko-etnologických apo reflexiu smrti v umeleckej tvorbe.

 

glovna dudova konverzacna prirucka sj

Základy slovenského pravopisuKonverzačná príručka zo slovenského jazyka

Autor:
Juraj Glovňa – Katarína Dudová

ISBN 978-80-558-0850-5

Praktická konverzačná príručka na aktívne osvojovanie a rozširovanie slovnej zásoby ako „základného kameňa“ každého živého jazyka. Ide o príručku s obsahovými okruhmi, v ktorých sa z uvádzajú lexémy, významovo súvisiace jednak s témou okruhu, jednak medzi sebou navzájom vo vnútri okruhu. Príručka sa začína tematickým blokom človek s lexémami, viažucimi sa na fyzické a psychické vlastnosti človeka, na jeho súkromné aj sociálne aktivity, fungovanie v spoločnosti, účasť vo verejnom živote (úrady, cirkev, politika) etc.

 

panisova tyss some holmes and popovic

Some Holmes and Popovič in All of Us? The Low Countries and the Nitra Schools in the 21st Century. Book of Abstracts

Editor:
Ľudmila Pásnisová – Igor Tyšš

ISBN 978-80-558-0851-2

Zborník abstraktov spolu s konferenciou s názvom Some Holmes and Popovič in All of Us? The Low Countries and the Nitra Schools in the 21st Century je jedným z výstupov projektu VEGA č. 2/0200/15 Preklad ako súčasť kultúrneho priestoru 2, pričom autori jednotlivých príspevkov ponúkajú viacaspektový pohľad na recepciu translačnej teórie a odborných publikácii s ňou súvisiacich dvoch popredných predstaviteľov vedy o preklade – Antona Popoviča a Jamesa Holmesa, so zameraním na interdisciplinárne presahy ich teórie, ako aj na jej usúvzťaženie s aktuálnymi trendmi v oblasti prekladu a tlmočenia.

 

zajickova cas priestor v eposoch j holleho

Čas a priestor v eposoch Jána Hollého

Autor:
Martina Zajíčková

ISBN 978-80-558-0853-6

Monografia reaguje na dobovú reflexiu jednotlivých eposovJána Hollého, ako aj na názory, ktoré prezentujú súčasne štúdie. Výstupy sú formulované s ohľadom na historickospoločenský kontext obdobia vzniku eposov a s dôrazom na súčasnú požiadavku pristupovať k týmto dielam diskurzívne.

 

vanko auxova morfologia sj

Morfológia slovenského jazyka

Autor:
Juraj Vaňko – Darina Auxová

ISBN 978-80-558-0858-1

Vysokoškolská učebnica sa zaoberá morfológiou, ktorú definuje ako náuku o slovných druhoch, o ich tvaroch, ako aj o významoch a funkciách tvarov slov. V jednotlivých kapitolách sa zaoberá oboma čiastkovými systémami: 1. systém tvarový, ktorý skúma formálna (paradigmatická) morfológia, a 2. systém významový (významová stránka morfologických prvkov a ich funkcia), ktorým sa zaoberá sémantická morfológia. V tejto príručke sa obidva systémy preberajú paralelne.

 

michalec prakticka estetika 9

Praktická estetika 9. O interpretácii hudobného diela

Autor:
Milan Michalec a kolektív

ISBN 978-80-558-0861-1

Vysokoškolská učebnica Praktická estetika 9 s podtitulom O interpretácii hudobného diela nadväzuje na predchádzajúce publikácie edície Praktická estetika. Sú v nej zoradené modelové interpretácie hudby a metodické návrhy na tvorivé činnosti s cieľom poučiť a inšpirovať vysokoškolských študentov – budúcich pedagógov.

 

zelenicka kultura rossii

Культура России в обрядах и обычаях

Autor:
Elena Zelenická

ISBN 978-80-558-0864-2

Vysokoškolské učebné texty podávajú ucelený, no nie vyčerpávajúci obraz o ruskom národe, kultúre, niektorých jeho tradíciách, obyčajoch, mentalite, o záhadnosti ruskej duše, o gastronomických a kulinárskych zvláštnostiach. Pozostávajú zo slovenského a ruského textu. Slovenský text je určený študentom žurnalistiky, manažmentu kultúry a turizmu, kulturológie, etnológie, ktorí ovládajú ruský jazyk na úrovni A2 a ruský text je určený pre študentov s úrovňou ovládania jazyka B2.

 

vanko syntax sj

Syntax slovenského jazyka

Autor:
Juraj Vaňko

ISBN 978-80-558-0865-9

Vysokoškolská učebnica sa zaoberá syntaxou, ktorú možno všeobecne vymedziť ako jazykovednú disciplínu, formulujúcu pravidlá tvorenia zložených jednotiek (viet) z jednoduchých jednotiek (slov a slovných spojení). Syntax opisuje, ako sa zo slov tvoria vety, resp. ako sú vety už vytvorené, zložené a ako sa z viet tvoria vyššie a zložitejšie útvary – súvetia.

 

gromova kusa prekla a kultura 5

Preklad a kultúra 5

Autor:
Edita Grmová – Mária Kusá (editori)

ISBN 978-80-558-0876-5

Publikácia je jedným z výstupov spoločného výskumného projektu VEGA s Ústavom svetovej literatúry SAV v Bratislave. Štúdie svojim charakterom predstavujú kolektívnu monografiu a sú vymedzené témam translatologického výskumu v oblasti prekladu a tlmočenia. Príspevky sa venujú dynamickým zmenám v myslení o preklade, prekladu pre nové média, statusu umeleckého prekladu v kontexte súčasných zmien, využitiu nových technológii v translácii, novým trendom v terminológii a terminografii a najnovším didaktickým modelom vo výučbe prekladu a tlmočenia so zameraním na prepojenosť profesijnej prípravy prekladateľov a tlmočníkov s požiadavkami trhu práce.

 

butorova veverkova uskalia zurnalist a masmed komunikacie

Úskalia žurnalistickej a masmediálnej komunikácie v súčasnosti.
Zborník z 1. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie Úskalia žurnalistickej a masmediálnej
komunikácie v súčasnosti (Nitra 22.10. 2014)

Editor:
Eva Bútorová – Veronika Veverková

ISBN 978-80-558-0877-2

Cieľom zborníka je reflektovať na nové trendy v súčasnej žurnalistickej, masmediálnej a marketingovej komunikácii. Jednotlivé príspevky sú zamerané na problematiku úskalí v oblasti žurnalistiky, reklamy, marketingu, mediálneho práva, ako aj dodržiavania etických požiadaviek na prácu v masmédiách a na otázky späté s využívaním umenia v masmédiách.

 

kissova klimkova cechova short stories in english 2

Short Stories in English II

Autor:
Mária Kiššová – Simona Klimková – Natália Čechová

ISBN 978-80-558-0878-9

Vysokoškolská učebnica Short Stories in English II. prináša komplexný náhľad na žáner krátkej anglofónnej poviedky. Publikácia predstavuje osem známych anglofónných autorov – Joseph Conrad, Graham Greene, O. Henry, Alice Munro, Edna O´Brien, Flannery O´Connor, Muriel Spark a Eudoa Welty. Dôležitú časť učebnice tvoria otázky a úlohy pre študentov zamerané na vybrané poviedky prezentovaných autorov. Aktivity sú primárne zamerané na rozvoj analytických a interpretačných zručností.

 

kralcak slovencina v pohybe

Slovenčina v pohybe

Autor:
Ľubomír Kralčák

ISBN 978-80-558-0880-2

Predkladaná publikácia je tematicky zameraná na výklad otázok jazykovej dynamiky ako pojmu, ktorý je neoddeliteľný od pojmu prirodzeného jazyka. Jej cieľom je podať sumár, klasifikáciu a charakteristiku rozhodujúcich javov dynamiky slovenčiny ako národného jazyka. Učebnica je koncipovaná v dvoch častiach, ktoré na seba úzko nadväzujú.

 

hlavata tvorba a analyza textu

Tvorba a analýza textu

Autor:
Renáta Hlavatá

ISBN 978-80-558-0879-6

Učebnica rieši v teoretickej oblasti prístupy a možnosti lingvistickej analýzy a interpretácie vybraných učebných textov do študijného materiálu pre budúcich učiteľov primárneho vzdelávania a budúcich učiteľov slovenského jazyka a slovenskej literatúry s vyučovacím jazykom maďarským. Z tohto hľadiska sa ako racionálne javí potreba skvalitňovania komunikačnej kompetencie študentov prostredníctvom nadobúdania analyticko-interpretačných schopností v oblasti tvorby a recepcie textu. Komunikačnopoznávacia koncepcia vyučovania slovenského jazyka národnostných menším metódou vyučovania cudzích jazykov zdôrazňuje, vo vzťahu k primárnemu vzdelávaniu žiakov základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským, vytvárať podmienky pre rozvíjanie komunikačných a interpretačných zručností žiaka s oporou o poznanie základných jazykových a literárnovedných pojmov pri práci s textom.

 

alabanova sj a sl v zs s vyuc jazykom madarskym

Základy fonetiky a ortoepie slovenského jazyka

Autor:
Marcel Olšiak

ISBN 978-80-558-0881-9

Vysokoškolská učebnica je určená poslucháčom študujúcich učiteľstvo pre 1. a 2. stupeň základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským. Spracováva dve oblasti zvukovej roviny. V segmentálnej oblasti sa pozornosť sústreďuje na jednotliviny v reči, na hlásky. Pri ich výslovnosti sa objavujú viaceré ortoepické chyby: krátenie dlhých samohlások, nesprávna výslovnosť dvojhlások, chyby v znelosti asimilácii, zjednodušovanie spoluhláskových skupín a výslovnosti zdvojených spoluhlások. V druhej časti učebnice je podrobne spracovaný suprasegmentálny systém, ktorý výrazne ovplyvňuje celkové vyznenie jazykového prejavu. Analyzujeme tri základné modulácie reči: tónovú, časovú a silovú. Súčasťou jednotlivých kapitol sú aj ortoepické cvičenia.

 

dubska kult dedicstvo a kult cestovny ruch

Kultúrne dedičstvo a kultúrny cestovný ruch

Autor:
Michala Dubská

ISBN 978-80-558-0886-4

Vysokoškolské učebné texty sa zaoberajú problematikou kultúrneho dedičstva a kultúrneho cestovného ruchu. Orientujú sa na rôzne teoretické či terminologické súvislosti, kontexty, diskusiu o vzájomných prepojeniach. Aplikačný rozmer textom dodávajú doplňujúce príklady, fotografie a otázky.

 

kompetencny profil ucitelov obcianskej nauky

Kompetenčný profil učiteľov občianskej náuky

Autor:
Kolektív autorov

ISBN 978-80-558-0887-1

Vedecký zborník recenzovaných príspevkov obsahuje dvanásť príspevkov zameraných na kompetencie učiteľa. Príspevky sa zameriavajú na tri dimenzie kompetencií: na žiaka, na edukačný proces a na učiteľa.

 

polakevicova aplikacia transakcnej analyzy

Aplikácia transakčnej analýzy do oblasti marketingovej komunikácie

Autor:
Ivana Polakevičová

 

Multidisciplinárnosť marketingovej komunikácie si vyžaduje čerpať z mnohých spoločenskovedných oblastí, pričom sa za veľmi podnetné ukazuje integrácia novo profilovaných smerov medzi, ktoré patrí i teória transakčnej analýzy. Keďže ide v marketingovej komunikácii o nový trend, je potrebné venovať sa podrobnejšie konceptom samotnej podstaty transakčnej analýzy ako i jej implementácii do marketingového prostredia. Vedecká monografia vychádzajúca z oboru marketingová komunikácia a reklama komplexne vedie čitateľa cez dôležité oblasti a východiská, ktoré s predloženou témou súvisia.

 

jankova adverfakt

Adverfakt ako zrkadlo edukačnej a socializačnej funkcie médií

Autor:
Györgyi Janková

ISBN 978-80-558-0839-2

Monografia rieši vzťah medzi televíznou reklamou a možnosťou podnecovania tvorivosti u detí predškolského veku, v súčasnom pretechnizovanom svete, kedy je takmer všetko postavené na zneslobodňovaní mysle človeka cez médiá a kedy sa markantne zväčšuje vplyv masmédií na život, psychické a fyzické zdravie detí, je podstatné vedieť, či možno z tejto nutnosti súčasnej doby vyťažiť pre naše deti čo najviac.
Monografia je zameraná na problematiku vplyvu televíznej reklamy ako takej na detského recipienta, pričom treba vyzdvihnúť snahu autorky pozrieť sa na účinky reklamy aj z iného, nekomerčného uhla pohľadu.

 

szabo deptova propagacne prostriedky v mk

Propagačné prostriedky v marketingovej komunikácii

Autor:
Peter Szabo – Tatiana Deptová

ISBN 978-80-558-00894-9

Vysokoškolská učebnica Propagačné prostriedky v marketingovej komunikácii – Text reflektuje špecifickú oblasť marketingovej komunikácie – problematiku printových komunikátov s akcentom na súčasnú preferovanú oblasť digitálnej komunikácie. Je výstupom z projektu ESF – Ekvivalencia študijných programov FF UKF v Nitre a poprednej zahraničnej univerzity v Poľsku. Aktuálnosť zamerania vysokoškolskej učebnice podporuje aj národná Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu (RIS3 – 2014/2020), v ktorej kreatívny priemysel (jeho súčasťou sú aj pracovné pozície copywriterov v najširšom význame) patrí k dnešným vysoko perspektívnym oblastiam. Publikácia tematicky postupuje od všeobecného uchopenia a terminologického vymedzenia tlačených a tlačových propagačných prostriedkov aplikovanej časti zameranej na digitálny text. Poskytuje pohľad na vybrané aspekty jedného z nástrojov digitálneho marketingu – systému Google AdWords, ktorý významne rozšíril možnosti vytvárania reklamných textov v rámci prehliadača Google. Učebnica reflektuje aj ďalšie kontexty komunikácie – obraz, grafické aspekty komunikátov a iné, čím autori využívajú interdisciplinárne teoretické východiská lingvistiky, grafického dizajnu a vizuálnych štúdií pre potreby marketingovej

 

koprda koskova vizualna komunikacia

Vizuálna komunikácia v marketingovom prostredí

Autor:
Tomáš Koprda
Mária Košková

 

 

olsiak nitriansky model skvalitnenia vyucovania sjal

Nitriansky model skvalitnenia vyučovania slovenského jazyka na školách s vyučovacím jazykom národnostných menšín metódou vyučovania cudzích jazykov (s dôrazom na školy s vyučovacím jazykom maďarským)

Autor:
Marcel Olšiak

ISBN 978-80-558-0896-3

Zborník príspevkov zo záverečného workshopu projektu Nitriansky model skvalitnenia vyučovania slovenského jazyka na školách s vyučovacím jazykom národnostných menšín metódou vyučovania cudzích jazykov, v ktorom prezentujú svoje aktivity a výstupy v rámci projektu.

 

augustin eseje o socialnom obcianstve

Eseje o sociálnom občianstve

Autor:
Michal Augustín

ISBN 978-80-558-0898-7

Eseje o sociálnom občianstve Kniha prináša vôbec prvý preklad textu významného britského marxistického sociológa Toma Bottomora na Slovensku, v ktorom Bottomore nadväzuje na koncept vývoja ľudských práv T. H. Marshalla a aktualizuje ho v prelomových podmienkach počiatku 90. rokov. Publikáciu dopĺňajú štyri eseje, z ktorých každá z vlastnej teoretickej perspektívy kriticky reflektuje Bottomorovu esej. Ich autormi sú Milan Znoj, Ľuboš Blaha, Peter Daubner a Erik Leško. Kniha vytvára priestor pre diskusiu o otázkach chudoby, sociálnych práv, sociálnej inklúzie, sociálnej spravodlivosti. Analyzuje otázky premien demokratického občianstva, venuje sa novým otázkam vzťahu kapitalizmu, socializmu a občianstva, problematike spoločenských tried a novým výzvam ohľadom občianstva.

 

wrede stefcik drlik zaklady terminologickej prace

Základy terminologickej práce pre prekladateľov. Metodický návod na vypracovanie terminologických záverečných prác

Autor:
Oľga Wrede – Jozef Štefčík – Martin Drlík

ISBN 978-80-558-0899-4

Vysokoškolské skriptum ponúka v prehľadnej a kompaktnej forme základné teoretické poznatky z oblasti terminologickej práce, ktoré sú nevyhnutné pre vytváranie a manažment terminologických databáz a glosárov. Skriptum slúži ako metodický návod na vypracovanie záverečných terminologických prác.

 

banik breznianske narecia a spis jazyk

Breznianske nárečia a spisovný jazyk

Autor:
Tomáš Bánik

ISBN 978-80-558-0900-7

Monografia prináša pohľad na nárečia Horehronia ako na meniaci sa systém, ktorý v dvadsiatom prvom storočí vplyvom zmien spoločnosti a najmä vplyvom spisovnej slovenčiny nadobúda novú podobu, no stále nesie výrazné prvky osobitého historického dialektu. V prvej časti práce autor analyzuje pôvodné nárečie oblasti na pozadí historického vývinu. V rámci vybranej siete, v obciach Valaská, Hronec, Čierny Balog, Bystrá, Beňuš, a Osrblie, sleduje prelínanie tradičného nárečia a celonárodnej štandardnej variety slovenčiny. Staršie texty pochádzajú z rokov 1992 – 1994 a postupné zmeny možno sledovať najmä v novšej vrstve prejavov, zaznamenaných v uplynulom desaťročí

 

hetenyi svouc 2015

Študentská vedecká, odborná a umelecká činnosť 2015 FF UKF Nitra

Editor:
Martin Hetényi

ISBN 978-80-558-0904-5

 

 

glejtek labanc cvicenia zo stredovekej lat paleografie

Cvičenia zo stredovekej latinskej paleografie. Uhorské listinné písmo v 13. – 16. storočí

Autor:
Miroslav Glejtek – Peter Labanc

ISBN 978-80-558-0905-2

Učebné texty slúži ako pomôcka na výučbu latinskej paleografie. Popri úvodných kapitolách predstavujú podstatnú časť publikácie praktické ukážky slúžiace ako pomôcky pri výučbe predmetov vyučovaných na Katedre histórie FF UKF v Nitre, ako i samostatnom štúdiu.

 

teoria umel a preklad textu tradicie a inovacie

Text ako médium umeleckej a prekladovej komunikácie

Autor:
Mária Valentová – Dana Müglová

ISBN 978-80-558-0908-3

Publikácia má charakter vedeckej interdisciplinárnej monografie – je koncipovaná do kapitol o rozličných aspektoch textu ako jedinečného komunikačného prostriedku umenia a prekladu. Jej referenčným rámcom je teória umeleckého prekladu nitrianskeho bádateľa Antona Popoviča (1933-1984). Jej cieľom je zaznamenať zmeny v chápaní textu v dnešnej situácii umenia a prekladu.

 

oravec prakticka estetika 10

Praktická estetika 10.
O interpretácii divadelného a filmového diela

Autor:
Peter Oravec a kolektív

ISBN 978-80-558-0

Vysokoškolská učebnica z edície Praktická estetika je určená študentom estetickej výchovy, ( aj iných umenovedných predmetov) ako aj pre učiteľov v praxi. V poradí desiata publikácia sa sústreďuje na divadlo, film a metodologický rešpektuje zameranosť jednotlivých interpretácií na dielo. Prvou témou je Faust, druhou témou je Rómeo a Júlia. V oboch prípadoch ide o námety klasické, opakovane spracovávané divadlom i filmom, preto texty ponúkajú a aj orientáciu v divadelnom a filmovom priestore. Každý z interpretačne koncipovaných textov je sprevádzaný čiastkovými metodickými námetmi na konkrétnu aplikáciu témy v rámci vyučovacej hodiny, pričom oba rámcové okruhy, teda Faust i Rómeo a Júlia, majú vytvorenú aj po jednej komplexnejšej vzorovej príprave.

 

michalec oda na radost trochu inak

Óda na radosť trochu inak

Autor:
Milan Michalec

ISBN 978-80-558-0911-3

Vysokoškolská učebnica Óda na radosť trochu inak s podtitulom Úvod k hlavným typom hudobných foriem predstavuje prvý originálny didaktický materiál, ktorý adaptuje metodológiu nitrianskej recepčnej hudobnej estetiky do edukačne orientovanej podoby

 

kerulova sestkrat cesta k tradicii

Šesťkrát cesta k tradícii literárnych textov

Autor:
Marta Keruľová a kol.

ISBN 978-80-558-0814-4

Monografia sa venuje sledovaniu dejinných krokov umeleckej literatúry na ceste k slovacite v období od 8. až po 19. storočie. Procesy smerom k domácemu prostrediu nepozostávajú iba z nastoľovania kľúčových nacionálnych pohybov. Veľký podiel náleží na prvý pohľad čiastkovým problémom, ktoré v našom spoločenskom vedomí ustupujú z popredia recepčného záujmu. Čím hlbšie sa dostávame do minulosti, tým viac sme nútení uspokojiť sa s neraz fragmentárne doloženými pamiatkami a zahalenými informáciami. Monografia sa venuje podrobnej analýze textov, zohľadňuje súdobý kolorit, nachádza príležitosti k adekvátnemu stupňu interpretácie a k dekódovaniu doteraz nevšímaných alebo slabšie zdôraznených historických a estetických fenoménov.

 

kerulova laukova kontinuita a miera kreativity

Kontinuita a miera kreativity

Editor:
Marta Keruľová – Silvia Lauková

ISBN 978-80-558-0915-1

Príspevky v zborníku Kontinuita a miera kreativity majú literárnovedné zameranie s cieľom poukázať na výrazne diachronické premeny recepcie stredovekých diel, ktoré sa prelievajú do tvorby nasledujúcich storočí. Široká škála prameňov, postojov, metodologických prístupov poskytuje teoretické a literárnohistorické zveľadenie poznatkov z príslušných okruhov.

 

palarik prelovska lexikon udalosti

Lexikón udalostí slovenského múzejníctva v 20. Storočí I. (1900 – 1960)

Autor:
Miroslav Palárik – Daniela Prelovská

ISBN 978-80-558-0920-5

Publikácia s názvom Lexikón udalostí slovenského múzejníctva v 20. storočí, prehľadne sumarizuje strategické udalosti v múzejníctve v rokoch 1900 – 1960. Rozmedzie týchto rokov tvorilo v dejinách slovenského múzejníctva jednu uzavretú epochu, smerujúcu k prijatiu prvého zákona o múzeách a galériách. Lexikón tvorí kalendárium s chronologickým prehľadom udalostí. Autorom časti do skončenia druhej svetovej vojny je Miroslav Palárik, nasledujúce udalosti zmapovala Daniela Prelovská. Pri koncipovaní textu autori vychádzali z archívneho pramenného materiálu uloženého vo viacerých slovenských a českých archívoch. Zdrojom informácií bola tiež dobová tlač a publikácie venujúce sa dejinám múzejníctva a pamiatkovej starostlivosti, ako aj oficiálne internetové stránky jednotlivých inštitúcií.

 

prelovska kulturno vychovna a propagacna cinnost

Kultúrno-výchovná a propagačná činnosť slovenských múzeí v rokoch 1970 – 1975

Autor:
Daniela Prelovská

ISBN 978-80-558-0921-2

Publikácia sa zameriava na problematiku kultúrno-výchovnej a propagačnej činnosti slovenských múzeí v období rokov 1970 – 1975. Metodiky je postavená na analýze a interpretácií výročných správ slovenských múzeí a ma dokumentačný charakter. Monografia predstavuje príspevok k dejinám slovenského múzejníctva 2. polovici 20. storočia.

 

eliasova palarik prelovska steiner komentovane pramene k dejinam sk muzejnictva

Komentované pramene k dejinám slovenského múzejníctva

Autor:
Silvia Eliášová – Miroslav Palárik – Daniela Prelovská

ISBN 978-80-558-0922-9

Publikácia prináša výber prameňov odrážajúcich atmosféru v múzejnej kultúre v jednotlivých časových etapách. Autorský kolektív pristupoval k selekcii dokumentov, uplatňujúc kritérium vystihnutia jednotlivých problémových oblastí slovenského múzejníctva a pokusov o ich riešenie.

 

perez paulinyova audiovizualny prekla 2

Audiovizuálny preklad 2: za hranicami prekladu

Autor:
Emília Perez – Lucia Paulínyová

ISBN 978-80-558-0923-6

Publikácia zasadzuje audiovizuálny preklad do kontextu svetovej translatológie a hľadá paralely v zahraničných prístupoch a reflexii konkrétnych téz. Autori v jednotlivých príspevkoch analyzujú špecifiká vybraných typov prekladu uplatňovaných v audiovizuálnych médiách. Intenciou tých textov je upozorniť na osobitosti danej komunikačnej situácie, aby sa zabezpečila adekvátna prekladová komunikácia.

 

sarvajcova chudoba mladych ludi

Chudoba mladých ľudí ako celospoločenský problém

Autor:
Marcela Šarvajcová

ISBN 978-80-558-0924-3

Monografia je venovaná odborníkom z vedeckej komunity, ktorí sa venujú problematike chudoby, sociológie mládeže a nezamestnanosti mladých ľudí. Jej cieľom je definovať a analyzovať rôzne typy a koncepcie chudoby, ako aj poukázať na vnímanie medzigeneračnej reprodukcie chudoby cez faktor vzdelania a nezamestnanosti. Najčastejšie diskusie sa vedú o tom, kto je za chudobu zodpovedný. Sú to akési negatívne osobnostné vlastnosti chudobných ľudí alebo je za tým niečo viac? Je to spôsobené tým, že dnešná mládež je diametrálne odlišná od predchádzajúcich generácii? Cieľ práce pokračuje v poukázaní na rôzne definície, aspekty, koncepty chudoby a vplyv vybraných faktorov na jej prenos medzi generáciami. Z pohľadu sociológie vidíme najväčší vplyv na chudobu vo vzdelaní a nezamestnanosti, preto sa zameriavame predovšetkým na to.

 

kucerkova duchovna cesta

Podoby duchovnej cesty v literatúre

Editor:
Magda Kučerková

ISBN 978-80-558-0926-7

Zborník je výstupom z rovnomennej medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa uskutočnila v dňoch 13. -15. mája 2015 na pôde Filozofickej fakulty UKF v Nitre. Príspevky, ktoré na nej odzneli a ktoré do tejto publikácie zahrňujeme, spája uvažovanie o človeku a jeho vzťahu k duchovnosti, resp. o podobe duchovnosti v literárnych reprezentáciách.

 

borzova polnohospodarske naradie

Poľnohospodárske náradie včasného stredoveku na Slovensku

Autor:
Zuzana Borzová

ISBN 978-80-558-0927-4

Monografia Poľnohospodárske náradie včasného stredoveku na Slovensku pojednáva o poľnohospodárskych nástrojoch, ktoré používali vo včasnom stredoveku v stredoeurópskom priestore. Ide o ich klasifikáciu, terminológiu, vývoj v jednotlivých fázach včasného stredoveku. Na pozadí predmetného súboru je možné sledovať zmeny vo vývoji v niektorých aspektoch poľnohospodárstva.

 

teplan semiotika literatury

Semiotika literatúry

Editor:
Dušan Teplan

ISBN 978-80-558-0928-1

Zborník obsahuje vedecké štúdiu, ktoré odzneli dňa 10. júna 2015 na medzinárodnom vedeckom seminári Semiotika literatúry. Uverejnené štúdie sú venované najrôznejším aspektom znakovej povahy literárnych textov.

 

kralcak sucas slovencina v srb a slov elektronic mediach

Súčasná slovenčina v srbských a slovenských elektronických médiách

Autor:
Ľubomír Kralčák

ISBN 978-80-558-0929-8

Zborník reprezentuje výskum hovorenej podoby slovenčiny v médiách, ktorá sa v súčasnosti reálne používa v dvojakých sociálno-komunikačných podmienkach, teda v dvoch odlišných jazykových situáciách. Tento výskum bol realizovaný v rokoch 2013 až 2015 v rámci riešenia projektu VEGA č. 10694/13 pod názvom Súčasná slovenčina v srbských a slovenských elektronických médiách.

 

selicka nezamestnanost a jej vplyv

Nezamestnanosť a jej vplyv na spôsob života

Autor:
Denisa Selická

ISBN 978-80-558-0934-2

Monografia je adresovaná odborníkom z vedeckej komunity, ktorí sa venujú problematike nezamestnanosti a spôsobu života nezamestnaných. Má teoreticko-empirický charakter. Teoretické východiská a koncepty prinášajú na uvedenú problematiku pohľady z viacerých vedných odborov, pretože nezamestnanosť má interdisciplinárny charakter.

 

hasarova mikulasova palarik vox discupuli historiae 5

Vox discipuli historiae V.

Autor:
Zuzana Hasarová – Alena Mikulášová – Miroslav Palárik

ISBN 978-80-558-0945-8

Zborník nadväzuje na tradíciou posledných piatich rokov. Zámerom zborníka je pomôcť začínajúcim kolegom prezentovať výsledky ich bádateľskej práce.

 

rapcanova vyzvy a trendy polit vied

Výzvy a trendy politických vied. Zborník z doktorandskej konferencie

Editor:
Slavomíra Rapčanová

ISBN 978-80-558-0946-5

Zborník príspevkov z medzinárodnej doktorandskej konferencie Výzvy a trendy politických vied, ktorá sa uskutočnila dňa 28.4.2015. Recenzované príspevky ponúkajú pohľad na chápanie súčasných výziev politických vied očami doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov.

 

kovacova slovencina v kontexte slovan a neslovan jazykov

Slovenčina v kontexte slovanských a neslovanských jazykov

Editor:
Zuzana Kováčová

ISBN 978-80-558-0959-5

Zborník prináša štúdie a konferenčné príspevky, ktoré boli prednesené na rovnomennej konferencii, venovanej životnému jubileu profesora Juraja Vaňka, CSc. V štúdiách sú zachytené najnovšie tendencie v skúmaní jazyka, viaceré prinášajú komparáciu jazykových javov z viacerých slovenských i neslovenských jazykov.

 

chlebcovaheckova respublika

RES. Publika. Politická komunikácia v mediálnej spoločnosti

Autor:
Andrea Chlebcová Hečková

ISBN 978-80-558-0961-8

Monografia sa zaoberá problematikou politickej komunikácie, participácie, deliberácie prostredníctvom masmédií. Definuje verejnosť, politickú, mediálnu a internetovú, jej funkcie pri spoločenskej diskusii. Venuje sa otázke vplyvu médií na tvorbu verejnej mienky, na úlohu médií pri zabezpečovaní politickej participácie. Časť je venovaná politickej komunikácii v demokratickej spoločnosti: modelom demokratického procesu a významu informácií pre ich fungovanie, paradigmám vo vzťahu médií a politiky, problémom, ktoré bránia prezentácii skutočnej politiky v médiách, modelom vzťahu spomínaných spoločenských systémov, a politickému marketingu. Zvláštnu pozornosť venuje významu a možnostiam, ktoré pre vzájomnú komunikáciu a ovplyvňovanie poskytuje nové médium – internet.

 

filozofia kultura enviroment

Filozofia, kultúra, enviroment

Autor:
Kolektív

ISBN 978-80-558-0964-9

Zborník príspevkov z vedeckého kolokvia konaného dňa 25.11.2015 na Filozofickej fakulte UKF v Nitre.

 

kovacova jazyk a porozumenie

Jazyk a (po)rozumenie z aspektu kognitívnej lingvistiky

Autor:
Zuzana Kováčová

ISBN 978-80-558-0965-6

Monografia prináša interpretáciu synergickej povahy rozumenia a poznania sprostredkovaného jazykom. Definuje kognitívnu lingvistiku, okolnosti jej vzniku, nadväzovania na kognitivistické aktivity a mentalingvistiku z 50-tych rokov minulého storočia. Kapitoly sú venované tak teoretickým a filozofickým východiskám, ako aj otázke úrovni porozumenia reči a jazykom sprostredkovaného významu v ontológii reči.

 

dekanova preklad odbornych textov

Preklad odborných textov teórii a v praxi I

Autor:
Eva Dekanová

ISBN 978-80-558-0966-3

Vysokoškolské učebné texty Preklad odborných textov teórii a v praxi I reflektujú teoretické a praktické otázky prekladu odborných (neliterárnych) textov v rusko-slovenských reláciách. Pokrývajú základné penzum učiva v rámci prekladových seminárov v troch semestroch bakalárskeho štúdia na FF UKF v Nitre. V intenciách efektívnej výučby sa problematika prekladu prezentuje v troch okruhoch, resp. častiach: I. časť – Základy prekladu (všeobecná teória prekladu), II. časť – Preklad publicistických, vedeckých a administratívnych textov (teoretické minimum a práca s textom), III. časť – Preklad a redigovanie.

 

alabanova sjasl v zs s vyuc jazykom madarskym

Slovenský jazyk a slovenská literatúra v základných školách s vyučovacím jazykom maďarským

Autor:
Mária Alabánová

ISBN 978-80-558-0883-3

Vyučovanie a osvojovanie si slovenského jazyka a slovenskej literatúry žiakmi maďarskej národnosti v školských, inštitucionálnych podmienkach je zložitý a náročný proces. V tomto procese ide o zosúladenie, skĺbenie, využitie a aplikáciu jednotlivých rovín jazykovedy, slovenskej literatúry a literárnej vedy na pozadí poznatkov pedagogických a psychologických vied v záujme postupného a sústavného rozvíjania komunikatívnej kompetencie žiakov primerane ich veku a intelektuálnym schopnostiam. V záujme úspešnej a efektívnej realizácie vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s vyučovacím jazykom maďarským si musíme vymedziť a uvedomiť jeho miesto, funkciu, a postavenie v systéme učebných predmetov.

2014

alabsiova arabsky jazyk

ARABSKÝ JAZYK I. (Spisovná arabčina pre začiatočníkov)

Autor: Eva Al-Absiová

 
brunclik introvertnostou ku katarzii

Introvertnosťou ku katarzii. Lyrický svet v tvorbe Jána Motulka

Autor: Jozef Brunclík

 
burcl jazyk novinovych titulkov 1

Jazyk novinových titulkov. Volume I

Autor: Pavol Burcl

 
chebenova molnarova ubungen zur de sprache

Übungen zur deutschen aussprache

Autor: Viera Chebenová, Andrea Molnárová

 
grittiova stylove premeny v talian lit 20 st

Štýlové premeny v talianskej literatúre 20. storočia

Autor: Monika Grittiová

 
hladik hodnota a vyznam smrti v hinduizme a krest

Pohľad na hodnotu a význam smrti človeka v hinduizme a v kresťanskej filozofii

Autor: Pavol Hladík

 
hraskova hraska vybrane eticke problemy v biologii

Vybrané etické problémy v biológii

Autor: Štefan Hraška, Mariana Hrašková

 
husar zrdovo bodne zbrane vcas stredoveku v karpat kotline 1

Žrďovo-bodné zbrane včasného stredoveku v Karpatskej kotline.
1. diel: Typológia a jej vyhodnotenie

Autor: Eva Al-Absiová

 
hvozdikova teaching foreign languages

Teaching Foreign Languages with Creative Drama Intervention Techniques

Autor: Silvia Hvozdíková

 
imitacia aluzia plagiat

Imitácia, alúzia, plagiát

Kolektív autorov

 
institorisova vyrazova variabilita divadel diela

O výrazovej variabilite divadelného diela

Autor: Dagmar Inštitorisová

 
invencie interpretacie mystifikacie 5

Invencie, interpretácie, mystifikácie V.

Kolektív autorov

 
jakubovska dialog

Dialóg a jeho aplikácia vo vyučovaní

Autor: Viera Jakubovská a kol.

 
javorska stahel mitterpach philosophica 13

Philosophica 13. Metamorfózy slobody v dejinách myslenia

Autor: Andrea Javorská, Richard Sťahel, Klement Mitterpach

 
jazyk a kultura z kognitivneho aspektu

Jazyk a kultúra z kognitívneho aspektu

Kolektív autorov

 
kapsova text in the expanded field of sculpture

Text in the Expanded Field of Sculpture

Autor: Eva Kapsová

 
kierkegaard a existencialny obrat

Kierkegaard a existenciálny obrat

Kolektív autorov

 
konstantinove listy 072014

Konštantínové listy
roč. 7

 
koprda italoslovaca 1

Italoslovaca 1

Autor: Pavol Koprda a kol.

 
koprda talian lit a medziliterarnost v 18 st

Talianska literatúra a medziliterárnosť v osemnástom storočí

Autor: Pavol Koprda

 
korina funkcionalnaja stylistika rj

Функциональная стилистика русского языка

Autor: Natália Korina

 
korina jazykovaja kartina mira

Языковая картина мира и когнитивные приоритеты языка

Autor: Natália Korina a kol.

 
kralcak povod hlaholiky a konstantinov kod

Pôvod hlaholiky a Konštantínov kód

Autor: Ľubomír Kralčák

 
kralik jurova kondrla pruzinecolszewski 5 myslitelov

Päť mysliťelov

Autor: Roman Králik, Jarmila Jurová, Peter Kondrla, Tomáš Pružinec, Dariusz Žuk-Olszewski

 
martin kralik persona y sociedad

Persona y sociedad

Autor: José García Martín, Roman Králik a kol.

 
medzigeneracne vazby v sucasnej rodine

Medzigeneračné väzby v súčasnej rodine
(výsledky sociologického výskumu v Nitrianskom kraji)

 
o interpretacii umel textu intermedialny rozmer tvorby pre dm

O interpretácii umeleckého textu. Intermediálny rozmer tvorby pre deti a mládež

Editorky: Miroslava Režná, Hana Zeleňáková

 
oravcova kriticka analyz atextov kantiky raj Kritická analýza textov kantiky Raj

Autor: Miriam Oravcová

 
oravec dejiny muzikalu 2

Dejiny muzikálu II

Autor: Peter Oravec

 
panisova slov lit v angl preklade historia a sucasnost

Slovenská literatúra v anglickom preklade - História a súčasnosť (1832 - 2013)

Autor: Ľudmila Pánisová

 
predanocyova jakubovska vybr problemy z didaktiky obcian nauky

Vybrané problémy z didaktiky občianskej náuky

Autor: Ľubica Predanocyová, Viera Jakubovská

 
roznova vytvarne artefakty v printovej reklame

Výtvarné artefakty v printovej reklame

Autor: Jitka Rožnová

 
rusnakova attuali tendenze nella letteratura italiana

Attuali tendenze nella letteratura italiana contemporanea

Autor: Natália Rusnáková

 
savelova lessicologia

Lessicologia. E semantica della lingua italiana

Autor: Monika Šavelová

 
savelova danteho peklo

Danteho peklo. Idey a interpretácie

Autor: Monika Šavelová

 
slavica nitriensia 2014 1

Slavica Nitriensia
1/2014

 
slavica nitriensia 2014 2

Slavica Nitriensia
2/2014

 
sokolova korina celovek jazyk diskurz

Человек - Язык - Дискурс

Autor: Jana Sokolová, Natália Korina

 
sokolova lexika rj 1

Lexika súčasného ruského jazyka. Človek - Rodina -Bývanie

Autor: Jana Sokolová

 
sokolova lexika rj 3

Lexika súčasného ruského jazyka 3. Architektúra - Múzejníctvo - Viera

Autor: Jana Sokolová

 
spirko obcan a dnesok 14

Občan a dnešok 14

Editor: Dušan Špirko

 
strbova selicka sarvajcova rodinne a medzigen vazby v suc romskej rodine

Rodinné a medzigeneračné väzby v súčasnej rómskej rodine

Autor: Monika Štrbová, Denisa Selická, Marcela Šarvajcová

 
teoria umel a preklad textu tradicie a inovacie

Teória umeleckého a prekladového textu. Tradície a inovácie

 
timor art of diagnostic teaching

The Art of Diagnostic Teaching: A New Approach to Teaching EFL

Autor: Tsafi Timor

 
tucna vitezova rozpravka a povest

Rozprávka a povesť v tvorbe a recepcii

Autor: Eva Tučná, Eva Vitézová

 
turcan moral a polit teoria thomasa hobbesa

Morálna a politická teória Thomasa Hobbesa

Autor: Ciprian Turčan

 
valco kralik valcova od stvorenia k vykupeniu

Od stvorenia k vykúpeniu

Autor: Michal Valčo, Roman Králik, Katarína Valčová

 
valentova anton popovic portret

Anton Popovič. Vedecký portrét

Autor: Mária Valentová

 
vanko obraz cloveka v jazyku

Obraz človeka v jazyku

Editor: Juraj Vaňko

 
veverkova bulvar

Bulvár a bulvarizácia dennej tlače

Autor: Veronika Veverková

 
waldnerova 6 kapitol o humore a texte

Šesť kapitol o humore a texte

Autor: Jana Waldnerová

 
weiss intralingvalny preklad

Intralingválny preklad v translatologickej teórii a praxi

Autor: Ervín Weiss

 
zabojnikova francuzstina pre masmedialne studia

Francúzština pre masmediálne štúdiá

Autor: Hviezdoslava Zábojníková

 
zilkova vyberova personalna bibliografia

Výberová personálna bibliografia

Autor: Marta Žilková

 

Formovanie kompetencií uvádzajúceho učiteľa

Autor:
Zdenka Gadušová a kol.

ISBN 978-80-558-0643-3 

Publikácia Formovanie kompetencií uvádzajúceho učiteľa vznikla ako jeden z výstupov výskumného projektu VEGA 1/0677/12 Kľúčové kompetencie uvádzajúceho učiteľa nevyhnutné pre úspešné vedenie začínajúceho učiteľa. Publikácia je zároveň učebnicou i cvičebnicou a primárne sleduje dva ciele. Na jednej strane ponúka sumár praktických možností, návodov, usmernení, odporúčaní a inšpirácií ako viesť začínajúceho učiteľa. Na druhej strane nastavuje uvádzajúcim učiteľom spätné zrkadlo. Súborom cvičení ich motivuje k sebareflexii, zamysleniu sa nad tým, ako doposiaľ viedli svojich zverencov, čo by prospelo ich vzájomnej komunikácii i ako by sa dala zefektívniť ich kooperácia.


2013

Kapitoly z dejín západných Slovanov v ranom stredoveku

Autor:
Peter Ivanič

ISBN 978-80-558-0408-8 

Vysokoškolská učebnica s názvom Kapitoly z dejín západných Slovanov v ranom stredoveku podáva všeobecný pohľad na výskum problematiky západných Slovanov do 12. storočia pre študentov histórie a archeológie bakalárskeho, ale aj magisterského stupňa vysokoškolského štúdia na slovenských univerzitách. Študent sa pomocou nej oboznámi s názormi o pôvode a pravlasti Slovanov a so súčasným stavom poznatkov o začiatkoch slovanského osídlenia územia dnešného Slovenska, Moravy, Čiech, Rakúska, Poľska, východnej časti Nemecka a Maďarska. Publikácia poskytuje údaje nielen o dejinách Slovanov v spomínaných oblastiach, ale aj o type sídiel, ktoré obývali, pohrebiskách a pohrebnom ríte i hospodárstve. Jedna stať je zameraná aj na pôvodné náboženstvo Slovanov a ďalšia približuje priebeh christianizácie.

 

Cyrilo-metodské dedičstvo a Nitra

Autori:
Doc. PhDr. Martin Hetényi, PhD. – Doc. PhDr. Peter Ivanič, PhD.

ISBN 978-80-558-0060-8 

Vývoj slovanského sveta výrazne kreovalo dielo Cyrila a Metoda. Malým príspevkom Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre do rámca osláv jubilejného cyrilo-metodského roka je aj vydanie knihy, ktorej ústredným okruhom je pohľad na šírenie cyrilo-metodského   kultu   práve v tomto najstaršom meste na Slovensku. Autori sa v knihe usilovali tiež zhodnotiť historické pramene, ktoré o živote Cyrila a Metoda informujú, ako i samotnú činnosť byzantskej misie na Veľkej Morave. Samostatná kapitola je venovaná aktivitám našej univerzity na tomto poli. Okrem toho, že sa univerzita hlási k odkazu solúnskych bratov, aktívne sa zapája aj do výskumu a propagácie ich diela. Text dopĺňa obrazový materiál – staré i nové fotografie a výtvarné práce venované cyrilo-metodskej problematike z Nitry a jej okolia. Obrázky pochádzajú z unikátnych filatelistických a numizmatických zbierok, z múzeí, galérií či z cirkevných inštitúcií. Podľa slov prof. Viliama Judáka: „v oblasti cyrilo-metodského dedičstva máme ešte mnohoraké dlhy, preto historická práca môže byť vstupnou bránou k pochopeniu interdisciplinarity súčasných i nastávajúcich výskumov. Kultúrna a náboženská tradícia Nitry aj v tomto zmysle nepatrí len stáročiam a histórii. Patrí aj dnešku. A mala by patriť aj budúcnosti...“ Táto kniha, je pokusom o zoznámenie širokej verejnosti s dielom sv. Cyrila a Metoda, vynikajúcich a charakterných ľudí hodných obdivu nielen vo svojej epoche, ale aj dnes...

 

Слово к слову ... Тексты для чтения: методическое пособие для преподавателей и студентов.

Autori:
doc. Alena Kalechyts, CSc. – Mgr. Vlastimil Pulčár, PhD. – doc. PaedDr. Ján Gallo, PhD.

ISBN 978-80-558-0539-9

Učebné texty Слово к слову ... Тексты для чтения: методическое пособие для преподавателей и студентов (Slovo k slovu ... Teksty dľa čtenija: metodičeskoje posobije dľa prepodavatelej i studentov) sú určené pre študentov rusistiky na bakalárskom stupni štúdia. Pozostávajú zo súboru textov k 15 témam, každá téma je zastúpená 4 textami.  Zvolené témy v učebných textoch z tematického hľadiska korešpondujú so zameraním vyučovacích disciplín orientovaných na rozvoj komunikačných kompetencií zvolenej cieľovej skupiny na bakalárskom stupni štúdia. Vzhľadom k predpokladanej rôznorodosti stupňa ovládania ruského jazyka potenciálnymi používateľmi sú texty ku každej téme zostavené v poradí od najjednoduchšieho textu k najzložitejšiemu. Cieľom učebných textov je rozvoj formovania komunikačných kompetencií študentov. Práca s textom slúži nielen na rozvoj čítania ako komunikačnej kompetencie, ale napomáha aj upevneniu návykov hovorenia a písania.

 

Caelius Firmianus Lactantius: O smrti prenasledovateľov I. Rímske impérium na ceste od tradičných kultov ku kresťanstvu

Autor:
PhDr. Emanuel Jirkal, PhD.

ISBN 978-80-558-0518-4

Monografia predkladá prvý slovenský preklad diela O smrti prenasledovateľov od významného kresťanského apologéta Lactantia. Jeho dielo je mimoriadne významným prameňom pre epochu prelomu 3. a 4. st. po Kr., pretože zachytáva dôležité udalosti vypuknutia posledného veľkého prenasledovania kresťanov v Rímskej ríši nazývaného Veľká perzekúcia. Lactantius zachytáva nielen vypuknutie a priebeh tohoto pre kresťanov ťažkého obdobia, ale aj jeho záver a legalizáciu kresťanstva v rámci Rímskeho impéria prostredníctvom tolerančných ediktov cisára Galeria z roku 311 a Constantina I. Veľkého z roku 313, nazývaného Milánsky edikt. Priložená štúdia sa venuje problematike vývoja náboženskej situácie v rímskom impériu od 2. púnskej vojny po prelom 3. a 4. st. po Kr., pričom predkladá pohľad na jej vývoj vo viacerých oblastiach. Venuje sa tradičným kultom, monoteistickým náboženstvám, vzťahom ríše voči kresťanstvu a špeciálne prenasledovaniam kresťanov až po celoríšske prenasledovania v 3. a na zač. 4. st. po Kr., pričom prináša nové poznatky a pohľady na danú problematiku.

 

Mestečká na území Bratislavskej, Nitrianskej a Tekovskej stolice. Vybrané sídla s právnym postavením zemepanského mestečka (oppida) v rokoch 1526-1720

Autor:
PhDr. Tomáš Tandlich, PhD.   

ISBN 978-80-558-0288-6

Vedecká monografia sa snaží priblížiť vývoj cechových a iných právnych a ekonomických výsad v rokoch 1526 až 1720 vo vybraných zemepanských mestečkách, ktoré predstavujú sídla, čo fungovali v Bratislavskej, Nitrianskej a Tekovskej stolici nielen ako trhové centrá, ale slúžili aj ako sídla svojich zemepánov a konali sa tu i generálne kongregácie stoličnej šľachty. Vybrané boli mestečká Malacky, Stupava, Veľké Leváre, Šamorín, Nitra, Prievidza, Nitrianske Pravno, Bojnice, Zlaté Moravce a Topoľčianky ako porovnateľné sídla s ohľadom na ich veľkosť a  šľachtický rod, ktorému šesť z nich patrilo. Malacky, Stupava, Šamorín, Prievidza, Bojnice a Nitrianske Pravno patrili do vlastníctva magnátskeho rodu Pálffyovcov. Nitra bola podľa všetkého zrejme najvýznamnejším zemepanským mestečkom na území dnešného Slovenska a sídlil tu biskup ako zemepán a župan stolice. Vlastníkmi Zlatých Moraviec boli najdlhšie Forgáčovci a Topoľčianky patrili od dvadsiatych rokov 14. storočia do začiatku 17. storočia do majetku významnej tekovskej šľachtickej rodiny Topoľčianskych. Mestečká tvorili osobitný typ zemepanských oppíd, mali trhové práva a samosprávu vo forme niekoľkočlennej rady na čele s richtárom. Malacky, Stupava, Šamorín a Veľké Leváre majú zachované najmä cechové štatúty, kde sú uvedení predstavitelia remeselníckych združení v týchto sídlach. Nitra, Prievidza, Nitrianske Pravno, Bojnice, Zlaté Moravce a Topoľčianky majú zachované najmä dokumenty o priznaní trhových výsad a volieb samosprávy. Poznatky z štúdie historického vývoja skúmaných zemepanských mestečiek Malacky, Stupava, Veľké Leváre, Šamorín, Nitra, Prievidza, Nitrianske Pravno, Bojnice, Zlaté Moravce a Topoľčianky môžu prispieť k lepšiemu pochopeniu ich ekonomického a sociálneho vývoja nielen v období 16. až 18. storočia, ale poskytujú tiež dobré východisko skúmania ďalšieho vývoja týchto mestečiek v 19. a 20. storočí.

 

K dejinám diplomacie

Autorka:
PhDr. Adriana Kičková, PhD.

ISBN 978-80-558-0404-0

Edukačný text je zameraný na vznik a vývin diplomacie, diplomatických štruktúr, foriem a spôsobov diplomatickej činnosti od staroveku po súčasnosť.  Súčasťou textu je aj stručný obraz postavenia žien v diplomatických štruktúrach. Text dopĺňa Viedenský dohovor o diplomatických stykoch.

 

Metafora ako kognitívny, jazykový a kultúrny fenomén v angličtine

Autorka:
Mgr. Elena Ciprianová, PhD.   

ISBN 978-80-558-0414-9

Monografia sa zaoberá problematikou výskumu metafory z pohľadu kognitívnej lingvistiky. Nadväzujúc na teoretické práce kognitívnych lingvistov, predovšetkým G. Lakoffa, M. Johnsona, J. Gradyho a Z. K?vecsesa, hlavným predmetom záujmu je interdisciplinárne skúmanie konceptuálnych metafor a ich jazykovej realizácie ako súčasti každodennej komunikácie. Pozornosť sa sústreďuje na konvenčné metafory, ktoré vyjadrujú spôsob myslenia i kultúrne podmieneného vnímania reality používateľov daného jazyka. V empirickej časti monografia prináša výsledky komparatívneho korpusového výskumu motivácie figuratívnych výrazov v angličtine a v slovenčine.

 

Arabský jazyk I. Spisovná arabčina pre začiatočníkov

Autorka:
Mgr. Eva Al-Absiová, PhD.

ISBN 978-80-558-0545-0

Vysokoškolská učebnica Arabský jazyk I. (Spisovná arabčina pre začiatočníkov) je určená pre študentov nefilologických odborov. Štruktúra a obsah lekcií sú podriadené podmienke osvojenia si nevyhnutných základov gramatiky, vetnej skladby a každodennej komunikácie. Tomu sú prispôsobené aj lexikálne jednotky a konverzačné okruhy (na úrovni začiatočníkov), ktoré tematicky čerpajú zo slovenských a arabských reálií.

 

Politiky Európskej únie po Lisabone

Autorka:
Mgr. Radoslava Brhlíková, PhD.

ISBN 978-80-558-0478-1

Monografia sa zaoberá analýzou činností, aktivít, kompetencií a politík Európskej únie po prijatí Lisabonskej zmluvy a nadobudnutí jej platnosti v roku 2009. Sleduje líniu vytýčenia  kompetencií pre EÚ a členské štáty a zaoberá sa charakteristikou tých aktivít a politík, o ktorých sa Zmluva vyslovene zmieňuje. Jej ambíciou je ponúknuť interpretáciu týchto politík tak, aby boli tieto aktivity Únie, častokrát komplikovane prezentované v médiách i politikmi, zrozumiteľné i širokému publiku. Je výsledkom širšieho výskumného zamerania autorky na oblasť európskeho zjednocovania a jeho evolúcie k Európskej únii.

 

Sponzoring

Autorka:
Mgr. Ivana Polakevičová, PhD.

ISBN 978-80-558-0331-9

Publikácia sa zameriava na sponzoring ako nástroj integrovanej marketingovej komunikácie, ktorý v súčasnosti nadobúda svojbytnejšie postavenie v strategickom plánovaní komunikačných aktivít podnikateľských subjektov.  V rámci piatich kapitol ponúka teoretický rámec  základných východísk sponzoringu.  Sumarizuje jeho novodobé uplatňovanie a trendy. V jednotlivých častiach publikácia obsahuje príklady interdisciplinárnych výskumov, ktoré mapujú motiváciu podnikateľských subjektov implementovať  sponzoring  do komunikačného oslovenia cieľových skupín.

 

Vybrané aspekty problému násilia a nenásilia

Autorka:
Doc. Gabriela  Jonášková, CSc.

ISBN 978-80-558- 0484-2

V súčasnosti je téma násilia a nenásilia, násilného a nenásilného konania jednou z aktuálnych tém ďalšieho smerovania ľudstva. Autorka prezentuje rôzne prístupy k chápaniu násilia a nenásilia a ich vzájomného vzťahu tak, ako sa vnímal v dejinách filozofického myslenia i z hľadiska súčasného pohľadu. V monografii je venovaná pozornosť aj názorom  M. K. Gándhího a Alberta Škarvana, najvyhranenejšieho stúpenca myšlienky nenásilia v slovenskom prostredí. Daná problematika vyúsťuje do problematiky násilného a nenásilného konania v súčasnej medziľudskej komunikácii, výchovy k mravnosti a k prosociálnemu konaniu ako nenásilného spôsobu spolužitia pluralitnej spoločnosti. Práca má byť inšpiráciou pre diskusie o problémoch súčasného ľudstva, možnostiach ich riešenia, násilného a nenásilného konania, smerovania výchovno-vzdelávacieho procesu.

 

Hudba v katechéze – katechéza v hudbe. K teórii a praxi hudobnej výchovy (nielen) v cirkevných školách.

Autorka:
Mária Žilíková-Mandáková

ISBN 978-80-558-0415-6

Práca sa zaoberá problematikou hudobnej výchovy v cirkevných (katolíckych) školách v kontexte medzipredmetových vzťahov hudobná výchova – náboženská výchova. Teoretická časť  poskytuje  syntetizujúci pohľad na vzťah hudby a teológie, siahajúci od antropologických predpokladov hudby až ku konkrétnej realizácii vo vyučovaní a na bohoslužbe s cieľom ukázať, ako možno prostredníctvom hudby a pohybu transformovať zmyslovú skúsenosť dieťaťa do skúsenosti kresťanstva. Praktická časť – vychádzajúc z výsledkov výskumu – podáva obraz súčasného stavu problematiky vzťahov hudobnej výchovy a náboženskej výchovy na Slovensku a formuluje teoretické východiská projektu nových učebných osnov hudobnej výchovy v cirkevných školách.
Súčasťou práce sú konkrétne modely vyučovacích tém (využiteľné v oboch predmetoch) a modely bohoslužieb za účasti detí, ktoré majú poslúžiť ako inšpirácia pre učiteľov hudobnej výchovy  a náboženskej výchovy. Poukazuje sa v nich na možnosti tvorivého využitia medzipredmetových vzťahov oboch predmetov prostredníctvom narábania s biblickými pojmami a ich spájania s životnými skúsenosťami dieťaťa prostredníctvom  hudby vychádzajúcej z jednoty reči, hudby a pohybu. Práca je primárne adresovaná tvorcom hudobno-pedagogických dokumentov, zriaďovateľom cirkevných škôl, pedagógom a študentom hudobnej výchovy a náboženskej výchovy.

 

Introduzione alla fonetica e alla fonologia italiana

Autorka:
Mgr. Miriam Balková, PhD.

ISBN 978-80-558-0432-3

Vysokoškolská učebnica mapuje základné pojmoslovie talianskej fonetiky a fonológie ako fonetický aparát, fonematické transkripcie, taliansku fonetickú abecedu, prízvuk, hiáty, otvorené a zatvorené hlásky, písmená q a h, diftongy, „digrammi“, slabiku, syntaktickú fonetiku, interpunkciu. Venuje sa aj talianskym dialektom.

 

Po stopách sv. Cyrila a Metoda. Výberová bibliografia prác v Čechách, na Morave a na Slovensku za roky 1945 – 2011

Autori:
PhDr. Ľubomíra Havlíková, CSc. – Doc. PhDr. Martin Hetényi, PhD. – Doc. PhDr. Peter Ivanič, PhD.

ISBN 978-80-558-0431-6

Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda, ktorý sa osobitne venuje životu a dielu solúnskych bratov, v súčinnosti so Slovanským ústavom Akadémie vied Českej republiky – popredným pracoviskom s excelentným výskumom v oblasti  paleoslavistky a byzantológie, sa pričinili o spoločný výstup projektu. Jeho cieľom je výberová bibliografická dokumentácia prác publikovaných na Slovensku, na Morave a v Čechách. Odborná verejnosť tak dostáva do rúk bibliografický prehľad o doterajšom stave bádania v cyrilo-metodskej tematike. Publikácia má charakter retrospektívnej výberovej bibliografie. Jej obsahom sú české a slovenské vedecké i odborné práce, ktoré vyšli v domácich vydavateľstvách v rokoch 1945 – 2011.

 

The Cyrillo-Methodian Mission

Autori:
Doc. PhDr. Martin Hetényi, PhD. – Doc. PhDr. Peter Ivanič, PhD.

ISBN 978-80-558-0375-3

The central theme of this work is to look at how the message of Great Moravia and the Cyrillo-Methodian cult have been spread, mainly in the modern history of Nitra and one of its two universities, Constantine the Philosopher University. At present, this historically significant Slovak city belongs to the cradles of cultivation of this tradition. The city is attractive as the center of glory and antiquity in Slovak history and may even be undoubtedly considered a national symbol. In order to increase its informational value and attractiveness, we have attached picture material to the text – the pages show not only well-known scenes, but there are also a lot of new, in many ways unique photographs or images.

 

Tradícia a prítomnosť misijného diela sv. Cyrila a Metoda

Kolektív autorov

ISBN 978-80-558-0401-9

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre vytvára predpoklady na organizovaný výskum cyrilo-metodského dedičstva. Poznatky výskumu sa premietli aj do novej reprezentatívnej publikácie. Jej zámerom je vyzdvihnúť prínos diela solúnskych bratov pre minulosť, súčasnosť i budúcnosť, zhodnotiť aktuálne poznatky najnovšieho výskumu a zvýrazniť miesto Nitry ako križovatky Európy a duchovného dialógu. Ťažiskom knihy je prehľadne predstaviť pôsobenie byzantskej misie na Veľkej Morave a následné rozvíjanie cyrilo-metodského dedičstva. Interdisciplinárny a nadnárodný prierez problematiky dokumentuje zoznam autorov publikácie – 60 špičkových slovenských i svetových vedcov, ako i bádateľov z najmladšej generácie. V obsahu publikácie sa ocitli kapitoly, ktorých autormi sú odborníci z desiatich krajín, medzi nimi Alexander T. Ruttkay, Richard Marsina, Peter Liba, Viliam Judák, Tatiana Štefanovičová a Ján Lukačka. Bohatý interdisciplinárny obsah ponúka rôzne uhly pohľadu na kultúrne dedičstvo sv. Cyrila a Metoda. Do prípravy publikácie boli zapojené relevantné slovenské vedecké, kultúrne a samosprávne organizácie. Textová časť je doplnená o bohatú, neraz unikátnu obrazovú prílohu. Kniha slúži na vedecké, výchovno-vzdelávacie ciele i reprezentačné účely.

 

Paradigmatika ruského jazyka

Autorka:
Prof. PhDr. Jana Sokolová, CSc.

ISBN 978-80-558-0289-3

Vysokoškolské učebné texty Paradigmatika ruského jazyka sú určené pre študentov rusistiky bakalárskych študijných programov. Sú koncipované so zreteľom na prijímateľov, t. j. študentov, ktorí len vstupujú do sféry odborného uvažovania o jazyku. Cieľom práce je rozvíjať systémové myslenie a uvažovanie pomocou analógií. Poznanie ruského tvaroslovia prispeje k pochopeniu akomodačného správania sa ruského jazyka. Publikácia je spracovaná v podobe pracovného zošita: teoretické informácie sa podávajú kondenzovanou formou, praktickú časť tvorí súbor cvičení.

 

Jazyk novinových titulkov: Volume I.

Autor:
PaedDr. Pavol Burcl, PhD.

ISBN 978-80-558-0348-7

Téma uvedenej vedeckej monografie Jazyk novinových titulkov: Volume I spája v sebe pohľad translatologickej, lingvistickej a žurnalistickej praxe na problematiku novinových titulkov. Autor sa zameriava na charakteristiku základných vlastností a funkcií novinových titulkov podľa domácej a zahraničnej odbornej tlače, a princíp ich výstavby v originálnych britských a slovenských denníkoch (mienkotvorných). Overuje zhodu v ich stavbe a možnosť priamo doslovne prekladať novinové titulky z anglického do slovenského jazyka. Výsledky hĺbkovej analýzy novinových titulkov uvedie v pripravovanej druhej samostatnej časti vedeckej monografie s názvom Jazyk novinových titulkov: Volume II, ktorá vyjde začiatkom roka 2014. Odporúčame študentom žurnalistiky, anglického jazyka, translatológie, masmediálnej komunikácie, slovenského jazyka a ostatným záujemcom.

 

Talianska literatúra 1. Začiatky a trináste storočie

Autor:
Prof. PhDr. Pavol  Koprda, DrSc.  

ISBN 978-80-558-0458-3

Dejiny najstaršej talianskej literatúry ukazujú, ako sa zrodila z latinského podložia a z francúzskeho vplyvu, hovoria o kresťanskom stredoveku, o účinkoch averroizmu a ako sa utvárala nenáboženská postať. Dejiny sa usilujú predstaviť všetky známe diela, predstavy  a hnutia obdobia tak, aby sa dali čítať so záujmom. Je tam veľa preložených ukážok a ich interpretácií, najznámejšie diela vidno zblízka v podstatných znakoch, napríklad Pieseň stvorenstva Františka z Assisi, Guinizelliho, Cavalcantiho a Danteho básnické manifesty stilnovizmu, Milión Marca Pola. Dejiny píšu aj o vývine žánrov a foriem lauda, sonet, kancóna a o Danteho vedeckých dielach.

 

Talianska literatúra 2a. Štrnáste storočie.

Autori:
Prof. PhDr. Pavol  Koprda, DrSc. –  Mgr. Miriam Balková, PhD.  

ISBN  978-80558-0459-0

Dejiny talianskej literatúry štrnásteho storočia sa zaoberajú stredovekou náučnou, historickou, náboženskou tvorbou vrátane Danteho filozofie zmyslu kresťanských dejín, predstavujú Danteho život, Boccacciov Dekameron aj z hľadiska averroizmu a v celej šírke Petrarcových diel to, ako otvoril v stredoveku cestu prvému humanizmu. Petrarcov Spevník ako začiatok modernej poézie analyzujú aj pomocou ukážok básní v slovenskom preklade. Božská komédia bude predstavená v osobitnom zväzku.

 

Talianska literatúra 4. Šestnáste storočie.

Autori:
Prof. PhDr. Pavol Koprda, DrSc.  – Mgr. Monika Grittiová, PhD.

ISBN 978-80-558-0454-5

Dejiny talianskej literatúry šestnásteho storočia predstavujú renesančnú tvorbu v celej šírke, teda vznik renesančného klasicizmu, jeho poetiky, najmä Bembovu, a básnické vyjadrenia, celý rozsah protiklasicistickej realisticky smerovanej tvorby, dielo Ludovica Ariosta, Niccolu Machiavelliho, ich komédie a komediografiu všeobecne, aristotelizmus a prítomnosť protireformácie i reformácie v literatúre a v poetikách druhej polovice storočia, Tassa, Oslobodený Jeruzalem a renesančný vedný naturalizmus B. Telesia, G. Bruna a T. Campanellu.

 

Politické strany štátov strednej Európy

Autor:
Prof. PhDr. Svetozár Krno, CSc.

ISBN  978-80-558-0480-4

Stredná Európa má v dôsledku etnickej, náboženskej a historickej pestrosti, odlišnému času a priebehu modernizácie jednotlivých krajín a ich členstve v odlišných geopolitických blokoch veľmi heterogénny stranícky systém. Istú analógiu dosahujú štáty s dominantným nemecky hovoriacim obyvateľstvom, ale v prípade Višegrádskej štvorky o zásadnej podobnosti nemôžeme hovoriť. Autor monografie sa sústreďuje na predpoklady vzniku, typológiu, vývoj a komparáciu politických strán vo zvolenom regióne. Analýzou osobitných a príbuzných politických tradícií, súčasného stavu a vývojových trendov so zreteľom na politické strany, hnutia a stranícke systémy štátov strednej Európy prispeje k diskusii o tom, ktoré podobné a rovnaké prejavy možno považovať za zákonitosť a ktoré predstavujú iba štatistickú náhodnosť.

 

Rodinné vzťahy podľa princípov sociálneho učenia Katolíckej cirkvi

Autor:
ThDr. Miroslav Lyko, PhD.

ISBN 978-80-558-0449-1

Originálnosť publikácie, a z toho vyplývajúci nový pohľad na problematiku sociálnej spravodlivosti v rodine, zaručuje nielen zainteresovaný pohľad zvnútra, ale aj ambícia načrtnúť víziu rodinnej spravodlivosti pre budúcnosť, a to pod zorným uhlom učenia Katolíckej cirkvi. No jedným dychom treba dodať, že tento zorný uhol sa plne prekrýva a zhoduje s autenticky ľudským postojom k životu. Teda nejde o nič umelo či „protiľudsky“ vytvorené. Tu nemôže byť ani reči o nejakom samoúčelnom zozname príkazov a zákazov, a to ani v kontexte so životom rodiny, ani s medziľudskými vzťahmi ako takými. Ide o plne ľudský postoj, ktorému je vlastná nielen túžba po láske, po vhodnom usporiadaní vzťahov, po šťastí – v pozemskom živote, ale ktorý v hĺbke svojho bytia túži po nadprirodzenom, večnom živote, po večnej láske a po večnom šťastí. Vždy je dôležité hovoriť o hodnotách rodiny. Je nutné často poukazovať na hodnoty, ktoré tvoria základy našej civilizácie a ktoré znamenajú aj jej budúcnosť. Preto treba využiť každú príležitosť vyzdvihovať rodinné cnosti, pozostávajúce najmä z manželských a rodičovských vzťahov. Nestačí iba konštatovať či kritizovať, že v 21. storočí je tradičná rodina, korešpondujúca s kresťanským posolstvom, nemoderná, že všetko je naruby postavené, že kam to spejeme. Priložme ruku k dielu. Hovorme o tom na akademickej pôde, ale aj v rodinách, v chrámoch, v pastoračných či univerzitných centrách, vo farnostiach, diecézach, v médiách, na magistrátoch, v národnom i európskom parlamente. Ak k tomu táto publikácia aspoň trochu prispeje, potom splní svoj účel.

 

Slovakija - kuľturnoje nasledije i turizm

Autor:
Doc. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD.  – Prof. PhDr. Natália Korina, CSc.

ISBN 978-80-558-0524-5

Kultúrne dedičstvo je jednou z najhodnotnejších súčastí kultúry každého spoločenstva. Je originálnym výsledkom historických, geografických, politických, ekonomických a socio-kultúrnych podmienok. Jeho obsah je rozmanitý a dnes využívaný v mnohých podobách. Ochrana a využívanie kultúrneho dedičstva na Slovensku sa realizuje prostredníctvom špecializovaných inštitúcií kultúrneho sektora, najmä  múzeí a rezervácií. Jedným zo spôsobov využívania je aj turizmus.

 

Kontexty kultúrneho dedičstva a turizmu na Slovensku

Autor:
Doc. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD. 

ISBN 978-80-558-0494-1

Výučba ruského jazyka prostredníctvom odborne spracovaných textov o kultúrnom dedičstve a turizme na Slovensku zvyšuje jazykové kompetencie študentov. Okrem toho, že sa oznamujú s geografickými, historickými, legislatívnymi, inštitucionálnymi, aj obsahovými súvislosťami, prispievajú k obohacovaniu znalostnej bázy študenta a rozvíjajú zručnosti v interpretovaní problematiky kultúrneho dedičstva Slovenska.

 

Svätoplukovo kniežatstvo a stará slovenčina

Autor:
Mgr. Martin Pukanec, PhD.

ISBN 978-80-558-0363-0

Monografia Svätoplukovo kniežatstvo a stará slovenčina sa zaoberá nielen Svätoplukovým kniežatstvom, ale najmä jazykom tohto kniežatstva a jeho okolia, pričom starú slovenčinu autor atomizuje na menšie kmeňové dialekty (a tým „starých Slovákov“ na menšie etniká: Horných Moravanov, Dolných Moravanov a Východných Obodritov), ktoré prešli procesom koineizácie, no a z nitrianskeho koiné po zániku nitrianskeho vojvodstva slovenčina so svojím západným, stredným a východným nárečovým makroareálom.

 

Etymologický nákres slovanského sveta bohov a démonov

Autor:
Mgr. Martin Pukanec, PhD.

ISBN 978-80-558-0280-0

Monografia Etymologický nákres slovanského sveta bohov a démonov (náboženstva a morálky Slovanov) je rekonštrukciou slovanskej mytológie a poukazuje na skutočnosť, že starí  Slovania mali kedysi zrejme úplne iné ponímanie dobra a zla, ako máme dnes my.

 

Štýlové premeny v talianskej literatúry 20.storočia

Autorka:
Mgr. Monika Grittiová, PhD.

ISBN 978-80-558-0245-9

Ústredným motívom knihy je preskúmať rozličné polohy poníženosti-skromnosti v rámci dobového slohu prostredníctvom poetík jednotlivých autorov talianskej literatúry dvadsiateho storočia. Vymedzením štýlu smeruje k objasneniu vývinových zákonitostí určitého radu (diela jedného autora, literárneho smeru, diela jednej generácie, národnej literatúry až medziliterárnych vzťahov). Skúmaním vedúceho slohového smerovania kniha  upozorňuje na zistenie opakovania: že národná literatúra sa s určitou pravidelnosťou uchyľuje do niektorej štylistickej polohy práce s textom.

 

Epikurov etický projekt

Autorka:
doc. PaedDr. Ľubica Predanocyová, PhD. 

ISBN 978-80-558-0403-3

Morálne otázky stoja pred človekom ako permanentný problém, o ich riešenia sa pokúšali filozofi už od čias antiky. Epikurova etika predstavuje pozoruhodný teoretický pokus, korešpondujúci so špecifikami doby, kultúry, teoretického prostredia, v ktorom vznikla. Autorka prezentuje Epikurove etické názory, koncentrujúc sa na analýzu  aretologickej problematiky v kontexte metafyzickom a epistemologickom. Múdrosť, statočnosť, spravodlivosť, rozumnosť, zbožnosť, priateľstvo predstavujú základné morálne hodnoty, ktoré filozof konceptualizoval vo svojom relatívne ucelenom etickom projekte. Nakoľko systematické spracovanie uvedenej problematiky v slovenskom teoretickom prostredí do tohto času absentovalo, práca je svojim záberom ojedinelá.

 

Náuka o krajine: kultúrna geografia Slovenska – vybrané kapitoly

Autor:
PhDr. Marián Žabenský, PhD.

ISBN 978-80-558-0371-5

Publikácia sa zaoberá problematikou náuky o krajine s akcentom na interpretáciu vybraných problémov na teoretickej a aplikačnej úrovni. Súčasťou sú state zamerané na definovanie pojmov krajina, prírodná krajina, kultúrna krajina a štruktúra krajiny. Druhá časť publikácie je venovaná teoretickým východiskám kultúrnej geografie vo všeobecnosti, ako aj s akcentom na územie Slovenska. Obsahuje kapitoly, ktoré vymedzujú okruhy problémov ako kultúra – priestor a čas, kultúrna difúzia, regióny kultúrnej krajiny a iné. Záverečná časť je zameraná na problematiku inštitucionálnej podpory ochrany prírodného a kultúrneho dedičstva na Slovensku, a to na miestnej, regionálnej, štátnej a medzinárodnej úrovni. 

 

"Mesto pod mestom" (Dejiny Nitry v školskej praxi)

Kolektív autorov

ISBN 978-80-558-0152-0

Edukačný materiál s názvom: „Mesto pod mestom“ sprístupňuje atraktívnou, názornou a zrozumiteľnou formou aktuálne poznatky o mestskom živote, vybraných reáliách a historických a urbanistických zmenách v Nitre. Je určený pre školskú prax. Obsahovú stránku edukačného balíka: „Mesto pod mestom“ tvoria tri navzájom prepojené súbory: tematické texty určené pre pedagóga, powerpointové prezentácie k jednotlivým témam a podnety pre prácu so žiakmi na vyučovacích hodinách dejepisu, resp. regionálnej výchovy. Učebný text je výstupom projektu KEGA č. 002UKF-4-2011.

 

Obnova byzantskej moci na Balkáne za vlády Alexia I. Komnéna. Druhá byzantsko-pečenežská vojna (1083-1091)

Autor:
Marek Meško

ISBN 978-80-558-0101-8

Monografia sa zaoberá vyvrcholením vzťahu medzi Byzantskou ríšou a nomádskym národom Pečenehov, ktoré nastalo koncom 11. storočia v rámci druhej byzantsko-pečenežskej vojny, a zároveň predstavuje pokus o zasadenie daných udalostí do kontextu obnovy moci Byzantskej ríše v období po bitke pri Mantzikerte roku 1071. Byzantská ríša v rámci diplomatických stykov nadväzovala dlhdobé vzťahy s rôznymi nomádskymi etnikami. Pečenehovia, nomádi tureckého (turánskeho) pôvodu, boli jedným z nich. Od konca 9. storočia do približne prvej tretiny 11. storočia boli Pečenehovia poväčšinou spoľahlivými byzantskými spojencami. Po roku 1027 sa táto situácia začala meniť a Pečenehovia sa stali pre byzantské územia na Balkáne trvalou hrozbou, najmä po roku 1046, kedy vo veľkom množstve prekročili dunajskú hranicu ríše a usadili sa na sever od pohoria Haimos. Najkritickejšou sa situácia stala v priebehu 80. rokov 11. storočia, kedy Pečenehovia podnikali nájazdy na juh do Makedónie a Trákie. Cieľom monografie je poskytnúť podrobnú analýzu týchto stretnutí na základe dobových prameňov a podrobne popísať a definovať jednotlivé fázy v poradí druhého a posledného byzantsko-pečenežského konfliktu. Dôležité je aj prehodnotenie chronologickej postupnosti kľúčových udalostí, ktorému sa v monografii dostalo zvýšenej pozornosti, pretože mnohé otázky zostali dovtedajším bádaním nedoriešené. Dôraz sa kladie aj na vojenské aspekty celého konfliktu, keďže táto vojna predstavovala bod obratu vlády cisára Alexia I. Komnéna. Vďaka porážke Pečenehov na jar 1091 pri Lebuniu v Trákii Alexios Komnénos dokázal obnoviť vojenskú prestíž a silu Byzantskej ríše, zabezpečil si vojensky územie Balkánu, a od tej chvíle mohol znovu nasmerovať svoju energiu a dôvtip na znovuovládnutie stratených byzantských území v Malej Ázii.

 

Romantizmus v populárnej hudbe

Autor:
Milan Michalec

ISBN 978-80-558-0110-0

Publikácia je zameraná na estetiku a hudobnú poetiku hitovej produkcie súčasnej populárnej hudby. Skúma jej výrazové špecifiká, hudobno-výrazové prostriedky a hudobné formy, funkcie a povahu jej recepcie. Analyzuje vzťah hitovej produkcie k hudobno-vyjadrovacím prostriedkom romantizmu a klasicizmu, k romantickej hudobnej poetike a klasicko-romantickej hudobnej reči. Súčasťou publikácie sú analýzy a interpretácie vybraných príkladov hitovej produkcie súčasnej populárnej hudby, ktoré sa sústreďujú na konkrétne prvky romantickej hudobnej poetiky a vyjadrovacie prostriedky klasicko-romantickej hudobnej reči.

 

Slovenčina medzi slovanským východom a juhom

Autor:
Juraj Vaňko

ISBN 978-80-558-0115-5

Predkladaná publikácia je tematicky zameraná na konfrontáciu slovenčiny s troma slovanskými jazykmi - s ukrajinčinou, s jazykom východoslovenských Rusínov a so slovinčinou. Ide o súbor štúdií, ktoré boli uverejnené v rozličných domácich i zahraničných časopisoch a zborníkoch, a preto viaceré z nich boli slovenskej jazykovednej verejnosti neznáme. Tento výber štúdií okrem iného syntetizuje výsledky doterajšej bádateľskej práce autora v oblasti slavistiky a zároveň naznačuje oblasti ďalšieho výskumu  slovenčiny v konfrontácii s jednotlivými slovanskými jazykmi.

 

Anthologie de la littérature française (XIIe-XVIIIe siècles)

Autor:
Hviezdoslava Zábojníkova

ISBN 978-80-558-0102-5

Anthologie de la littérature française (XIIe-XVIIIe siècles) prináša vybrané texty z najreprezentatívnejších diel staršej francúzskej literatúry obdobia dvanásteho až osemnásteho storočia s cvičeniami, zameranými na analýzu textov,  doplnené vybranou slovnou zásobou. Sú to  vysokoškolské učebné texty určené študentom francúzskeho jazyka a literatúry filozofických a pedagogických fakúlt, zamerané na komunikatívny prístup k textu, zdokonalenie čitateľských kompetencií a rozvoj jazykových zručností.
Ak treba niekde uviesť aj slovenský názov: Antológia francúzskej literatúry (12.-18. stor.)

 

Odborný preklad v kontexte dištančného vzdelávania

Autorka:
Oľga Wrede

ISBN 978-80-558-0052-3

Monografia približuje vznik a vývoj dištančného vzdelávania, bližšie objasňuje jeho jednotlivé modely a špecifikuje základné črty tejto modernej formy vzdelávania. Autorka sa ďalej zamýšľa nad možnosťami využitia dištančného vzdelávania vo vysokoškolskom jazykovom vzdelávaní  a hodnotí ich na základe výsledkov získaných z tvorby a realizácie on-line kurzu odborného prekladu (nemecký jazyk). Publikácia je určená pedagógom pôsobiacim v rámci celoživotného, resp. ďalšieho vzdelávania, tvorcom jazykových on-line kurzov, ako aj všetkým nadšencom nových, alternatívnych foriem edukácie založených na využití komponentov elektronického vzdelávania.

 

Organizácia a motivácia v event marketingu

Autor:
Edita Štrbová

ISBN 978-80-558-0046-2

Publikácia v rámci troch kapitol ponúka širší vzhľad do problematiky špecifického nástroja marketingovej komunikácie, event marketingu. Poukazuje na dôležité východiská v rámci vývoja a pôsobenia tohto nástroja, ktorý podlieha istým organizačným zákonitostiam a jeho hlavným účelom je motivovanie návštevníkov k účasti na marketingovom evente. Ponúkame odpoveď na otázky, čo je podstatou event marketingu, ako dosiahnuť jeho efektívne využívanie v praxi a prečo sa ho návštevníci zúčastňujú.

 

Giacomo Leopardi: Korene básnickej tvorby

Autor:
Natália Rusnáková

ISBN 978-80-558-0129-2

Leopardi je jedným z najväčších talianskych básnikov, pre mnohých sa stal modelom tvorby. Predložená monografia poodhaľuje inšpiračné a formálne zdroje, ktoré básnik využíval, rozlišuje zvláštnosti autorovej poetiky. Zameriava sa na rané obdobie, asi do r. 1824, ktoré predstavuje autorovo filozofické a básnické dozrievanie. Využíva interpretáciu sémantiky vybraných nosných lexém – toposov v Leopardiho tvorbe, najmä v básňach zbierky Canti, ktoré možno rozdeliť na občianske básne a idyly. Popri kontextualizácii poézie autorovými teoretickými dielami práca využíva aj pramennú korešpondenciu. Text zároveň načrtáva hlavné filozofické a literárne prúdy, ktoré Leopardi priamo alebo sprostredkovane ovplyvnil a to buď intertextovým kontaktom alebo poetologickým nadväzovaním.

 

Vybrané kapitoly z misijnej práce

Autor:
Miroslav Lyko

ISBN 978-80-558-0075-2

Učebné texty môžu byť pomôckou pre poslucháčov študijného programu misijná práca, náboženská výchova, ale i pre všetkých tých, ktorí sa budú chcieť oboznámiť so základnými princípmi kresťanského ohlasovania a služby núdznym akéhokoľvek druhu a s niektorými zásadami kresťanského morálneho konania; tieto jediné totiž môžu byť zárukou správneho zaobchádzania s človekom, ktorý má vystreté ruky a nastrčené dlane, vyjadrujúc tak svoju túžbu po láske, pozornosti, pomoci. Učebné texty poukazujú na základné dôsledky novozákonného príkazu lásky k Bohu, k sebe a k blížnemu a na prirodzené i nadprirodzené pohnútky morálneho konania človeka, a to aj pod zorným uhlom eschatologickej nádeje. V predkladaných učebných textoch sa nachádza relevantný (hoci nie vyčerpávajúci) študijný materiál predovšetkým pre disciplíny misiológia, charitatívna práca a špeciálna morálna teológia.

 

Svevova románová tvorba v kontexte modernej talianskej literatúry

Autor:
Mgr. Martina Lukáčová, PhD.

ISBN  978-80-558-0070-7

Vedecká monografia sa zaoberá definovaním pozície talianskeho autora Itala Sveva (1861-1928) v literárno – dejinných súvislostiach a zaradením jeho románovej tvorby do kontextu modernej talianskej literatúry s dosahom na európsku situáciu na prelome 19. a 20. storočia. Objasňuje existujúce rozdielnosti literárno – historických línií nachádzajúcich sa vo vnútri Svevovej tvorby a poukazuje na nerovnaké vonkajšie nazeranie na autorove diela v národných a medzinárodných súvzťažnostiach. Pri dosahovaní stanovených cieľov sa autorka opiera o vopred určené literárne kategórie. Sústreďuje sa konkrétne na kategóriu prostredia a kategóriu literárnej postavy s dôrazom na prítomnosť motívu psychoanalýzy. Uvedené kategórie predstavujú prostriedok na vyjadrenie príslušnosti jednotlivých románov k špecifickým literárno – historickým obdobiam a spôsobom ich literárneho vyjadrenia upozorňuje na osobitosť Svevových diel.

 

Sondy do (problému) tela a telesnosti

Autorka:
Viera Jakubovská

ISBN 978-80-558-0051-6

Autorka monografie sa pokúsila odpovedať na celý rad otázok súvisiacich s problémom existencie fenoménu tela a telesnosti, ale aj duše a ženskosti (fenomenológia  vnímania, svet "naruby", groteskný realizmus F. Rabelaisa, ženské telo v súčasnej vizuálnej kultúre a i.). Tento text vznikol ako príspevok do diskusie k danému problému.

 

Neverbálna komunikácia vo svetle konzekutívneho tlmočenia

Autor: Katarína Welnitzová

ISBN 978-80-558-0077-6

Predkladaná monografia sa zaoberá neverbálnou komunikáciou v konzekutívnom tlmočení. Hoci sa v posledných desaťročiach neverbálnej komunikácii venuje dostatočný priestor a táto téma sa zdá byť zaujímavá, jej prepojenie s konzekutívnym tlmočením predstavuje veľmi málo prebádanú oblasť.
V slovenskej a českej translatológii sa táto téma dostala do pozornosti začiatkom 90. rokov 20. storočia, a to vo väčšine prípadov na základe prekladov anglických diel zo sedemdesiatych rokov. Domnievame sa, že v konzekutívnom tlmočení – v bilingválnej face-to-face komunikácii – má neverbálna komunikácia svoje opodstatnenie, pretože rečník, tlmočník a poslucháč tvoria časovú a miestnu jednotu. Svoje postoje, názory a vzťahy vyjadrujú nielen verbálne, ale aj neverbálne, t. j. suprasegmentálnymi prostriedkami a rečou tela. V prvej časti monografie sa zaoberáme charakteristikou neverbálnej komunikácie, jej históriou, všeobecnou charakteristikou, ďalej cieľom a funkciami v synchrónnom pohľade. Charakterizujeme základné emócie a mechanizmy ich kontroly. Prvá kapitola vychádza z prác M. Argyla a Z. Průchu. V druhej kapitole rozoberáme dve základné zložky neverbálnej komunikácie – suprasegmentálne javy (t. j. hlasové charakteristiky) a somatický jazyk (reč tela) a ich reflexiu v  konzekutívnom tlmočení. V rámci suprasegmentálnych javov definujeme silu, výšku a zafarbenie hlasu, intonáciu, tempo reči, frázovanie a pauzy. Pri somatickom jazyku si detailne všímame prejavy mimiky, gestiky, kinetiky, proxemiky, haptiky, posturiky a koloriky. Táto kapitola je spracovaná veľmi podrobne, aby si čitateľ z mozaiky jednotlivých zložiek a subzložiek utvoril adekvátny obraz o neverbálnych prejavoch a ich úlohe v uvedenej tlmočníckej technike.
Monografia Neverbálna komunikácia vo svetle konzekutívneho tlmočenia otvára nové perspektívy pre oblasť bádania a naznačuje cesty, ktorými by sa výskum mohol uberať.

 

Západní Slovania v ranom stredoveku. História-kultúra-hospodárstvo-náboženstvo

Autor: Peter Ivanič

ISBN 978-80-8094-992-1

Monografia poskytuje informácie nielen o dejinách Slovanov na území dnešného Slovenska, Moravy, Čiech, Rakúska, Poľska, východnej časti Nemecka a Maďarska, ale aj o type sídiel, ktoré obývali, pohrebiskách a pohrebnom ríte i hospodárstve. Jedna stať prináša pohľad aj na náboženstvo Slovanov a priebeh ich christianizácie. Uvedené údaje vychádzajú z terajšieho stavu historického a predovšetkým archeologického bádania.

 

Preklad a kultúra 4

Editor:
Gromová Edita - Kusá Mária (eds.)

ISBN 978-80-558-0143-8

Publikácia  je jedným z výstupov spoločného výskumného projektu VEGA s Ústavom svetovej literatúry SAV v Bratislave. Štúdie svojim charakterom predstavujú kolektívnu monografiu a sú vymedzené témam translatologického výskumu v oblasti prekladu a tlmočenia. Príspevky sa venujú dynamickým zmenám v myslení o preklade, prekladu pre nové média, statusu umeleckého prekladu v kontexte súčasných zmien, využitiu nových technológii v translácii, novým trendom v terminológii a terminografii a najnovším didaktickým modelom vo výučbe prekladu a tlmočenia so zameraním na prepojenosť profesijnej prípravy prekladateľov a tlmočníkov s požiadavkami trhu práce.

 

Komunikácia – umenie – marketing

Autor:
Štefan Gero

ISBN 978-80-558-0031-8

Publikácia sa zameriava na vzťahy medzi komunikáciou, umením a marketingom. Okrem vysvetlenia základných pojmov  komunikácie sa zameriava aj na štruktúru obrazu a možnosti jeho interpretovania v mediálnej i marketingovej komunikácii pomocou príbehov. Vzťahy marketingu a umenia vysvetľuje na pojmoch ako  imidž, dizajn, semióza, interaktivita a pod., pričom využíva metódy semiotiky a systémového prístupu. Nakoniec sa publikácia zameriava na odraz uvedených vzťahov vo vzdelávacích systémoch na univerzitách a potom i vo všeobecnom vzdelávaní. Tu sa stretávame s pojmami vizuálna, počítačová a mediálna gramotnosť, ktoré sú kľúčové pre vytváranie mediálnych kompetencií.


2012

SLAVICA NITRIENSIA

Zodpovedná redaktorka:
Jana Sokolová

ISSN 1338-7464

Časopis pre výskum slovanských filológií. Jeho cieľom je približovať poznatkový potenciál súčasných bádateľských trendov, ukazovať možné aplikácie metodologicky vyhranených spôsobov uvažovania, prezentovať multidisciplinárne a interdisciplinárne prístupy modernej filológie, a tým poskytovať podnety na ďalšie skúmanie bohatých a rozmanitých možností národných jazykov, literatúr a kultúr. Časopis vychádza dvakrát do roka.

 

Tri aspekty verbálneho textu

Autorka:
Jana Sokolová

ISBN 978-80-558-0156-8

Vedecká monografia sa sústreďuje na vybrané okruhy z problematiky analýzy a interpretácie textu. Z lingvistických pozícií nazerá na jeho komunikatívne, vnútrotextové a medzitextové atribúty. Zameriava sa na otázky organizácie textových informácií (verbálnych aj neverbálnych), definičných vlastností textu (ktorými sú informatívnosť, zreťazovanie a tonalita) a na prezentáciu intertextuality v publicistických, náučných a umeleckých textoch.

 

Koltes – dramatik sveta v kríze

Autor:
Daniel Uherek

ISBN 978-80-8094-930-3

Monografia podáva ucelený obraz o živote a diele jedného z najvýznamnejších francúzskych dramatikov a spisovateľov Bernarda-Marieho Koltésa (1948 – 1989). Čitateľ sa prehľadne dozvie o dôležitých biografických údajoch, o poetike jeho divadelných hier a ich kritickej i teoretickej reflexii domácimi i zahraničnými odborníkmi a o analýze osobitého aspektu jeho tvorby – vytvárania obrazu sveta v jednotlivých dramatických textoch. Súčasťou monografie je aj bohatý fotodokumentačný materiál z inscenácií jeho hier vo svete, na Slovensku  v Česku, ako aj menný i vecný register.

 

Prekliaty dramatik alebo ako sa pokúsiť zbaviť útrap pri písaní dramatického textu

Autor:
Peter Pavlac

ISBN 978-80-558-0118-6

Metodika je prakticko-teoretickou reflexiou dramatickej tvorby pre divadlo. Čitateľ tak môže získať praktický návod, ako vôbec k písaniu divadelnej hry pristúpiť a čo pri uvažovaní nad témou, konaním postáv, dramatickou situáciou atď. vlastne potrebuje alebo môže potrebovať. Vysvetľovanie – aj vlastných autorských stratégií–je realizované formou rozhovoru, resp. dialógu s čitateľom – potenciálnym adeptom dramatického písania. Metodika tak zároveň ponúka aj model tvorivého písania, ktorý vychádza nielen z hlbokej empírie autora, ale taktiež syntetizuje poznatky a postrehy z oblasti teórie drámy.
Autor metodiku koncipoval na základe vlastných skúseností z cyklu workshopov pre študentov estetiky s názvom Autorské dramatické písanie, ktorý prebiehal na pôde Filozofickej fakulty UKF v Nitre v akademickom roku 2010/11 v rámci projektu Vzdelávanie divadlom, ako aj na základe viacerých autorských seminárov na pôde VŠMU v Bratislave, kde pôsobí ako pedagóg. Jej súčasťou je DVD so zostrihmi nahrávky workshopu a s prezentáciou jeho výsledkov.

 

Výrazové prostriedky muzikálu

Autor:
Oravec Peter

ISBN 978-80-8094-930-3

V monografii sa reflektuje u nás pomerne málo teoreticky skúmaný druh hudobno-zábavného divadla– muzikál. Autor sa zaoberá vznikom a zákonitosťami stavby muzikálovej inscenácie a dôsledne si všíma jazyk súčasných muzikálových diel. Osobitnú pozornosť venuje jednotlivým inscenačným zložkám a predstavuje tak „ideálny“ model – invariant muzikálu. Analyzuje libreto, texty piesní, hudbu, výtvarnú zložku, pohybovo-tanečnú zložku, réžiu, hereckú zložku a jej produkciu. Zamýšľa sa tiež nad eticko-recepčnými aspektmi muzikálov a nad príčinami ich všeobecnej obľúbenosti. Súčasťou monografie je bohatý fotografický materiál a pojmoslovný slovník.

 

August Strindberg Hra snov (interpretačné sondy do slovenského divadla)

Editorka:
Dagmar Inštitorisová

ISBN 978-80-8094-923-5

Kolektívna monografia komplexne rekonštruuje vynikajúcu a z hľadiska poetiky výnimočnú inscenáciu hry švédskeho dramatika A. Strindberga Hra snov, ktorú v roku 2000 naštudovalo Divadlo Andreja Bagara v Nitre. Režijne ju pripravil popredný litovský režisér Gintaras Varnas. Obsahuje dôsledný exkurz do procesu vzniku inscenácie a následne jej recepcie a interpretácie, vďaka čomu dôkladne predostiera čitateľovi panoramatický pohľad na kontext a text diela.
Čitateľ sa môže oboznámiť s dramaturgickým pohľadom Svetozára Sprušanského, režijným výkladom Gintarasa Varnasa, skúsenosťami kostýmovej výtvarníčky Alexandry Gruskovej, skicami a nákresmi scénografa Aleša Votavu, postrehmi hercov a herečiek Adely Gáborovej, Daniely Kuffelovej, Marka Majeského, Juraja Hrčku a Miloslavy Zelmanovej. Svoje interpretačné sondy do diela predstavujú divadelní teoretici, historici a estetici Martin Hvišč, Dagmar Inštitorisová, Ladislav Čavojský, Miroslav Ballay, Daniel Uherek, Peter Janků, Július Fuják a Eva Kapsová.
Jej súčasťou je bohatý ilustračný a fotografický materiál, scenár úpravy hry v preklade Jána Zimu a CD so zostrihom najvýznamnejších scénických zmien.

 

Na margo ruskej moderny

Autor:
Andrej Červeňák (ed.)

ISBN 978-80-558-0080-6

Moderna v svetovej literatúre znamená istý koniec nadvlády klasického filozoficko-estetického myslenia. V Rusku  začína strieborný vek ruskej literatúry a zlaté desaťročie ruskej filozofie (V. Soloviov).  Spoločenské udalosti v Rusku (1905, 1917) zredukovali myslenie na zápas dvoch smerovaní –  idealizmu a materializmu, imperializmu a komunizmu. Toto zjednodušenie reality sveta, kultúry a človeka sa dotklo aj moderny – dotklo sa to takmer celej ruskej filozofie konca 19. storočia (V. Soloviov, S. Bulgakov, N Berďajev, N Losskij, A. Losev, L. Šestov ), literárnych smerov (symbolizmus, dekadencia, impresionizmus), literárnovedných koncepcií (ruskej formálnej školy, experimentátorskej poézie typu Chlebnikov, Kručonych), estetiky transcendentálneho smerovania (Merežkovskij, P. Sollogub).
Prof. Červeňák odstraňuje sociologický nános a mapuje  problém ruskej moderny ako vzťah tradícií a novátorstva, odrazu a imaginácie, determinizmu a indeterminizmu, kauzality a synergetizmu, ako problém zákonitosti a náhody, homeostázy a chaosu, racionalizmu a iracionalizmu, javu a podstaty, hmoty a duchu, sociálnosti a teurgickosti, obrazu a symbolu, mýtu a mágie.  Prichádza k záveru, že  moderna je jav národný i nadnárodný. Typické sú pre ňu globalistické tendencie –  na úrovni filozofie –  teurgické umenie, na úrovni sociológie – umenie ako tvorba života, „žiznetvorčestvo“, na úrovni estetiky – umelecká semióza.

 


V dotyku s médiami

Autori:
Marcela Antošová – Karol Orban

ISBN 978-80-5580038-7

Zborník mapuje základné mediálne problémy, pričom ich eviduje v interdisciplinárnych súvislostiach. Fenomén médií totiž nielenže sám predstavuje široký priestor, v ktorom sa „snúbia“ najrozmanitejšie prostriedky („printy“, rozhlas, televízia, internet) a problémy mediálnej komunikácie, no v tesnej blízkosti komunikuje s celou škálou oblastí, ako politika, sociológia, právo, ekonomika, psychológia, umenie, jazykoveda atď. Zborník na východiskovej žurnalistickej pôde teda otvára otázky médií a ich interdisciplinárnych vzťahov. Jeho úlohou je mapovať a či už na parciálnej alebo komplexnejšej úrovni riešiť vyjavujúce sa problémy.

 

Komunikácia –umenie - marketing

Autor:
Štefan Gero

ISBN 978-80-558-0031-8

Publikácia sa zameriava na vzťahy medzi komunikáciou, umení a marketingom. Okrem vysvetlenia základných pojmov komunikácie sa zameriava aj na štruktúru obrazu a možnosti jeho interpretovania v mediálnej i marketingovej komunikácii pomocou príbehov. Vzťahy  marketingu a umenia vysvetľuje na pojmoch ako je imidž, dizajn, semióza, interaktivita a pod., pričom využíva metódy semiotiky a systémového prístupu. Nakoniec sa publikácia zameriava na odraz uvedených vzťahov vo vzdelávacích systémoch na univerzitách a potom i vo všeobecnom vzdelávaní. Tu sa stretávame s pojmami vizuálna, počítačová a mediálna gramotnosť, ktoré sú kľúčové pre vytváranie mediálnych kompetencií.

 

Archeobotanika doby bronzovej na Slovensku

Autorka:
Mária Hajnalová

ISBN 978-80-8094-949-5

Kniha prezentuje novú syntézu pravekého poľnohospodárstva na Slovensku. Je za ložená na rozsiahlom komplexne skúmanom súbore starých aj nových nálezov zuhoľnatených rastlín získaných z archeologických lokalít datovaných do doby bronzovej na území Slovenska. Výsledky sú prezentované v širšom regionálnom kontexte strednej Európy. Práca demonštruje, že relevantnosť archeobotaniky pre archeológiu nekončí pri konštatovaní sortimentu rastlín; ale dokáže prispieť k diskusii o príčinách a dopade rozdielnych poľnohospodárskych praktík v rôznych časových a priestorových škálach.

 

Časy a čas

Kolektív autorov

ISBN 978-80-8094-940-2

Zborník Časy a čas pozostáva zo siedmich ucelených časti. Po úvodných príhovoroch podstatne časti tvoria štúdie, články a spomienkové materiály zaoberajúce sa tvorivou činnosťou Jozefa Leikerta. Nájdeme tu aj zamyslenie jubilanta, o ktoré sme ho požiadali, obsiahly rozhovor s nim a precízne spracovanú chronológiu jeho tvorivých aktivít a životných medzníkov. Súčasťou zborníka je CD s hudbou, ktorú k jubileu Jozefa Leikerta skomponovala Tatiana Tretinova, a graficky list od akademického maliara Otta Szaboa, ktorý ho vytvoril na tento účel. Zborník dotvoril známy česky výtvarník Miroslav Huptych kolážami, ktoré tiež vytvoril špeciálne pre tento zborník.

 

KRIMINOLÓGIA pre sociológov, sociálnych pracovníkov a sociálnych pedagógov

Autor:
Peter Ondrejkovič

ISBN 978-80-558-0042-4

Publikácia vznikla z nevyhnutnosti poskytnúť študijný materiál nielen pre študentov magisterského a doktorandského štúdia sociológie ale i všetkým tým, ktorí sa dennodenne stretávajú s riešením kriminality najrôznejšieho druhu. Na výkon svojej  profesie mnohí z nich potrebujú jednak poznatky z kriminalistiky, čo však samo o sebe nie je dostačujúce bez reflexie príčin, prečo trestná činnosť vzniká, aké je jej sociálne pozadie, sociálna podmienenosť, čím je motivovaná, aké sú jej následky pre spoločnosť.
Publikácia má predovšetkým slúžiť pre študentov univerzitného a vysokoškolského štúdia spoločenskovedných študijných odborov, najmä však sociológie, sociálnej práci, sociálnej psychológie a sociálnej pedagogiky, ale i prírodovedným odborom, osobitne humánnej a sociálnej geografii a z hľadiska biologickej podmienenosti páchania trestnej činnosti i mnohým ďalším. Nakoniec po textoch siahnu i študenti práva ako doplnkovej literatúre v oblasti trestného práva, študujúci na Akadémii Policajného zboru SR a študenti Pedagogických a sociálnych akadémií ako doplnkovej literatúre. Publikácia sleduje okrem iného za cieľ zhrnúť najnovšie kriminologické poznatky vo svete a predstaviť širokej odbornej, prípadne i laickej verejnosti najvýznamnejšie osobnosti kriminológie. Je len samozrejmé, že v kriminológii ako vednej disciplíne nájdeme neraz prelínanie s viacerými vednými odbormi, predovšetkým s metodológiou a filozofiou vedy. Ich vzájomný prienik by mal ovplyvniť úspešný rozvoj a napredovanie slovenskej kriminológie, ktorá sa usiluje v ostatnom čase dobiehať čo v minulosti zameškala – rozvoj kriminologickej teórie a metodológie empirických kriminologických výskumov. Autor si uvedomuje, že stále otvorenou otázkou zostávajú vzájomné vzťahy kriminológie, sociológie, sociálnej psychológie a právnych vied, ktoré čakajú na svoje osobitné spracovanie.

 

Úvod do medzinárodných vzťahov (1945-1962)

Autorka:
Veronika Slneková

ISBN 978-80-558-0045-5

Predkladaný text má slúžiť ako skriptum pre študentov histórie. Mapuje  prvú fázu v medzinárodných vzťahoch povojnového obdobia, ktorá býva označovaná ako obdobie klasickej studenej vojny, končiace kubánskou raketovou krízou v roku 1962. Učebný text podáva prehľad najdôležitejších udalostí v medzinárodných vzťahoch v chronologickom i tematickom poriadku. Zameriava sa na pôsobenie  superveľmocí , ZSSR a USA na medzinárodnej scéne, problém studenej vojny, jej etáp a interpretácií, povojnového Nemecka, vznik OSN, delenie sfér vplyvu a vznik blokov v Európe, integráciu západnej Európy, obdobia veľkých kríz a otepľovania cez popis administratív jednotlivých prezidentov USA a straníckych predákov v ZSSR, ako aj na problém dekolonizácie. Jej pokusom o opis a interpretáciu kľúčových udalostí a osobností obdobia rokov 1945-1962. Text je doplnený o výber z najnovšej literatúry k problematike.


2011

Mystika: kultúrne, filozofické a etické kontexty vo svetle súčasného poznania

Editor:
Slavomír Gálik

ISBN 978-80-8094-854-2
Zborník príspevkov kolokvia doktorandov FF UKF v Nitre sa dotýka témy spirituality a v užšom slova zmysle predovšetkým mystiky. Ide o témy, ktoré od počiatku ľudstva boli jej stredobodom pozornosti a života. Predložený zborník materiálov z vedeckého podujatia, ktoré sa týkalo otázok mystiky je výsledkom práce autorov Tomáša Kříža, Radovana Garaja, Emila Páleša, Jozefa Piačeka, Ivana Součeka, Vladimíra Pavloviča, Petra Laučíka, Milana Potančoka, Martina Dojčára a Mareka Bartoša.

 

Vybrané kapitoly z etiky v dialógu kultúr

Autorka:
Jana Bartalová

ISBN 978-80-8094-922-8

Cieľom skrípt je informovať  študentov o základných etických systémoch, s ktorými sa najčastejšie stretávame v západnej spoločnosti. Úlohou je hľadať základné body, na ktorých by sme boli schopní viesť dialóg a dospieť k tolerancii a akceptácii inakosti.

 

Násilie a nenásilie v reflexii slovenských Tolstojovcov

Autorka:
Gabriela Jonášková

ISBN 978-80-8094-870-2

Cieľom monografie je poukázať na vplyv L. N. Tolstého, ako aj M.K.Gándhího v slovenskej filozofii a zmapovať činnosti a názory Alberta Škarvana, najvyhranenejšieho stúpenca tolstojovských myšlienok. Ide o naznačenie príčin vzniku tolstojovstva na Slovensku a charakteristiku jeho základných myšlienok – neodporovanie zlu násilím, idey pravého kresťanstva.

 

Ženy a britská diplomatická služba 1782-1964

Autorka:
Adriana Kičková

ISBN 978-80-8094-880-1


Monografia prináša stručný prierez ženského pôsobenia v britskej diplomacii nielen na základe komisií vytvorených na preskúmanie situácie, ale aj na základe konkrétnych príkladov, Gertrúdy Bell, Mary McGeachy a ďalších.

 

Význam jazykovej analýzy  textu

Autorka:
Zuzana Kováčová

ISBN 978-80-8094-695-1

Schopnosť vyvolať u čitateľa esteticky zážitok, ktorý sa často neodlučiteľne spája aj s istým etickým posolstvom. Deje sa tak prostredníctvom aktu rozprávania, pričom základným nástrojom je reč a jej predpokladom fungovanie jazyka ako kódu. Práve pre svoju jazykovo – slovesnú podobu bolo
literárne dielo už v antike predmetom skúmania z dvoch základných aspektov, a to tak z aspektu témy, motívov, narácie, ako aj z aspektu štýlu, figuratívnosti, stavby vety a súvetia či príznakových syntaktických štruktúr.

 

časopis
Konštantínové listy

Editori:
Martin Hetényi
Peter Ivanič

ISSN 1337-8740

 

 

Tezaurus estetických výrazových kvalít

Editor:
Ľubomír Plesník

ISBN 978-80-8094-924-2

Monografická práca je interdisciplinárnym, vo forme hesiel explikovaným rozvinutím Mikovej koncepcie výrazovej sústavy. Na jej príprave sa podieľali odborníci z oblasti slovesného, výtvarného, hudobného, filmového, divadelného umenia, estetiky a filozofie.

 

Fyzika a etika V.

Kolektív autorov

ISBN 978-80-8094-688-3

Zborník obsahuje rozsiahle údaje o našich predkoch – Slovanoch vo včasnom stredoveku. Poskytuje prehľad základných prameňov o politických, hospodárskych, sociálnych, kultúrnych i cirkevných dejinách a živote so zameraním na západnú vetvu Slovanov.

 

časopis
ARS AETERNA

Editorka: Alena Smiešková

ISSN 1337-9291

 

 

Základy slovotvorby

Autorky:
Jana Sokolová – Olha Brandys

ISBN 978-80-8094-928-0

Vysokoškolské učebné texty sú určené pre študentov rusistiky bakalárskeho študijného programu. Sú koncipované so zreteľom na prijímateľa, t.j. študentov, ktorí len vstupujú do sféry odborného uvažovania o jazyku.

 

Zväz slovenských múzeí a kultúrna politika (1945-1959)

Autorka:
Daniela Prelovská

ISBN 978-80-8094-868-9

Titul je zameraný na vývoj slovenského múzejníctva v rokoch 1945-1960 v intenciách činnosti zväzu slovenských múzeí.

 

Dynamika akulturácie na etnickej hranici

Editor:
Boris Michalík

ISBN 978-80-8094-927-3

Prítomna publikácia obsahuje 26 príspevkov odborníkov a študentov z viacerých oblasti a inštitúcii. Jej cieľom je prezentovať aktuálne poznatky z problematiky asimilačných procesov, akulturácie či etnickej identity v prostredí rôznych minoritných spoločenstiev. V rámci každej menšinovej komunity pôsobí množstvo originálnych akulturačných faktorov, ktoré sa prejavujú v rôznych kombináciách a vzájomne sa podmieňujú. Zdôrazňujeme pritom jedinečnosť ich konfigurácie v každej lokalite. Podstatou diela je identifikácia čo najväčšieho počtu faktorov akulturácie/asimilácie, v čo najširšom výskumnom priestore.

 

časopis
Živá je cesta k umeniu

Autorka:
Hana Zeleňáková

ISBN 978-80-8094-947-1

Monografická práca je koncepčnou súčasťou edície ÚLUK s názvom Praktická estetika. Obsahovo rozvíja tézy praktickej estetiky – metodiky estetiky na stredných školách. Metodologicky táto metodika i autorkina práca vychádza z výrazovej koncepcie štýlu, ktorej autorom je František Miko. V centre pozornosti je kategória zážitkovosti a jej miesto vo výučbe umenia.

 

časopis
Topics in Linguistics

Editorka: 
Gabriela Miššíková

ISSN 1337-7590

 

 

Ekonomický slovníček

Autorky:
Mária Kočnerová
Anna Kúbeková

ISBN 978-80-8094-968-6

Učebná pomôcka pri výučbe ekonomických disciplín pre študentov katedry politológie, ktorá rozširuje obzor možných budúcich analytikov a tvorcov nášho politického života, pre ktorých by bolo poznanie ekonomických súvislostí domácej a svetovej ekonomiky nepostrádateľné k vytvoreniu správneho obrazu a rozhodnutí v prospech verejného blaha. 

 

Stredoveká cestná sieť na Pohroní a Poiplí

Autor:
Peter  Ivanič

ISBN 978-80-8094-882-5

V súčasnej slovenskej historiografii chýba monografia, ktorá by sa podrobne zaoberala dejinami stredovekých dopravných sietí na Slovensku. Existuje len niekoľko článkov a štúdií na danú tému. Táto publikácia sa aspoň čiastočne snaží osvetliť danú problematiku. Prezentuje výskum dopravnej siete v oblasti Pohronia a Poiplia v období stredoveku.

 

Existencializmus vo významovom priestore diel Dominika Tatarku

Autorka:
Marcela Antošová

ISBN 978-80-8094-622-7

Publikácia je zameraná na dielo slovenského autora Dominika Tatarku. Jej ambíciou sú interpretačné sondy do spisovateľských textov, a to cez priezor filozofie existencializmu.

 

(Zjednotená) Maďarská strana na Slovensku 1939-1945

Autor:
Martin Hetényi

ISBN 978-80-8094-851-1

Monografia je výsledkom viacročného archívneho výskumu k životu maďarskej minority v prvej Slovenskej republike, vzťahu štátneho režimu k jej jednotlivým zložkám a rôznym slovensko-maďarským koreláciám v tomto tragickom období.

 

Ruská publicistika – jazyk

Autor:
Pavol Adamka

ISBN 978-80-8094-838-2

Monografia, v ktorej autor mapuje stav ruského jazyka na báze publicistických textov v období konca 20. a začiatku 21. storočia. Práca predstavuje výsledky autorovej vlastnej analýzy na základe súčasných ruských periodík.

 

Hodnotové aspekty vzťahu etiky, kultúry a literatúry

Autor:
Igor Lomnický

ISBN 978-8055-80-008-0

Zmyslom vedeckej monografie je v konzistentnej podobe etické pochopenie širšieho rámca kultúry. Integrálnou súčasťou tohto procesu sú etické aspekty kultúrnej ľudskej tvorby,  kultúrnej hodnotnosti života, tvorivého potenciálu človeka a hodnotových ašpirácií z pohľadu etickej výchovy.

 

Zväz slovenských múzeí v období slovenského štátu 1939 – 1945

Autor:
Miroslav Palárik

ISBN 978-80-8094-993-8

Slovenské múzejníctvo prekonalo od svojich prvých pokusov o etablovanie v druhej polovici 19. storočia dlhú a náročnú cestu, kým sa dostalo na súčasnú profesionálnu úroveň. Prvé snahy vyvíjané v tomto smere na pôde Matice slovenskej a neskôr Muzeálnej slovenskej spoločnosti
v Turčianskom Svätom Martine boli do značnej miery hatené prístupom maďarských štátnych úradov a ich oficiálnou politikou postupu voči národnostným menšinám v monarchii.

 

Multikultúrna výchova
(rozvíjanie interkultúrnych kompetencií učiteľa)

Autorky:
Viera Jakubovská
Ľubica Predanocyová

ISBN 978-80-8094-983-9

Cieľom študijného materiálu je poskytnúť alternatívnu vyučovaciu pomôcku na predmet  multikultúrna výchova, ktorý sa vyučuje na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre na Katedre filozofie a v rámci neho sa rozvíjajú interkultúrne kompetencie budúcich učiteľov základných a stredných škôl na základe formovania ich percepčných, hodnotových, postojových a komunikačných dispozícií.

 

John McGahern – lyrické rozkrývanie írskej identity

Autorka:
Lýdia Čechová

ISBN 978-80-8094-994-5

Írsko sa oddávna vyznačuje dvomi osobitými črtami: silnou kultúrnou svojbytnosťou a politickou nejednotnosťou. S ohľadom na túto politickú nejednotnosť, ktorá je zrejmá už v období
ranej írskej spoločnosti, je kultúrna jednota o to viac pozoruhodná.

 

Opasky ženského odevu z doby laténskej

Autor:
Jozef Bujna

ISBN 978-80-558-0004-2

Monografické dielo opisuje  opasok ako súčasť oblečenia obopínajúca ľudský pás, teda časť trupu nad bokmi, predovšetkým na pritiahnutie odevu k drieku. Poskytoval zároveň možnosť mať poruke rôzne predmety dennej potreby, buď voľne zavesené, alebo uložené vo vrecúšku a či v puzdre, ako aj nosiť zbraň.

 

Mýtus. Realita. Rozprávanie. Prípad Philip Roth.

Autor:
Alena Smieškova

ISBN 978-80-558-0022-6

Táto kniha vznikla zo záujmu o príbehy. Spočiatku to boli len literárne rozprávania. Neskôr ich rozšírili teoretické práce, chápané nie ako súbor nemenných postulátov, ale ako systém ideí vzájomne sa ovplyvňujúcich odporujúcich a koexistujúcich – tvoriacich sieť vzťahov vzdávajúcich sa dominantnej hierarchizácii.

 

Premeny slovenského múzejníctva v rokoch 1945-1970:

Autorka:
Silvia Eliášová

ISBN 978-80-8094-989-1

Práca sa zaoberá kľúčovými udalosťami sledovaného obdobia, pričom pozornosť je zameraná na proces smerujúci k reformovaniu múzejnej oblasti. V centre záujmu stoja dynamické prvky formujúce obraz múzejníctva najmä v 60-tych rokoch 20. storočia. Práca si všíma názory predstaviteľov múzejnej obce, ktoré signalizovali nespokojnosť s dobovou situáciou a smerovali k odstráneniu nedostatkov. Reformné tendencie sa premietli do kreovania koncepcií Ďalšieho rozvoja slovenského múzejníctva. Vústením revitalizačných tendencií bolo prijatie Akčného programu na danom úseku kultúry v rokcoh 1968. Analýza jednotlivých krokov, nachádzajúcich výraz v ucelených koncepciách, vypovedá o viac, či menej úspešných ambíciách slovenských múzejníkov vysporiadať sa s problémami svojej doby.

 

Hodnotové aspekty masmédií s dôrazom na spravodajstvo

Autorka:
Vlasta  Hochelová

ISBN 978-80-8094-696-8

Autorka sa v monografii  zaoberá hodnotovými aspektmi masmédií vo všeobecnosti a osobitne v spravodajstve. Ide o prácu, ktorá bude prospešná pri výučbe budúcich žurnalistov a mediálnych pracovníkov.

 

Úvod do politických dejín Európy 1871-1945 s prílohou dokumentov k medzinárodným vzťahom

Autorky:
Veronika Slneková
Adriana Kičková
Herta Tkadlečková

ISBN 978-808094-863-4

Vysokoškolské skriptum, ktorého prvú časť – Herta Tkadlečková – tvorí analýza politických dejín Európy so zameraním na medzinárodné vzťahy, vnútropolitický vývoj a významné udalosti medzivojnového obdobia a obdobia 2. svetovej vojny. Autorka sleduje nielen trendy a megatrendy skúmaného obdobia, ale nevynecháva ani osudy menších európskych krajín, čím odkrýva zákutia čitateľovi nie chronicky známe (Škandinávia, Pobaltie, Balkán). K študijnému textu je pripojená mini edícia dokumentov – Veronika Slneková a Adriana Kičková – zameraná na medzinárodné vzťahy skúmaného obdobia, ktorá dopĺňa text a zároveň poslúži ako podklad pre textovú analýzu aj na historických seminároch.

 

Studia Historica 15

Editor:
Egon Wiedermann

ISBN 978-80-8094-836-8

Monografia chronologicky rozoberá jednotlivé etapy dejín od prehistorického života na strednej Nitre, cez stredoveké Topoľčany, až po obdobie 20. storočia. Zahŕňa všetky aspekty života – hospodárske, stavebne, spoločenské premeny mesta.

 

Textológia

Autorka:
Marcela Antošová

ISBN 978-80-8094-699-4

Skriptá z Textológie majú ambíciu podať základné informácie o uvedenej disciplíne, ponúknuť študentovi obraz o jej skúmaniach i základných metódach a postupoch práce. Určujúcim nám bolo synchrónne hľadisko až na poslednú kapitolu, ktorá ilustračne načrtáva vývoj textologických otázok na pôde slovenskej literárnej vedy a slovenských edícií.

 

Linguistisches Kompendium

Editorka:
Viera Chebenová

ISBN 978-80-8094-950-1

Zborník je pre študentov translatológie. Praktická gramatika nemeckého jazyka (fonetika/fonológia, morfológia, lexikológia, syntax, štylistika) nové metódy vo výučbe a tvorba študijných materiálov na báze IT.

 

Tragédia doby, človeka, literatúry

Editorka:
Natália Muránska

SBN 978-80-8094-969-3

Zborník vedeckých štúdií spracováva základné východiská novej koncepcie študijného programu východoslovanské jazyky a kultúra na I. a II. stupni vysokoškolského vzdelávania.

 

Interpretačný rozmer literárnych textov minulosti

Editorka:
Marta Keruľová

ISBN 978-80-8094-966-2

Predkladaný zborník Interpretačný rozmer literárneho textu minulosti obsahuje súbor literárnovedných štúdií so širokou škálou výskumných postupov, umožňujúcich interpretačne otvoriť a zhodnotiť otázku tradície a medzi textového nadväzovania v umeleckých textoch od najstarších čias až po súčasnosť.

 

Acta Nitriensiae 12

Editorka:
Gadušová Zdenka

ISBN 978-80-8094-869-6

Zborník má v podtitule pojem reprezentačný. Je reprezentačný kvôli precíznej vedeckej kvalite spracovania jednotlivých príspevkov. Ale je reprezentačný aj preto, lebo sa s pomocou vnímania času a priestoru ľudského bytia podarilo v zborníku ponúknuť plastický obraz premien človeka a jeho kultúry.

 

Praktická lexikológia a slohová výchova

Autorka:
Zuzana Kováčová

ISBN 978-80-8094-738-5

Učebnica určená pre učiteľov vedeckých typov stredných škôl tak, aby študent vysokej školy, ktorý sa napríklad z tejto vysokoškolskej učebnice dozvedá odborné poznatky z oblasti lingvistickej problematiky v langovej rovine, sa mohol, aj vďaka premysleným autorkiným exemplifikáciám, zamyslieť i nad fungovaním jazyka v parolových situáciách.

 

Etické reflexie

Editorka:
Jarmila Jurová

ISBN 978-80-8094-861-0

Zborník je súhrnom teoretických štúdií, teoretických analýz, metodických analýz, metodických odporúčaní a rešerší príslušnej odbornej literatúry. Základnou témou je človek a jeho morálny aspekt, jeho morálny život. Každý príspevok rozvíja tento ústredný problém zo svojho aspektu.

 

Fenomén historizmu v myslení o literatúre

Autor/editor:
Renáta Hlavatá

ISBN 978-80-8094-871-9

Autorka sleduje pojmy historizmu a nový historizmus nielen z hľadiska literárnej historizácie a umeleckého stvárnenia, ale aj prostredníctvom interdisciplinarity humanitných vied a čiastočne cez nové myšlienkové trendy uverejňované v západnej literárnej vede.

 

O interpretácii umeleckého textu

Editorky:
Eva Kapsová
Miroslava Režná

ISBN 978-80-8094-876-4

Zborník je venovaný k životnému jubileu prof. PhDr. Františka Mika, DrSc., jedného zo zakladateľov dnešného Ústavu literárnej a umeleckej komunikácie FF UKF v Nitre. Zborník je rozdelený na dve časti: prvá reflektuje prínos Františka Mika pre slovenskú, resp. európsku jazykovedu, druhá je zameraná na umenovedné rozvinutie jeho teórie štýlu.

 

Praktická estetika 5

Editorka:
Marta Žilková

ISBN 978-80-8094-948-8

Vysokoškolská publikácia, ktorá vychádza v edícii ÚLUK s názvom Praktická estetika, je určená poslucháčom estetickej výchovy UAP, príp. študentom iných magisterských študijných odborov. Je koncipovaná ako učebnica metodiky  - obsahuje praktické návody, ako realizovať hodiny v rámci novozavedeného stredoškolského predmetu umenie a kultúra.  Spracúva najmä tematickú oblasť popkultúry a regionálnej kultúry.

 

Text a posttext

Autor:
Tibor Žilka

ISBN 978-80-8094-878-8

Publikácia je vhodnou príručkou pre vysokoškolákov študujúcich slovenský jazyk a literatúru, estetiku alebo kulturológiu. Autor v nej osobitný dôraz kladie na inetertextualitu, palimpsest, paródiu, travestiu, pastiš, v osobitnej štúdii skúma výskyt a funkciu alúzie v umeleckých dielach, odkrýva vlastnosti smiechovej kultúry z diachronického hľadiska, ale z aspektu postmoderny.

 

baner ponuka studia1
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka magisterske

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo