Kulturológia

Bakalársky študijný program

Forma štúdia externá
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PhDr. Július Fuják, PhD.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program kulturológia
Pracovisko Ústav manažmentu kultúry a turizmu, kulturológie a etnológie
Informácie Rozmanitosť a kreativita. Začni študovať s nami.
Študijný plán Študijný plán

Charakteristika študijného programu a profil absolventa/absolventky

Študijný program kulturológia sa orientuje na výchovu odborníkov v rôznych oblastiach spoločenského a kultúrneho života. Vo svojom jadre zahŕňa systematické poznatky o teórii a dejinách kultúry (slovenských i svetových), o dejinách umeleckej kultúry (výtvarného umenia, hudby, divadla, literatúry, filmu), o kulturologickom terminologickom aparáte a kulturologických koncepciách, o výskumoch z iných vedeckých disciplín, vďaka ktorým absolvent získava širšie spoločensko-vedné poznanie (filozofia, história, sociológia, religionistika, lingvistika, etnológia, estetika), o typoch a poslaní kultúrnych organizácií, o manažmente, marketingu a propagácii v kultúre.
 

Uplatnenie absolventa/absolventky

Absolvent kulturológie 1. stupňa môže pracovať na nižšom a strednom stupni riadenia v rozličných kultúrnych zariadeniach, ako aj v samostatných podnikateľských subjektoch vo sfére kultúry. Uplatní sa ako pracovník kultúrnych zariadení v štátnej a verejnej správe, v regionálnych médiách a vydavateľskej oblasti, ale aj v inštitúciách na organizovanie kultúrneho a umeleckého života, v osvetovej oblasti, nadáciách, občianskych združeniach, vo vládnych a mimovládnych humanitne orientovaných inštitúciách a organizáciách a pod.

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo