Pracuj s AIS2

hlavicka AIS2

Návody pre prácu s akademickým informačným systémom AiS2

 

Ideálna kreditová záťaž na študenta je 30 kreditov za jeden semester.  

Pridáte si iba predmety na zimný semester 1 ročník.(pre zjednodušenie pre prvákov)

Začnete povinnými predmety, ktoré sú povinné, a prihlásite si ich na rozvrh.(ak sa nedajú prihlásiť na rozvrh kontaktujete katedru alebo priamo vyučujúceho daného predmetu)

Spočítate koľko máte kreditov a podľa toho si pridáte predmety z povinne voliteľných alebo výberových predmetov.

Predmet si vyberiete zo zimného semestra (napríklad z povinne voliteľného bloku) a prihlásite na rozvrh. Ak Vám vypíše hlášku „Pre zvolený predmet nie sú žiadne schválené rozvrhové akcie pre prihlásenie.“ tak predmet nemá kto vyučovať, Vy si odstránite predmet zo zápisného listu a pridáte si iný predmet.

Denní študenti si nepridávajú predmety na rozvrh v sobotu, tak isto externí študenti si nepridávajú predmety ktorých výučba prebieha v pracovný týždeň.(ak sa nezmestíte na termín výučby je dosiahnutý maximálny počet študentov na vyučovacej hodine tak kontaktujete katedru alebo priamo vyučujúceho daného predmetu)

Predmet, ktorý nebudete navštevovať si v termíne odstráňte zo zápisného listu !!!

 

Pridanie predmetov do zápisného listu

Prihlásenie predmetov na rozvrh hodín

Prihlasovanie na termín štátnej skúšky

Potvrdenie elektronického zápisu

Pridanie zápisného listu na nasledujúci akademický rok

Tlač potvrdenia o návšteve školy

 

 

 

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo