Žurnalistika

Magisterský študijný program

Forma štúdia externá
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PhDr. Juraj Glovňa, CSc.
Získaný titul magister (Mgr.)
Nadväzujúce študijné programy doktorandský študijný program Marketingová komunikácia a reklama
Pracovisko Katedra žurnalistiky

Charakteristika študijného programu

Študijný program žurnalistika zabezpečuje získanie teoretických vedomostí a praktických zručností potrebných pre profesionálne uplatnenie v mediálnej oblasti, a to nielen v rámci novinárskej praxe; či už v printových, televíznych, rozhlasových a nových médiách; ale aj v rámci kreatívnych a manažérskych pozícií v marketingu a na oddeleniach PR (Public Relations). Štúdium ponúka nielen prehľad nových trendov v oblasti masmédií, ale aj z oblasti ekonomickej, politickej a kultúrnej žurnalistiky, medzinárodných vzťahov, etiky i filozofie médií, reklamy a marketingu. Počas magisterského štúdia žurnalistiky nadobudne absolvent aj rozsiahle znalosti z printovej, rozhlasovej, televíznej tvorby a tvorby pre nové médiá, s dôrazom na získanie praktických zručností pri výrobe mediálnych produktov.

Uplatnenie absolventov

Vzhľadom na kombináciu teoretických vedomostí a praktických zručností absolventi nadobudnú predpoklady pre uplatnenie sa v redakciách printových, rozhlasových, televíznych, nových médií ako aj tlačových agentúr, na pozíciách redaktorov, editorov i vedúcich pracovníkov. Uplatnenie môžu nájsť aj v oblasti PR a marketingu, v mediálnej agentúre alebo v komunikačnom odbore ako hovorca, tlačový tajomník, vedúci pracovník PR. V rámci štúdia získa absolvent aj základné skúsenosti umožňujúce mu nájsť uplatnenie v profesii fotografa, kameramana a strihača alebo v reklamnej agentúre v pozícii editora či copywritera.
baner ponuka studia1
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka magisterske

Kalendár udalostí

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook