Žurnalistika

Magisterský študijný program

Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 2 roky
Garant doc. Mgr. Juraj Malíček, PhD.
Získaný titul magister (Mgr.)
Nadväzujúce študijné programy doktorandský študijný program Marketingová komunikácia a reklama
Pracovisko Katedra žurnalistiky a nových médií
Študijný plán Študijný plán

Charakteristika študijného programu a profil absolventov

Študijný program na magisterskom stupni štúdia zabezpečuje získanie teoretických i praktických vedomostí a zručností potrebných na profesionálne uplatnenie v mediálnej (redakčnej, publicistickej) oblasti. Záber študijného program a jeho korešpondencia s aktuálnymi požiadavkami mediálnej sféry ako takej zároveň umožňuje absolventom získať kompletné odborné poznatky pre prácu v redakciách tlačovín, vydavateľstvách, v TV, rozhlase, nových médiách a v oblasti public relations.

Uplatnenie absolventov

Študijný program ponúka študentom široký záber uplatnenia. Od práce v rôznych funkciách (redaktor, moderátor atď.) a odboroch mediálnej sféry (redakcie printových médií, vydavateľstvá, rozhlas, televízia, nové médiá) až po oblasť public relations, v ktorej sa môžu absolventi realizovať ako erudovaní tlačoví tajomníci, hovorcovia či manažéri so špecializáciou na mediálne pôsobenie.
baner ponuka studia1
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka magisterske

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo