Štátne skúšky

  • Spôsob organizácie štátnych skúšok
  • Záverečné práce sa odovzdávajú výlučne elektronicky prostredníctvom AIS. Prácu nie je potrebné tlačiť a viazať, ani ju fyzicky odovzdávať na študijnom oddelení. Záverečná práca musí spĺňať ustanovenia Smernice UKF č. 13/2020 o záverečných, rigoróznych a habilitačných prácach.
    AIS umožňuje študentovi priamo vygenerovať zadanie záverečnej práce a vložiť ho do záverečnej práce. UKF zavádza elektronickú archiváciu licenčných zmlúv, a preto papierové licenčné zmluvy nie sú pre UKF potrebné.
baner ponuka studia1
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka magisterske

Kalendár udalostí

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook