Interné formy štúdia

 • AiS - informácie k používaniu Akademického informačného systému (AiS2)

  • Tu nájdete návody na používanie Akademického informačného systém
  • Manuál hodnotenia výučby a pedagógov prostredníctvom AIS nájdete tu.
 • Dokumenty na stiahnutie

  • Sprievodca štúdiom na akademický rok 2021/2022 (tu). Sprievodca štúdiom obsahuje nižšie uvedené dokumenty.

   • Študijný poriadok UKF v Nitre 
   • Disciplinárny poriadok FF UKF v Nitre
   • Informácie o Akademickom informačnom systéme (AiS2)   
 • Aktuálna ponuka študijných programov v dennej forme štúdia

  • Ponuka študijných programov na akad. rok 2021/2022 je zverejnená tu.  

 • Aktuálne oznamy a dôležité termíny

   • Hodnotenie výučby a pedagógov študentmi na FF UKF v Nitre nájdete tu.
   • Sociálne štipendium - bližšie informácie o sociálnych štipendiách získate tu.
   • Harmonogram akademického roka 2021/2022 nájdete tu.
   • Študijní poradcovia pre jednotlivé študijné programy na FF UKF v Nitre v akademickom roku 2021/2022.
 • Záverečné práce

  • Prihlasovanie na záverečné práce sa realizuje prostredníctvom AiS. Nie je nutné vytláčať papierové prihlášky. Pri prihlasovaní sa na tému záverečnej práce odporúčame dodržať nasledovný postup: 1. Vybrať si tému záverečnej práce, ktorá je zverejnená v AIS; 2. Kontaktovať konzultanta, ktorý je pri práci uvedený a dohodnúť sa na ďalšom postupe (konzultant musí akceptovať študenta aj v AIS).
  • Manuál vkladania záverečných prác na kontrolu originality cez AIS nájdete tu.
 • Promócie

  • Promócie absolventov v akademickom roku 2022/2023 sa uskutočnia v týchto termínoch: 19. – 20. 6. 2023, 3. – 4. 7. 2023, 5. – 6. 10. 2023.
 • Školné za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia a súbežné štúdium

  • Všetci študenti, ktorí prekročia štandardnú dĺžku štúdia alebo študujú na 2 vysokých školách, sú povinní uhradiť školné v predpísanej výške. Podrobné informácie nájdete tu.

 • Kontaktné osoby pre denné formy štúdia

   • Helena Pagáčová
    tel.: 037/6408 457
    e-mail: 

    • bakalárske jednoodborové študijné programy: anglistika, aplikovaná etika – etika riadenia ľudí a práce, riadenie kultúry a turizmu, ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikácii, žurnalistika
    • medziodborové bakalárske študijné programy: žurnalistika – história
    • magisterské jednoodborové študijné programy: anglický jazyk v odbornej komunikácii, aplikovaná etika – etická expertíza a etické poradenstvo, riadenie kultúry a turizmu, ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikácii, žurnalistika

    Zuzana Spišáková
    tel.: 037/6408 458
    e-mail: 

    • bakalárske jednoodborové študijné programy: archeológia, editorstvo a vydavateľská prax, estetika, etnológia, filozofia, história, kulturológia, marketingová komunikácia a reklama, pamiatková starostlivosť a kultúrne dedičstvo, politológia
    • medziodborové bakalárske študijné programy: história – filozofia, politológia – filozofia
    • magisterské jednoodborové študijné programy: archeológia, editorstvo a vydavateľská prax, estetika, etnológia, história, kulturológia, marketingová komunikácia a reklama, politológia

    Monika Szabóová
    tel.: 037/6408 458
    e-mail: 

    • bakalárske učiteľské študijné programy: učiteľstvo predmetov (všetky kombinácie)
    • bakalárske študijné programy: prekladateľstvo a tlmočníctvo (všetky kombinácie)
    • magisterské študijné programy: prekladateľstvo a tlmočníctvo (všetky kombinácie)
    • magisterské učiteľské študijné programy: učiteľstvo predmetov (všetky kombinácie)

    Konzultácie pre zahraničných študentov:

    pondelok: 9.00 – 12.00 hod.

    Kostiantyn Karenin - (možnosť komunikovať po anglicky, ukrajinsky alebo rusky)

    Úradné hodiny na študijnom oddelení

   • Pondelok  -  Štvrtok:  9.00 - 12.00

Formuláre

 

baner ponuka studia1
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka magisterske

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo