Interné formy štúdia

 • AiS - informácie k používaniu Akademického informačného systému (AiS2)

  • Tu nájdete návody na používanie Akademického informačného systém
  • Manuál hodnotenia výučby a pedagógov prostredníctvom AIS nájdete tu.
 • Dokumenty na stiahnutie

  • Sprievodca štúdiom na akademický rok 2021/2022 (tu). Sprievodca štúdiom obsahuje nižšie uvedené dokumenty.

   • Študijný poriadok UKF v Nitre 
   • Disciplinárny poriadok FF UKF v Nitre
   • Informácie o Akademickom informačnom systéme (AiS2)   
 • Aktuálna ponuka študijných programov v dennej forme štúdia

  • Ponuka študijných programov na akad. rok 2021/2022 je zverejnená tu.  

 • Aktuálne oznamy a dôležité termíny

   • Hodnotenie výučby a pedagógov študentmi na FF UKF v Nitre nájdete tu.
   • Sociálne štipendium - bližšie informácie o sociálnych štipendiách získate tu.
   • Harmonogram akademického roka 2021/2022 nájdete tu.
   • Študijní poradcovia pre jednotlivé študijné programy na FF UKF v Nitre v akademickom roku 2021/2022.
 • Záverečné práce

  • Prihlasovanie na záverečné práce sa realizuje prostredníctvom AiS. Nie je nutné vytláčať papierové prihlášky. Pri prihlasovaní sa na tému záverečnej práce odporúčame dodržať nasledovný postup: 1. Vybrať si tému záverečnej práce, ktorá je zverejnená v AIS; 2. Kontaktovať konzultanta, ktorý je pri práci uvedený a dohodnúť sa na ďalšom postupe (konzultant musí akceptovať študenta aj v AIS).
  • Manuál vkladania záverečných prác na kontrolu originality cez AIS nájdete tu.
 • Promócie

  • Promócie v ak. roku 2020/2021 sú zrušené.
 • Školné za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia a súbežné štúdium

  • Všetci študenti, ktorí prekročia štandardnú dĺžku štúdia alebo študujú na 2 vysokých školách, sú povinní uhradiť školné v predpísanej výške. Podrobné informácie nájdete tu.

 • Kontaktné osoby pre denné formy štúdia

   • Jozefína Cintulová (e-mail: ), tel.: 037/6408457:                  

    • bakalárske učiteľské študijné programy: (UAP - všetky kombinácie).
    • bakalárske jednoodborové študijné programy: kulturológia, riadenie kultúry a turizmu, editorstvo a vydavateľská prax.

    • magisterské jednoodborové študijné programy: kulturológia, riadenie kultúry a turizmu, editorstvo a vydavateľská prax.

   • Helena Pagáčová (e-mail: ), tel.: 037/6408457:        

    • bakalárske študijné programy: prekladateľstvo a tlmočníctvo (všetky kombinácie). 
    • bakalárske jednoodborové študijné programy:  anglistika, aplikovaná etika - etika riadenia ľudí, etika,  estetika, taliansky jazyk a kultúra, nemčina v hospodárskej praxi, ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikácii, žurnalistika.  

    • medziodborové bakalárske študijné programy: ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikácii - euroázijské štúdiá, žurnalistika - nemčina v hospodárskej praxi.
    • magisterské jednoodborové študijné programy:  anglický jazyk v odbornej komunikácii, aplikovaná etika - etická expertíza a etické poradenstvo, talianský jazyk a kultúra, ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikácii, estetika, žurnalistika.

    • magisterské študijné programy: prekladateľstvo a tlmočníctvo (všetky kombinácie). 

   • Zuzana Spišáková (e-mail: ), tel.: 037/6408458:      

    • bakalárske jednoodborové študijné programy: archeológia, euroázijské štúdiá, etnológia, história, marketingová komunikácia a reklama, masmediálne štúdiá s integrovaným vyučovaním FJ, muzeológia, politológia, filozofia, sociológia.
    • medziodborové bakalárske študijné programy: história - archeoógia, politológia - filozofia, sociológia - anglistika.
    • magisterské učiteľské študijné programy: (UAP - všetky kombinácie).

    • magisterské jednoodborové študijné programy: archeológia, etnológia, história, digitálna marketingová komunikácia, marketingová komunikácia a reklama, muzeológia, politológia, slovenský jazyk a literatúra, sociológia.

  • Úradné hodiny na študijnom oddelení

   • Pondelok  -  Štvrtok:  9.00 - 12.00

Formuláre

 

baner ponuka studia1
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka magisterske

Kalendár udalostí

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook