Kde nás nájdete

Tel.: +421 37 6408 444

Katedra anglistiky a amerikanistiky
Katedra romanistiky a germanistiky
Katedra slovanských filológií
Katedra translatológie
Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda

Tel.: +421 37 6408 443

Katedra archeológie
Katedra etiky a estetiky
Katedra filozofie a politológie
Katedra histórie
Ústav manažmentu kultúry a turizmu, kulturológie a etnológie

Tel.: +421 37 6408 082

Katedra žurnalistiky a nových médií

Tel.: +421 37 6408 211

Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy

 

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo