Kde nás nájdete

Tel.: +421 37 6408 444

Katedra anglistiky a amerikanistiky
Katedra germanistiky
Katedra rusistiky
Katedra slovenskej literatúry
Katedra slovenského jazyka
Katedra translatológie
Ústav literárnej a umeleckej komunikácie
Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda

Tel.: +421 37 6408 443

Katedra archeológie
Katedra etnológie a folkloristiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra kulturológie
Katedra manažmentu kultúry a turizmu
Katedra muzeológie
Katedra náboženských štúdií
Katedra romanistiky
Katedra všeobecnej a aplikovanej etiky
Stredoeurópsky výskumný ústav Sørena Kierkegaarda

Tel.: +421 37 6408 082

Katedra politológie a európskych štúdií
Katedra sociológie
Katedra žurnalistiky

Tel.: +421 37 6408 211

Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy

 

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook