Blížiace sa aktivity


23
nov
2017
Verejné

Interdisciplinárne dialógy: doc. PhDr. Igor Hochel, PhD.

Miesto:: Akropola FF, Hodžova 1
23
nov
2017
Verejné

Soirée s Ladislavom Burlasom

Miesto:: Koncertná sála Župného domu v Nitre
29
nov
2017
Verejné

Folklórne pozdravy - doc. Ján Blaho

Miesto:: Pavilón hudby, PF UKF, Dražovská 4, Nitra
 

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500