Dodatočné kolo pre stáže Erasmus+ 2017/2018

Prihlasovanie na www.studyabroad.sk od 1.11.2017 do 1.12.2017

Vytlačené podklady do 4.12.2017 odovzdať katedr. koordinátorovi.

Vynikajúce a dôležité slovenské romány v súčasnom vývinovom období

doc. PhDr. Igor Hochel, PhD.

23.11.2017, Akropola FF

Jazykové skúšky ÖSD – 16.12.2017

Chcete študovať alebo pracovať v nemecky hovoriacich krajinách?
Možnosť získať medzinárodne uznávaný jazykový certifikát Österreichisches Sprachdiplom po absolvovaní jazykovej skúšky dňa 16.12.2017.
Miesto konania skúšky: Katedra germanistiky FF UKF, Štefánikova 67, Nitra
Organizátor Rakúsky inštitút v Bratislave v spolupráci s Katedrou germanistiky FF UKF v Nitre
Kontaktná osoba: Mag. Elisabeth Vergeiner (), Katedra germanistiky FF UKF
Termín prihlasovania: 15.11.2017

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500