Literární dílo jako disipativní struktura – pokus o hledání analogie

doc. PhDr. Josef Dohnal, CSc.

19.10.2017, Akropola FF

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500