Kurz čínskeho jazyka

Milí študenti a zamestnanci UKF,
dovoľte, aby sme vám poskytli ďalšie informácie ohľadom výučby čínskeho jazyka na našej univerzite, ktoré organizuje Jazykové centrum FF UKF v Nitre.

Čínsky jazyk je zaradený ako výberový predmet (C), založený v študijnom pláne euroázijských štúdií na Katedre politológie a euroázijských štúdií FF UKF v Nitre (EA15b) v AIS pod skratkou JC/CJCin1/17 (Čínsky jazyk 1; pre začiatočníkov) a JC/CJCin2/17 (Čínsky jazyk 2; pre pokračujúcich a zamestnancov). Môžu sa naň prihlasovať študenti všetkých fakúlt, ktorí získajú 2 kredity. Jazykový kurz sa bude konať 1x do týždňa. Výučbovým jazykom je angličtina.

Čínsky jazyk je zakomponovaný v rozvrhu: pondelok, miestnosť H 112 (Hodžova 1). Výučba prvej skupiny (začiatočníci) prebieha v čase 13:00 – 14:30 hod. a druhej skupiny (pokračujúci) v čase 14:45-16:15 hod.

Jazykový kurz čínskeho jazyka bude realizovaný v zimnom semestri od 25. 9. 2017 do 15. 12. 2017. Začiatok kurzu - pondelok 25. septembra 2017. Na rozvrh sa môžete prihlasovať od 18. 9. 2017. Zamestnanci sa prihlasujú na sekretariáte Jazykového centra ().

Bližšie informácie získate u:
prof. PaedDr. Elena Zelenická, PhD. (osobne – Jazykové centrum, FF UKF, Hodžova 1)
Mgr. Alena Récka ()