Urob správne rozhodnutie a pridaj sa k nám!

 

Viac info o študijných programoch nájdeš TU!

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Dr. Mirka Lampisa, PhD.

Dekan Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre oznamuje, že dňa 4. októbra 2017 o 10,00 hod. sa v zasadacej miestnosti dekanátu Filozofickej fakulty UKF v Nitre, Štefánikova 67, uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Dr. Mirka Lampisa, PhD., pracovníka Katedry romanistiky Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, v študijnom odbore 2.1.32 cudzie jazyky a kultúry.
Názov habilitačnej prednášky: Pojmy skutočnosti a pravdy v semiotike Umberta Eca.
Názov habilitačnej práce: Notas para una refundación sistémica de la semiótica.

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500