Urob správne rozhodnutie a pridaj sa k nám!

 

Viac info o študijných programoch nájdeš TU!

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce PhDr. Jozefa Brunclíka, PhD.

Dekan Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre oznamuje, že dňa 3. októbra 2017 o 10,30 hod. sa v zasadacej miestnosti dekanátu Filozofickej fakulty UKF v Nitre, Štefánikova 67, uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce PhDr. Jozefa Brunclíka, PhD., pracovníka Katedry slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, v študijnom odbore 2.1.23 teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr.
Názov habilitačnej prednášky: Literáti v propagandistickom periodiku Front a vlasť z obdobia vojnovej Slovenskej republiky.
Názov habilitačnej práce: Introvertnosťou ku katarzii (Lyrický svet v tvorbe Jána Motulka).

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500