Urob správne rozhodnutie a pridaj sa k nám!

 

Viac info o študijných programoch nájdeš TU!

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Mgr. Zuzany Borzovej, PhD.

Dekan Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre oznamuje, že dňa 28. septembra 2017 o 10,00 hod. sa v zasadacej miestnosti dekanátu Filozofickej fakulty UKF v Nitre, Štefánikova 67, uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Mgr. Zuzany Borzovej, PhD., pracovníčky Katedry archeológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, v študijnom odbore 2.1.25 archeológia.
Názov habilitačnej prednášky: Popularizácia archeológie ako doplnkový fenomén (nielen) v edukačnom procese detí základných škôl.
Názov habilitačnej práce: Kostolianska kotlina v premenách času. Stav a perspektívy archeologického a interdisciplinárneho výskumu krajiny.

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500