Urob správne rozhodnutie a pridaj sa k nám!

 

Viac info o študijných programoch nájdeš TU!

Atraktívne Medzinárodné parlamentné štipendium IPS v Nemeckom spolkovom sneme

Nemecké veľvyslanectvo ponúka pre mladé Slovenky a mladých Slovákov vo veku do 30 rokov možnosť absolvovať atraktívny päťmesačný pobyt v Nemeckom spolkovom sneme. Tento štipendijný pobyt, ktorý sa uskutočňuje každý rok od 1. marca do 31. júla, je určený pre vysokoškolských absolventov (vrátane bakalárov), ktorí sa zaujímajú o politiku, pracujú alebo majú záujem pracovať vo vyšších funkciách v štátnej službe, médiách, stranách, spolkoch alebo na vysokých školách, chcú sa vrátiť späť na Slovensko, aby sa aktívne angažovali v demokratických procesoch a v neposlednom rade veľmi dobre ovládajú nemecký jazyk (min. na úrovni B2 Európskeho referenčného rámca).
Nemecký spolkový snem organizuje tento každoročný pobyt v spolupráci so Slobodnou univerzitou Berlín, Humboldtovou univerzitou Berlín a Technickou univerzitou Berlín. Záštitu nad týmto programom má prezident Nemeckého spolkového snemu.
Program, podmienky ako aj popis dokumentov, ktoré je potrebné pripojiť k vyplneným prihláškam sú uvedené na internetovej stránke Nemeckého spolkového snemu ako aj v priloženom letáčiku.
Prosíme záujemkyne a záujemcov, aby si dôkladne preštudovali pokyny.

Uzávierka pre zasielanie prihlášok je 31. júla 2017. Vyplnený formulár ako aj kópie potrebných dokladov (vysvedčení, odporúčaní - viď www.bundestag.de/ips) sa zasiela výlučne elektronicky - podľa možnosti v jednom dokumente pdf - na adresu .

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500