Urob správne rozhodnutie a pridaj sa k nám!

 

Viac info o študijných programoch nájdeš TU!

Prihláste sa na Rakúsko-slovenskú letnú jazykovú školu

Katedra germanistiky FF UKF v Nitre organizuje v dňoch 9. - 22. júla 2017 v spolupráci s vysokou odbornou školou Fachhochschule Burgenland Rakúsko-slovenskú letnú jazykovú školu. Letnej jazykovej školy sa zúčastní 15 rakúskych a 15 slovenských študentov vysokých škôl, ktorí si zábavnou a tandemovou formou zdokonalia znalosti slovenčiny a nemčiny a dozvedia sa veľa nového o reáliách, kultúre a histórii Slovenska a Rakúska. Súčasťou programu letnej jazykovej školy sú aj mimovyučovacie aktivity ako prednášky, filmové predstavenia, kvízy, turistika, celodenné víkendové výlety či spoločná tvorba časopisu Firhang auf!
 
Podujatia sa môžu zúčastniť vysokoškoláci (aj doktorandi!) do 35 rokov. Jednorazový účastnícky poplatok je 50,- EUR. Ostatné náklady (ubytovanie, stravu, výlety, vyučovanie) hradí Akcia Rakúsko-Slovensko. Letnú jazykovú školu podporilo aj Rakúske kultúrne fórum v Bratislave.
 
Bližšie informácie nájdete v prihlasovacom formulári a na internetovej stránke katedry germanistiky (http://www.kger.ff.ukf.sk/index.php/sk/rakusko-slovenska-skola).
 
Koniec prihlasovania: 31.05.2017
Kontakt: PaedDr. Oľga Wrede, PhD. (

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500