Dodatočné kolo pre stáže Erasmus+ 2017/2018

Prihlasovanie na www.studyabroad.sk od 1.11.2017 do 1.12.2017

Vytlačené podklady do 4.12.2017 odovzdať katedr. koordinátorovi.

Vynikajúce a dôležité slovenské romány v súčasnom vývinovom období

doc. PhDr. Igor Hochel, PhD.

23.11.2017, Akropola FF

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500