Dodatočné kolo pre stáže Erasmus+ 2017/2018

Prihlasovanie na www.studyabroad.sk od 1.11.2017 do 1.12.2017

Vytlačené podklady do 4.12.2017 odovzdať katedr. koordinátorovi.

Vynikajúce a dôležité slovenské romány v súčasnom vývinovom období

doc. PhDr. Igor Hochel, PhD.

23.11.2017, Akropola FF

Prednáška brazílskeho veľvyslanca

Dňa 24.10.2017 sa na pôde Filozofickej fakulty UKF v Nitre uskutočnila návšteva veľvyslanca Brazílie na Slovensku J.E. Luísa Carneira, ktorý začal svoju misiu na Slovensku na jar toho roka. V úvodne návštevy sa s dekanom Filozofickej fakulty, prof. Bernardom Garajom, CSc., rozprávali o jeho misii na Slovensku a vízii pre užšiu spoluprácu.
Návšteva pána veľvyslanca pokračovala stretnutím so študentmi žurnalistiky, politológie, etiky a iných príbuzných programov, pre ktorých si pripravil prednášku s názvom „Brazil Today“. Okrem všeobecného predstavenia krajiny sa zameral aj na spoločné ekonomické a sociálno-kultúrne vzťahy oboch krajín, ktoré podľa jeho slov sú medzi oboma krajinami relatívne silné a živé.
Na záver návštevy pán veľvyslanec ponúkol rozhovor pre univerzitný časopis Náš čas, ktorý si budete môcť prečítať už čoskoro.
 

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500