Literární dílo jako disipativní struktura – pokus o hledání analogie

doc. PhDr. Josef Dohnal, CSc.

19.10.2017, Akropola FF

Cena Nitrianskeho samosprávneho kraja pre študentku archeológie

Nitrianska župa udelila dňa 13. septembra 2017 svoje najvyššie ocenenia za rok 2016. Jednou z ocenených je aj naša študentka 2. ročníka Bc. štúdia Stanislava Blahová. Ako výkonná riaditeľka Združenia na záchranu stredovekého architektonického dedičstva Nitrianskeho kraja – LEUSTACH, sa Mgr. S. Blahová veľmi úspešne podieľa na dlhoročnej záchrane, obnove a popularizácii hradu Hrušov.
Stanke k cene srdečne gratulujeme a prajeme veľa elánu do ďalších aktivít.
V tejto súvislosti ešte dodávame, že v roku 2016 Katedra archeológie realizovala v spolupráci s občianskym združením Leustach archeologický výskum na zmienenom hrade. Archeologický výskum viedol D. Repka z našej katedry a P. Šteiner z Katedry muzeológie FF UKF v Nitre.
IMG 1929  IMG 5493
Stanislava Blahová pri práci na hrade Hrušov
2017 ff diplom cenaNSK  IMG 1911
Ocenenie
Text: Mgr. Zuzana Borzová, PhD.
Foto: archív S. Blahovej

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500