Dodatočné kolo pre stáže Erasmus+ 2017/2018

Prihlasovanie na www.studyabroad.sk od 1.11.2017 do 1.12.2017

Vytlačené podklady do 4.12.2017 odovzdať katedr. koordinátorovi.

Vynikajúce a dôležité slovenské romány v súčasnom vývinovom období

doc. PhDr. Igor Hochel, PhD.

23.11.2017, Akropola FF

Cena za prínos v oblasti kultúry pre kolektív Katedry manažmentu kultúry a turizmu

Dňa 3. augusta 2017 sa v Gymnáziu Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci konalo slávnostné zasadnutie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. Na zasadnutí udelili plakety a ceny zaslúžilým jednotlivcom a kolektívom.
Jedno z ocenení - cena Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny za prínos v oblasti kultúry – putovala aj kolektívu pracovníkov Katedry manažmentu kultúry a turizmu Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre pod vedením prof. PhDr. Jaroslava Čukana, Csc., ktorý cenu aj prebral.
Srdečne blahoželáme.
cukan cena
Zdroj textu a fotografie: Hlas ľudu

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500