31.5.2015 končí tvoje čakanie.
Využi šancu a študuj.

Na vybrané študijné programy v externej forme štúdia sme predĺžili termín podávania prihlášok.


> viac informácií

Nie si v tom sám.
 
Prajeme Vám veľa síl pri príprave na štátne skúšky.

ŠVOUČ na Filozofickej fakulte

Filozofická fakulta a jej katedry organizujú pravidelne v jarných mesiacoch súťaž v rámci Študentskej vedeckej, odbornej a umeleckej činnosti. Ide o najvýznamnejšie podujatie našej fakulty, ktoré je špeciálne zamerané na vedeckovýskumnú a umeleckú činnosť študentov.

Čítať ďalej: ŠVOUČ na...

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

Facebook

 
ff flag en  |  ff flag ru