Študuj na Filozofickej fakulte UKF v Nitre a aj ty budeš spievať.

Termín podania prihlášky na Bc. štúdium do 31. marca na Mgr. štúdium do 30. apríla.

Využi to a nauč iných.
Sovy sú chránené.
Študuj učiteľské programy v kombinácii dvoch predmetov

angličtina, francúzština, nemčina, ruština, španielčina, slovenčina, taliančina, história, estetická, etická a náboženská výchova a výchova k občianstvu.

Študuj spoločenskovedné programy
a si v lese pánom.

európske štúdiá
politológia
sociológia

Buď rýchly, spoznaj a precestuj celý svet.
Študuj kulturologické programy.

kulturológia
riadenie kultúry a turizmu
blízkovýchodné štúdiá

Ovládni more médií a staň sa žralokom medzi rybami.
Študuj programy zamerané na komunikáciu.

marketingová komunikácia a reklama
masmediálne štúdiá s integrovaným vyučovaním francúzskeho jazyka
žurnalistika

Študuj jazyky
a nič pre teba nebude
španielskou dedinou.

prekladateľstvo a tlmočníctvo (AJ, FJ, NJ, RJ, a SJ),
odborný jazyk: angličtina, nemčina, ruština, slovenčina, taliančina a i.,
editorstvo a vydavateľská prax

Študuj humanitne orientované
programy a nauč iných, čo sa patrí.

etika, aplikovaná etika,
filozofia, estetika,
misijná práca, história,
archeológia, etnológia,
muzeológia

Na slovíčko o slove s prof. Evou Tučnou

Dňa 10. marca 2015 sa v Nitrianskej synagóge uskutočnilo podujatie, ktoré patrí k tým sviatkom slova, ktoré sa organizujú pri príležitosti životných jubileí významných osobností. Bolo založené nielen na prednese a citovaní textov renomovanej literárnej vedkyne prof. PhDr. Evy Tučnej, CSc., ale aj na opätovnom recipovaní jej vedeckých súdov a úsudkov v priereze niekoľkých desaťročí, ktoré ako vysokoškolská profesorka a bádateľka venovala otázkam literatúry určenej pre deti a

Čítať ďalej: Na slovíčko o...

Ako ďalej po referende?

Dňa 25. februára sa na pôde Filozofickej fakulty UKF v Nitre uskutočnila diskusia na tému Ako ďalej po referende? Pozvaní hostia, ktorými boli Daniel Lipšic, Martin Poliačik, Patrik Daniška a Peter Korený, diskutovali o otázkach ako: Prečo by štát (ne)mal uzákoniť registrované partnerstvá osôb rovnakého pohlavia? Je osobitná ochrana manželstva a rodiny v rozpore s právnym uznaním registrovaných partnerstiev osôb rovnakého pohlavia? Akú podobu má mať nábožensko-svetonázorová

Čítať ďalej: Ako ďalej po...

Rozvoj turizmu v Kysáči

Dňa 20. januára 2015 sa v Kysáči stretli zástupcovia domáceho Miestneho spoločenstva s delegáciou z Katedry manažmentu kultúry a turizmu Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Hlavným cieľom stretnutia bolo rokovanie o spolupráci v oblasti rozvoja vidieckeho turizmu a agroturizmu. Zúčastnil sa ho predseda RMS v Kysáči Ján Slávik, predseda komunálnej komisie Nedeljko Lugonja, čestný predseda Matice slovenskej v Srbsku Rastislav Surový

Čítať ďalej: Rozvoj turizmu v...

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

Facebook

 
ff flag en  |  ff flag ru