Otvorené výzvy:

 

15. apríl – strategické granty

1. jún – malé granty

 

 

Viac info: www.visegradfund.org

Dodatočné prihlasovanie do programu Erasmus+ (štúdium aj stáž) pre študentov do 8. mája 2016.

 

Prihlášky sa podávajú online: www.studyabroad.sk

prof. PhDr. Emil Višňovský, PhD.:

Filozofia ako kultúrna politika

 

Viac info

ŠVOUČ - súťaž prác študentov Bc. a Mgr. štúdia

Termín: 6. apríl 2016

Viac info

Žiadosti o granty pre študentov 2. a 3. stupňa štúdia a výskumných zamestnancov do 30. apríla.

Milan Richter a jeho nový preklad Fausta

25. apríla 2016 navštívil Katedru germanistiky Filozofickej fakulty UKF v Nitre významný slovenský prekladateľ, básnik, dramatik a publicista Milan Richter, ktorý študentom prezentoval svoj nový preklad Goetheho Fausta. Vyšiel minulý rok vo vydavateľstve MilaniuM pod názvom Malý Faust.
V úvode vystúpil Dr. Ján Čakanek,

Čítať ďalej: Milan Richter a...

Človek a svet zvierat v stredoveku

Prednáškový cyklus Stretnutie s osobnosťami vedy, ktorý pravidelne organizuje Katedra histórie UKF v Nitre predstavil 14. apríla 2016 pracovníkov Oddelenia najstarších dejín Historického ústavu SAV. PhDr. Miriam Hlavačková, PhD., Mgr. Žofia Lysá, PhD., Mgr. Peter Bystrický, PhD. a Mgr. Pavol Hudáček, PhD. sa venovali téme

Čítať ďalej: Človek a svet...

Camino de Santiago – cesta ako cieľ

V poradí už ôsmy ročník Dní hispánskej kultúry (DHK) zorganizovali nadšenci z Katedry romanistiky Filozofickej fakulty UKF v Nitre. V dňoch 12. až 14. apríla 2016 prostredníctvom príťažlivých odborných prednášok, seminárov i rôznych aktivít predstavili študentom i verejnosti kultúru, dejiny i reálie

Čítať ďalej: Camino de Santiago...

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

Facebook

 
ff flag en  |  ff flag ru