Visegrad University Studies Grant - 10. november 2016


Grant na podporu disciplín a študijných programov týkajúcich sa problematiky V4


Viac info

Dodatočné prihlasovanie do programu Erasmus+ (iba praktická stáž pre študentov) na Akademický rok 2016/2017 do 30. októbra 2016.

 

Prihlášky sa podávajú online: www.studyabroad.sk

Islám, islamizmus, islamofóbia


Doc. Mgr. Attila Kovács, PhD.


20.10.2016, Akropola FF

 

Viac info

Galavečer pri príležitosti odovzdávania cien Pavla Straussa za roky 2015 a 2016.

 

24. november 2016 o 18.00 hod. Staré divadlo Karola Spišáka

Pozývame Vás na prednášku

 

"Má EU nějakou dobrou buducnost?"

 

prof. Ing. Václav Klaus, CSc., Dr.h.c.,

 

o 10.00 h. 26.10.2016 v Aule UKF

Hlaholika inšpiruje aj v súčasnosti

Na pôde Filozofickej fakulty UKF v Nitre sa konalo dňa 19. októbra 2016 medzinárodné podujatie pod záštitou Veľvyslanectva Chorvátskej republiky na Slovensku Hlaholika v priesečníku slovanských národov – Chorvátske hlaholské dedičstvo. Hlavnými organizátormi boli Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda, 

Čítať ďalej: Hlaholika...

Krst novej publikácie

„Sprievodca po Kostolianskom náučnom chodníku (Gýmeš – Kostolianske lúky)“ je názov novej publikácie, ktorá bola uvedená do života dňa 1. októbra 2016 v Kostoľanoch pod Tribečom. Ide o odborne spracované polytematické dielo obsahujúce informácie o prírode, kultúrnych danostiach, historických udalostiach a archeologických lokalitách a nálezoch v Kostolianskej kotline.

Čítať ďalej: Krst novej...

Otvorenie akademického roka 2016/2017

V pondelok 19.9.2016 sa na našej univerzite začal nový akademický rok 2016/2017.
Pri tejto príležitosti sa v popoludňajších hodinách uskutočnilo tradičné stretnutie pracovníkov fakulty, na ktorom rektor prof. Ľubomír Zelenický a dekan fakulty prof. Bernard Garaj popriali zamestnancom úspešný

Čítať ďalej: Otvorenie...

 

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

Facebook

 
ff flag en  |  ff flag ru