Termín na predkladanie žiadostí o:


Grant pre univerzitné štúdia
Malé granty
Štandardné granty


je 1. december 2016


Viac info

Etymologický výskum slovenského jazyka: aktuálny stav a perspektívy


PhDr. Ľubor Králik, CSc.


15.12.2016, Akropola FF

 

Viac info

Literárne vlnenie

V rámci Nitrianskych literárno-filozofických večerov sa konalo dňa 15. novembra 2016 v Univerzitnom tvorivom ateliéri FF UKF v Nitre ďalšie kultivujúce podujatie z cyklu vedeckých seminárov Culturologos Katedry kulturológie FF UKF - Literárne vlnenie 2016 - v spolupráci s klubom Metanoia. Šlo tentoraz o autorské čítanie a diskusiu vedenú spisovateľom a filozofom Mgr. Marekom

Čítať ďalej: Literárne vlnenie

Campus France na Katedre romanistiky

Vo štvrtok 24. 11. 2016 sa študentom UKF predstavila Národná agentúra pre francúzske vysoké školstvo Campus France, ktorá ponúka informačný servis, poradenstvo a pomoc pri zápise či prestupe na francúzsku vysokú školu.
Zástupcovia Francúzskeho kultúrneho inštitútu v Bratislave študentom vysvetlili možnosti

Čítať ďalej: Campus France na...

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

Facebook

 
ff flag en  |  ff flag ru