Blahoželáme absolventom FF UKF a tešíme sa na promócie.

Tešíme sa z Vášho prijatia na štúdium v akademickom roku 2015/2016.

Vitajte doma!

Letná škola archeológie 2015

Katedra archeológie FF UKF organizovala v termíne 13.7.2015 až 21.8. 2015 šiesty ročník projektu letnej školy archeológie. Táto sezóna sa uskutočnila pod názvom: Hrádok Peťuša – workshopy a výskum 2015. Účastníci projektu participovali na výskume stredovekého hrádku Peťuša v katastri obce Ostrá Lúka pri

Čítať ďalej: Letná škola...

Semiotika literatúry

Dňa 10. júna 2015 sa na pôde Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre uskutočnil medzinárodný vedecký seminár Semiotika literatúry. Podujatie zorganizovala Katedra slovenskej literatúry a jeho hlavným cieľom bolo rozvinúť doterajšie skúmanie znakovej povahy literárnych textov i širších súvislostí

Čítať ďalej: Semiotika literatúry

Mimoriadne ocenenia pre našich pracovníkov

V mesiaci máj získali dvaja pracovníci Ústavu pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda FF UKF v Nitre významné ocenenia. Dňa 13. mája 2015 Mgr. Martin Husár, PhD., vyhral 1. miesto v súťaži o najlepšiu prácu mladého tvorivého pracovníka v odbore archeológia – Cena Antona Točíka za

Čítať ďalej: Mimoriadne...

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

Facebook

 
ff flag en  |  ff flag ru