Urob správne rozhodnutie a pridaj sa k nám!

 

Viac info o študijných programoch nájdeš TU!

Študujte akreditovaný študijný program SOCIOLÓGIA v internej forme.

Termín na podávanie prihlášok je predĺžený do 31.5.2017.

Zoznam študijných programov a ďalšie informácie nájdete TU

Vymenovanie nových docentiek

Dňa 20. apríla 2017 rektor UKF v Nitre prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc., udelil vedecko-pedagogický titul „docent" pracovníčkam Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre: PhDr. Adriane Kičkovej, PhD., pracovníčke Katedry histórie na Filozofickej fakulte, v študijnom odbore 2.1.7 história;

Čítať ďalej: Vymenovanie nových...

Crowdsourcing v lokalizácii

Dňa 11. 4. 2017 s prednáškou na Katedre translatológie FF UKF v Nitre vystúpil Mgr. Matúš Jožio, absolvent prekladateľstva a tlmočníctva na Prešovskej univerzite v Prešove, t. č. zamestnanec a zástupca medzinárodnej prekladateľskej a lokalizačnej agentúry Moravia. Témou jeho prednášky bol crowdsourcing v lokalizácii.

Čítať ďalej: Crowdsourcing v...

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500