Literární dílo jako disipativní struktura – pokus o hledání analogie

doc. PhDr. Josef Dohnal, CSc.

19.10.2017, Akropola FF

S reportérom o reportáži

Besedy organizované na Katedre žurnalistiky FF UKF v Nitre sa už tradične nesú v duchu vzájomného prepájania teórie s praxou. Dňa 11. 10. 2017 bol hosťom katedry reportér Denníka N – Daniel Vražda.
Dlhoročný novinár a publicista si za tému svojej prednášky vybral reportáž. Na základe svojich bohatých skúseností študentom

Čítať ďalej: S reportérom o reportáži

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500