Študijný plán - Schválený

Akademický rok:
2023/2024
Študijný program:
ES22b - estetika - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Súčet kreditov
Študijná časť: 170
Súčet kreditov
Štátne skúšky: 10
Študijný odbor:
filozofia
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu: prof. PhDr. Ľubomír Plesník, DrSc.
 

Študijná časť
Povinné predmety

Blok - Estetika - PP Interpretácie Min. 38  Kreditov
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Prízn. Podmieňujúce Vyučujúci
ULUK/ÚdŠEj/22  Úvod do štúdia estetiky   3 2S      Mgr. Hana Zeleňáková, PhD.,  
ULUK/IUD/22  Interpretácia umeleckého diela   3 2S  PH    prof. PhDr. Ľubomír Plesník, DrSc.,  
ULUK/ISD1/22  Interpretácia slovesného diela   4 2S  PH  ULUK/IUD/15   prof. PhDr. Ľubomír Plesník, DrSc.,  
ULUK/GIn/22  Genologická interpretácia   4 2S  PH    doc. Mgr. Martin Boszorád, PhD.,  
ULUK/IAj/22  Interpretácia arcinaratívov   4 1P + 1S  PH    doc. Mgr. Mariana Čechová, PhD.,  
ULUK/IH1/15  Interpretácia hudby   5 3S  PH    doc. PhDr. Renáta Beličová, PhD.,  
ULUK/IPM/22  Interpretácia popmusic   5 3S  PH    doc. Mgr. Juraj Malíček, PhD.,  
ULUK/IVD1/15  Interpretácia výtvarného diela   5 3S    Mgr. Eva Pariláková, PhD., prof. PhDr. Eva Kapsová, CSc.,  
ULUK/IVK/22  Interpretácia vizuálneho komunikátu   5 3S  PH  ULUK/IVD1/15   doc. Mgr. Martin Boszorád, PhD.,  


Blok - Estetika - PP Dejiny umeleckých štýlov Min. 54  Kreditov
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Prízn. Podmieňujúce Vyučujúci
ULUK/DUŠ1j/22  Dejiny umeleckých štýlov 1 - pravek, starovek, stredovek   9 3P + 3S    prof. PhDr. Eva Kapsová, CSc., doc. PhDr. Renáta Beličová, PhD., Mgr. Nikola Danišová, PhD.,  
ULUK/DUŠ2j/15  Dejiny umeleckých štýlov 2 - starovek a stredovek   9 3P + 3S    prof. PhDr. Eva Kapsová, CSc., doc. PhDr. Renáta Beličová, PhD., Mgr. Nikola Danišová, PhD.,  
ULUK/DUŠ3j/15  Dejiny umeleckých štýlov 3 - novovek po 19. storočie   9 3P + 3S    prof. PhDr. Eva Kapsová, CSc., doc. PhDr. Renáta Beličová, PhD., Mgr. Hana Zeleňáková, PhD.,  
ULUK/DUŠ4j/15  Dejiny umeleckých štýlov 4 - novovek po 19. storočie   9 3P + 3S    prof. PhDr. Eva Kapsová, CSc., doc. PhDr. Renáta Beličová, PhD., Mgr. Hana Zeleňáková, PhD.,  
ULUK/DUŠ5j/15  Dejiny umeleckých štýlov 5 - 20. a 21. storočie   9 3P + 3S    prof. PhDr. Eva Kapsová, CSc., doc. PhDr. Renáta Beličová, PhD., Mgr. Hana Zeleňáková, PhD.,  
ULUK/DUŠ6j/15  Dejiny umeleckých štýlov 6 - 20. a 21. storočie   9 3P + 3S    prof. PhDr. Eva Kapsová, CSc., doc. PhDr. Renáta Beličová, PhD., Mgr. Hana Zeleňáková, PhD.,  


Blok - Semináre k bakalárskej práci Min. 6  Kreditov
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Prízn. Podmieňujúce Vyučujúci
ULUK/USBP/15  Úvodný seminár k bakalárskej práci   2 2S      Mgr. Eva Pariláková, PhD., doc. PhDr. Renáta Beličová, PhD., doc. Mgr. Martin Boszorád, PhD., prof. PhDr. Ľubomír Plesník, DrSc., Mgr. Peter Brezňan, PhD., doc. Mgr. Mariana Čechová, PhD., Mgr. Hana Zeleňáková, PhD., prof. PhDr. Eva Kapsová, CSc., doc. Mgr. Juraj Malíček, PhD., doc. PhDr. Michaela Malíčková, PhD.,  
ULUK/bSBP01/15  Seminár k bakalárskej práci 1   2 2S      doc. Mgr. Mariana Čechová, PhD.,  
ULUK/bSBP02/15  Seminár k bakalárskej práci 2   2 2S      Mgr. Eva Pariláková, PhD., doc. Mgr. Mariana Čechová, PhD., prof. PhDr. Ľubomír Plesník, DrSc., prof. PhDr. Eva Kapsová, CSc., doc. PhDr. Renáta Beličová, PhD., doc. PhDr. Michaela Malíčková, PhD., doc. Mgr. Juraj Malíček, PhD., doc. Mgr. Martin Boszorád, PhD., Mgr. Hana Zeleňáková, PhD., Mgr. Peter Brezňan, PhD.,  

 
Povinne voliteľné predmety

Blok - Estetika - PVP Cudzí jazyk Min. 8  Kreditov
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Prízn. Podmieňujúce Vyučujúci
JC/CJI2Aj1/15  Odborný jazyk: Anglický jazyk 1   2 2S  PH      Mgr. Oľga Csalová, PhD., PaedDr. Pavol Burcl, PhD.,  
JC/CJI2Aj2/15  Odborný jazyk: Anglický jazyk 2   2 2S  PH      PaedDr. Pavol Burcl, PhD., Mgr. Oľga Csalová, PhD.,  
JC/CJI2Aj3/15  Odborný jazyk: Anglický jazyk 3   2 2S  PH      PaedDr. Pavol Burcl, PhD., Mgr. Oľga Csalová, PhD.,  
JC/CJI2Aj4/15  Odborný jazyk: Anglický jazyk 4   2 2S  PH      PaedDr. Pavol Burcl, PhD., Mgr. Oľga Csalová, PhD.,  
JC/CJI2Nj1/15  Odborný jazyk: Nemecký jazyk 1   2 2S  PH      Mgr. Oľga Csalová, PhD., PaedDr. Andrea Molnárová, PhD.,  
JC/CJI2Nj2/15  Odborný jazyk: Nemecký jazyk 2   2 2S  PH      Mgr. Oľga Csalová, PhD., Mgr. Erzsébet Szabó, PhDr. Mgr. Renáta Pavlová, PhD.,  
JC/CJI2Nj3/15  Odborný jazyk: Nemecký jazyk 3   2 2S  PH      Mgr. Oľga Csalová, PhD., PaedDr. Andrea Molnárová, PhD.,  
JC/CJI2Nj4/15  Odborný jazyk: Nemecký jazyk 4   2 2S  PH      Mgr. Oľga Csalová, PhD., Mgr. Erzsébet Szabó, PhDr. Mgr. Renáta Pavlová, PhD.,  


Blok - Estetika - PVP Estetické myslenie a semiotika Min. 13  Kreditov
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Prízn. Podmieňujúce Vyučujúci
ULUK/DEM1/15  Dejiny estetického myslenia - starovek   3 1P + 1S  PH    Mgr. Peter Brezňan, PhD., doc. PhDr. Michaela Malíčková, PhD.,  
ULUK/DEM2/15  Dejiny estetického myslenia - stredovek   3 1P + 1S  PH    doc. Mgr. Juraj Malíček, PhD., Mgr. Peter Brezňan, PhD.,  
ULUK/DEM3/22  Dejiny estetického myslenia - novovek po 19. storočie   3 1P + 1S  PH    doc. PhDr. Michaela Malíčková, PhD.,  
ULUK/SKUK/15  Semiotika kultúry a umelecká komunikácia   4 3P    prof. PhDr. Ľubomír Plesník, DrSc., prof. PhDr. Ľubomír Plesník, DrSc.,  
ULUK/DEM4/15  Dejiny estetického myslenia - 20. a 21. storočie   3 1P + 1S    doc. PhDr. Michaela Malíčková, PhD., doc. PhDr. Michaela Malíčková, PhD.,  


Blok - Estetika - PVP Semináre k dejinám estetického myslenia Min. 16  Kreditov
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Prízn. Podmieňujúce Vyučujúci
ULUK/SDEM1/15  Seminár k dejinám estetického myslenia - starovek   4 2S    Mgr. Peter Brezňan, PhD., doc. PhDr. Michaela Malíčková, PhD.,  
ULUK/SDEM2/15  Seminár k dejinám estetického myslenia - stredovek   4 2S    doc. Mgr. Juraj Malíček, PhD., Mgr. Peter Brezňan, PhD.,  
ULUK/SDEM3/22  Seminár k dejinám estetického myslenia - novovek po 19. storočie   4 2S    doc. PhDr. Michaela Malíčková, PhD.,  
ULUK/SDEM5/15  Seminár k dejinám estetického myslenia - 20. a 21. storočie   4 2S    doc. PhDr. Michaela Malíčková, PhD., doc. PhDr. Michaela Malíčková, PhD.,  
ULUK/SDEMj/15  Seminár k dejinám estetického myslenia   4 2S      doc. PhDr. Michaela Malíčková, PhD., Mgr. Peter Brezňan, PhD.,  


Blok - Estetika - PVP Odborná prax Min. 2  Kredity
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Prízn. Podmieňujúce Vyučujúci
ULUK/OPxPKI/22  Odborná prax - Prax v kultúrnych inštitúciách   2 30sC      prof. PhDr. Eva Kapsová, CSc.,  
ULUK/OPxPKI/22  Odborná prax - Prax v kultúrnych inštitúciách   2 30sC      prof. PhDr. Eva Kapsová, CSc.,  
ULUK/OPxPPb/22  Odborná prax - Publikačná prax   2 30sC      doc. Mgr. Juraj Malíček, PhD.,  

 
Výberové predmety

Blok - Estetika - VP Min. 33  Kreditov
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Prízn. Podmieňujúce Vyučujúci
ULUK/Ex/15  Exkurzia   2 2S  1, 2, 3      prof. PhDr. Eva Kapsová, CSc., Mgr. Eva Pariláková, PhD.,  
ULUK/Ex/15  Exkurzia   2 2S  1, 2, 3      prof. PhDr. Eva Kapsová, CSc., Mgr. Eva Pariláková, PhD.,  
ULUK/GI2/22  Galerijné interakcie 2   3 3S  1, 2, 3      Mgr. Eva Pariláková, PhD.,  
ULUK/GI1/22  Galerijné interakcie 1   3 3S  1, 2, 3      Mgr. Eva Pariláková, PhD.,  
ULUK/ISP/22  Interpretačné sondy do poézie   3 2S  1, 2, 3      Mgr. Eva Pariláková, PhD., Mgr. Hana Zeleňáková, PhD.,  
ULUK/ISP/22  Interpretačné sondy do poézie   3 2S  1, 2, 3      Mgr. Eva Pariláková, PhD., Mgr. Hana Zeleňáková, PhD.,  
ULUK/ES/22  Estetika seriálov   2 2S  2, 3      doc. Mgr. Martin Boszorád, PhD.,  
ULUK/ES/22  Estetika seriálov   2 2S  2, 3      doc. Mgr. Martin Boszorád, PhD.,  
ULUK/UDM/22  Umenie pre deti a mládež   4 3S  2, 3      doc. Mgr. Mariana Čechová, PhD.,  
ULUK/UDM/22  Umenie pre deti a mládež   4 3S  2, 3      doc. Mgr. Mariana Čechová, PhD.,  
ULUK/KP/22  Kreatívne písanie   3 2S  1, 2, 3      Mgr. Eva Pariláková, PhD.,  
ULUK/KP/22  Kreatívne písanie   3 2S  1, 2, 3      Mgr. Eva Pariláková, PhD.,  
ULUK/ED/22  Experimentálna dielňa   3 2S  1, 2, 3      Mgr. Eva Pariláková, PhD.,  
ULUK/ED/22  Experimentálna dielňa   3 2S  1, 2, 3      Mgr. Eva Pariláková, PhD.,  
ULUK/ŽSPL/22  Žánre a subžánre populárnej literatúry   3 2S  2, 3      doc. Mgr. Martin Boszorád, PhD.,  
ULUK/ŽSPL/22  Žánre a subžánre populárnej literatúry   3 2S  2, 3      doc. Mgr. Martin Boszorád, PhD.,  
ULUK/PIS/22  Popkultúrny interpretačný seminár   2 2S  1, 2, 3      doc. Mgr. Juraj Malíček, PhD.,  
ULUK/PIS/22  Popkultúrny interpretačný seminár   2 2S  1, 2, 3      doc. Mgr. Juraj Malíček, PhD.,  
ULUK/FvU/22  Filozofia v umení   2 3S  2, 3      doc. PhDr. Michaela Malíčková, PhD.,  
ULUK/FvU/22  Filozofia v umení   2 3S  2, 3      doc. PhDr. Michaela Malíčková, PhD.,  
ULUK/KSVU/22  Kapitoly zo slovenského výtvarného umenia   4 1P + 2S  2, 3      prof. PhDr. Eva Kapsová, CSc.,  
ULUK/KSVU/22  Kapitoly zo slovenského výtvarného umenia   4 1P + 2S  2, 3      prof. PhDr. Eva Kapsová, CSc.,  

 

Štátne skúšky
Povinné predmety

Blok - Štátna skúška Min. 10  Kreditov
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Prízn. Podmieňujúce Vyučujúci
ULUK/bBPŠS/15  Bakalárska práca a jej obhajoba   10   OB           

 
Povinne voliteľné predmety
 


Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol:
d - Dní za semester
h - Hodín za týždeň
s - Hodín za semester
t - Týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň"

Pri predmetoch v študijných programoch sa môžu vyskytovať ďalšie znaky
! - v danom akademickom roku sa predmet nerealizuje
+ - predmet sa nerealizuje, možno od nasledujúceho akademického roku
- - predmet sa realizuje poslednýkrát

* - predmet má viac podmieňujúcich predmetov


Prízn. - Príznak predmetu v študijnom pláne:
P - profilový predmet študijného programu