Priznané práva

Filozofická fakulta má priznané právo uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v študijných odboroch:

 • 2.1.5. etika
 • 2.1.6. estetika
 • 2.1.7. história
 • 2.1.23. teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr
 • 2.1.25. archeológia
 • 2.1.27. slovenský jazyk a literatúra
 • 2.1.28. slovanské jazyky a literatúry
 • 2.1.32. cudzie jazyky a kultúry
 • 2.1.35. prekladateľstvo a tlmočníctvo
 • 3.1.2. kulturológia
 • 3.1.3. etnológia
 • 3.2.3. masmediálne štúdiá

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook