Priznané práva

Filozofická fakulta má priznané práva v nasledovných odboroch habilitačného konania a inauguračného konania:

 • etika
 • estetika
 • história
 • teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr
 • archeológia
 • slovenský jazyk a literatúra
 • slovanské jazyky a literatúry
 • cudzie jazyky a kultúry
 • prekladateľstvo a tlmočníctvo
 • kulturológia
 • etnológia
 • masmediálne štúdiá
 • muzeológia

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook