Kontakt

  • Monika Szabóová (referentka doktorandského štúdia), e-mail: , tel.: +421-(0)37-6408373
  • Ing. Monika Václavová (administrátor AiS2), e-mail: ,  tel. +421-(0)37-6408468

Adresa:
Univerzita Konštantína Filozofa
Filozofická fakulta
Oddelenie pre vedu, výskum a doktorandské štúdium
Štefánikova 67, 949 74  Nitra

elektronicka prihlaska
baner ponuka studia1
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka magisterske

Kalendár udalostí

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook