Kontakt

  • PhDr. Katarína Sedlárová (referentka doktorandského štúdia), e-mail: , tel.: +421-(0)37-6408373, kancelária č. 234
  • Ing. Monika Václavová (administrátor AiS2), e-mail: , tel. +421-(0)37-6408468

Adresa:
Univerzita Konštantína Filozofa
Filozofická fakulta
Oddelenie pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium
Štefánikova 67, 949 01  Nitra

elektronicka prihlaska
ff prihlaska SKJ
ff prihlaska SKJ
baner ponuka studia1
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka magisterske

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo