Záujmové vzdelávanie

Odborný preklad (AJ, NJ, RJ, FJ)  

  • Informácia o štúdiu (Info)

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 74 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook