Záujmové vzdelávanie

Odborný preklad (AJ, NJ, RJ, FJ)  

  • Informácia o štúdiu (Info)
  • Informácie o zápise a poplatkoch na akademický rok 2016/2017 (Info)
  • Zápisový list (Info)
  • Rozvrh hodín na ZS akad. roku 2016/17 (Info)
  • Prihláška na štúdium sa nachádza tu.

 

gb