Kontinuálne vzdelávanie

Rozširujúce štúdium

Filozofická fakulta UKF v Nitre poskytuje aj rozširujúce štúdium, ktorým si môžu pedagogickí zamestnanci doplniť ďalší aprobačný predmet. Od akademického roka 2023/2024 bude dĺžka každého študijného programu 2 roky. Rozširujúce štúdium je sploplatnené, výška ročného školného bude zverejnená čoskoro.

 • Ponuka študijných programov pre akademický rok 2023/2024
  • anglický jazyka a literatúra
  • história
  • náboženská výchova
  • nemecký jazyka a literatúra
  • slovenský jazyka a literatúra
  • výchova k občianstvu
 • Štátne skúšky (postup, základné informácie, termíny...)
 • Informácie o záverečnej práci sa nachádzajú v Smernici o ďalšom vzdelávaní
 • Formuláre  
  • žiadosť štandardná (doc)
  • žiadosť o povolenie vykonať štátnu skúšku
  • prihláška na rozširujúce štúdium (tu)
baner ponuka studia1
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka magisterske

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo