Kontinuálne vzdelávanie

Rozširujúce štúdium

 • Ponuka študijných programov pre akademický rok 2022/23 
  • anglický jazyka a literatúra (ročné školné 650 EUR) 2 roky štúdia
  • história (ročné školné 600 EUR) 3 roky štúdia
  • náboženská výchova (ročné školné 600 EUR) 3 roky štúdia
  • nemecký jazyka a literatúra (ročné školné 600 EUR) 3 roky štúdia
  • slovenský jazyka a literatúra (ročné školné 600 EUR) 3 roky štúdia
  • výchova k občianstvu (ročné školné 660 EUR) 3 roky štúdia
 • Štátne skúšky (postup, základné informácie, termíny...)
 • Informácie o záverečnej práci sa nachádzajú v Smernici o ďalšom vzdelávaní
 • Formuláre  
  • žiadosť štandardná (doc)
  • žiadosť o povolenie vykonať štátnu skúšku
  • prihláška na rozširujúce štúdium (tu)

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook