Kontakt

Kontaktné osoby

PhDr. Katarína Sedlárová
referentka pre celoživotné vzdelávanie
Štefánikova 67
SK-949 01 Nitra
Tel.: +421 (0)37-6408 373
e-mail:

Doc. PhDr. Michaela Malíčková, PhD.
prodekanka pre vzdelávanie
Štefánikova 67
SK-949 74 Nitra                                              
Tel.: +421 (0)37-6408 453

Bankové spojenie

  • Číslo účtu: 7000073076/8180
  • IBAN: SK5481800000007000073076
  • SWIFT: SUBASKBX
baner ponuka studia1
baner ponuka bakalarbaner ponuka magisterskebaner ponuka magisterske

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra

tel: +421 37 6408 444
fax: +421 37 6408 500

ico-facebook    Instagram Logo